kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT EU

REACT EU binnen Kansen voor West opent op 15 februari 2021

In reactie op de Covid-epidemie hebben de EU -regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel daarvan het is REACT-EU-programma. Met dit geld stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

 

 

De beschikbare middelen

Om een snelle uitvoering mogelijk te maken, wordt het extra budget via de huidige EFRO-programma’s uitgegeven. Binnen het huidige programma Kansen voor West komt ongeveer € 90 miljoen beschikbaar voor REACT EU. Dit geld kan vanaf 2021 aan projecten worden toegekend en moet uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed.

Doelstelling

Het grote doel van Europa is te herstellen uit de crisis door versneld te investeren in een weerbare economie, gebaseerd op de groene en digitale transitie. West-Nederland beschikt over de potentie om daar een flinke bijdrage aan te leveren. REACT EU is vooral bedoeld voor het doorontwikkelen van nieuwe concepten, die in potentie al kansrijk zijn, maar door de crisis een vertraging dreigen op te lopen. Daardoor kan het zijn dat private investeerders nog terughoudender zijn om deze initiatieven door een tweede ‘ Valley of Death’ te helpen richting brede implementatie van die nieuw ontwikkeling. Daarom komen er EXTRA publieke middelen, voor Kansen voor West dus 90 miljoen.

REACT EU sluit al mooi aan op de regionale slimme specialisatie strategie voor West Nederland die wij in dit voorjaar aan uw hebben voorgelegd en die is vastgesteld door de acht colleges van de partners in Kansen voor West.

Openstelling en toekenning

We verwachten op 15 februari 2021 de eerste openstellingen voor subsidieaanvragen te kunnen doen. Als deadline voor de uitvoering van deze projecten geldt: 31 december 2023. Het is belangrijk dat projecten uitvoeringsgereed zijn bij aanvraag. Daarom willen wij u erop wijzen dat het van het grootste belang is dat u het steunpunt in uw stad of provincie raadpleegt, voordat u een project indient. Zonder hun hulp is de kans van slagen nagenoeg nihil.

Meer informatie

Alle informatie die u nodig heeft staat hieronder:

Op 21 januari houden we een webinar. Klik hier om u aan te melden

Met het invulformulier kunt u zich aanmelden voor de voorlichtingswebinar REACT EU op 21 januari 2021. Van 15.30 tot circa 17.00 uur. Op donderdag 21 januari organiseert Kansen voor West een voorlichtingwebinar over de 90 miljoen euro die vanaf 15 februari 2021 beschikbaar komt. Subsidies voor de transitie naar een digitale en groene economie in West Nederland. Het webinar heeft tot doel u zo goed mogelijk te informeren over de voorwaardes om voor deze subsidie in aanmerking te komen en inzicht te geven in de calls die worden opengesteld. Zo kunt u uw aanvraag op 15 februari 2021 zo goed mogelijk indienen.