kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT EU

REACT EU binnen Kansen voor West geopend sinds 15 februari 2021

In reactie op de Coronapandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel hiervan is het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert.

De beschikbare middelen (raadpleeg als eerste de monitor uitputting budget hieronder)

Het budget van REACT EU wordt via de huidige EFRO-programma’s uitgegeven om een snelle uitvoering mogelijk te maken. Binnen het huidige programma Kansen voor West II komt ongeveer € 90 miljoen extra beschikbaar. Dit geld kan vanaf 2021 aan projecten worden toegekend en moet uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed.

Klik hier voor de monitor uitputting budget REACT EU

Deze monitor met de uitputting van het budget REACT-EU betreft een momentopname en kan door de beoordelingen van de aanvragen en/of nieuw ingediende aanvragen gewijzigd zijn. De monitor zal daarom regelmatig worden ververst. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Doelstelling

Het grote doel van Europa is te herstellen van de crisis door versneld te investeren in een weerbare economie, gebaseerd op de groene en digitale transitie. West-Nederland beschikt over de potentie om daar een flinke bijdrage aan te leveren. REACT EU is primair bedoeld voor de doorontwikkeling van concepten die in potentie al kansrijk zijn, maar door de crisis vertraging dreigen op te lopen. Waar normaal gesproken private investeerders de vervolgfinanciering oppakken voor deze concepten, zijn zij nu nog terughoudender om deze door een tweede ‘Valley of Death’ te helpen richting brede implementatie. Daarom komen er EXTRA publieke middelen, voor Kansen voor West dus 90 miljoen. REACT EU sluit mooi aan op de regionale slimme specialisatie strategie die in het voorjaar van 2020 voor West-Nederland is ontwikkeld en die is vastgesteld door de acht colleges van de KvW-partners.

Openstelling en toekenning

Kansen voor West stelt het budget beschikbaar middels diverse openstellingen. De volledige lijst vindt u hieronder. Bij elke openstelling ziet u onder meer de maximale bijdrage, het subsidiepercentage en het vigerend beleid.

Vanaf 15 februari 2021 zijn deze openstellingen geopend voor subsidieaanvragen. Als deadline voor de uitvoering van deze projecten geldt: 31 december 2023. Het is belangrijk dat projecten uitvoeringsgereed zijn bij aanvraag. Daarom willen wij u erop wijzen dat het van het grootste belang is dat u het steunpunt in uw stad of provincie raadpleegt, voordat u een project indient. Zonder hun hulp is de kans van slagen nagenoeg nihil.

Op donderdag 21 januari heeft Kansen voor West een webinar georganiseerd waarin REACT EU en de bijbehorende openstellingen uitgebreid zijn toegelicht. Het webinar had tot doel u zo goed mogelijk te informeren over de voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen en inzicht te geven in de calls die opengesteld zijn, zodat u uw aanvraag kunt indienen. Het webinar is in zijn geheel terug te kijken. Daarnaast zijn alle vragen die vooraf gesteld zijn en tijdens het webinar in de chat naar voren kwamen samengevoegd en schriftelijk beantwoord. De meest gestelde vragen vindt u in FAQ REACT EU (pdf). Staat uw vraag daar niet bij? Kijkt u dan in het bestand hierna of u wellicht uw vraag terug kunt vinden: WEBINAR REACT-EU 21 januari 2021 VRAGEN-ANTWOORDEN (pdf).

 

Webinar

Programmadocumenten 

FormatsOpenstellingen REACT EU - zie voor actuele status de monitor (link bovenin)

-REACT Amsterdam regionaal breed – Digitaal en Groen (P6.SA.R1)
-REACT Amsterdam stedelijk breed – Mismatch arbeidsmarkt in G4 en Groen/Duurzaam binnen GTI gebieden (P6.SA.G1)
-REACT Rotterdam regionaal breed – Digitaal en Groen (P6.SR.R1)
-REACT Rotterdam-Provincie Z-H regionaal Haven Industrieel Cluster – Groen (P6.SR.R2) 
-REACT Rotterdam regionaal Walstroom – Groen (P6.SR.R3)
-REACT Rotterdam-financieringsinstrument stedelijk breed - Mismatch en Groen binnen ontwikkelingsgebieden (P6.SR.G2)
-REACT Rotterdam stedelijk breed – Mismatch arbeidsmarkt in G4 en Groen/Duurzaam binnen GTI-gebieden (P6.SR.G1)
-REACT Rotterdam openstelling haalbaarheidsonderzoeken circulair - Groen Regionaal (P6.SR.R4)
-REACT Den Haag regionaal breed – Digitaal en Groen (P6.SDH.R1)
-REACT Den Haag stedelijk breed – Mismatch arbeidsmarkt in G4 en Groen/Duurzaam binnen GTI-gebieden (P6.SDH.G1) 
-REACT Stad Utrecht en Provincie Utrecht breed – Digitaal en Groen (P6.SU.R1)
-REACT Stad Utrecht stedelijk breed – Mismatch arbeidsmarkt in G4 en Groen/Duurzaam binnen GTI-gebieden (P6.SU.G1)
-REACT Zuid-Holland regionaal breed – Digitaal en Groen (P6.PZH.R1) 
-REACT Zuid-Holland regionaal Warmtenetten – Groen (P6.PZH.R2)  
-REACT Zuid-Holland regionaal Voucheropenstelling DOIoT - Digitaal (P6.PZH.R3)
-REACT Zuid-Holland regionaal Voucheropenstelling VPdelta+ klimaatadaptatie – groen (P6.STR.6)
-REACT Noord-Holland regionaal breed – Digitaal en Groen (P6.PNH.R1)
-REACT Noord-Holland Financieel Instrument regionaal breed – Digitaal en Groen (P6.PNH.R2) 
-REACT Flevoland regionaal breed – Digitaal en Groen (P6.PF.R1)

 

Logo en tekst REACT EU: documenten/regelgeving (kansenvoorwest2.nl)

Scroll op de pagina documenten naar onder. Kop logo's