kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Rotterdam openstelling haalbaarheidsonderzoeken circulair - Groen Regionaal (P6.SR.R4)

Voor prioritaire as 6 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Bevorderen van crisisherstel in de context van de COVID-19 pandemie en het voorbereiden van een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie een bedrag van € 85.000,00 bedoeld voor projecten passend binnen specifieke doelstelling 6 actielijn 2 ”Groen regionaal” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van de gemeente Rotterdam.

De beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld voor  haalbaarheidsonderzoeken  (technisch en economisch) voor alkalisch productieproces voor destructie van asbestcement, met als doel het CO2-neutraal terugwinnen van grondstoffen voor de productie van beton en voor de productie van PHA uit vetzuren.

Voor deze projecten in het Kansen voor West programma geldt een maximum subsidiepercentage van 60% van de subsidiabele kosten. Naast de kaders van de programmawijziging REACT EU Kansen voor West dient uw project te passen binnen het vigerend regionaal beleid. 

Vigerend beleid- Roadmap Next Economy (november 2016)

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt Over de steunpunten (kansenvoorwest.nl). 

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west