kansenvoorwest-logo-middel-3186

Projecten

Hier vindt u een overzicht van de projecten van Kansen voor West 2 (Excel-formaat)

 

Ook kunt u gericht zoeken door een prioritaire as te kiezen en/of een partner. Als u niets kiest, blijven alle projecten zichtbaar.

Voor REACT EU kijkt op de volgende pagina >

Kiezen voor Kansen Amsterdam (voorheen Onbekend maakt Onbemind)

Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit - Amsterdam - JINC


In de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 oktober 2018 heeft JINC voor vmbo-leerlingen het programma ‘Kiezen voor Kansen’ georganiseerd. Het JINC-programma maakte in totaal 1.000 bewust van de arbeidskansen in de sectoren techniek/ict, logistiek en hospitality.

De leerlingen kwamen in aanraking met deze sectoren tijdens een sollicitatietraining, twee bliksemstages en deelname aan het project Carrière Coach. Met de combinatie van de drie JINC projecten kwamen de leerlingen intensief in aanraking met 30 bedrijven en de professionals die in de kansrijke sectoren werken. Het doel was leerlingen een (realistischer) beeld te laten krijgen over de sectoren. Met als resultaat dat ze eerder kiezen voor een vervolgopleiding in een van deze sectoren.

Er zijn totaal 6.000 contactmomenten (tussen een individuele leerling en een medewerker uit het bedrijfsleven) geweest. Tweederde van de contactmomenten was met een vrijwilliger uit de kansrijke sectoren.

Dit project heeft een EFRO-bijdrage gekregen van € 208.190,50.

 

Waerdse Energie Circuit

Terugdringen CP2 door hergebruik restwarmte


In dit project is het Waerdse Energie Circuit volledig gerealiseerd. Dit zijn de concrete resultaten:

 • Bronssysteem (KWO) met twee warme en twee koude bronnen
 • Kabels, leidingen en putten in gemeente- en private grond
 • Centrale technische ruimte (CTS) met W-installatie inclusief meet- en regeltechniek
 • Decentrale technische ruimte (DTR) bij koude-afnemer De Burg met W-installatie inclusief meet- en regeltechniek
 • Decentrale technische ruimte (DTR) bij warmte- en koude-afnemer Stammis Horeca Verhuur met W-installatie inclusief meet- en regeltechniek
 • Een gesloten glasvezelnetwerk waarmee alle onderdelen van het systeem onderling met elkaar kunnen communiceren. Ook is voorzien in een beveiligde internetverbinding waarmee monitoring en bewaking (alarmsignalering) op afstand mogelijk is
 • RES© (Road Energy Systems) asfaltcollectoren in de Kamerlingh Onnesweg en bedrijventerrein De Vaandel met een totale oppervlakte van 5.237 m²
 • Om de delen van de asfaltcollector onderling te koppelen zijn terreinleidingen aangebracht en naar de CTR gevoerd. In de CTR is een aansluitset geplaatst met warmtewisselaar, pompen, etc. inclusief meet- en regeltechniek om deze te koppelen met het integrale energiesysteem.

Het bovenstaande heeft 6,04 MW aan restwarmte structureel beschikbaar gemaakt.

Plus 12,6 MW aan hernieuwbare energie.

Dit project krijgt een Kansen voor West-bijdrage van € 800.000,00 (EFRO-bijdrage van € 400.000,00 en rijkscofinanciering van € 400.000,00).

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2018.

https://www.europaomdehoek.nl/projecten/waerdse-energie-circuit 

Proeftuin Delta Innovaties Zuid-Holland

Elf proeflocaties voor technologisch onderzoek


Het vier jaar durende Project Proeftuin Delta Innovaties Zuid-Holland beoogt elf proeflocaties voor technologisch (fundamenteel of industrieel) onderzoek, ontwikkeling en demonstratie op te richten.

De toegang tot de proeflocaties staan open voor meerdere gebruikers en wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend aan individuele MKBers of startups met kennisinstellingen met een mondiaal bereik.
Deltavraagstukken zijn vaak cross-sectoraal van aard. Zo is op meerdere terreinen winst te boek

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 december 2019.

Bijdrage van Kansen voor West: € 700.000,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

Dutch Marine Energy Centre (DMEC)

Innovatieve producten voor de scheepsvaart


In het Valorisation Accelerator Programma werken MKB bedrijven samen met kennisinstellingen samen aan het sneller in de markt zetten van innovatieve producten.

Het MKB krijgt toegang tot testfaciliteiten en proeftuinen, onder andere die in Orkney Scotland.
Daarnaast gaat het DMEC het MKB voorlichting over financieringsmogelijkheden.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 december 2018.

Bijdrage van Kansen voor West: € 998.633

Voor meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Dutch Optics Centre - Application lab NanoSats (DANS)

Regionaal MKB ontwikkelt kleine satellieten


In dit project gaat het om opzetten van een Nanosats application lab.

Hierin kunnen kennisinstellingen samen met het regionale MKB kleine satellieten ontwikkelen, als onderdeel van het Dutch Optics Centre: een proeftuin voor de ontwikkeling van optische instrumenten.

Door het application lab in te richten bij TNO op het Van Leeuwenhoek Laboratorium, wordt de bestaande infrastructuur dus hergebruikt voor nieuwe innovaties gezamenlijk met (MKB-)bedrijven, die mee-investeren in DANS.

Looptijd van 1 april 2015 tot 1 oktober 2018.

Bijdrage van Kansen voor West: € 574.885,77

Voor meer informatie: www.europaomdehoek.nl


Green Innovation Cluster

De slagkracht van de tuinbouw rond Amsterdam wordt versterkt


Het doel van het project Green Innovation Cluster is het duurzaam versterken van de economische slagkracht van de tuinbouw.

In het bijzonder gaat het om het sierteeltcluster en de plantveredelingsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam.

Looptijd van 24 april 2015 tot en met 30 juni 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.353.583

Meer informatie? www.europaomdehoek.nl

Tracing & Trading

Het TracerCenterAmsterdam biedt hightech radio-chemisch laboratorium aan.


Het VUmc in Amsterdam start binnenkort met de bouw van het Imaging Center Amsterdam. Dit centrum gaat onderdag bieden aan een hightech radio-chemisch laboratorium (TracerCenterAmsterdam) voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapie op maat.

Vanaf 2019 biedt het VUmc Imaging Center - naast het lab - onderdak aan de modernste scanners en lasers voor behandeling en onderzoek. Ook het bedrijfsleven zal van de faciliteiten gebruik kunnen maken.
Dit alles gaat grote winst opleveren voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekte.

Looptijd van 30 april 2015 tot en met 31 december 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 3.994.340.

Voor meer informatie: www.europaomdehoek.nl

XL 3D Printer

Consortium doet ervaring op met grootschalig 3d-printing


Het project heeft geresulteerd in een XL 3D printer, waarvan de effectieve toepassing gedurende het project is aangetoond. In de projectperiode is de software voor 3D printtechnologie en hardware voor 3D print robots verder ontwikkeld. De huidige stand van de print robots (met name de extruder techniek is nog te onvolwassen om een ambitieus project (zoals een grachtenpand printen) aan te kunnen. Bouwproducten zijn wel kansrijk en daar kan uiteindelijk wel een volledig pand gebouwd worden.

Uiteindelijk is het project uitgegroeid tot de onderneming Aectual b.v.

Bijdrage Kansen voor West € 306.766

Smart Industry Fieldlab:ACM

Nieuwe producten voor de luchtvaart zijn lichter en goedkoper


Het doel van dit project is om nieuwe producten voor de luchtvaart te ontwikkelen tot het niveau van marktintroductie, met als onderscheidende eigenschap dat ze lichter of goedkoper zijn dan andere producten op de markt. Het project is afgerond en dit zijn de resultaten:

Het Smart Industry Fieldlab ACM project heeft mede bijgedragen aan het op korte termijn op de markt brengen van een composieten stoel en zweeflampjes, een vliegende auto, composieten scheepsdeuren en een veiligheidsconcept voor mens-robot samenwerking. Hiermee hebben vier van de zeven ontwikkelprojecten al concrete korte termijn marktkansen opgeleverd.

Daarnaast zijn een composieten landing gear en een PowerPlane® (bijna) gereed voor de laatste (volgende) test fase, en is de business case voor bodemplaten aangetoond. Kennis is opgebouwd en studenten hebben bedrijven geholpen om automatiseringsstappen te zetten.
Ook zijn er door meerdere deelnemers aan het EFRO project verschillende patenten aangevraagd.

Looptijd van 1 mei 2015 tot en met 31 december 2019.

Bijdrage van Kansen voor West: € 1.177.235,50

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Proeftuin The Green Village

Duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.


The Green Village wil een duurzame en ondernemende omgeving creëren waar te zien is hoe de grote maatschappelijke uitdagingen rond energie en duurzaamheid worden aangepakt en opgelost.

Hiertoe wordt een proeftuin op de TU Delft-campus gerealiseerd.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 december 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 2.496.173

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl


Achteroever Wieringermeer

Innovatief waterbeheer in combinatie met nieuwe bronnen van inkomsten


In het project Achteroever Wieringermeer werken publieke en private partners aan een vorm van innovatief waterbeheer in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe economische dragers.

Specifiek zet het project in op vier nieuwe economische dragers:
(1) innovatief waterbeheer,
(2) zilte teelt,
(3) opkweek van Chinesewolhandkrab en
(4) ichthyoponics.

De meerwaarde van het project ligt in de innovatieve bedrijfsvoering, waarbij voor het eerst publiek en privaat waterbeheer volledig op elkaar wordt afgestemd. Door het gebruik van de afvalstromen van de ene economische drager als grondstof voor andere economische dragers ontstaat een circulaire deeleconomie.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2019

Bijdrage van Kansen voor West: € 851.323.

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Clean & future proof mobility concepts

Mobiele voertuigen worden duurzamer beheerd en onderhouden


Een samenwerkingsverband van 12 organisaties ontwikkelt schone en toekomstbestendige mobiliteitsconcepten voor weg- en watertransport. Dit gebeurt door bestaande mobiele voertuigen duurzamer te beheren en te onderhouden.

Er komen zeven prototypes en een valorisatie kennisportaal voor het MKB. Het project levert daarmee een concrete bijdrage aan het ontwikkelen van crossovers tussen chemie, energie en high-tech / smart industries. De samenwerking met keuringsinstanties zoals RDW en EMC moet zorgen voor een validering van de nieuwe producten. Door de samenwerking met o.a. de Hogeschool Rotterdam wordt de nieuwe kennis direct in onderwijs geborgd. Met steun van de KNAC en de FOCWA zullen de in het project ontwikkelde kennis, producten en diensten ook via een digitale portal worden ontsloten

Looptijd van 1 januari 2015 tot 1 juli 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.963.023.

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Smart & Duurzame E-zorg concepten Rotterdam

Een geïntegreerd ICT systeem maakt zorg veiliger


Het project 'SMART & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam' ontwikkelt, test en prototypt een signalerende, alarmerende en zelflerende E-zorg matrix.

Dit gebeurt op basis van een geïntegreerd ICT systeem ten behoeve van de persoonsveiligheid en de zelfredzaamheid van de client. Een dergelijk systeem bestaat nog niet en zorginstellingen hebben er grote behoefte aan.

De E-zorg matrix bestaat uit vijf signalerende, activerende en zelf lerende modules en twee internetapplicaties. Dit totaal systeem signaleert en alarmeert zorgwerkers, mantelzorgers en de cliënten zelf. Dat kan in de eigen leefomgeving, maar ook in zorginstellingen en/of revalidatiecentra.
Het uiteindelijk doel van het project is er op gericht om de veiligheid en de zelfredzaamheid van individuele cliënten duurzaam te verbeteren.

Looptijd van 21 juli 2015 tot en met 31 augustus 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.728.720

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Evergreen

Agribedrijven en kennisinstellingen werken aan duurzaam bodembeheer


In het Noord-Hollandse project Evergreen, werken 26 agribedrijven samen met zes kennisinstellingen aan duurzaam bodembeheer, ontwikkelen van betere bovengrondse teeltmethoden en het borgen van de opgedane kennis.

Dit gebeurt om zo het agricluster te versterken. Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue, niet aflatende, inzet op duurzaam bodembeheer, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van water- enenergieverbruik. In het project Evergreen werken MKB bedrijven nauw samen met de kennisinstellingen op dit gebied.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met  30 november 2019.

Bijdrage van Kansen voor West: € 1.672.500

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Toegepaste Innovaties voor Maritieme Innovaties

De Duurzaamheidsfabriek werkt aan snellere, duurzame schepen


In het project Toegepaste Innovaties voor Maritieme Automatisering (TIMA) ontwikkelt het bedrijfsleven in de proeftuin Duurzaamheidsfabriek oplossingen om het bouwen van schepen en de voorstuwingstechnieken sneller, efficiënter en duurzamer te maken.

Het TIMA programma richt zich op open innovatie met bedrijven die samenwerken in concrete, modulair opgebouwde, deelprojecten. In deze deelprojecten staat het produceren van schepen door middel van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in de productietechnologie (voornamelijk op het vlak van robottechnologie) centraal. Deze technologie geeft de mogelijkheid om de scheepsbouw in de regio opnieuw een kans te geven.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 december 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.047.139

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

De lerende steen

Grote verbrandingsovens kunnen leren en gaan daardoor langer mee


Het project “De Lerende Steen” zoekt naar oplossingen om de processen in grote verbrandingsovens 'live' te monitoren zodat die condities direct kunnen worden aangepast.

Het doel is deze processen optimaler en duurzamer te maken. Er wordt industrieel onderzoek gedaan naar het oplossen van allerlei problemen van schade aan roosters en de vuurvaste bekleding. Via verbeteren van de warmteoverdracht naar langere service en onderhoudsintervallen en levensduurverlenging van de ovens.

Het model heeft als uitgangspunt dat de onderlinge verbanden van de bovengenoemde deelproblemen moeten leiden tot een integrale optimalisatie van het geheel. Hetconcept beperkt zich niet alleen tot de technische innovatie (sensoren en metingen in de steen), ook de bijbehorende meet- en regelloop wordt in het project geoptimaliseerd. Daardoor wordt een volledig managementpakket ontwikkeld inclusief de onderhoudscyclus.

Looptijd van 22 april 2014 tot en met 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 798.532

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Samen sterk voor de toekomst op Rotterdam-Zuid

In de haven liggen de banen voor het oprapen


De maritieme cluster heeft een dusdanige (toekomstige) vraag naar arbeid, dat vele van de werkloze(n) (jongeren) in Rotterdam-Zuid en Stadshavens met behulp van een startkwalificatie op het juiste niveau nu een kans krijgen op de arbeidsmarkt, in die segmenten waar voldoende banen zijn.

Dit past uitstekend in de strategie van de Europese Unie, de Nederlandse, regionale en lokale overheden en die van de Stichting STC-Group. Echter, om deze groep naar een baan te leiden moeten de gevraagde competenties in kaart gebracht worden en speciale trajecten ingericht. 43 Ondernemingen zullen samen met de Stichting STC-Group de (toekomstige) skills mismatches voor de voor Rotterdam zo belangrijke maritieme cluster in kaart te brengen en aanpakken door het doorvoeren van veranderingen in het onderwijs. Hiermee worden de (toekomstige) skills mismatches aangepakt en krijgen de jongeren op Rotterdam-Zuid en Stadshavens een kans.

Looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2019

Bijdrage van Kansen voor West: € 2.815.606

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Leer-werkplaatsen Utrecht

Hedendaagse zorg vraagt om meer kennis en vaardigeheden van medewerkers


Mensen wonen langer thuis blijven wonen, o.a. door meer gebruik te maken van mantelzorg. Daardoor wordt zowel het werk in verzorgings- en verpleeghuizen als de thuiszorg complexer.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn werknemers nodig die beschikken over een aangepaste set van kennis en vaardigheden, afgestemd op de wensen van de zorg- en welzijnsinstellingen. Zo kunnen zij een plaats vinden op de nieuwe arbeidsmarkt en in de nieuwe arbeidsverhoudingen die gaan ontstaan.

Daarom zijn er nu nieuwe leer- werkomgevingen nodig om medewerkers deze kennis en vaardigheden aan te leren.

Looptijd:1 november 2015 tot en met 31 oktober 2019.

Bijdrage Kansen voor West: € 1.188.004

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Fieldlab Freshtech

De tuinbouw heeft een internationaal centrum voor slimme oplossingen


Het Fieldlab SMARTFood wordt hèt internationale centrum voor integrale slimme oplossingen voor duurzame tuinbouw van voldoende, betaalbaar, veilig voedsel en distributie ervan naar en in megasteden.

Om deze schaalvergroting te bereiken, zet het Fieldlab een proeftuin/fieldlab SMARTFood op, een innovatiemotor voor het MKB in Zuid-Holland. Het is een zescilinder motor die start bij het inventariseren van de Voiceof- the-Customer; (2) dat vertaalt naar productconcepten; (3) die uitwerkt met hoogwaardige technologiepartijen uit de regio; (4) ze valideert en (5) demonstreert op realistische schaal; en (6) deelt de verworven kennis. Inhoudelijk ligt de nadruk sterk op de digitalisering, automatisering en ketenintegratie (‘smart industry’) om efficiënter, schoner en veiliger voldoende te kunnen telen, en wereldwijd lokaal voedsel te kunnen produceren onder regie van Nederlandse telers en toeleveranciers.

Fieldlab SmartFood wordt gedragen door de gehele sector en de gehele regio.

Looptijd van 26 oktober 2015 tot en met 31 oktober 2019.

Bijdrage van Kansen voor West: € 932.250

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Aardwarmte Combinatie Luttelgeest

Aardwarmte gaat kassen verwarmen


Aardwarmte Combinatie Luttelgeest BV heeft de ambitie om vanaf 2016 geothermische warmte te benutten voor de glastuinbouw en daarmee de CO2 uitstoot drastisch te verminderen en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie.

Met de op ca 1800 m diepte gewonnen aardwarmte zullen in 2016 de kassen van Bernhard Plantenkwekerij B.V. en Leo Hoogweg Kwekerij B.V. (betreft het buurbedrijf) van warmte worden voorzien. Daarmee levert het geothermieproject Luttelgeest een jaarlijkse bijdrage op van 18.000 ton CO2 emissiereductie en wordt jaarlijks 10,6 mln. m³ aardgas bespaard. Met het geothermieproject Luttelgeest is een investering van € 16,5 miljoen euro gemoeid

Looptijd van 3 november 2015 tot en met 31 december 2016.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.200.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Project MCFA Fabriek ChainCraft afgerond

Voedselresten worden grondstoffen


Het resultaat van het succesvolle circulaire project Chaincraft is een werkende demonstratiefabriek waarmee op demonstratieschaal middellange vetzuurketens (MCFA) worden geproduceerd uit organische reststromen (groenteafval).

De MCFA worden gebruikt als ingrediënt in de diervoedingsindustrie waar ze leiden tot een betere darmgezondheid en betere voederconversie bij pluimvee, varkens en rundvee. Bovendien leidt het inzetten van MCFA tot een reductie in antibioticagebruik.

De vetzuren vormen een alternatief voor de vetzuren die geproduceerd worden uit palmolie of petrochemische bronnen.

De resultaten vormen de basis voor de ontwikkeling van een fabriek op commerciele schaal.

Looptijd van 24 november 2015 tot en met 31 december 2018.

Bijdrage van Kansen voor West € 893.200

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

eGGZ innovatie en implementatiecentrum (eGGZ centrum)

De geestelijke gezondheidszorg gaat online


Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren geleid tot toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De overheidsuitgaven voor geestelijke gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren gestegen naar een bedrag van bijna 6 miljard euro per jaar. Om de stijging beheersbaar te houden wordt er een stevig aantal hervormingen doorgevoerd. De GGZ zal goedkoper en efficiënter (‘slimmer’) moeten gaan werken, met meer preventie, aandacht voor lichamelijke gezondheid en eigen regie door de patiënt, zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt. eHealth speelt hierbij een cruciale rol. Dat wil zeggen dat reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met bijvoorbeeld chatten, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Hoewel de markt er rijp voor lijkt te zijn, blijft de grootschalige implementatie achter bij de verwachtingen doordat effectiviteit en kwaliteit van de eGGZ producten onvoldoende zijn. Om dat te verbeteren wordt een proeftuin ingericht, waar eindgebruikers en ondernemers intensief met elkaar samenwerken om tot betere producten en diensten te komen.

Looptijd van 15 december 2015 tot en met 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 888.680

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Dit project is voorgedragen voor een RegioStars Award. De prijsuitrijking vindt plaats in oktober 2019.

eMH Center

Demand of mental health care is increasing due to different societal challenges, such as job and income insecurity, increased economic competition, social media, individualism and increasing effects of climate change. As a result the social and economic costs of ill mental health are increasing and become unsustainable for the health care system. With e-mental health we can make sure that mental health care remains accessible and affordable for everyone. The e-Mental Health (EMH) innovation and implementation center (eGGZ Center) promotes the use of e-mental health technology through an integrated approach and intensive cooperation between SMEs, researchers (universities), treatment centers and end-users.

Cooperation and implementation are forged through multidisciplinary cooperation and state-of-the-art development of four Virtual Reality (VR) applications, for prevention and treatment of anxiety, depression and PTSD. This innovative and unique approach will take place structurally in an eMH center (testing ground). The center has a physical location where stakeholder cooperate and demonstrate different e-mental health products.

The Dutch region (Amsterdam metro pole area) where the project is implemented is a leading region in the field of e-mental health. Valorisation and large scale implementation is however lagging behind. E-mental health knowledge and products are not reaching the market effectively, even though this technology has been on the market for almost 20 years (!). The ‘disruptive’ nature and multidisciplinary aspects of this technology has made implementation difficult. The ‘eGGZ center’ project wants to speed up this process through practical and multidisciplinary cooperation.

‘eMH center’ is a regional project which is implemented in the Western part of the Netherlands.

 

Pontes IMPACT (voorheen Pontes+)

Ziekenhuizen werken samen om zorg te verbeteren


Het MKB heeft moeite om de klinische en economische waarde van hun innovatie te laten zien en slaagt er vaak niet in hun innovatie op grote schaal te implementeren. Keteninnovatie is hiervoor noodzakelijk.

De drie betrokken universiteiten in dit project werken al geruime tijd samen om innovaties vanuit deze ziekenhuizen te begeleiden naar de markt onder de noemer Pontes Medical.

Voor het project Pontes+ zetten de drie academische ziekenhuizen een samenwerking op met Implementation IQ en 10-15 MKB-bedrijven als partners. Pontes+ is de noodzakelijke uitbreiding op de samenwerking binnen Pontes Medical. Pontes+ is vooral ook een nieuwe vorm van samenwerken waarin alle partijen uit de medische innovatieketen, de MKB innovator, de zorginstellingen en zorgprofessional, de patiënt en de verzekeraar een belangrijke en herkenbare rol spelen.

Looptijd van 30 april 2015 tot en met 31 december 2020.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.198.465

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Postoperatieve Pericardial Flush (PPF)

Nieuwe behandelmethode bij hartoperaties


Haermonics B.V. is een spin-off van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Het bedrijf wil hartchirurgie veiliger maken door postoperatieve complicaties veroorzaakt door bloedverlies na een open hartoperatie te voorkomen.

De nieuwe behandelmethode heet Postoperative Pericadial Flush (ofwel continu postoperatief spoelen van het pericard) en wordt op de markt gebracht onder de naam Haermonics Flush. Voor de vinding is al internationaal octrooi toegekend. Het project gaat over het ontwikkelen van een vermarktbaar product. Hierin werkt een MKB-bedrijf (Haermonics) samen met een kennisinstelling (AMC) en past nieuwe kennis toe.

Looptijd van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 743.385

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Duurzame aardappelbewaring

Nieuwe methode maakt aardappels langer houdbaar


In dit project wordt een opslag van aardappelen ontwikkeld, waarin de aardappelen zonder toevoeging van chemicaliën een jaar houdbaar zijn.

Het project is opgebouwd uit 3 werkpakketten:
- Toegepast onderzoek: validatie en demonstratie in een relevante omgeving
- Logistiek en silo ontwikkeling: demonstratie in een operationele omgeving
- Commerciële voorbereiding: gekwalificeerd systeem door test en demonstratie

Aan het eind van het project heeft het concept zijn definitieve vorm gevonden, is de technologische werking getest en bewezen en voldoet deze aan gestelde verwachtingen, kwalificaties en normen (certificering).

Looptijd van 28 december 2015 tot en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 632.718

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Stichting Initiatief op Scheveningen

Scheveningers bundelen hun krachten


De initiatiefnemers willen samen en van onderop bouwen aan een (sociaal) duurzame ontwikkeling van Scheveningen.

Dat gebeurt door een stichting voor en door de gemeenschap op te richten. Bij Stichting Initiatief op Scheveningen kunnen mensen met hun ideeën voor een beter Scheveningen terecht. De stichting zal als platform functioneren waar mensen elkaar kunnen vinden, voor financiële steun terecht kunnen, en samen aan ideeën kunnen werken om ze in succesvolle realisaties om te zetten.

De stichting werkt aan meer inspraak en democratie. Samenwerking staat bij dit initiatief voorop. Dat wil zeggen bruggen bouwen tussen de enorme verscheidenheid binnen de groep stakeholders die er nu is. En daarbij bevorderen van lokale partnerschappen en lokaal eigenaarschap. De projecten die hieruit voortkomen zijn gericht op economische voorspoed en een aantrekkelijke leefomgeving. Sociale duurzaamheid en het tegengaan van tweedeling zijn ook belangrijke uitgangspunten, evenals het benutten van de lokale sterke kanten.

Looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 431.118

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Productielijn voor grootschalige groei en stress Haematococcus pluvialis

Grootschalige monocultuur voor algenproductie bedacht


In dit project wordt de technologie ontwikkeld voor een 'first-of-a-kind' grootschalig monocultuur algenproductie systeem.

Wereldwijd gaat de technologische vernieuwing in algenproductiesystemen hard. De technische opschaling van de innovatieve componenten naar grotere productiesystemen voor Haematococcus pluvialis is echter complex en technisch uitdagend. Daarnaast vragen de bijzondere hygiënische omstandigheden in het productieysteem om een geheel nieuw reactorontwerp, innovatieve procescontroletechnologie en een vernieuwende inzet van onderwater LED assimilatielampen.

Looptijd van 28 december 2015 tot en met 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 1.164.082

Meer informatie www.europaomdhoek.nl

IQ: Fondsuitbreiding InnovationQuarter Fonds

Fonds financiert innovatieve starters


Een van de grootste problemen voor innovatieve starters in het huidige economische klimaat is het aantrekken van kapitaal, terwijl de productie en marketing van een nieuw bedrijf doorgaans flinke investeringen vergen.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter beheert een participatiefonds voor veelbelovende MKB-bedrijven. Dit is een ‘revolverend’ fonds, wat inhoudt dat de opbrengsten opnieuw geïnvesteerd worden.
Door in jonge innovatieve bedrijven met groeipotentie te investeren wordt zo voorkomen dat deze bedrijven uit Zuid-Holland vertrekkenals gevolg van een gebrek aan innovatie- en groeifinanciering.

Met de Haagse aanvulling vanuit het participatiefonds IQ (‘de Haagse bijdrage’) kwam er extra investeringskapitaal beschikbaar voor het financieren van innovatieve regionale MKB’ers. Kansen voor West droeg voor 50% aan deze financiële injectie bij. Door deze versterking van het Participatiefonds IQ wordt het financieringsgat in bij innovatieve MKB-bedrijven (deels) gedicht.

Looptijd van 16 februari 2016 tot en met 31 december 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 17.300.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl en de bijlage

UNIIQ: Proof of concept fonds voor Zuid-Holland

Fonds helpt ondernemers met proof of concept financiering


UNIIQ richt zich op toeleiding naar kapitaal enerzijds en het verstrekken van proof of concept financiering anderzijds (daar waar marktpartijen niet in financiering voorzien).

Deze fase kent zowel elementen van technische validatie (werkend prototype, creatie en verificatie van commerciële concepten, IP) als van marktvalidatie (business plan, marktonderzoek, launching customer etc). UNIIQ is een uniek concept omdat het consortium expertise op beide terreinen samenbrengt: de technische expertise van kennisinstellingen en de marktexpertise van InnovationQuarter.

Door marktexpertise, launching customers en (vervolg)financiers zo vroeg mogelijk in het proces in te brengen, neemt de kans dat een innovatie slaagt sterk toe. De gezamenlijke ambitie van de consortiumpartners is dan ook om producten sneller naar de markt te brengen en sneller rijp te maken voor volgende financieringsfases.

Looptijd van 24 februari 2016 tot en met  31 december 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 15.000.000

Meer informatie www.europaomdhoek.nl en in deze beschrijving.

NexTechnician Opleidingshuis Mobiliteitstechniek

Het opleidingshuis versterkt de technische potentie van de regio Amsterdam


De sector Mobiliteitstechniek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de technische potentie van de regio Amsterdam door voorop te lopen in de samenwerking tussen bedrijven en scholen.

Deze partners hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk zorg te dragen voor voldoende gekwalificeerd personeel nu en in de toekomst en de mismatch op de arbeidsmarkt op duurzame wijze op te lossen.

Voor dit doel is het Coöperatief NexTechnician Mobiliteitstechniek (verder te noemen NexTechnician Mobiliteitstechniek) opgericht. Dit is geen samenwerking voor ‘gemene rekening’ maar een echte coöperatieve vereniging, waar de leden met elkaar zaken doen om de gezamenlijke doelstelling te verwezenlijken. Door de inzet van het coöperatief wordt de:
1. Kwaliteit van de opleidingen versterkt door een betere aansluiting tussen onderwijs en mobiliteitssector;
2. Instroom van leerlingen in de opleidingen mobiliteitstechniek verbeterd en de ontwikkeling en arbeidsmobiliteit van medewerkers verbeterd;
3. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven duurzaam versterkt en geborgd.

Voorwaarde om dit doel te bereiken is de beschikbaarheid van een centrale opleidingslocatie in Amsterdam West, het zogenaamde “Opleidingshuis”. Het projectplan dat door NexTechnician bij EFRO is ingediend heeft hierop betrekking.

Looptijd van 1 maart 2016 tot 1 mei 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.000.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Health Tech Park

Het gebied rond Amsterdam-Holendrecht gaat op de schop


De Gemeente Amsterdam heeft in 2013 besloten dat het gebied rond station Holendrecht  (en daar binnen vooral Zuidoost Zuid) moet transformeren van een monofunctioneel kantorengebied naar een multifunctionele en levendige stadswijk.

Onlangs heeft het AMC besloten actiever te worden in dit gebied. Het doel van dit project het Health Tech Park te ontwikkelen dat als spil fungeert tussen de andere gebiedsontwikkelingsinitiatieven.

Het AHTC (Amsterdam Health and Technology Center) gebouw staat hierbij centraal en zal als katalysator fungeren voor ontwikkeling van het gebied Zuidoost Zuid en AMC. In het AHTC worden minimaal 30 ondernemingen gevestigd, waarvan 20 spin-off bedrijven, en worden er 40 directe banen gecreeerd.

Looptijd van 10 maart 2016 t/m 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 1.781.111

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

RDM Innnovation Connector

RDM ondersteunt de transitie van Rotterdam naar een toekomstbestendige havenstad


RDM Rotterdam is dé innovatie-hotspot in het Rotterdamse havengebied.

Op deze plek werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan vernieuwend excellent onderwijs, kennis en duurzame innovaties, die noodzakelijk zijn voor de transitie van Rotterdam naar een toekomstbestendige Havenstad.

Met het oog op deze ontwikkeling wordt met de RDM Innovation Connector gewerkt aan het professionaliseren en verbreden van de toegankelijkheid van alle 'smart' faciliteiten voor het mkb-bedrijfsleven en aan het intensiveren van de inhoudelijke samenwerking met het onderwijs en de kenniscentra van de Hogeschool Rotterdam. De RDM Innovation Connector is er voor dat:
•het voor prototyping en testen gebruik kan maken van alle state of the art en high end apparatuur en machines op RDM Rotterdam
•een innovatief idee van een ondernemer in een half jaar met. een innovatieteam van onderzoekers en studenten verder kan worden ontwikkeld tot en met prototyping en testen
•het Innovation Dock zich verder ontwikkelt tot een springplank  voor nieuwe bedrijven in de havenregio
•mkb-ondernemers op een laagdrempelige manier advies kunnen inwinnen variërend van kennisspecifiek tot technisch en marketing advies
•mkb-bedrijven in de regio Rotterdam op de hoogte zijn van de mogelijkheden van RDM Innovation Connector en worden gestimuleerd om hiervan ook gebruik te maken.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 30 april 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 911.760

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Logoclicks: online logopedie therapie

Logopedie kan nu ook online


In Nederland en Vlaanderen komen er jaarlijks 200.000 nieuwe patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Patienten met zijn in veel gevallen aangewezen op hulpverlening en zorg.
Een deel van de NAH patiënten heeft afasie, dat wil zeggen dat een of meerder delen van het spraakvermogen niet meer goed functioneert. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat intensieve en op de persoon afgestemde therapie positieve resultaten oplevert. Maar slechts ongeveer 30% van de afasiepatiënten krijgt nog therapie na afloop van de revalidatie.

Online logopedie lost dit probleem op want de logopedist geeft de patiënt intensieve en persoonlijke therapie op basis van getoetste en goedgekeurde computerprogramma's . Dit biedt grote voordelen, zowel voor de patiënt als de logopedist. Eén daarvan is dat nieuwe inzichten direct vertaald kunnen worden naar nieuwe of aangepaste programma's.
Naast de behandeling van afasie patienten is ook de behandeling van patiënten met andere stoornissen mogelijk. En is geschikt voor taalonderwijs aan anderstaligen in Nederland.

Daarnaast biedt de basis onder het platform mogelijkheden om ook in andere landen een vergelijkbaar platform op te zetten.

Looptijd van 16 maart 2016 tot en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 213.348

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

ScaleUpNation

ScaleUpNation gaat jonge bedrijven helpen door te groeien.


Nederland heeft behoefte aan meer ‘scale-ups’. Dit zijn bedrijven die snel door kunnen groeien naar een aanzienlijke omvang. Dit type bedrijven is een banenmotor en levert een belangrijke bijdrage aan de economie.

ScaleUpNation is een intensief ondersteuningsprogramma om een selecte groep jonge ondernemingen met overtuigend scale-up potentieel alle ondersteuning te bieden om daadwerkelijke op te schalen en doorgroeifinanciering aan te trekken. Met als doel dat 10-20 MKB bedrijven binnen 10 jaar een omzet realiseren van 50 miljoen of meer.

Looptijd van 15 december 2015 tot 1 juni 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.414.936.

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Port4Innovation1

Meten is weten. Dat geldt ook voor onderhoud aan schepen.


In de maritieme sector zijn service en onderhoud van systemen een belangrijk onderdeel van de exploitatiekosten.

Dat komt omdat de apparatuur zelf ingewikkeld en duur is. Maar ook omdat bedrijven vaak onder moeilijke omstandigheden moete werken. Daarom gebeurt onderhoud en vervanging uit voorzorg. Bijvoorbeeld elke 5 jaar gedaan, terwijl het materiaal mogelijk 10 jaar lang mee kan. Dit zorgt voor extra kosten en verspilling van goede materialen.

Eigenaren zijn geholpen als op basis van corrosie (roest) en materiaaldegradatie (metaal moeheid) vast te stellen is hoe een bepaalde machine er voor staat. Dat kan een kostenbesparing van 20-40% opleveren.

In de Kop van Noord-Holland zijn momenteel 285!! mariteime onderhoudsbedrijven. Om beter in te kunnen spelen op de onderhoudsbehoefte is meer kennis over corrosie als gevolg van o.a. zout water noodzakelijk. Er moet veel getest worden.Deze testen duren lang, zijn erg kostbaar en bijzonder arbeidsintensief. Dat kan niet ieder bedrijf zelf doen. In dit project wordt nieuwe  kennis verzameld en gedeeld in een database.

Looptijd van 1 april 2015 tot 1 augustus 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 576.775

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Microalgae for the Replacement of Antibiotics in Livestock Production

Micro algen gaan antibiotica vervangen


In Nederland worden al jaren projecten uitgevoerd die zich richten op het kweken van algen die gebruikt kunnen worden als voedsel en biodiesel. De conclusie is dat deze algen te duur zijn om te kweken in Nederland. Zelfs de goedkope algen uit het Verre Oosten zijn te duur.

Om de kweek van algen toch aantrekkelijk te maken is het belangrijk te focussen op de top van de waarde pyramide (bijv. medicijnen). Onderzoek heeft uitgewezen dat de algensoort Schizochytrium grote hoeveelheden omega-3 bevat. Dit is een essentiële aminozuur die het lichaam niet zelf kan maken. Vis bevat veel omega-3 omdat deze algensoort eet. Maar vis is vaak vervuild en niet duurzaam.

Dus waarom niet direct de algen gebruiken.
Nadat de omega-3 olie uit de algen gehaald is, blijft er waardevolle biomassa over. Deze leent zich uitstekend voor een voedingssuplement dat het afweersysteem stimuleert bij mens en dier. In dit project wordt het businessplan uitgevoerd en staat het na afloop op eigen benen.

Looptijd van 2 oktober 2015 tot en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 46.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Ontwikkeling Smart Grid ECW

Slim energienetwerk speelt in op de actuele situatie


De Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) is de particuliere netbeheerder voor gas, elektra en warmteproductie en  warmtetransport op Agriport A7. Dochter ECW Warmte gaat samen met Westland Infra, de glastuinbouwbedrijven op AgriportA7 en Noodvermogenpool een Smart Grid ontwikkelen.

Het doel is een complete integratie van bestaande systemen, waardoor de verschillende energiebronnen onderling zodanig worden geoptimaliseerd dat de energie efficiency zo hoog mogelijk wordt. Op die wijze wordt een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen bereikt. Daarnaast wordt een dedicated netwerk ontwikkeld dat alle energie gerelateerde informatie van alle aanbieders en gebruikers verzamelt. Dit biedt de mogelijkheid om heel snel op de actuele situatie te kunnen inspelen.

Looptijd van 25 mei 2016 tot  en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 350.846

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Smart Solar Charging Regio Utrecht

Utrecht heeft een duurzaam energiesysteen op wijkniveau


Smart Solar Charging (SSC) vormt de kiem van een duurzaam energiesysteem op wijkniveau: lokale zonne-energie wordt, dankzij een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem, ingezet om elektrische Vehicle2Grid (deel)auto’s te (ont)laden. Dit creëert flexibele opslagcapaciteit die het net ontlast en energie buffert tot de energieprijs hoog is. Zo ontstaan verdienmodellen die het systeem opwek-laden-opslag-rijden positief laten renderen.

De Utrechtse wijk Lombok staat internationaal bekend als dé Smart Solar Charging proeftuin. De ervaringen in Lombok worden de komende vier jaar doorontwikkeld en getest in vijf gekoppelde proeftuinen in de regio Utrecht. Alle proeftuinen combineren opwek van duurzame energie met Vehicle2Grid-laadpunten en deelautosystemen. Ieder met een eigen gebruikersprofiel, type afnemer en specifieke markt.

Op deze manier wordt het systeem doorontwikkeld tot marktrijke product-dienstcombinaties voor uiteenlopende typen woonwijken, zakelijke markten en gebieden met gecombineerd gebruik. Dit resulteert in nieuwe economische activiteit in de regio Utrecht. Het project draagt bovendien bij aan ecologische duurzaamheid en koolstofarme economie en bevordert sociale duurzaamheid.

Looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.474.000

Kijk voor meer informatie op www.smartsolarcharging.eu en www.europaomdehoek.nl

VvE Duurzaamheidsfonds Den Haag

VvE's in De Haag maken hun appartementen duurzamer


Het VVE Duurzaamheidsfonds Den Haag biedt aan Haagse VvE’s met maximaal negen appartementen, de mogelijkheid aan om een lening te sluiten om panden duurzamer te maken. 

De doelstelling is dat, na afloop van het project 350 leningen verstrekt zijn en daarmee 1.600 woningen duurzamer gemaakt.

Looptijd van 24 augustus 2016 tot en met 31 augustus 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.474.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Opschaling bamboeproductie en verwerking tot bamboevezel en -composiet

Bamboe wordt vezel en vervanger van hardhout


Er is nog weinig ervaring met lokale productie van bamboe.  Maar het loont de moeite want de productie heeft een positieve fotoprint: er wordt meer CO2 opgenomen dan dat er uitstoot is.

Daarom wordt onderzocht wat de meest geschikte bamboesoorten en aanplanttechnieken zijn. Samen met een machinefabriek wordt een oogstmachine ontwikkeld. De nieuwe oogstmachine is in staat het complete proces van hele stokken te oogsten en te verwerken tot schone bamboedelen die verwerkt kunnen worden in het vervolgproces. Dit alles volledig geautomatiseerd uit te voeren. Bovendien wordt de bamboe milieuvriendelijk geteeld en de productie 'lokaal' opgezet, dicht bij de eindverwerkers. Het is de bedoeling om de bamboevezelproductie binnen 5 jaar op te schalen naar 100 ha (=2 mio kilo grondstof p/j) met behoud van de kwaliteiten van de vezels.

De ruwe grondstof verwerkt tot twee soorten fijne vezels, korte en lange. De korte vezels worden verwerkt in vezel versterkte plastics voor diverse toepassingen. De lange vezels worden verwerkt tot geweven en niet-geweven bamboe-tape die gebruikt kunnen worden als versterkte lichtgewicht composiet in de bouw-, automotive en luchtvaartindustrie. De bamboe is onder andere een vervanger van hardhout. Het heeft de sterkte van staal en het gewicht van aluminium.

Looptijd van 1 mei 2016 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 314.476

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

TMI-POC Fonds Flevoland

Flevoland bevordert de economische groei in het regionaal bedrijfsleven


TMI Proof-of-Concept Fonds Flevoland
(POC Fonds)

Financiering voor technologische innovaties in Flevoland

Wat is het POC Fonds?Een team van ervaren investment manager biedt ondersteuning als het gaat om financiële en strategische vraagstukken terwijl u tevens toegang krijgt tot een netwerk van investeerders en financiers die kapitaal voor de verdere ontwikkeling van de onderneming kunnen verschaffen.

 

 1. Het POC-fonds is een investeringsfonds dat zich toelegt op de financiering van vroege fase innovaties. Het POC-fonds helpt ondernemers in Flevoland om deze unieke innovaties sneller naar de markt te brengen. Het biedt ondernemers het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase (van het proof-of-concept tot en met de technische en commerciële validatie) te overbruggen.
 2. Voor welke ondernemers is het POC Fonds? Ambitieuze, innovatieve MKB-bedrijven die in Flevoland gevestigd zijn of zich in Flevoland willen vestigen en de potentie hebben om te groeien. 
 3. Wanneer kom je in aanmerking? De focus ligt op ondernemingen in de zogeheten RIS-3-sectoren en crossovers. De RIS3-sectoren zijn: Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem.
 4. Waar kan ik terecht voor meer informatie? Flevoland Capital
 5. Verwijzing naar website. https://pocfondsflevoland.nl
 6. T. 0320 286 787 info@flevolandcapital.nl

 

Looptijd van 9 september 2016 tot en met 31 december 2022

Bijdrage Kansen voor West € 322.073

Meer informatie www.europaomdehoek.nl  en de flyer.

 

iTOP technologie als basis voor de ontwikkeling van een nieuwe productportfolio

iTOP zoekt een manier om genetisch materiaal in menselijke cellen te repareren.


Het project richt zich op een innovatieve manier van het transduceren van eiwitten en DNA in cellen voor de zogenoemde “gen-editing” therapie. Bij gen-editing wordt genetisch materiaal in (menselijke) cellen gerepareerd.

Het is tot nu toe niet mogelijk om de behandeling rechtstreeks in de cel van de patiënt te brengen. Terwijl dit unieke therapeutische mogelijkheden zou kunnen bieden.

Bij erfelijke aandoeningen, is de hoop dat genetisch materiaal gerepareerd kan worden om zo een niet functionerend gen te genezen. Daarnaast kan in de toekomst gentherapie wellicht gebruikt worden om extra genen toe te voegen die de genezing van complexe aandoeningen kunnen bevorderen. Op dit moment schenkt de biomedische wetenschappen veel aandacht aan “gen-editing” therapie. Er is, helaas, nog geen enkele vorm van routinematig transductie beschikbaar. Dit project wil dit mogelijk maken.Het project richt zich op een innovatieve manier van het transduceren van eiwitten en DNA in cellen voor de zogenoemde “gen-editing” therapie. Bij gen-editing wordt genetisch materiaal in (menselijke) cellen gerepareerd.

Het is tot nu toe niet mogelijk om de behandeling rechtstreeks in de cel van de patiënt te brengen. Terwijl dit unieke therapeutische mogelijkheden zou kunnen bieden. Bij erfelijke aandoeningen, is de hoop dat genetisch materiaal gerepareerd kan worden om zo een niet functionerend gen te genezen. Daarnaast kan in de toekomst gentherapie wellicht gebruikt worden om extra genen toe te voegen die de genezing van complexe aandoeningen kunnen bevorderen. Op dit moment schenkt de biomedische wetenschappen veel aandacht aan “gen-editing” therapie. Er is, helaas, nog geen enkele vorm van routinematig transductie beschikbaar. Dit project wil dit mogelijk maken.

Looptijd van 26 oktober 2016 tot 1 augustus 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 322.073

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

PowerParking

De parkeerplaats wordt de 'energiecentrale van de toekomst'


PowerParking levert een belangrijk puzzelstuk in de energietransitie. Doel van het project is om (grote) parkeerterreinen te ontwikkelen tot een geïntegreerde ‘lokale energiecentrales’.

Op twee parkeerplaatsen wordt een pilot uitgevoerd; op de luchthaven (langparkeren) en op het aangrenzende bedrijventerrein (dagparkeren). De parkeerplaatsen worden uitgerust met een dak van zonnepanelen. Er worden in eerste instantie 200-250 parkeerplekken, verdeeld over bedrijventerrein OMALA en de luchthaven, overkapt met 5000 m2 zonnedak (0,5 MW opgesteld vermogen).

Door middel van een smart grid wordt opgewekte energie daarheen geleid waar ze het meeste opbrengt (snelladen, laden) en zo nodig tijdelijk opgeslagen. Het overschot aan energie kan in de verdere lokale behoefte voorzien. 

De resultaten van dit project moet een grootschalige uitrol mogelijk maken over andere parkeerplaatsen op bijvoorbeeld havens, luchthavens, park & rides in de KvW regio en daarbuiten.

Looptijd van 14 juli 2016 tot 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 1.240.498

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Werkspoorkwartier: Creatief circulair maakgebied

Oud bedrijventerrein krijgt bijzonder tweede leven


Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ richt zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein Werkspoorkwartier.

Het voormalige Cartesiusweg II wordt een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht voor creatieve, circulaire maakbedrijven. Hiervoor worden er in het gebied een reeks acties uitgevoerd: - Realisatie van de circulaire proeftuin ‘Hof van Cartesius’ met ruimte voor startende, creatieve ondernemers. - Circulaire inbouw en inrichting van bestaande gebouwen, waaronder de Voorbewerkingsloods/Werkspoorfabriek, tot locaties voor nieuwe bedrijvigheid. - Ontwikkeling van een ‘circulaire hub’ voor hergebruik van materialen voor bouw en inrichting. - Transformatie van de verlaten Werkspoorhaven tot een publieke ontmoetingsplek met duurzame horeca.

Daarnaast werken de partners samen om het Werkspoorkwartier als toonaangevend vestigingsgebied “op de kaart te zetten”.

Looptijd van 28 november 2016 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.247.107

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Noorderpark Onderneemt

Park geeft creatievelingen onderdak


Het Noorderpark in Amsterdam Noord ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor creatieve en maatschappelijke ondernemers.

In 2013 werd een eerste stap gezet om het ondernemerschap op deze plaats te versterken door de oprichting van de Noorderpark Trust. Op dit moment lopen de partners tegen hun grenzen aan. Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan de paviljoens nodig en het benodigde geld ontbreekt. Kansen voor West zal hieraan bijdragen.

Looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 332.993

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Een instrument van en voor het bedrijfsleven in de bouw

Werkplaats levert banen op


Om de afstand tussen arbeidsmarkt en werkzoekenden, jong of ouder, te overbruggen is een locatie nodig waar deze afstand wordt verkleind.

Het bedrijfsleven vraagt hierbij om een werkplaats waar jongeren een kans kunnen krijgen om een beroep te leren in de bouw. De tegenprestatie van het bedrijfsleven is dat deze mensen, na het voltooien van het voortraject in deze werkplaats, echt werk geeft.

De werkplaats ging in september 2015 open. Het doel is in 2017 100 arbeidsplaatsen op deze manier in te vullen.

Looptijd van 1 oktober 2015 tot en met 30 november 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 413.453

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

NeuroShirt

Speciaal shirt geeft neurochirug een seintje


Bij hersenoperaties is het cruciaal dat de chirurg geen zenuwen of aders raakt.

Nu wordt de chirurg ondersteund door 'Neuronavigatie', door piepjes en door op te kijken naar een beeldscherm, wat afleidt van de operatie. Het UMCU en Elitac bouwen deze neuronavigatie in een shirt dat trillingen gebruikt om de chirurg te begeleiden, door tactiele feedback. Hierdoor heeft de chirurg zijn oren en ogen vrij voor de operatie zelf en wordt hij op gevoel gewaarschuwd.

Looptijd van 10 maart 2017 tot 1 mei 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 355.872

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Slim Gemaakt

MKB geeft baangarantie in de metaal- en maakindustrie


Het project 'Slim Gemaakt' is een initiatief van het MKB bedrijfsleven in Rotterdam samen met het onderwijsveld. Het MKB wil nieuwe beroepsopleidingen op maat stimuleren in de metaal- en maakindustrie.

Over een periode van bijna vier jaar worden jongeren en omscholers uit Rotterdam Zuid, onder regie van het bedrijfsleven in samenwerking met het onderwijsveld, op MBO niveau opgeleid in de techniek.

In het werkproject 'Slim Gemaakt' gaan in totaal tenminste 145 mensen aan de slag, waarvan er bij succes tenminste 44 een baangarantie hebben. Vanaf 2021 (een jaar na het project) zullen de 7 deelnemende MKB bedrijven 21 NIEUWE banen PER JAAR leveren.

Looptijd van 18 maart 2017 tot en met  31 augustus 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 699.825

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Verbonden met Zuid

Leer- werktrajecten helpen jongeren aan een baan


Verbonden met Zuid richt zich op jongeren uit Zuid die ouder zijn dan 16 jaar, geen baan hebben en nog geen startkwalificatie hebben behaald. En ook op werkgevers uit de sectoren zorg, techniek, logistiek en (facilitaire) dienstverlening die kampen met moeilijk invulbare vacatures op lager en elementair beroepsniveau.

Het doel van het project is om concreet 75 - 100 vacatures gedurende de looptijd in te vullen door middel van op maat gemaakte leerwerktrajecten met jongeren uit Rotterdam Zuid. Samen met de huidige partners en nieuw aan te trekken werkgevers wordt gewerkt aan best-practices om de doelgroep te laten instromen in een MBO traject op niveau 1 en 2, te voorkomen dat zij voortijdig uitvallen en te zorgen dat zij duurzaam aan het werk raken.

Looptijd van 1 mei 2017 tot en met 20 april 2019

Bijdrage Kansen voor West € 745.163

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

SurgINNOV

Chirurgen studeren en ontmoeten elkaar digitaal


Er is een groot tekort aan chirurgen wereldwijd.

Omdat de chirurgische opleiding traditioneel plaatsvindt in de vorm van on-site één-op-één training kost dit enorm veel tijd (jaren), is het arbeidsintensief, en wordt het beperkt door het aantal chirurgen om van te leren en hun expertise.

Daarnaast maakt de theoretische opleiding gebruik van 2D visueel materiaal (bv. boeken, afbeeldingen), terwijl anatomie en chirurgie 3D disciplines zijn. Hiermee komen chirurgen in opleiding met 2D kennis de operatiekamer binnen als ze een ingreep in 3D voor de eerste keer uitvoeren. In ontwikkelingslanden is de situatie nog nijpender. Daarom heeft INCISION Group BV zich hier verbetering in te brengen. Met EFRO-geld wordt een platform ingericht, waar chirurgen (in opleiding) elkaar kunnen ontmoeten en kennis uitwisselen.

Looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage Kansen voor West € 735.334

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Groene chemie uit CO2 en zonlicht

Groene chemie uit CO2 en zonlicht


CO2 wordt grondstof

In het project werken de universiteit-spin-of Photanol, multinational AkzoNobel en de Universiteit van Amsterdam samen om CO2 te gebruiken als grondstof voor nieuwe duurzame biobased grondstoffen. Deze grondstoffen concurreren niet met de de productie van voedsel zoals dat met veel van de huidige biobased productie (bijvoorbeeld suiker, mais of palmolie) wel het geval is.

Photanol gebruikt gemodificeerde blauwalgbacteriën om chemicaliën te produceren uit fotosynthese. De demofabriek is een grote stap naar opschaling van de productie van deze organische zuren die onder andere kunnen worden gebruikt voor de productie van biologisch afbreekbare kunststoffen, cosmetische producten en als grondstof voor de chemische industrie.

Tijdens dit project en daarna zal Photanol zijn patent portfolio met 3 tot 5 nieuwe patenten uitbreiden op het vlak van de productieroute voor de MCA-grondstof en voor het ontwerp van de fotobioreactor en de processturing. Naast octrooien heeft Photanol veel know how opgebouwd op het gebied van de productie met fotobioreactoren en contaminatiecontrole.

Looptijd van 1 juli 2017 tot 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.008.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Kiezen voor Kansen Den Haag

Bijna 10.000 leerlingen krijgen sollicitatietraining of bliksemstage


Op de Haagse arbeidsmarkt is sprake van een mismatch: enerzijds zijn er relatief veel laag opgeleiden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds is de economie er gericht op kennis, openbaar bestuur en zakelijke dienstverlening.

In Den Haag liggen er onder meer kansen in de sectoren security, ICT/telecom, energie, de creatieve industrie, toerisme & hospitality, techniek en zorg. Toch kiest een groot aantal jongeren in Den Haag een opleiding waarnaar vanuit Haagse werkgevers geen of weinig vraag is. Daardoor kunnen veel gediplomeerde starters geen werk vinden. Op hun beurt krijgen (mkb-)bedrijven vacatures niet vervuld.

Om voldoende instroom te krijgen in de hierboven genoemde sectoren, is het belangrijk dat jongeren kiezen voor de juiste MBO opleidingen. Daarvoor is het van belang dat leerlingen een reëel beeld hebben van de beroepen in deze sector, weten wat het werk inhoudt, of het bij hen past en wat de toekomstperspectieven zijn. Daar wringt de schoen: veel jongeren hebben geen idee, zeker als ze opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Voor jongeren uit wijken als Transvaal, Laak en de Schilderswijk is het van groot belang om ze op jonge leeftijd in contact te brengen met verschillende beroepen en sectoren, zodat ze in de praktijk kunnen ervaren wat bij ze past en wat de toekomstperspectieven zijn. Op dit punt kan JINC het verschil maken.

JINC wil in drie jaar tijd 9.150 leerlingen uit het Haagse basisonderwijs en het vmbo laten deelnemen aan de projecten Sollicitatietraining en/of Bliksemstage. Ruim 100 bedrijven uit Den Haag (en de nabije omgeving van Den Haag) doen mee aan de projecten.

Looptijd van 16 ei 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 303.381

Meer informatie www.europaomdhoek.nl

 

 

House of Skills

Digitalisering zet banen onder druk


Technologische ontwikkeling en digitalisering zorgen ervoor dat  banen vooral in het lagere en middensegment onder druk staan.

De schatting is dat 2/3 van de functies zullen vervallen en de benodigde kennis en vaardigheden aanzienlijk gaan veranderen. Tegelijkertijd kunnen groeiende sectoren zoals de ICT, zorg, hospitality en techniek moeilijk geschikt personeel vinden. De markt alleen blijkt niet in staat die mismatch op te lossen.

Om die reden brengt de gemeente Amsterdam 15 partners bij elkaar om via  House of Skills vernieuwende oplossingen te ontwikkelen en toe te passen. Een publiek-private samenwerking om het concept van ‘leven lang ontwikkelen’ te versnellen en verbeteren. Achttien opleidingshuizen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vormen de basis van de sectorale publiek-private samenwerking.. Gericht op de werkende beroepsbevolking uit het middensegment, uitkeringsgerechtigden en ZZP-ers, met vraagsturing vanuit werkgevers als uitgangspunt. House of Skills biedt daarbij skills-assessments om carrièrepaden te bepalen; actuele en toegankelijke informatie over kansrijke beroepen; overzicht op- en bijscholing; en aanmelding modulaire trainingen, stages en leerplekken. Voor werkgevers, met name het MKB, is het een aanspreekpunt waar zij worden gefaciliteerd in de loopbaanontwikkeling van hun medewerkers en versnelde invulling van hun vacatures.

House of Skills stelt zich daarnaast tot doel om bij 5000 mensen uit lager- en middensegment vast te stellen wat hun waarde op de arbeidsmarkt is, welke vaardigheden ze hebben en waar om- of bijscholing nodig is. Verder ontvangt House of Skills binnen drie jaar > 20.000  bezoekers, organiseert zij >50 modulaire cursussen en opleidingen; - nieuwe methodieken van competentiebeoordeling –en waardering (skills assessment en skill paspoort). Naar verwachting staat het House of Skills na 2020 op eigen benen biedt ze werk aan 20 fte’s.

Looptijd van 1 septeber 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage Kansen voor West € 3.738.940

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Dit project is voorgedragen voor een RegioStars Award 2109. De uitslag wordt in oktober bekend gemaakt.

 

House of Skills

Like other European cities, Amsterdam faces challenges of major transitions (e.g. circular economy or green energy). Many new jobs will arise in new sectors, and many jobs will change or disappear due to e.g. technology. The labour market becomes more and more dynamic, however, both employees and employers struggle to keep up with the pace.

The goal of the House of Skills is a public-private co-operation of all worlds (both different sectors and different stakeholders) that leads to an efficient assessment, training and matching process of jobs and workers. Subsequently, we increase employees’ control of their labour career and to enhance their participation opportunities in the labour market. The current target group is the low and middle educated workers as their jobs will be affected the most and they are the least prepared for the future. However, the possibilities of the House of Skills applies to all workers and jobs.

Innovative elements in the project are the market approach which is arranged cross-sectoral, integral and regional. Secondly, the focus on skills is increased, and a normalized skill taxonomy is widely implemented. Based on the shared skills language we development assessments, training, and matching that is quicker and accurate.

The impact comes with the cross-sectoral network of more than 500 companies and employers. More than 100 partners joined the Regional Skills Agreement. Also, they have already made 70 innovation deals that advance a skills-oriented labour market. Participant target is 5.000 in 3 years, with a high international replicability-rate.

We realise five main results: a new international applicable skill-based taxonomy, re-directing 5.000 people to new jobs in 7 sectors, development of an online matching-platform fuelled with real-time labour-market information, a new cost-benefit-model and a 20-50% shorter assessment-training-matching process.

 

Gesiflex

Dierlijke uitwerpselen worden gas en kunstmest


Dit project is niet van start gegaan.

 

Betondroger Rewinn

Betondroger wint cementstof terug uit betonpuin.


Rewinn B.V. (joint venture van Theo Pouw Groep B.V. en Sagrex B.V.) heeft een innovatieve betondroger ontwikkeld en succesvol getest. Met deze betondroger kan cementstof worden teruggewonnen kan uit betonpuin.

Daarmee is Rewinn in staat om 100% betonpuin hoogwaardig te recyclen. Het resultaat is een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot, omdat er minder primair cement en zand nodig is voor nieuw beton. De CO2-uitstoot vermindert met 99% / 507 kg CO2 eq per ton gerecycled cementstof en 48% / 6 kg CO2 eq per ton gerecycled zand, berekend met een levenscyclusanalyse (LCA).

Looptijd van 25 juni 2017 tot en met 31 maart 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 923.600

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Valorisatie PowerPlane - Ampyx

Energie maken met een vliegtuig.


Ampyx Power ontwikkelt een Airborne Wind Energy System (AWES) waarmee de krachtige en constante wind op grotere hoogte geoogst kan worden. Ampyx Power’s compacte AWES beginnen op een hoogte waar de grote conventionele windturbines eindigen.  Het systeem met een vliegtuig aan een kabel werkt als een vlieger. Wanneer het autonome vliegtuig zich dwars op de wind stuurt, genereert dat een enorme trekkracht in de kabel die vervolgens van een trommel aan de grond wordt afgerold en een generator aandrijft. Wanneer de kabel geheel is afgerold, vliegt de drone vlieger efficient richting de generator en wordt de kabel snel opgerold. Daarna herhaalt het proces zich. De besturing van het vliegtuig en de generator is volledig geautomatiseerd. Het systeem beschikt daarnaast over een automatisch start- en landingsmechanisme voor het vliegtuig.

Resultaten

Ampyx Power heeft het principe van de technologie in de afgelopen jaren bewezen. Met de steun van Kansen voor West kon Ampyx Power een Remotely Piloted Aircraft (vliegtuig) ontwerpen en bouwen, en een Power Generation Apparatus (generator) en Launch and Land Apparatus (land- en lanceerplatform) ontwerpen voor AP3 AWES, het pre-commerciële demonstratiemodel voor gecertificeerde multi-megawatt systemen.

AP3 AWES is bedoeld om de opschaalbaarheid, de veiligheid en de autonome werking van een commercieel AWES te demonstreren. Het project heeft ertoe bijgedragen dat Ampyx Power kon toewerken naar een systeem dat nu al voldoet aan EASA’s certificeringsstandaarden, om eerste afnemer E.ON (nu RWE) aan te trekken en om extra private financiering te vinden om de bouw van AP3 af te ronden.

Samen met RWE zal Ampyx Power in 2021 AP3 demonstreren op het testterrein van RWE voor Airborne Wind Energy concepten in Ierland. Ampyx Power verwacht met deze demonstratie de interesse vanuit commerciële marktpartijen aanzienlijk te vergroten en de case voor Airborne Windenergie als concept te versterken met AP3 als de kritische demonstrator van dat concept en Ampyx Power als strategische leider in de industrie. Parallel aan de bouw van AP3 is Ampyx Power begonnen aan de-risking projecten voor de commerciële opvolger AP4. Met AP4 en opvolgers kunnen met gebruik van veel minder materiaal en belasting van de omgeving nieuwe gebieden op land en op zee worden ontsloten voor windenergie, wat bijdraagt aan een versnelling van de energietransitie. 

Looptijd van 1 april 2015 t/m 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 2.504.063

Meer informatie www.europaodehoek.nl

 

Opschaling zonnestroom voor huurders

Zonnestroom nu ook voor huurders bereikbaar.


Het brede consortium van ketenpartijen heeft zich tot doel gesteld om grootschalige uitrol van zonnestroomsystemen voor huurwoningen (van rijtjeshuis tot appartement) mogelijk te maken. Dit doet het consortium door fysieke ontwikkeling van zonnestroomtechnologie, ontwikkeling van ICT-koppelingen voor de organisatie, installatie en beheer.

Daarnaast regelt het consortium de financieel juridische validatie van het systeem en biedt praktische oplossingen bij knelpunten die een rol spelen bij zonnestroom voor huurders. Hierdoor kan op een efficiënte en rendabele wijze aan de grote vraag naar zonnepanelen onder huurders worden voldaan. Het consortium richt zich in eerste instantie op de uitrol naar 8.500 woningen.

Looptijd van 7 juli 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 802.445

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Innovatiefonds Noord-Holland

Startende bedrijven hebben moeite om financiering te vinden. Het Startersfonds helpt.


In Noord-Holland is veel innovatiepotentieel aanwezig. Maar innovatie is omgeven met risico’s en het is voor bedrijven (inclusief start-ups) vaak lastig om voldoende financiering te vinden.

Het Innovatiefonds Noord-Holland – een initiatief van de Provincie Noord-Holland en samenwerkende (Amsterdamse) kennisinstellingen- richt zich op het verstrekken van financiering voor het verder brengen van innovaties door bedrijven en samenwerkingen tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Doel is de zogeheten ‘Valley of Death’ in de vroege innovatiefase te kunnen overbruggen en innovaties ‘proof-of-concept’ te laten bereiken: is het werkbaar, haalbaar, schaalbaar? Daarna kan verdere commercialisering en vermarkting plaatsvinden. Met als einddoel de regionale economie te versterken en goede oplossingen te stimuleren voor de maatschappelijke vraagstukken die aan de orde zijn (inclusief bijvoorbeeld duurzame energie, duurzame mobiliteit en circulaire economie).

Looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 5.000.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl, de flyer, de Engelse versie, en de beschrijving van het fonds.

Applabs Zuid-Holland (Medical Photonics and Optical Communication)

Opto-electronica wordt stuwende kracht voor innovatie


Fotonica of Opto-elektronica is een wetenschappelijke en technische discipline die zich bezighoudt met de wisselwerking tussen licht (fotonen) en elektronen (elektronica). De wereld kan niet meer om fotonische apparaten heen. Het belang ervan, zowel op economisch als maatschappelijk vlak, is bijzonder groot Het gebruik en de toepassing van fotonische componenten, tools en technieken speelt in veel sectoren al een grote rol, maar als ‘enablers’ vormen fotonische apparaten en fotonische technologieën een stuwende kracht voor innovatie.

Fotonica is door de Europese Commissie erkend als een key-enabling technology. Waar de twintigste eeuw gezien kan worden kan worden gezien als de eeuw van het elektron, zien velen de eenentwintigste eeuw als de eeuw van het foton.

Met fotonica kunnen we, met een minimale belasting van de leefruimte, blijven voorzien in onze groeiende behoeftes op het gebied van communicatie, leefcomfort en gezondheid. De verwachte economische groei van de fotonica-industrie is veel hoger dan die van de economie in zijn geheel. Voor de fotonica-industrie worden de komende vijf tot tien jaar wereldwijd groeicijfers verwacht van tussen de 10% en 40%.
 
De fotonica-industrie richt zich op grote applicatiemarken. Het fotonica-cluster in Nederland omvat meer dan 160 bedrijven waar al vele duizenden mensen werkzaam zijn. Zowel bij grote bedrijven, als bij de vele mkb’s en start-ups in de sector.

In dit project worden twee nieuwe applicatie labs opgezet binnen het Dutch Optics Centre van TNO.
* Medical Photonics: diagnostiek, therapie (puls lasers, breed golflengte laser, UV, image sensoren en detectoren);
• Optical communication: snel schakelbare componenten, optische signaalprocessing, ultra-snelle elektrisch-optische (e/o) en optisch-elektrische (o/e) conversie.

Looptijd van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 618.298

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Onbekend maakt onbemind Utrecht

Leerlingen van het VMBO in Utrecht krijgen bliksemstages en sollicitatietraining


Op de Utrechtse arbeidsmarkt is sprake van een forse mismatch: er komen te weinig leerlingen van de MBO opleidingen af in sectoren waar de vraag het grootste is. Het gaat daarbij vooral om de sectoren, handel, techniek/ict, logistiek, zorg en hospitality. Leerlingen overwegen het werken in deze sectoren niet, omdat ze er geen beeld bij hebben, niet weten wat het werk inhoudt, of het bij hen past en wat de toekomstperspectieven zijn.

JINC gaat 250 leerlingen uit de tweede, derde en vierde klas van het vmbo twee Bliksemstages, een sollicitatietraining en deelname aan het project Carrière Coach aanbieden. De structurele combinatie van deze drie JINC-projecten van het vmbo is nieuw. Maar JINC heeft onvoldoende eigen middelen om dit project te betalen. Dankzij EFRO lukt het wel.

Looptijd van 1 januari 2018 tot en met 4 januari 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 121.737

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Investeringsimpuls Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED II)

Den Haag gaat bedrijven helpen aan passende huisvesting


De gemeente Den Haag wil de drempels voor doorgroei voor startende ondernemers. De gemeente doet dit door een compleet aanbod van verschillende typen bedrijfshuisvesting aan te bieden.

Het ondersteunen en faciliteren van beginnende en kleinschalige bedrijvigheid vormt de kern van het economische beleid in de wijken. Vergroting van het aanbod aan kleinschalige bedrijfsruimte vormt daarbij een prioriteit. De Haagse ambities op het gebied van kleinschalige bedrijfshuisvesting zijn met name gericht op transformatie van (verouderde) bedrijfs- en kantoorpanden en winkelstrips. FREDII biedt zowel vastgoedeigenaren als MKB bedrijven maatwerkfinanciering in de vorm van leningen, participaties of garanties.

Looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 3.600.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl https://www.europaomdehoek.nl/projecten/jessica-fonds-ruimte-en-economie-den-haag-fred  en in deze beschrijving.

 

Waste to Chemistry

Laagwaardige reststromen worden hernieuwbare chemicaliën


Waste to Chemistry is de naam van een ‘first of a kind’ chemische recyclinginstallatie in het industriële cluster van de Rotterdamse haven.

In dit WtC project staat de ontwikkeling van een innovatieve vergassingstechnologie centraal. Laagwaaride reststromen worden omgezet in hernieuwbare chemicaliën als syngas en (bio-)methanol. Die op hun beurt weer een duurzaam (groen) alternatief bieden voor de conventionele fossiele chemicaliën. Het project levert daarmee zowel een bijdrage aan de circulariteit van de lokale economie als aan de beoogde energietransitie van de haven.

Met dit project is een investering van € 180 miljoen gemoeid.

De bijdrage uit Kansen voor West II komt direct ten goede aan innovatie in de topsector chemie en zorgt ervoor dat kansen in nichemarkten via samenwerking tussen grootbedrijf, MKB en kennisinstellingen niet onbenut blijven.

Looptijd van 28 juni 2017 tot en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 2.644.556

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Castor EDC

Data is de nieuwe olie en kunstmatige intelligentie de technologie van de toekomst

Data is the new oil and artificial intelligence is the technology of the future.

This project leverages these insights to turn Castor EDC into one of Amsterdam’s most valuable companies. We are currently in the age of evidence based healthcare, relying on high quality research to advance. However, of the USD 250 bln spent on medical research annually, only USD 50 bln actually contributes to patient health in the long run.

Medical research needs to reinvent itself if it is to have any chance of becoming more effective. This all starts with valuing our medical research data as the scarce resource that it is. That means standardizing it, capturing rich metadata, storing it centrally, and making it available for reuse worldwide. Only then can we start to accelerate medical research and increase effectiveness of modern healthcare.

In this project, we propose to develop a scalable, evidence-based solution for standardization of medical research that allows any medical researcher to create standardized datasets that can be easily shared and exchanged. Furthermore, we aim to further develop and market a solution, MyConsent, that enables civilians to autonomously exercise their right to consent the (re-)use of their data. Combining these technologies would be a major leap towards entering a new era of medical research and making more effective use of data resources.

Looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 juni 2022

Bijdrage van Kansen voor West € 719.038

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Living Lab JIT Maintenance Techport

Precies op tijd onderhoud plegen bespaart veel geld en moeite.


Veel van de maakbedrijven uit de Amsterdamse regio zijn onderdeel van grote internationale ondernemingen, concurreren met bedrijven uit andere werelddelen, of zijn toeleverancier in een mondiale productieketen. Dit dwingt bedrijven om competitief te blijven. Bedrijven uit de maakindustrie moeten meegaan met globale trends. De uitdaging is om regionaal te blijven vernieuwen om de (internationale) concurrentiepositie te behouden.

Smart Industry-toepassingen in samenwerking met de ICT sector zorgen ervoor dat er veel data kan worden benut om onderhoud en asset management voorspelbaar, goedkoper, veiliger en effectiever te maken. Toch komt Just in Time (JIT)  Maintenance maar moeizaam tot stand. Bedrijven houden vaak vast aan gepland en correctief onderhoud.

Het innovatieproject JIT Maintenance Techport voorziet in de ontwikkeling van diensten, producten, inzichten en trainingen die JIT Maintenance –en koppeling van installatie- en procesdata – de norm maakt in de regionale procesindustrie. En dit project biedt een fysieke faciliteit (Living Lab) voor het experimenteren en uittesten van sensortechnologie, iot/big data analytics en deep learning voor zowel de procesindustrie als voor andere aanverwante sectoren.

Looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2022

Bijdrage van Kansen voor West € 623.005

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

 

Fieldlab Spectacular Arena eXperiences (SAX)

De Amsterdam ArenA wordt proeftuin voor innovatieve mediabedrjven


Innovatieve bedrijven grijpen de kans om samen te werken in het open innovatieprogramma Spectacular ArenA eXperiences (SAX). Met EK2020 als mijlpaal investeert innovatief MKB met de partners, met organisatoren van events en met mediabedrijven in diensteninnovatie rondom het (mee)beleven van sport en grote events, vóór, tijdens en na het event, op locatie én op afstand.


Het doel van dit project is tweeledig
A. Realiseren van ca. 30 innovatieve diensten en onderliggende technologieontwikkeling, waarbij Amsterdam ArenA fungeert als Fieldlab.  

B. Amsterdam ArenA  ontwikkelt (met de partners) state-of-the-art faciliteiten voor bezoekers en evenement¬organisatoren.

SAX biedt innovatieve bedrijven enerzijds een (grotendeels door Amsterdam ArenA bekostigde) state-of-the-art proeftuin waarin zij diensten en concepten ontwikkelen en testen in ‘echte’ situaties. Daarnaast maken bedrijven, onderzoekers en andere partners binnen SAX gebruik van elkaars kennis. Het fieldlab SAX binnen de Amsterdam ArenA fungeert als katalysator van innovatieve diensten en concepten.

Looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.656.693

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Zoetzout-glasvezelsensor voor monitoring verzilting

Nieuwe glasvezelsensor houdt balans zout en zout water goed in de gaten


Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater, industrie, landbouw en natuur. Overmatig gebruik van grondwater vergroot in dichtbevolkte kustgebieden (zoals laag Nederland) de kans op verzilting, leidend tot economische en ecologische schade. Het monitoren van deze verzilting rondom zoete grondwatervoorraden is een essentieel onderdeel op weg naar duurzaam (grond)waterbeheer.

Het einddoel van dit EFRO project is demonstreren van een nieuwe glasvezelsensor voor het monitoren van verzilting in twee veld toepassingen. De eerste toepassing betreft opslag van drinkwater in de Amsterdamse duinen (beheer Waternet) waarbij de interface tussen zoet en zout nauwelijks veranderd en op die manier kan dienen als een goede referentie.

In de andere toepassing varieert de zoet water lens in de loop van de tijd op een natuurlijke manier. Deze demonstratie is voorzien in Kijkduin waar toegepast onderzoek instituut Deltares in het 'zand motor project' continu de interface en omvang van de zoet water lens wil kunnen volgen. Na succesvolle demonstratie worden toepassingen voorzien in en rond Amsterdam zoals de Amsterdamse Duinen, de Horstermeer polder en het Noordzeekanaal.

Looptijd van 29 april 2017 tot en met 31 maart 2021.

Bijdrage Kansen voor West € 289.176

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Composite Automation Development Centre (CADC)

In de proeftuin testen bedrijven hun processen op 'ware grootte'


In de afgelopen 20 jaar is het gebruik van composieten sterk toegenomen en zal ook blijven groeien.  Automatisering is noodzakelijk om de productie van composieten goedkoper te maken, grotere volumes en een constantere kwaliteit te leveren waardoor nieuwe en grotere markten kunnen worden betreden.

De TU-Delft heeft het voortouw genomen om de proeftuin (fieldlab) Composite Automation Development Centre (CADC) op te richten. In dit CADC kunnen bedrijven aantonen dat hun geautomatiseerde processen ook werken op ware grootte, terwijl de kennisinstellingen onderzoek kunnen doen om de vragen die er zijn, te kunnen beantwoorden. De samenwerking levert meerwaarde op en versnelt de processen.

Looptijd van 14 oktober 2017 tot en met 13 oktober 2022

Bijdrage van Kansen voor West € 3.331.488

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

3R TOXFLOW

Nederland werkt aan dierproefvrij onderzoek dat ook aan de EU normen voldoet


In 2006 introduceerde de Europese Unie een nieuwe wet, ook wel bekend als de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën (REACH), dat chemische bedrijven opdraagt om informatie aan te leveren over de gezondheidseffecten en milieugevaren van ruim 25.000 chemicaliënproducten die gebruikt worden in Europa. De uitvoering van deze wet leidt tot een enorme groei van dierproeven. Dat is onpraktisch, onuitvoerbaar, ongewenst en onethisch. Het is dan ook noodzaak om valide alternatieven voor deze dierproevenexplosie te ontwikkelen. Op dit moment worden er jaarlijks ruwweg 600.000 dierproeven met meerdere dieren ingezet in de onderzoekslaboratoria op een aantal universiteitscampussen en een aantal bedrijven.

Nederland loopt (samen met UK) voorop in het beleid om te komen tot dierproefvrij onderzoek en wil dat in 2025 bereiken. De REACH vereisten voor de petrochemische industrie staan hier haaks op. 
Het ontwikkelen valideren, borgen en uitrollen van dierproefvrije onderzoeksmethodes en aanpakken verenigt beide beleidslijnen en verstevigt het fundament onder de koppositie van de onderzoekslaboratoria in en om de universiteitscampussen en bedrijven in Nederland.

De petrochemische industrie (vertegenwoordigd door Shell) heeft deze dubbele uitdaging opgepakt en heeft een consortium opgezet met de Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit Research , Hogeschool Utrecht en twee gespecialiseerde mkb bedrijven (PamGene en Vivaltes ) dat er op gericht is om in 4 jaar een onderzoeksaanpak te ontwikkelen die voldoet aan de REACH vereisten en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage levert aan het beleid naar een proefdiervrij onderzoeksland De te ontwikkelen onderzoeksaanpak leidt ook  sneller tot resultaat en is een stuk goedkoper dan de huidige dierproef-gerelateerde onderzoeken.

De gevalideerde onderzoeksaanpak zal worden uitgerold naar de laboratoria in en om de universiteitscampussen van Utrecht en Wageningen. Er wordt een omzetboost voorzien die zal leiden tot 250 hooggekwalificeerde banen in 2025 in en om Utrecht en Wageningen. Daardoor wordt de sterke positie van Nederland in hoogwaardig en valoriserend onderzoek verder gestuwd en wordt deze economische aanjager verder versterkt.

Looptijd van 19 september 2017 tot en met 31 december 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 1.712.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Safer Patient Toiletting System (SPTS)

Veiliger toiletsysteem voorkomt infecties


Het Safer Patient Toileting System (SPTS) is een nieuwe sanitaire zorgstandaard die infectiepreventie in zorginstellingen wereldwijd significant verbetert.

Eén op de twintig patiënten wordt getroffen door een zorggerelateerde infectie (healthcare acquired infections: HAI’s). Twintig procent van deze gevallen zelfs met dodelijk afloop. HAI’s zijn en worden steeds gevaarlijker omdat de microben die de infecties veroorzaken meer en meer resistent worden tegen antibiotica. Het is dus van het grootste belang om infecties te voorkomen.

Een onbesproken maar risicovol gedeelte van de zorgpraktijk dat leidt tot verspreiding van infecties is het toiletteren van bedlegerige patiënten. Het Safer Patient Toileting System (SPTS) is een veilig, ecologisch en gebruiksvriendelijk toiletsysteem voor deze patiënten. Het Systeem bestaat uit biologisch afbreekbare disposables, een fluisterstille vermaler, een Smart Bin (afvalbak) en IT-technologie die real-time service en voorraadbeheer mogelijk maakt.

Daarnaast komen er duurzame desinfectantia en duurzame hygiënedoekjes voor oppervlakte- en patiëntreiniging die eveneens te vermalen zijn. Dit is belangrijk om een totaaloplossing te kunnen leveren die de totale toiletgang omvat en voldoende hygiëne en veiligheid biedt voor patiënt en zorgverlener.

Looptijd van 30 oktober 2017 tot en met 31 oktober 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 724.657

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Groeiplaatsen

Startende ondernemers in Amsterdam Zuidoost krijgen ondersteuning


Startende en potentiële ondernemers in Amsterdam Zuidoost, meer specifiek Heesterveld, krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Er komt een Groeiplaats: een sociaaleconomische voorziening waar startende en (sociale)ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, advies kunnen krijgen en zich betaalbaar kunnen huisvesten.

Een Groeiplaats creëert meerwaarde door ondernemers te faciliteren bij het leggen van verbindingen. Met elkaar, met sociale ondernemingen, met adviseurs en – buiten de deur – met andere partijen actief in Heesterveld en Zuidoost.

Wat dit project bijzonder maakt is dat het gaat om een combinatie van fysieke aanpassing van de omgeving in combinatie met advisering en begeleiding (fysiek en sociaal).

Concreet behelst het de (gedeeltelijke) verbouwing van de plinten van de 4 wooncomplexen van de wijk Heesterveld naar werk-/bedrijfslocaties. Deze ruimtes worden onderverdeeld in start-ups en scale-ups, afhankelijk van de fase waarin de organisatie zich bevindt (en de mate van begeleiding/advisering zij nodig hebben). Doel is om ondernemers te laten doorgroeien, waardoor er steeds ruimtes vrijkomen voor nieuwe startende ondernemingen die zo ook de kans krijgen zich door te ontwikkelen.

Looptijd van 14 februari 2018 tot 14 februari 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 1.012.450

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Investeringsimpuls Energiefonds Den Haag (ED)

Het ED-fonds richt zich op hernieuwbare warmte en restwarmte-projecten


Voor West-Nederland is het terugdringen van de uitstoot van CO2 een belangrijke opgave. De gemeenten Den Haag en Rotterdam trekken samen op met provincie Zuid-Holland om voldoende financiering beschikbaar te stellen voor investeringen in deze reductiedoelstellingen. Het marktonderzoek heeft aangetoond dat er in Zuid-Holland meer vraag is naar financiering dan het beschikbare aanbod.

Daardoor dreigt de gewenste verduurzaming relatief moeizaam tot stand te komen. Het energiefonds Den Haag (ED)komt hier voor een deel aan tegemoet. De nieuwe investeringsimpuls via Kansen voor West II biedt de mogelijkheid om de investeringscapaciteit aanzienlijk op te schalen en nieuwe partners zoals de EIB te interesseren voor mede-investering in te toekomst.

ED C.V. zal zich voornamelijk richten op de opwek van hernieuwbare warmte en restwarmte in Zuid-Holland. ED C.V. is reeds een operationeel revolverend fonds, opgericht in het kader van het JESSICA-initiatief en kan daardoor snel en efficiënt investeren.

Looptijd van 1 april 2018 tot en met 30 september 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 6.050.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl en in deze beschrijving

Verpakkingsinnovatie in bloembollen

Beter verpakte bloembolen zijn langer houdbaar


In dit project wordt de Smart Perforation technologie ingezet voor het verpakken van bloembollen (zowel bulk als Retail. Daardoor komt de kwaliteit van de bloembol op een hoger niveau en wordt de productuitval bij de groothandel en consument lager.

VIB richt zich op drie soorten bollen: de Tulp, de Calla en de Lelie. 
VIB zorgt er voor dat de aanbieders van de technologie en de randapparatuur hun omzetten zien stijgen net als hun marktaandeel in de bollensector. Voor de handelsbedrijven betekent VIB vooral een verbetering van hun marges. 

In VIB gaat het om ontwikkeling en ‘proof of concept’ onder daadwerkelijke marktcondities. VIB grijpt in op de houdbaarheid en ketenorganisatie van bloembollen. Door de constantere kwaliteit en verlengde houdbaarheid ontstaan nieuwe marktkansen in Nederland (via on-line verkopen) en daarbuiten (export in bulk en retailverpakking).

Looptijd van 3 september 2018 tot en met 30 september 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 393.620

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Investeringsimpuls Fonds SOFIE -regionaal

Het SOFIE fonds richt zich op regionale projecten die CO2 terugdringen


West-Nederland heeft een belangrijke opgave om de CO2 uitstoot terug te dringen van de uitstoot van CO2. Rotterdam, Den Haag en Zuid-Holland trekken gezamenlijk op om voldoende financiering beschikbaar te stellen voor investeringen in CO2 reductiedoelstellingen. Het ex ante onderzoek heeft aangetoond dat er in Zuid-Holland meer vraag is naar financiering dan het beschikbare aanbod. Hierdoor dreigt de gewenste verduurzaming relatief moeizaam tot stand te komen.

Met het financieringsinstrument SOFIE regionaal wordt een nieuwe impuls gegenereerd om deels tegemoet te komen aan het geconstateerde marktfalen. De nieuwe investeringsimpuls via Kansen voor West II biedt de mogelijkheid om de investeringscapaciteit aanzienlijk op te schalen en nieuwe partners zoals de EIB te interesseren voor mede-investering in te toekomst.

SOFIE voorziet in het wegnemen van investeringsobstakels via het aanbieden van maatwerkfinancieringen (leningen/garanties/participaties). Door financieringen te verstrekken in plaats van leningen worden private investeerders geholpen om hun businesscase rond te krijgen, terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn om een substantieel deel van de investeringen zelf te financieren. Met de investeringen draagt SOFIE aanzienlijk bij aan de provinciale doelstelling om voor 2050 85% CO2 reductie te behalen t.o.v. 1990.

De investeringsstrategie van het project is enerzijds gebaseerd op een actueel beeld van de markt voor financiering (zie ex ante warmtefonds) en anderzijds gebaseerd op een door provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag opgesteld investeringskader. Dit investeringskader is gestoeld op de beleidsdoelstellingen van provincie Zuid-Holland.

Na de opschaling van SOFIE is er serieus kans om een vervolginvestering vanuit de Europese Investeringsbank te verkrijgen, omdat het schaalniveau van het fonds (zowel wat betreft de omvang van het fonds als voor wat betreft het bereik van het fonds) op een voor EIB gangbaar niveau komt.

Looptijd van 1 april 2018 tot 20 september 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 5.089.983

Meer informatie www.europaomdehoek.nl en in deze beschrijving

Investeringsimpuls Fonds SOFIE (GTI)

Het SOFIE-fonds ondersteunt initiatieven in Rotterdam-Zuid


Rotterdam-Zuid is een gebied met enorm veel potentie. Maar op veel vlakken moet het ook van ver komen. Voor de toekomst is het van belang dat de economische motor blijft draaien en ook steeds meer vanuit eigen kracht blijft lopen. Een ontbrekende schakel in de integrale wijkaanpak bestaat op het vlak van de financieringscapaciteit voor directe bevordering van het vestigingsklimaat.

In aansluiting op de doelstellingen van de Geïntegreerde Territoriale Ontwikkeling (GTI) hebben wij de ambitie om met een nieuwe investeringsstrategie kapitaal beschikbaar te stellen voor revolverend fonds SOFIE. Naast het Stadshavensgebied zal het fonds ook voor Rotterdam Zuid, in aansluiting op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, beschikbaar komen voor investeringen in vestigingsklimaat, verduurzaming en herstel van economische functies.

Looptijd van 1 april 2018 tot en met 30 september 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 2.533.319

Meer informatie www.europaomdehoek.nl en in deze beschrijving

Investeringsimpuls Fonds SOFIE (GTI)

SOFIE investeert in de duurzame ontwikkeling van Rotterdam Zuid


Rotterdam-Zuid is een gebied met enorm veel potentie. Maar op veel vlakken moet het ook van ver komen. Voor de toekomst is het van belang dat de economische motor blijft draaien en ook steeds meer vanuit eigen kracht blijft lopen. Een ontbrekende schakel in de integrale wijkaanpak bestaat op het vlak van de financieringscapaciteit voor directe bevordering van het vestigingsklimaat.

In aansluiting op de doelstellingen van de Geïntegreerde Territoriale Ontwikkeling (GTI) hebben Kansen voor West en de gemeente Rotterdam de ambitie om met een nieuwe investeringsstrategie kapitaal beschikbaar te stellen voor revolverend fonds SOFIE. Naast het Stadshavensgebied zal het fonds ook voor Rotterdam Zuid, in aansluiting op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, beschikbaar komen voor investeringen in vestigingsklimaat, verduurzaming en herstel van economische functies.

Looptijd van 1 april 2018 tot en met 30 septeber 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 5.699.968

Meer informatie www.europaomdehoek.nl en in deze beschrijving.

TBC de wereld uit!

Goede bestrijding begint met een vroege en snelle diagnose


Tuberculose (TBC) is nog steeds een ernstige bedreiging, die vooral lage- en middeninkomenslanden raakt. Vroege diagnose is cruciaal om de TBC-epidemie te beëindigen. Er is sprake van een onaanvaardbare diagnose 'gap': van de nieuwe TBC gevallen wordt 40% niet gediagnosticeerd (in 2016 4 mln).

Kinetic Evaluation Instruments BV wil samen met meerdere mkb'ers, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen een nieuwe diagnose-methode op de markt brengen.  De beoogde methode bestaat uit:
I. Een nieuwe serologische diagnosetest die TBC-besmetting in een vroeg stadium kan aantonen. 
II. Drie nieuwe diagnose-instrumenten die de nieuwe test snel, veilig en betrouwbaar kunnen uitlezen.
III. Een nieuwe meettechnologie (interferometrie) voor de desktop en de handheld die ‘lab-on-a-chip’ mogelijk maakt.

In het project willen de partijen de nieuwe TBC-test, desktop en handheld als gereed product op de markt brengen. Van de zelftest en interferometrie willen de partijen een in de markt valideerbaar prototype opleveren.

Het project leidt tot structurele extra omzet, winst en werkgelegenheid bij mkb'ers in de regio Utrecht en in de rest van Nederland, én levert een serieuze bijdrage aan de beëindiging van een ernstige epidemie, daling van het aantal infecties en sterfgevallen en van de diagnosekosten per patiënt.

Looptijd van 26 januari 2018 tot en met 30 juni 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.839.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie

Dit centrum leidt jongeren naar kansrijke beroepen in energietransitie


De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2040 een CO2-neutrale stad te zijn. En richt zich op de driehoek duurzaam wonen, (wijk)economie en werk en scholing. Slim investeren in deze pijlers creëert een economische impuls die zich bijvoorbeeld manifesteert in nieuwe lokale werkgelegenheid.  

Er is een grote en urgente behoefte aan goed geschoold personeel dat het nieuwe werk kan uitvoeren. ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool willen dan ook in de regio Den Haag in samenwerking met de gemeente en 40 partners vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen een Kennis- en Praktijkcentrum voor Energietransitie (KPE) opzetten.

Centraal in de ontwikkeling van het centrum staat de aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt en de praktijkgerichte voorbereiding van studenten op werken in de technische sector

Met het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie vergroten we de kansen voor jongeren en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, om de stap te maken naar de kansrijke beroepen in het kader van de Energie transitie.

Door slim gebruik te maken van kennis en de aanwezige infrastructuur, zoals het Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan, en in samenwerking met een groot aantal partners kunnen we met elkaar in Den Haag een substantiële bijdrage leveren aan de kansen en uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt.

Looptijd van 1 maart 2018 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 703.910

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Proeftuin op de Noordzee (PON)

De PON wordt een testlocatie voor de maritieme sector


De maritieme sector is een snelgroeiend cluster in de Haagse regio. Er is veel vraag naar slimme technologische oplossingen, innovatieve data-driven producten en diensten die inspelen op vraagstukken rondom veiligheid, duurzaamheid, top- en breedtesport en consumentenbeleving. Start-ups en MKB hebben echter weinig mogelijkheden om hun innovatieve producten te testen en demonstreren buiten het klassieke laboratorium, in echte praktijkomstandigheden op het water en met eindgebruikers. Bovendien weten de kleine bedrijven vaak niet de samenwerking te vinden met kennisinstellingen en andere (grote) bedrijven met onderzoekers en experts in de relevante vakgebieden (o.a. ICT en data science). TU Delft slaat de handen ineen met KPN, TNO, Sailing Innovation Centre, Watersportverbond, Svašek en Gemeente Den Haag om dit netwerk te ontsluiten en een testlocatie te creëren voor de maritieme sector: de Proeftuin op de Noordzee.

Het doel is nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op de Noordzee en in het havengebied te krijgen door innovatie op zee te stimuleren en te faciliteren. Er komt een fysiek- en digitaal meet- en testlocatie in Scheveningen haven waar innovaties getest, verbeterd en gedemonstreerd kunnen worden.  Het project is onderdeel uit van een breder publiek en privaat programma dat zich richt op het vestigingsklimaat in de haven en aan de kust.

De kern van de Proeftuin op de Noordzee is een gebied van 10 bij 10 zeemijlen, voorzien van meetapparatuur en een data-infrastructuur om meetgegevens te versturen vanuit zee naar de wal voor verwerking en analyse. De uitzonderlijke omgevingsfactoren van water, wind en stroming maken de proeftuin uniek in de wereld.

Looptijd van 1 deceber 2017 tot en met 31 december 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 1.726.134

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Wings for Aid

Onbemande vliegtuigjes overbruggen 'the last mile'


Bij humanitaire rampen, zoals de overstromingen in Myanmar en Haïti, aardbevingen in Pakistan en Nepal, orkanen in Amerika en tsunami’s in Zuidoost Azië, willen hulpverleners zo snel mogelijk de slachtoffers in de afgelegen gebieden bereiken om ze te kunnen voorzien van de noodzakelijke hulpgoederen (zoals dekens, voedsel, water en medicijnen).

Maar dat lukt vaak niet omdat het overbruggen van de laatste 200 km voor onoverkomelijke problemen zorgen. Op deze ‘last mile’, zijn bruggen verwoest, wegen onbegaanbaar, of de omstandigheden gevaarlijk.

Wings for Aid is een logistiek systeem dat ervoor zorgt dat kleine onbemande vliegtuigjes, 24/7,  veilig, betrouwbaar en accuraat noodhulp kan brengen op plekken die op een andere manier nauwelijks bereikbaar zijn. De vliegtuigjes zien er vriendelijk en ongevaarlijk uit. Ze zijn ook groot genoeg om in een keer flink wat pakketjes mee te kunnen nemen. Ook over deze pakketjes is nagedacht. Ze bevatten alles wat 40 mensen nodig hebben om twee dagen mee te kunnen overleven.

Voor het (door)ontwikkelen van Wings for Aid  is het noodzakelijk dat de hele keten betrokken, van technische partners, universiteiten, overheden en NGO’s.

Door Wings for Aid te steunen, bouwt Den Haag door aan haar imago van stad van vrede en recht. En wordt, samen met het MKB en de universiteiten, internationaal leider op het gebied van onbemande technologie bij humanitaire hulp.

Looptijd: van 1 oktober 2016 t/m 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 1.500.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Bio Hydrogen

Groene waterstof maken uit lokaal beschikbare biomassa


Bio Energy Netherlands wil met het innovatieve project Bio-Hydrogen een circulaire energiestroom tot stand brengen, waarin naast warmte groene waterstof (Bio Hydrogen) wordt opgewekt uit lokaal beschikbare biomassa.

Waterstof wordt in toenemende mate beschouwd als een belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Op dit moment wordt waterstof echter nog vooral gewonnen uit aardgas of via een elektrolyse proces. Beide processen zijn echter vervuilend.  Waterstof kan daarom pas écht een waardevolle energiedrager worden, als het op een duurzame, hernieuwbare groene wijze geproduceerd kan worden.

In dit project wordt de waterstofproductiemodule gekoppeld aan een biomassavergassingsinstallatie. Het gas dat door de biomassavergassingsinstallaties wordt geproduceerd zal naast waterstof ook warmte opwekken. Deze warmte wordt afgegeven aan het warmtenet van het AfvalEnergieBedrijf.

Ook hier wordt de uitstoot van broeikasgassen voorkomen, door warmte die uit fossiele brandstoffen wordt opgewekt te vervangen met duurzame grondstoffen.

Bio Energy Netherlands koppelt de waterstofinstallatie aan de vergassingsinstallatie. Deze koppeling vormt de kern van dit innovatieve projectvoorstel en is een belangrijke stap in de Amsterdamse (en uiteindelijk wereldwijde) verduurzaming.  Dit project maakt het mogelijk om binnen een periode van twee jaar de waterstofketen in het Amsterdamse havengebied, en omgeving, in ten minste van 20% vraag voor waterstof te voorzien.

Looptijd van 1 juni 2018 t/m 30 april 2022

Bijdrage van Kansen voor West € 3.127.790

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Facade Service Applicatie

Vastgoed zet digitale middelen in voor innovatie


Vastgoed zet digitale middelen in voor innovatie

Vastgoed speelt een cruciale rol in de grote maatschappelijke thema’s van nu, maar blijft achter in geschikte oplossingen voor de knelpunten rond deze thema’s.

Daarom hebben OCTO, VMRG, Aeroscan, de Haagse Hogeschool en  ROC Mondriaan samen met 19 publieke en private partijen de handen ineen geslagen. Samen ontwikkelen zij ‘Facade Service Applicatie’ (FaSA); een innovatief platform dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie.

Concrete toepassingen van FaSA zijn bijvoorbeeld het herkennen van warmtelekken in de gevel voor verduurzaming, just-in-time onderhoud voor verlaagde onderhoudskosten en signalering van balkon doorhanging om veiligheid van bewoners te borgen.

Opgedane kennis wordt gedeeld tussen de publieke en private partijen om lesprogramma’s van studenten aan te laten sluiten op de marktvraag en innovaties te versnellen door inbreng van academische kennis.

Voor meer informatie over dit project zie de website van FaSA www.facadeserviceapplicatie.nl

Looptijd van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 1.842.960

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Het eHealth Gebruikers Gilde

'Proefkamers' laten ouderen wennen aan e-health aanbod.


Wereldwijd komen er meer ouderen. In Nederland is in 2040 naar schatting 26 procent van de bevolking ouder dan 65 jaar en 9 procent ouder dan 80 jaar. De economische impact van deze trend, ook wel ‘Silver Economy’ genoemd, wordt geschat op liefst $15 biljoen wereldwijd in 2020.

Binnen de ‘Silver Economy’ zijn de verwachtingen hoog gespannen ten aanzien van eHealth producten en diensten, die de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen ondersteunen. 

Echter, het is niet al (g)oud wat er blinkt. Kijken we om ons heen dan is de praktijk dat ouderen en degenen die hen verzorgen moderne technologieën maar moeizaam adopteren. Het innovatieve MKB is derhalve op zoek naar manieren om daar verbetering in aan te brengen.

Er komt een 'Proefkamer' bij vijf zorginstellingen: een kortdurend verblijfomgeving waar ouderen (in crisis) met zorgprofessionals en betrokkenen een palet aan eHealth innovaties begeleid kunnen ervaren en eigen maken. Het aanbod, 17 innovaties van zeven regionale eHealth aanbieders (starters, ondernemers, hogeschool), varieert van sensortechnologie voor heuprevalidatie thuis, een ‘coach’ voor het bewaken van de dagelijkse inspanning, tot een slim ‘buurthorloge’ en adaptieve breintraining. Bij succesvolle adoptie in het kortdurend verblijf, zet het eHealth implementatietraject zich voort richting integratie in de thuisomgeving en brede opschaling in het netwerk.

Via deze Proefkamers krijgt het deelnemend MKB toegang tot klanten en markten en kan een impactvolle business case uitwerken. De GezondheidFabriek, penvoerder van het project, zal de kennis opgedaan in het project borgen en duurzaam toepassen in de exploitatie van het FieldLab na afloop van het project. Voor expertise op het terrein van co-creatie, technologie acceptatie modellen, innovatieve business modellen, alsmede zorginhoud wordt gebouwd op het netwerk van het Ben Sajet Centrum, samenwerking van o.a. de Vrije Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, en het Big Data Value Centrum.

Na drie jaar versterkt het project de ‘Silver Economy’ met:
• Maximaal 17 internationaal vermarktbare eHealth innovaties.
• Heeft het regionale, innovatieve MKB toegang tot het ‘eHealth Gebruikers Gilde’ (of FieldLab
• Zijn er 240-1500 eHealth toepassingen, sociaal én technologisch, geïntegreerd door ouderen en betrokkenen in 240-375 woningen in de metropoolregio Amsterdam;
• Is er een brede eHealth opschalingscoalitie gevormd van ten minste 1500 eHealth bewuste ouderen, 50 eHealth deskundige (thuis)zorgprofessionals, en 100 betrokken organisaties;
• En maken zorgaanbieders hun organisaties ‘future proof’ door integratie van eHealth in het dienstenaanbod, ook na de project periode.

Looptijd van 12 december 2017 t/m 31 december 2021.

Bijdrage van Kansen voor West € 890.361

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

LED it be fresh

Is de daglichtloze meerlagenteelt commerciëel haalbaar?


Wereldwijd wordt steeds meer grond voor de landbouw aan de natuur onttrokken en zijn de gevolgen daarvan merkbaar. De teelt maar ook het logistieke traject dat landbouwproducten afleggen trekken een grote wissel op de leefbaarheid van onze planeet.

Dit betekent dat nieuwe, efficiënte productiemethoden nodig zijn om de wereldbevolking te voeden. Een nieuwe mogelijke en kansrijke hightech productiemethode hiervoor is de Daglichtloze Meerlagenteelt. Dan kan voedsel geproduceerd worden op elke plek op de wereld en onder alle klimatologische omstandigheden. Het uiteindelijke doel is verse, veilige en smaakvolle groenten en fruit, vol nuttige inhoudsstoffen te produceren die altijd voorradig en dichtbij verkrijgbaar zijn. Het voedsel wordt geproduceerd op een duurzame manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, in korte eerlijke ketens en gericht op de voedselbehoefte van de mens. Alleen is rond deze manier van telen nog veel onbekend.

Het hoofddoel van het project is dan ook om antwoord te geven op een aantal van deze vragen. Dit zal worden verwezenlijkt door:

• Het opzetten van een onderzoeks-, innovatie- en onderwijsomgeving.  Met als doel om tot betere kennis en inzicht te komen voor het ontwikkelen van nieuw uitgangsmateriaal en een andere teeltmethodieken. 
• De ontwikkeling en realisatie van een klimaat optimale teelt- en productiefaciliteit, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame energie tijdens het productieproces.

• Dit zal uiteindelijk resulteren in een unieke vermarktbare propositie voor de Daglichtloze Meerlagenteelt, op basis van een duurzaam en kostendekkende commerciële en industriële schaal die wereldwijde uitgerold kan worden.

Om deze doelen te realiseren wordt er, door een 3-tal kennisinstellingen en een 5-tal bedrijven uit de gehele keten onderzoek verricht. Uniek in dit project is dan ook dat kennis en expertise omtrent veredeling, teelt, technologie, markt en consumenten door de gehele keten wordt ingebracht en hier partijen uit de verschillende topsectoren in samenwerken.

Looptijd van 1 januari 2018 t/m 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 2.199.101

Meer informatie: www.europaomdehhoek.nl

 

Duraprint

Nieuwe materialen voor de 3D-print industrie


De berg plastic afval neemt enorm toe. Dit heeft niet alleen grote negatieve effecten voor het milieu, maar zorgt ook voor een grotere belasting op de beperkt beschikbare hoeveelheid niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen zoals olie en gas.

Recycling van plastic en gebruik van plantaardige stoffen zou een alternatief kunnen zijn. Maar helaas is de kwaliteit van het gerecyclede plastic afval matig, en kan maar een klein deel van het bestaande plastic afval gerecycled worden. Daarnaast is het aandeel bioplastics nog erg klein. Dit komt doordat de beschikbare bioplastics zich niet of nauwelijks kunnen meten met olieplastics, tenzij ze ontwikkeld zijn voor specifieke toepassingen zoals in de verpakkingsindustrie.

Het consortium gaat in dit project (DURAPRINT) twee type duurzame 3D-printbare  filamenten (= 'draden')ontwikkelen. De filamenten zullen gemaakt worden van gerecycled PET (polyethyleentereftalaat) afval en van het plantaardige PEF (polyethyleenfuranoate).

Het consortium ontwikkelt ook PEF filament dat door de superieure materiaaleigenschappen gebruikt kan worden in een veel groter toepassingsgebied dan de huidige bioplastics. Op deze manier draagt DURAPRINT bij aan de verduurzaming van de 3D-print industrie. 

Het consortium bestaat uit  Reflow B.V., een jong bedrijf gevestigd in Amsterdam en hoofdaanvrager van DURAPRINT, HVC-groep, Ioniqa, Indorama, Corbion en 3D Makers Zone.

Looptijd van 22 augustus 2018  tot 1 april 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 307.568

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

deLIVER

Poep lijkt oplossing voor diabetes I


Het microbioom, de samenstelling van de micro-organismen in de darm, speelt een centrale rol in het behoud van de gezondheid. Een verstoord evenwicht wordt in verband gebracht met verschillende ziektes, waaronder Type 1 diabetes mellitus (T1DM).

T1DM, vroeger bekend als jeugddiabetes, komt steeds meer voor. Op dit moment is het slechts mogelijk om met insuline-toediening de ernstige gevolgen van de ziekte te beperken. Maar een op de twee mensen met T1DM heeft last van chronische complicaties.

Caelus heeft in nauwe samenwerking met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) een unieke behandeling op basis van darm-bacteriën (microbioom) ontwikkeld. Deze gaat uit van een 'poeptransplantatie' om de samenstelling van het microbioom te herstellen. Recent heeft een team van het Amsterdam UMC aangetoond dat deze behandeling bij nieuwe patienten de afbraak van de bètacellen in de alvleesklier kan remmen en de restfunctie voor tenminste 12 maanden in stand houdt. Mogelijk werkt deze aanpak ook bij patienten die al langer insuline gebruiken. Het doel van het deLIVER project is om deze veelbelovende behandeling op grotere schaal aan te kunnen bieden.

 

Looptijd van 1 januari 2019 t/m 31 december 2021

Bijdrage Kansen voor West € 156.662

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Asbeter

Asbeter: doorbraaktechnologie voor asbestverwerking


Asbeter: doorbraaktechnologie voor asbestverwerking

Elk jaar overlijden in Nederland nog 1.500 mensen aan de gevolgen van asbest. Dat is de reden waarom de overheden in Nederland werken aan de doelstelling om voor 2024 alle asbesthoudende golfplaten van de daken te hebben verwijderd. Er ligt nog 120 miljoen m2 van die golfplaten op de daken. De Asbetertechnologie vermijdt de stort van deze golfplaten en bij stortplaatsen de vervuiling van de bodem met asbest. Asbeter ontwikkelt hiervoor een  asbestdestructieproces op basis van industriële afvalzuren dat voor mens en milieu veilig en betaalbaar is.

Deze innovatieve technologie is op meerdere niveaus circulair:
1. Industriële afvalzuren worden nuttig hergebruikt, waarmee 70% CO2-reductie in de keten wordt gerealiseerd.
2. 20% zuivere silica wordt teruggewonnen voor toepassing als secundair bouwmateriaal.
3. Een calciumhoudende reststroom wordt onderzocht voor diverse nieuwe toepassingen.
4. Een zoute reststroom wordt onderzocht voor toepassing als strooizout.

 
In 2018 wordt gewerkt aan de opschaling van de Asbetertechnologie van labschaal naar een technische installatie.  De huidige milieu- en gezondheidsproblematiek rond asbest vraagt om een technologie die hier zo snel mogelijk een een oplossing biedt. Het Asbeterproces vraagt weinig energie. Hierdoor komt er voor het eerst een betaalbaar proces binnen handbereik.

In de prehaalbaarheidsstudie van oktober 2017 tot april 2018 is de volledige asbestafbraak bewezen en is de business case aangetoond. Uit onderzoek van LCA blijkt dat de verwerking van 100.000 ton asbesthoudende golfplaten leidt tot 70.000 – 100.000 ton CO2-reductie.

Looptijd van 2 juli 2018 t.m 31 maart 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 201.386

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

De Startmotor

Maak kennis met een verkenning, onderzoek en pilot ineen: de Startmotor


De Startmotor is een verkenning, onderzoek en pilot ineen. In een participatietraject met zeven deelnemende bedrijven (directie & HR) en onderwijsinstellingen op Rotterdam Zuid onderzoeken we of we in staat zijn om: 

“Bedrijven zo te faciliteren dat scholing van laagopgeleide werknemers (die hiervoor openstaan) geen productiviteitsverlies geeft. We onderzoeken of gerichte ontwikkeling en daarna inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dit ‘verlies’ kan opvangen”.

Met de Startmotor willen we een basis leggen voor een intersectorale ‘ontwikkelketen’ die bedrijven op Rotterdam Zuid stimuleert om op innovatieve wijze personeel in te zetten dat zich door het geboden ontwikkelperspectief prettig(er) voelt en productiever is.

Wij gaan samen met werkgevers, werknemers en werkzoekenden na aan welke ontwikkeling en scholing  (wat betreft inhoud en ook vorm zoals tijd en plaats onafhankelijk) behoefte is. Daarvoor gaan we in gesprek werkgevers over 21st ondernemersvaardigheden, met werknemers die zich willen scholen voor toekomstig werk, met de werkzoekenden zelf en met de (gemeentelijke) jobcoaches en opleiders. Dit om te onderzoeken wat elke actor (voor zichzelf) nodig acht en of de ontwikkeling van de werkzoekenden is te koppelen aan die van zich ontwikkelende laagopgeleide werknemers, zodanig dat er een win ontstaat voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden tegelijk.

Looptijd van 3 september 2018 t/m 31 augustus 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 172.714

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Petten Fieldlab

Nucleaire geneesmiddelen steeds meer gepersonaliseerd.


Nucleaire geneeskunde levert een essentiële bijdrage aan de diagnostiek en therapie van ernstige ziekten, vooral van kanker.

De afgelopen jaren zijn er vele succesvolle ontwikkelingen geweest die maken dat nucleaire geneeskunde een specifieke aantoonbare bijdrage kan leveren aan 'personalised medicine'. De verwachting is dat de behoefte aan deze nieuwe nucleaire therapieën sterk zal toenemen als gevolg van de vergrijzing, toegenomen welvaart en de daaraan gekoppelde toename van ouderdomsziekten.


De beschikbaarheid van radioactieve uitgangsproducten en nieuwe nucleaire geneesmiddelen voor klinisch onderzoek en de nucleaire infrastructuur om deze te kunnen maken is echter beperkt. Mede hierdoor is klinisch onderzoek kostbaar en marktintroductie van nieuwe nucleaire geneesmiddelen een relatief langdurig proces. Onderzoekers van universitair medische centra (UMC’s) en bedrijven hebben dringend behoefte aan een efficiënte nucleaire infrastructuur (one-stop-shop) om de doorlooptijd van de ontwikkeling van nieuwe nucleaire medicijnen te bekorten.

In deze context ziet een consortium van NRG, Stichting Voorbereiding Pallas, vier UMC's en twee bedrijven het als een kans én als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ontwikkeling van de nieuwe generatie nucleaire medicijnen te versnellen. ‘Petten’ is uniek door de aanwezigheid van alle relevante schakels voor de productie van isotopen en radioactieve uitgangsproducten. De site heeft bovendien een nucleaire bestemming en biedt voldoende ruimte voor uitbreiding.

Het consortium wil in dit project de volgende doelstelling realiseren: het opzetten van een fieldlab om ontwikkeling en marktintroductie van innovatieve nucleaire geneesmiddelen voor gepersonaliseerde behandeling van kankerpatiënten te versnellen.

Looptijd van 1 juli 2018 t/m 31 december 2022

Bijdrage van Kansen voor West € 6.800.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

H2 Storage by Airborne

Alternatieve oplossing voor zware waterstofcilinders


H2Storage by Airborne heeft de alternatieve oplossing voor de zware stalen cilinders waarin waterstof kan worden opgeslagen.

H2storage ontwikkelt samen met het bedrijf Airborne lichtgewicht cilinders die veilig zijn en bestand tegen zeer hoge druk. De cilinders worden gemaakt van hoogstaand composiet dat al jaren
effectief gebruikt wordt in de olie en gasindustrie. Airborne vervaardigt deze producten al jaren
succesvol volgens de hoge standaarden die deze industrie kent.

Door dit Nederlandse composiet toe te passen in de lucht- en
ruimtevaart, de olie en gas-industrie en in de zero-emissie bussen en vrachtwagens van de toekomst, is er een unieke kans ontstaan om duurzame manufacturing in Nederland op te zetten, en kennis en banen in deze toekomstige schone industrie te creëren. Door deze cilinders op schaal en in hoge mate geautomatiseerd te produceren
levert dit ook weer groeikansen op voor vezel en harsfabrikanten en voor systeem-toeleveranciers voor de bus en truck OEM’s.

Looptijd van 1 okotber 2018 tot 1 juli 2019

Bijdrage Kansen voor West € 133.492

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Innovatiecluster Tech Valley

Noord-Holland investeert in de tech industrie


Noord-Holland kent een belangrijke en innovatieve maakindustrie. Het gaat vaak om relatief kleine nichespelers, die vaak een grote internationale markt bedienen. Innovatie vindt vaak achter de voordeur plaats zonder dat de buitenwereld hier kennis van heeft. Het is de kracht van de sector en tegelijkertijd de zwakte.

De zwakte ligt hem in de relatieve onbekendheid:
• waardoor leren van collega-bedrijven (open innovatie) wordt belemmerd;
• bij studenten, waardoor er een lage instroom van nieuw talent is;
• waardoor innovatiekracht onvoldoende tot resultaat komt.

Het innovatiepotentieel van de maakindustrie in Noord-Holland wordt dus onvoldoende benut. De bedrijven in Noord-Holland zijn ieder op zich sterk in hun eigen assortiment en sector, maar ontberen de slagkracht in R&D om te investeren in automatisering en robotisering van de productiefaciliteiten en kunnen daardoor niet kosteneffectief produceren.

Met een gezamenlijke vorming van een innovatiecluster waarin op basis van open innovatie samen¬gewerkt wordt, kan het cluster deze slagkracht ontwikkelen.

Looptijd van 1 september 2018 tot en met 30 september 2021.

Bijdrage Kansen voor West: € 1.776.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Connecting the DHoTS: Digital Health from Technology to Services

Amsterdam krijgt een 'hartwacht'


Amsterdam krijgt een 'Hartwacht'.

Grootschalige implementatie van nieuwe digitale zorgdiensten kan significant bijdragen aan verbeterde zorg tegen lagere kosten. Denk hierbij aan het monitoren en behandelen van hoge bloeddruk.

Hiertoe is innovatie van de organisatie van zorg noodzakelijk. Alleen sluiten de verschillende belangen niet altijd op elkaar aan. In het project “Connecting the DhoTS” komen alle stakeholders samen. Bij de Amsterdamse huisarts komt De Hartwacht, een nieuwe digitale zorgdienst die zicht richt op patiënten met hart- en vaatziekten. De patiënten krijgen een gebruiksvriendelijke app. Als dit project een succes wordt, dan volgt uitbreiding naar andere chronische ziekten, zoals astma, COPD, diabetes, HIV en hepatitis B/C


Amsterdam wordt de proeftuin om nieuwe governance-, organisatie- en financieringsmodellen te verkennen om digitale zorginnovaties duurzaam uit te rollen. 

Met de partners in dit project zijn alle competenties in huis om het project tot een succes te maken.

Looptijd van 1 oktober 2018 tot 30 september 2021.

Bijdrage Kansen voor West €  746.362

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Fieldlab Unmanned Valley Valkenburg

Nieuwe toepassingen voor gebruik van drones


Intelligente robots of zogenaamde unmanned systems spelen een steeds belangrijkere rol in onze economie en hebben een snel groeiende impact op onze samenleving. Vooral het gebruik van drones (unmanned aerial vehicles) voor allerlei nuttige toepassingen groeit snel. Innovatieve technologieën maken nieuwe toepassingen mogelijk voor diverse sectoren zoals land- en tuinbouw, bouw en inspectie, bewaking en veiligheid, transport en logistiek en de vrijetijdsindustrie.

Unmanned Valley Valkenburg zet in op het ondernemersklimaat in Valkenburg en regio Zuid-Holland, onder andere door het aantrekken van start-ups en spin-offs en door publiciteit. Naar verwachting groeien bedrijven die zich vestigen in Valkenburg sneller door de aanwezigheid van kennis via onderzoek van bijvoorbeeld TU Delft, TNO, ESA-ESTEC en Universiteit Leiden.

Dit project start met een fieldlab Unmanned Valley Valkenburg en heeft tot doel verder door te groeien.

Looptijd van 1 november 2017 tot 1 november 2020.

Bijdrage Kansen voor West: € 3.082.355

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

SMITZH

Maakbedrijven, gebruik slimme maaktechnologie!


SMITZH is een programma dat wil bevorderen dat veel meer maakbedrijven in Zuid-Holland de Slimme Maaktechnologie gaan gebruiken.  Bijvoorbeeld robots en cobots, sensoren en slimme gegevensverwerking (big data, artificial intelligence), digitalisering van inkoop en ontwerpprocessen et cetera.

Om maakbedrijven te helpen daarin een keuze te maken, organiseren we workshops over deze technologieën. Daarin worden de ondernemers uitgedaagd om op een rij te zetten wat voor hun bedrijfsprocessen de meest kansrijke innovaties zijn.

Er komen vouchers beschikbaar voor de Zuid-Hollandse bedrijven vouchers. Hierdoor kunnen zij deze workshops kosteloos volgen.

Looptijd van 1 juni 2019 tot 1 juli 2021

Bijdrage Kansen voor West € 150.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Kardio

Bypassoperaties aan het hart verbeterd en vereenvoudigd.


Het Utrechtse medische technologiebedrijf AMT Medical heeft met ELANA Heart Bypass een unieke technologie ontwikkeld om bypassoperaties van het hart te verbeteren en vereenvoudigen.

Hierdoor hartpatiënten sneller terugkeren naar hun dagelijkse leven. Bovendien is de methode gemakkelijk te leren waardoor patiënten over de hele wereld geholpen kunnen worden.

Het KARDIO project vormt een belangrijke stap in de strategie om marktintroductie van ELANA Heart Bypass te realiseren en voor de ambitie om deze ingreep overal ter wereld beschikbaar te maken.

Het project wordt uitgevoerd samen met het St. Antonius Ziekenhuis en het UMC, in Utrecht.

Looptijd: 19 oktober 2018 t/m 28 februari 2021

Bijdrage Kansen voor West € 1.057.101

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Multiflex-intallatie Upcycling city 2.0

Hoogwaardige biopallet in plaats van aardgas


In 2050 moet Nederland compleet gestopt van het aardgas af zijn. Dit is een omvangrijke opgave omdat het gebruik van aardgas sterk verweven is in de maatschappij.  Een goed, betaalbaar en inpasbaar substituut vinden is daarmee één van de grootste uitdagingen voor de energietransitie in Nederland.

Alternatieven voor aardgas moeten concurreren met de lage prijs van aardgas. Binnen het ‘Upcycle City 2.0’-project willen de samenwerkingspartners een innovatief productieproces realiseren waarmee een hoogwaardige biopellet kan worden geproduceerd uit laagwaardige houtige biomassa.  Deze biopellet kan worden gebruikt als substituut voor aardgas voor de verwarming van woning- en utiliteitsbouw.

Binnen het project willen de samenwerkingspartners, gezamenlijk met eindgebruikers in de tuinbouw en industrie, demonstreren dat deze pellet hetzelfde gebruiksgemak en comfort kan bieden als aardgas. De prijs van de biopellet is echter hoger dan de prijs van aardgas.

In het project worden de biopellets op industriële schaal getest, om daarmee het productieproces en eindproduct te valideren. Daarna worden de pellets gecertificeerd als zijnde een duurzaam alternatief voor aardgas, en komen  de pellets in aanmerking voor SDE+-subsidie. Hierdoor wordt de prijs lager dan die van aardgas.

Looptijd van 19 oktober 2018 t/m 31 mei 2022

Bijdrage Kansen voor West € 2.439.237

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Impuls Lage Weide

Impuls Lage Weide

 

Het project ‘Impuls Lage Weide’ omvat activiteiten die het vestigingsklimaat en de kwaliteit van het bedrijventerrein verbeteren. De aanvrager, Werkstichting Lage Weide, exploiteert daarbij zelf structureel geen vastgoed- of bedrijfsactiviteiten. Zij verbindt en jaagt aan en faciliteert daar waar nodig.

Werkstichting Lage Weide fungeert als werkorganisatie voor het activiteiten- en projectenprogramma van Industrievereniging Lage Weide. De werkstichting zorgt voor structurele inzet, waar deze voorheen versnipperd was over alle leden. Het project ‘Impuls Lage Weide’ is belangrijk voor de ambities van stakeholders in het gebied en de lokale beleidskaders van de stad en regio Utrecht en aanpalende programma’s.

Een professionele werkorganisatie draagt bij aan het aantrekken van nieuwe business en investeerders, verbeteren van de bereikbaarheid en versterken van het imago van Lage Weide. De focus ligt op ontwikkeling van een duurzame economie met kansen voor werk op alle niveaus. Hiermee vervult Lage Weide een cruciale rol voor de stad en regio Utrecht. Daarbij staan zaken als huisvesting van bedrijven, creëren van banen, in- en doorvoer van goederen, duurzame stadsdistributie, nutsvoorzieningen en een betere bereikbaarheid van stad en regio centraal.

Looptijd: van 1 januari 2019 t/m 31 december 2022

Bijdrage Kansen voor West € 900.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Ontwikkeling X-Crypto 7500

Ontwikkeling X-Crypto 7500


Gevoelige gegevens en kritieke informatie of organisaties moeten beter beschermd moeten worden, om afluisteren, manipuleren van bewijs, spionage of onderscheppingen op mobiele of IoT-netwerken te voorkomen.

In dit project wordt de X-Crypto 7500 ontwikkeld. De X-Crypto 7500 is een encrypted smartphone die voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen van het Ministerie van Defensie. En kan gebruikt worden in binnen en buitenland.

Het unieke aan dit project is ook dat niet alleen de software, maar ook de hardware volledig in huis worden ontwikkeld, zodat het consortium kan garanderen dat er geen “backdoors” door fabrikanten, overheden, geheime diensten, investeerders of derden ingebouwd kunnen worden, of dat er gecompromitteerde hard- en software binnenkomt: “Veiligheid first“.

Vanaf het begin gaat het consortium een duurzame samenwerking aan met Hogeschool Leiden waarin stagiaires van de Hogeschool bij het consortium praktijkervaring opdoen. Ook het stimuleren van leerlingen in het MBO om hen te laten kiezen voor de cybersecurity tak ziet het consortium als een van haar doelstellingen.

 Looptijd van 2 april 2019 t/m 31 oktober 2020

Bijdrage Kansen voor West € 989.906

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Routekaart Token financiering

Routekaart Token financiering

In dit project richten de projectpartners BLOCKLAB, YES!DELFT en LIFT-OFF zich op het ontwikkelen van een grondige en integrale best practice methodiek in de vorm van een routekaart voor token financiering. Zo wordt de keuze om erin de stappen en de ontwikkeling & uitvoering van token financiering voor Rotterdamse MKB-bedrijven in de (door-)groei fase gefaciliteerd. Er bestaat in Nederland geen vergelijkbaar initiatief/ routekaart die de ondernemer begeleid bij alle facetten rond token financiering. Dit is innovatief voor Nederland en zal uiteindelijk bijdragen aan blockchain initiatieven in de metropoolregio Rotterdam Den Haag, gericht op onder andere de logistieke sector.

Looptijd van 1 juni 2029 - 1 april 2020

Bijdrage Kansen voor West € 102.278

Meer informatie: www.europaomdhoek.nl

Groupcharge app: Efficient charging for CorporateEV-fleets

Groupcharge app: Efficient charging for CorporateEV-fleets

De belangrijkste knelpunten voor een grootschalige transitie naar elektrisch personenvervoer liggen op twee niveaus:

 • de EV-rijders hebben te weinig laadpalen en ze zijn bang dat ze langs de weg stil komen te staan.
 • Corporate EV-fleet managers en laadpaalexploitanten hebben nu geen mogelijkheden om hun laadpalen te optimaliseren. En de laadpalen worden het grootste deel van de tijd bezet gehouden door mensen die niet aan het laden zijn.

Social Charging voor Corporates (bedrijfsvloten) met de Groupcharge app pakt bovenstaande problemen aan. Social Charging maakt het mogelijk om laadpalen te delen. Rijders kunnen contact met elkaar opnemen en overleggen, plaats maken, resp. het oplaadmoment plannen. Omdat de laadinfra beter beschikbaar is, wordt de ‘range anxiety’ van EV-rijders minder.

Door de Groupcharge app wordt ook de bezettingsgraad/efficiency van een laadpaal groter.

Looptijd van 1 maart 2019 toto 1 maart 2021

Bijdrage Kansen voor West € 346.180

Meer informatie: www.europaomdhoek.nl

Het BouwLab R&Do

Het BouwLab R&Do

Het BouwLab is een Living Lab waarin (MKB)-ondernemingen uit de bouwsector kunnen experimenteren, co-creëren en innoveren. De proeftuin biedt een fysieke locatie met de state-of-the art in digitale productietechnieken, die openstaat voor innovatieve pilot- en proefprojecten van het MKB.

Tegelijkertijd vormt het BouwLab R&Do een ecosysteem van relevante stakeholders: bedrijven, onderwijs-instellingen, overheden en opdrachtgevers worden nauw bij het Living Lab betrokken. Door betere toegang tot nieuwe technologie, betere kennisuitwisseling en betere aansluiting met onderwijsprogramma’s kan de bouwsector innovatie versnellen.

Looptijd: van 1 mei 2019 tot 1 mei 2022
Bijdrage Kansen voor West € 478.225
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Stimuleringsregeling Inventarisatie Smart Industry Noordwest Nederland

Stimuleringsregeling Inventarisatie Smart Industry Noordwest Nederland

Net zoals in de rest van Nederland, zijn er in de Noordwestvleugel bedrijven die weinig weten van de Smart Industry principes en bedrijven die er al in thuis zijn .

De inzet van de inventarisatievouchers blijkt voor alle bedrijfsprofielen gunstig te zijn.

De aandacht voor Smart Industry is verschilt per regio. De inzet van vouchers vraagt dan ook om een regionale aanpak. Brancheorganisaties, participatie- en ontwikkelingsmaatschappijen, clusters en fieldlabs hebben een goed beeld van de

informatievraagstukken in hun netwerk binnen de Noordwestvleugel. Mede dankzij de Fieldlabs kan een groot deel van de informatievraagstukken binnen Smart Industry beantwoord worden; inhoudelijk en facilitair. Dit gebeurt bijvoorbeeld in workshops op het gebied van Blockchain, kennissessies cybersecurity, Smart working, etc.

Looptijd van 2 september 2019 tot 1 september 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 150.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Automatisering realiseren door standaardisering

Automatisering realiseren door standaardisering

Om goed te kunnen automatiseren is het belangrijk dat de productie eerst gestandaardiseerd wordt. Dat wil zeggen dat er zo min mogelijk losse handelingen nodig zijn. Dat gebeurt door het productieproces in stukken te knippen en per onderdeel na te gaan hoe het vereenvoudigd kan worden.

Om vervolgens de stap naar automatisering te zetten wordt gekeken welke ondersteunende (digitale) processen inpasbaar zijn.

Looptijd 17 juni 2019 tot 15 juni 2020
Bijdrage Kansen voor West € 10.000 (stimuleringsregeling)
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Energie Academie

Energie Academie verbindt vraag en aanbod in de bouw- en installatiebranche

De gemeente Den Haag heeft als ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn. De investeringen in de duurzame energietechnologieën leiden op korte termijn tot meer werkgelegenheid in de bouw, techniek, circulaire economie en mobiliteitssector (er worden in totaal circa 4.500 nieuwe banen verwacht).

Naast het bestaan de tekort in de bouw- en installatiebranche. Daartegenover staat dat er in Den Haag 27.000 bijstandsgerechtigden en in totaal 45.000 werkzoekenden zijn. Concreet betekent dit een mismatch (zowel kwalitatief als kwantitatief) tussen vraag en aanbod. De Energieacademie levert een bijdrage aan het verbinden van vraag en aanbod. In de Energieacademie worden bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen samengebracht.

Arbeidskandidaten maken op een fysieke plek kennis met de banen die door de energietransitie vrijkomen en kunnen vervolgens op een laagdrempelige en praktijkgerichte manier een vak leren onder begeleiding van leermeesters.

Looptijd van 1 april 2019 tot 1 april 2021
Bijdrage van Kansen voor West € 785.000
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Techniek Experience Center

Techniek Experience Center

In de wijk Overvecht komt het Techniek Experience Center (TEC). TEC Utrecht wordt een leerzame en inspirerende speel-werkplaats waar professionals hun passie voor techniek, creativiteit en innovatie delen met de bouwers van morgen. Omdat het TEC gaat gebruik gaat maken van bestaande programma’s worden in korte tijd de volgende bouwstenen gerealiseerd:

- Binnenschools programma Primair Onderwijs (De Uitvinders); doelgroep 4-12 jaar.
- Binnenschools programma Voortgezet- en Beroepsonderwijs (Invented by); doelgroep 13-18 jaar.
- Een fysieke experience locatie in Overvecht voor publieks- en schoolbezoek (Ontdek/Uitvindfabriek);
  doelgroep 6-18 jaar (en volwassenen)

Het doel van TEC Utrecht de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen, het arbeidspotentieel te vergroten en de toeleiding naar werk te verbeteren door de ontwikkeling van vraaggestuurd arbeidsaanbod.

Looptijd van 1 juli 2019 tot 1 juli 2022
Bijdrage van Kansen voor West € 600.000
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

TechGroundsWest

Technische ondernemerschap en digitale vaardigheden voor arme wijken

De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) draait op volle toeren en de werkloosheid is op het laagste punt in zeventien jaar. Toch is er ondanks de bloeiende economie veel werk te doen. Er staan nog teveel mensen langs de kant. Heel specifiek voor de MRA is, dat er aan de ene kant een groot tekort is aan (tech)talent is en dat tegelijkertijd de arbeidsmarkt onvoldoende divers is. De Amsterdam

Economic Board heeft daarom TechGrounds opgezet. TechGrounds brengt tech ondernemerschap en digitale vaardigheden naar de kansarmere communities en wijken in Nederland. Uiteindelijk moet het ervoor zorgen dat tech echt van iedereen wordt.

Looptijd van 1 juni 2019 tot 1 juni 2022
Bijdrage van Kansen voor West € 300.054
Meer informatie: www.europaomdhoek.nl

Surgic Aid

Beoordeling handelingen OK-teams geautomatiseerd

Wereldwijd staan zorgstelsels onder grote druk. Zorgkosten blijven stijgen en er bestaan grote personeelstekorten. Daarnaast is er sprake van een tekort aan standaardisatie bij chirurgische ingrepen, waardoor er grote verschillen bestaan in de kosten en patiëntuitkomsten tussen ziekenhuizen. Er bestaat dus een grote maatschappelijke behoefte naar manieren om de efficiëntie en de kwaliteit van chirurgische zorg te vergroten, en om de opleiding van personeel op de operatiekamer te verbeteren.

Binnen het SurgicAId project wordt op basis van kennis van het Amsterdam UMC en de UvA de eerste technologie ontwikkeld voor geautomatiseerde, objectieve beoordeling van chirurgen en OK-teams op basis van video-data uit de OK.

In het project worden tools ontwikkeld en gevalideerd, die na het project in 2023 op de markt gezet kunnen worden voor gebruik bij vijf verschillende ingrepen voor OK-team evaluatie, en voor 40 verschillende ingrepen voor chirurgevaluatie.

Looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2023
Bijdrage van Kansen voor West € 877.139
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Bloedafname innovatie

Bloedafname innovatie

Wereldwijd worden er jaarlijks miljarden diagnostische bloedafnames per jaar uitgevoerd. Bloedafname is een proces met hoge kosten waarbij bovendien een groot aantal fouten optreedt. Belangrijke problemen voor laboratoria bij de bloedafname zijn in vitro hemolyse, de afbraak van rode bloedcellen in de bloedbuis. Dit leidt direct tot verkeerde resultaten met bijbehorende risico’s voor de patiënt.

Vitestro ontwikkelt samen met St. Antonius ziekenhuis een bloedafname innovatie die bovenstaande kwaliteitsproblemen kan terugdringen. Bovendien wordt het proces sneller, beter en goedkoper. Het product kan binnen zes tot acht maanden op de markt zijn.

Looptijd van 1 juni 2019 tot 1 januari 2022
Bijdrage van Kansen voor West € 1.358.612
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

National eHealth Living Lab

National eHealth Living Lab

National eHealth Living Lab

Om de zorg betaalbaar te houden is inzet van slimme, schaalbare technologie onmisbaar. eHealth biedt hiervoor een breed palet aan oplossingen, zoals telemonitoring en beslisondersteuning. De potentie van en daarmee de vraag naar eHealth producten is enorm, en in regio West is de benodigde kennis en het innovatiepotentieel ruimschoots aanwezig. We zien echter dat nog maar een fractie van de eHealth producten diensten ook écht toegang krijgt tot de zorgmarkt. Dat komt omdat:

 • Ontsluiten van big data nog te complex is
 • Het lang duurt om de effectiviteit te valideren
 • Structureel geld voor eHealth ontbreekt

 

Het MKB is niet in staat om deze complexe knelpunten zelf op te lossen. In dit project ontwikkelt NeLL samen met de projectpartners aan oplossingen. Het Fieldlab is dan ook een grote bron van innovativiteit. Het Fieldlab bespaart ook kosten. Bijvoorbeeld: door gebruik te maken van de R&D infrastructuur in de veilige test- en demonstratieomgeving wordt de validatieperiode gehalveerd. Daarnaast zet het NELL Fieldlab haar eigen grote netwerk in om bedrijven met elkaar in contact te brengen.

Looptijd van 1 november 2019 tot 1 november 2022

Bijdrage Kansen voor West € 1.422.215

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Rood Noot

Rood Noot

De oude stadsboerderij Rood Noot (vlak bij de zgn Gele Brug)  wordt gerestaureerd. De eigenaren gaan samen met studenten van de HKU en toekomstige medewerkers de boerderij inrichten als een stadsbrouwerij met een horeca voorziening. Het wordt een culturele ontmoetigsplek op de cultuuras Leidse Rijn.

Het bijzondere van deze stadsbrouwerij is dat hij serieus werk biedt aan mensen met en grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Looptijd van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2021
Bijdrage Kansen voor West € 683.618
Meer informatie www. europaomdehoek.nl

Mobility assistive Technologies Fieldlab (MAT)

Mobility assistive Technologies Fieldlab (MAT)

Nederland wordt ouder. En voor veel mensen komen daarmee ook de beperkingen. Van de ouderen boven de 70 heeft zelfs 40 % moeite met bewegen. Die groep wordt alleen maar groter. Daarom zijn er slimme, inventieve mobiliteitsoplossingen nodig.  Want de mate waarin je kunt bewegen heeft direct effect op de kwaliteit van leven, de mate waarin je kunt mee doen, voor je zelf kunt zorgen en je veiligheid.

Met slimme oplossingen gaat de revalidatiezorg omhoog, en de belasting op mantelzorgers en de zorgkosten naar beneden. Mobiliteitsoplossingen kunnen zich richten op bewegen binnenshuis (denk aan sensoren, robotica, Internet of Things) en buitenshuis (oriëntatie en navigatietechnologie ondersteund door virtual & augmented reality en serious games).

Dit project heet Fieldlab Rehabilition & Mobility (voorheen bekend als MAT-Fieldlab). Vrij vertaald een plaats waar medisch-technische bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan mobiliteitsassistentie. Samen zoeken wij naar concrete oplossingen voor problemen waar met name ouderen mee geconfronteerd worden. Het mooie van dit Fieldlab is, dat ook de eindgebruiker meedoet.

Looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2023
Bijdrage Kansen voor West € 930.729
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Ontwikkeling Associate Degree Software Development

Nieuwe opleiding helpt mismatch op de ICT arbeidsmarkt te verkleinen

Ook op de ICT arbeidsmarkt is sprake van mismatch. Om die te verkleinen wordt de  Associate Degree Software Engineering ontwikkelt. Dit gaat zorgen voor een betere aansluiting tussen het mbo en hbo en een betere aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt. Dit vergroot ook de kansen van mbo studenten om een opleiding op hbo niveau te volgen. In deze Associate Degree stuurt de praktijk de theorie. Dit zorgt ervoor dat studenten altijd kennis opdoen die voor de arbeidsmarkt relevante is. Het wordt een doorlopende leerlijn.

Looptijd van 21 oktober 2019 t/m 20 oktober 2021
Bijdrage Kansen voor West € 200.000
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

3D Printing voor slimme noodwoningen

3D Printing voor slimme noodwoningen

Door klimaatverandering zal het aantal natuurrampen wereldwijd fors in aantal toenemen. En daarmee de vraag naar tijdelijke behuizing. Op dit moment wordt veelal geen gebruik gemaakt van de potentie van digitale productietechnieken om een betaalbaarder, slimmere noodwoning (shelter) te maken die aangepast is aan de lokale context.

In dit project is een shelter ontwikkeld gebaseerd op computergestuurde freesproductie van plaatmateriaal uit agrarische reststromen: CNC Shelter Haiti. Er zijn echter een aantal technische knelpunten (fundering, drainage etc) die niet in deze productietechniek en dit materiaal kunnen worden gerealiseerd. Daarom is de zoektocht gestart naar een aanvullende digitale productietechniek + materiaal die samen met de huidige deeloplossing een werkende totaaloplossing kan bieden.

Looptijd 1 december 2019 t/m 24 april 2020
Bijdrage Kansen voor West  € 10.000 (stimuleringsfonds)
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

CoCoMine-2

CoCoMine-2

In CoCoMine-2 doet het bedrijf SCW Systems onderzoek naar de omzetting van (gasvormig) CO2 in commercieel succesvolle producten, zodat CO2 permanent aan de atmosfeer wordt onttrokken.  Deze omzetting vindt plaats in een innovatief proces, dat opgeschaald kan worden. In dit proces reageert gasvormig CO2 met olivijn - een veelvoorkomend mineraal gesteente - en wordt omgezet naar een vaste stof. Deze vaste stof is een fijn poeder dat geschikt is voor meerdere toepassingen in grote markten zoals o.a. de beton- en papierindustrie.

De naam van het project CoCoMine, staat voor Continue CO2 Mineralisatie voor Negatieve Emissies. Dat wil zeggen een combinatie van energieopwekking met biomassa in combinatie met de permanente vastlegging van het daarbij vrijkomende CO2 in de vorm van vaste grondstoffen. Dit staat bekend als zogenaamde “negatieve emissie van CO2”.

Het doel van dit project is aan te tonen dat het mogelijk is om, met behulp van mineralisatie, op industriële en continue schaal CO-2 opnieuw te gebruiken. En dat de geproduceerde mineralen als grondstof kunnen dienen voor andere processen en eindgebruikers.

Looptijd 1 september 2019 t/m 31 december 2020
Bijdrage Kansen voor West € 38.757
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Nieuwe energie voor Groenoord

Nieuwe energie voor Groenoord

Woningcorporatie Stichting Woonplus  Schiedam werkt samen met gemeente Schiedam, provincie Zuid-Holland en diverse andere partijen hebben een lokale green deal gesloten met als doel de wijk Groenoord voor 2030 geheel aardgasvrij te maken.

Groenoord werd in de jaren ’60 gebouwd. Er is veel hoogbouw, de woningdichtheid is hoog en er is weinig variatie in typen woningen. Woonplus bezit ongeveer 58% van alle woningen.

Groenoord ligt naast de LON, de hoofdtransportleiding van restwarmte van de afvalverbranding in Rozenburg naar het warmtenet van Rotterdam. Uit onderzoek blijkt  de ontwikkeling en uitrol van een warmtenet de goedkoopste manier om de wijk aardgasvrij te maken.

De subsidie is bedoeld voor de eerste fase van het project. Hierin worden 915 woningen op het warmtenet aangesloten. Dit is de cruciale eerste fase in de uitrol van het warmtenet. Als dit slaagt volgt de rest van de wijk. 

Het aardgasvrij maken van Groenoord zal resulteren in een grootschalige reductie van de CO2 uitstoot van de wijk: wanneer het warmtenet is uitgerold voor de hele wijk zal de gebouw gebonden CO2 uitstoot van de wijk zijn verminderd met 6.736 ton per jaar, oftewel een afname van 49%.

Looptijd van 1 augustus 2019 tot 1 april 2023
Bijdrage van Kansen voor West € 3.655.425
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Innovatiecentrum Adore

Adore ontwikkelt innovatieve celtherapieën tegen diverse ziektes

In een nieuw te bouwen innovatiecentrum bij Amsterdam UMC op de Zuidas werken wetenschappers en onderzoekers samen met het midden- en kleinbedrijf (MKB), farma-industrie en kennisinstellingen voor nieuwe behandelingen tegen kanker en hersenziekten. Kansen voor West, een samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies en de vier grote steden, geeft dit samenwerkingsmodel een subsidie van bijna 2,5 miljoen euro.

In het nieuwe centrum gaan kankeronderzoekers samenwerken met neurowetenschappers. Deze kruisbestuiving moet leiden tot nieuwe celtherapieën, zoals immuuntherapie tegen kanker of stamceltherapie bij multiple sclerose. In het Imaging Center van Amsterdam UMC is de effectiviteit van de behandeling te volgen.

Therapieën van de plank halen
Het onderzoekscentrum heeft als ambitie innovatieve celtherapieën naar de patiënt te brengen. Hematoloog Tuna Mutis, van Amsterdam UMC: “Medicijnen voor bijvoorbeeld bloedkanker zijn duur en vaak gemaakt voor één persoon. In het onderzoekscentrum willen we therapieën ontwikkelen die breed toepasbaar zijn voor een grote groep patiënten. Hetzelfde geldt voor behandelingen voor hersenziekten.”

Looptijd 1 juli 2019 t/m 31 december 2023
Bijdrage Kansen voor West € 2.489.686
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Airport Technology Lab

Airport Technology Lab

De luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de gemeente Rotterdam zijn een samenwerking aangegaan om een breed innovatie programma rondom de luchtvaart tot uitvoering te brengen. Dit programma wil een bijdrage te leveren aan een duurzame omgeving van luchthavens.

De uitvoering van het programma wordt ondergebracht in het Airport Technology (field) Lab.

In dit fieldlab kunnen alle partijen uit de kennisketen nauw samenwerken aan innovaties op het terrein van luchthavenprocessen en -management. Het doel van het lab is om innovaties te versnellen en gereed te maken voor gebruik op de vele (regionale) luchthavens op de wereld. De ontwikkelde innovatieve producten en diensten zullen een belangrijke rol gaan vervullen in het mogelijk maken van de duurzaamheidsdoelen in de luchtvaart, voor zover die vallen binnen het luchthaven domein.

Het fieldlab consortium bestaat uit MKB-bedrijven en opleidingsinstellingen op academisch, HBO en MBO niveau. Zo wordt het ATL ook goed bruikbaar is voor andere MKB-ers, start-ups en onderwijs. De ontwikkeling van het Airport Technology Lab sluit naadloos aan op het provinciale en regionale beleid.  

Looptijd van 1-7-2019 tot 30-6-2022
Bijdrage Kansen voor West: € 1.304.779
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland

Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland

Door de stijgende wereldbevolking is er grote behoefte aan vernieuwende landbouwmethoden die meer voedsel per m2 opleveren. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het verticaal telen van producten in een gesloten, volledig geconditioneerde omgeving, waar de teelt (meestal) in meer lagen boven elkaar geproduceerd wordt met minimaal ruimtegebruik en zonder het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De vooruitzichten voor deze manier van telen zijn erg goed.  

De ontwikkelingen buiten Nederland gaan echter zo snel dat het de leidende positie van Nederland bedreigt, maar anderzijds ook grote kansen biedt. Als de Nederlandse tuinbouw onvoldoende bij deze wereldwijde ontwikkeling aanhaakt mist de sector de boot. Er is in Nederland al veel kennis en expertise aanwezig op dit gebied. Maar de kennis en expertise is erg versnipperd. Partijen weten elkaar onvoldoende te vinden en het ontbreekt de sector daardoor aan voldoende (internationale) slagkracht. Om deze versnippering tegen te gaan en de aanwezige kennis en expertise op één centrale plek in Nederland samen te brengen is het idee voor een Fieldlab Vertical Farming in Zuid- Holland ontstaan. In dit project wordt dit fieldlab opgezet en vier jaar geexploiteerd. Daarna zou het lab op eigen benen moeten kunnen staan.

Looptijd van 1 juli 2019 tot 1 juli 2023|
Bijdrage Kansen voor West € 1.499.834
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

3D techniek voor restauratie monumenten

3D techniek voor restauratie monumenten

De subsidie wordt gebruikt om een haalbaarheidsonderzoek te financieren naar de mogelijkheden om digitale technieken (3D scanning & 3D printing) in te zetten bij de reproductie en reparatie van cultureel erfgoed objecten. Het onderzoek geeft inzicht in de technische haalbaarheid, de marktpotentie/innovatiewaarde en eventuele wettelijke kaders die van toepassing zijn.

 

Looptijd van 3 oktober 2019 tot 1 oktober 2020
Bijdrage Kansen voor West € 10.000  (stimuleringsfonds)
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Framome

Tumorbiopt sneller geanaliseerd

In het Framome project slaan de partners Frame Therapeutics, het Amsterdam UMC en het UMCG de handen in één. Het consortium brengt noodzakelijke patientenmaterialen en klinische kennis samen met de nieuwste kennis en kunde op het gebied van DNA en RNA sequencing en bioinformatica en machine learning. Dit met het doel om methoden  te ontwikkelen ter ondersteuning van een geautomatiseerde pijplijn voor het ontwerpen van gepersonaliseerde kankervaccins, FramePro.

De FramePro pijplijn biedt een volledig gestandaardiseerd en gevaloriseerd proces waarin een tumorbiopt, afkomstig van een patiënt, binnen twee weken kan worden geanalyseerd en vertaald naar een ontwerp voor een gepersonaliseerd kanker vaccin. Door middel van de FramePro pijplijn is het dus mogelijk om op een schaalbare manier de transitie van niet of semi gepersonaliseerde naar volledig gepersonaliseerde kankervaccins te maken.

Looptijd 6 februari 2020 t/m 28 februari 2022
Bijdrage Kansen voor West € 491.052
Meer weten: www.europaomdehoek.nl

New Creatives

Brug tussen stedelijke straatcultuur en creatieve industrie

Immigratie, globalisering, populaire cultuur en digitale ontwikkelingen staan aan de basis van een nieuwe stedelijke straatcultuur die in veel wereldsteden tegelijk ontstaat. Deze nieuwe straatcultuur komt voort uit een prachtige mix van etnische en sociale achtergronden en maakt gebruik van allerlei nieuwe materialen, technieken en vormen. Ze vindt veel weerklank bij jonge consumenten uit grote steden over de hele wereld.

De jongeren die opgroeiden in deze gemeenschappen en het beste weten hoe je hen kan bereiken, vinden tegelijk hun weg niet in de creatieve industrie. Hierdoor dreigt de Amsterdamse creatieve industrie de boot te missen

Het project New Creatives slaat de brug tussen deze twee werelden. Door industrie, talent en opleidingen samen te brengen, samen te laten werken en samen te laten leren, vinden vraag en aanbod elkaar en worden nieuwe vormen van samenwerken gevonden. Dit geeft een belangrijke impuls aan de creatieve industrie en creatieve makers uit de buitenwijken van de stad.

Looptijd 1 september 2020 tot 1 september 2021
Bijdrage Kansen voor West € 89.027
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

GrowX 2.0

De eerste vertical farm in Amsterdam

In het project GrowX 2.0 werken GrowX en WUR/AMS Institute samen met verschillende kennisinstellingen om de teelt van gewassen in een vertical farm te automatiseren en zo de kostprijs te verlagen. Samen worden er andere type lampen en een nieuwe koelingstechniek in de vertical farm geplaatst, waardoor het ideale groeiklimaat wordt gecreëerd. Daarnaast wordt de teelt gerobotiseerd. De robots worden voorzien van camera’s zodat de data van de gewassen wordt geregistreerd. Samen met de Wageningen Universiteit wordt de data geanalyseerd en onderzocht hoe de teelt productie kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast wordt er AI en IoT software toegepast, zodat de cel volledig geautomatiseerd kan werken.

De verwachting is dat het project “GrowX 2.0” na afloop heeft bewezen dat met de aangepaste technieken en AI software, vertical farming rendabel kan zijn. GrowX heeft momenteel één klimaatcel die break-even draait. In deze klimaatcel blijven de gewassen die geteeld worden voor de commerciële productie. De pilot cel van GrowX 2.0 wordt ingezet voor het doen van onderzoek naar het verder optimaliseren van het groeiklimaat, met een zo laag mogelijk energieverbruik. Het is uiteindelijk het doel dat de klimaatcellen met de GrowX 2.0 techniek as a service worden aangeboden en dat Amsterdam zich wereldwijd op de kaart kan zetten als kenniscentrum voor lokale voedselproductie in de stad. Om dit te realiseren is er al contact met Amsterdam Trade.

De resultaten en potentie van de nieuwe vertical farming technologie zal worden gepresenteerd in een position paper dat AMS Institute, de WUR en GrowX samen maken. In deze paper wordt de betekenis van deze innovatie voor de positie van vertical farming voor de voedselvoorziening van steden beschreven.

Looptijd 10 februari 2020 t/m 1 juli 2021
Bijdrage Kansen voor West € 663.718
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

De Kazerne

Wijk Reigersbos krijgt een buurtwerkplaats

Met de Kazerne brengen we een werklocatie terug in het hart van de wijk Reigersbos in Amsterdam Zuidoost en stimuleren we de wijkeconomie. Er worden in de broedplaats werkruimtes verhuurd aan creatieve bedrijven en zzp’ers.

Daarnaast zijn er voorzieningen waar lokale ondernemers gebruik van kunnen maken, de sportzaal voor culturele en sportondernemers, de buurtwerkplaats is te benutten als vergaderruimte en in de geluidsstudio’s kunnen muziekondernemers ruimte huren. Voor initiatiefnemers uit de buurt is er ruimte, in de remise en buurtwerkplaats, om invulling te geven aan hun eigen activiteiten. Zo nodig krijgen zij daarbij begeleiding en ondersteuning.


Looptijd 1 juni 2019 t/m 29 oktober 2021
Bijdrage Kansen voor West € 281.262
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Pop Up Urban Mine

Sloopbeton wordt weer waardevol bouwmateriaal

Beton is een van de meest vervuilende producten ter wereld. Het product wordt opgebouwd uit cement, grind, zand en water. Met name bij de productie van cement komt veel CO2 vrij. De cementindustrie is daardoor goed voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot1. Met dit project dragen Smart Circular Products (SCP) en Urban Mine, in samenwerking met de TU Delft, samen bij aan de volgende twee uitdagingen: 1. het verwerken van (zwaar) vervuild betonpuin en 2. het leveren van CO2-neutraal en 100% circulair beton dat direct bruikbaar is in nieuwe bouwprojecten in de MRA.

De installatie die in dit project wordt ontwikkeld verwerkt betonpuin dat is geoogst uit oude bebouwing tot de elementaire delen waaruit het is samengesteld, waaronder vrij cement (‘Freement’). Via een nabehandelingsstap wordt zelfs de laatste korrel opnieuw beschikbaar gemaakt voor hergebruik. Zo leidt dit proces tot en met 2026 tot de verwerking van circa 5 miljoen ton sloopbeton, waarvan alle componenten een waardevolle nieuwe bestemming krijgen.

Looptijd 1 januari 2020 tot 1 januari 2022
Bijdrage Kansen voor West € 1.909.014
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

H2 Storage - fase 2

Certificeren lichtere waterstoftanks

Een composieten waterstoftank die tegen zeer hoge druk kan. Daar werkt H2Storage aan samen met Airborne en deskundigen van TU Delft en TNO. Zo’n tank maakt het gebruik mogelijk van waterstof in zware voertuigen. Een haalbaarheidsstudie is succesvol afgerond. De bedrijven hebben nu voor de volgende fase een subsidie van bijna € 700.000 gekregen uit het Kansen voor West-programma.

Voertuigen die waterstof gebruiken als brandstof, stoten geen CO2 uit. Waterstof kan daarmee een bijdrage leveren aan duurzaam vervoer. Het probleem met waterstof is dat het volume erg groot is. Om het volume te verkleinen moet waterstof worden samengeperst. Sterk samengeperst kan waterstof alleen worden opgeslagen in materiaal dat tegen hele hoge druk kan. Nu wordt daarvoor staal gebruikt, maar staal is zwaar. Bij vervoer van waterstof in zware stalen cilinders gaat een hoop energie verloren. Dat maakt waterstof ook duur.

Het doel van de tweede fase is certificeren van deze tanks
Als ook deze fase succesvol wordt afgerond willen de partijen op het Technologiepark Ypenburg (Den Haag), waar al verschillende composieten bedrijven gevestigd zijn, een bedrijf opzetten voor de productie van composieten opslagcilinders voor waterstof.

Looptijd 1 maart 2020 – 1 oktober 2021
Bijdrage Kansen voor West € 782.160
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

SpeakSee

SpeakSee

Doofheid of slechthorendheid wordt vaak geassocieerd met ouder worden. Dit klopt ook, want meer dan een derde van alle 70+’ers in Nederland slechthorend. Minder bekend is dat er in totaal bijna 1,5 miljoen doven en slechthorenden in Nederland zijn. Ongeveer de helft hiervan een gehoortoestel en/of schrijftolk (gesproken Nederlands naar tekst) nodig.

Uit onderzoek van Grow2Work is daarnaast gebleken dat maar liefst de helft van de doven en ernstig slechthorenden werkloos is. SpeakSee heeft een systeem van microfoons voor ogen dat binnen één seconde spraak omzet naar tekst in verschillende kleuren. Voor iedere spreker een. Op die manier kan de dove persoon lezen wat er wordt gezegd en het hele gesprek weer volgen. SpeakSee is 24/7 beschikbaar.

SpeakSee gaat een gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossing bieden voor de uitdagingen die doven en slechthorenden op het werk, op school of thuis ervaren.  

De VU valoriseert de nieuwe kennis.  

Looptijd: 1 maart 2020 t/m 31 december 2020
Bijdrage Kansen voor West € 339,403
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Nieuwe generatie Asfaltcentrales

Nieuwe generatie Asfaltcentrales

Er staan in Nederland ongeveer 40 asfaltcentrales, die veel CO2 uitstoten, stank verspreiden en geluidshinder veroorzaken. Er is geen economische noodzaak om te vernieuwen, want de productiekosten zijn laag (‘goedkoop en vuil’). Voor nieuwkomers is het daarom lastig om te concurreren.

De initiatiefnemer van het project is ACLW wil de status quo in de markt doorbreken door in Utrecht de meest duurzame asfaltcentrale van Nederland te realiseren, die nauwelijks nog stank en geluidshinder veroorzaakt voor de leefomgeving. Door het innovatieve productieproces stoot de ACLWcentrale stoot 87,5% / ± 8.000 ton minder CO2 uit dan een conventionele gasgestookte centrale (bron: LCA-berekening).

Door de nieuwe technologie en extra milieumaatregelen is de ACLW-centrale echter duurder dan een conventionele centrale, waardoor de productiekosten pas concurrerend zijn bij een hoger volume dan wat de bestaande KWS-centrale draait. Het zal enkele jaren duren voordat dit hogere volume is bereikt. Met steun vanuit EFRO kan ACLW de onrendabele opstartperiode van ongeveer 3 jaar overbruggen en de exploitanten in de gelegenheid stellen vanaf de start tegen concurrerende kosten asfalt af te nemen.

Als het project slaagt verlaagt de asfaltsector de CO2 uitstoot met ± 177.000 ton per jaar.

Looptijd van: 1 januari 2017 t/m 31  december 2021
Bijdrage Kansen voor West: € 4.670.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Do IoT Fieldlab

Do IoT Fieldlab

Het ‘Internet of Things’ (IoT), waarbij grote aantallen apparaten informatie draadloos uitwisselen, breidt snel uit naar communicatie tussen autonoom functionerende slimme systemen zoals auto’s, drones, robotica en ook het zogenaamde tactiele internet. Dit vraagt om zeer snelle verbindingen, met een hoge betrouwbaarheid en korte reactietijd. Er is een grote marktpotentie voor slimme technologische oplossingen, autonome systemen, producten en diensten, die inspelen op de kansen die het 5G netwerk biedt. TU Delft slaat de handen ineen met TNO, SURF, MCS, BTG, Unmanned Valley Valkenburg, Robovalley, The Green Village en Mobility Innovation Centre Delft om een digitale test-infrastructuur te creëren voor innovatie in 5G en IoT: het Delft on Internet of Things Fieldlab “Do IoT Fieldlab”.

Doelstelling is om de economie te stimuleren met een gerichte innovatie impuls in de vorm van een regionaal kennis en innovatiecentrum. Dit centrum steunt en stimuleert de ontwikkeling van onderscheidende, nieuwe en innovatieve 5G-enabled IoT producten en diensten.  Dit doen we door vanuit de TU Delft Campus een 5G-ICT infrastructuur aan te leggen. MKB-bedrijven kunnen hiermee samen met grote bedrijven, kennisinstellingen, potentiële afnemers en eindgebruikers IoT innovaties ontwikkelen, testen en demonstreren aan mogelijke afnemers, eindgebruikers en aan een generiek publiek.

De testlocaties komen op de TU Campus en op Valkenburg.

In de uitvoeringsperiode van dit drie jarig project zullen minimaal 30 MKB-projecten worden ondersteund waarbij de verwachting is dat 30 nieuwe IoT producten/diensten vanuit het fieldlab de markt zullen bereiken. Deze activiteiten en bedrijvigheid moet in drie jaar leiden tot indirect uitgelokte investeringen van 750.000 euro, 56 nieuwe arbeidsplaatsen bij de consortium partners en het betrokken MKB èn spin-off voor het (inter)nationaal opererende bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Looptijd van 31 december 2019 t/m 31 december 2022
Bijdrage van Kansen voor West € 1.500.000
Meer informatie: www. europaomdehoek.nl

CellCap

CellCap

Gebruikt wc papier wordt bouwmateriaal.

Jaarlijks spoelen we ca. 180.000 ton aan cellulose in de vorm van WC-papier door het toilet. De waterschappen in Nederland moeten al deze cellulose uit het rioolwater halen en om zo schoon water te maken dat geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Dit zuiveringsproces vindt plaats op de ca. 350 rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI’s) die er in Nederland zijn.

Het verwijderen van cellulose vraagt veel energie voor met name beluchting, ontwatering en transport. Bovendien gaat er hierdoor cellulose verloren.

De cellulose uit het rioolwater, is goed geschikt te maken voor hergebruik. Bijvoorbeeld als afdruipremmer bij de aanleg van asfaltwegen, als grondstof voor biocomposiet of als vulmiddel in isolatiemateriaal. Het is daarmee een uitstekend alternatief voor gerecycled papier of nieuw papier waarvoor bomen gekapt worden.

Het probleem is echter dat het productietechnisch niet mogelijk is om grootschalig kwalitatief hoogwaardige en herbruikbare cellulose uit rioolwater terug te winnen.

Twee Noord-Hollandse bedrijven willen een nieuwe technologie ontwikkelen waarmee dat wel kan. Er is al een proof of concept installatie ontwikkeld die nu met steun van EFRO opgeschaald wordt.

Looptijd:  1 april 2020 t/m 30 april 2021
Bijdrage Kansen voor West: € 156.575
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Smart Rotors (for electric aircrafts)

Smart Rotors (for electric aircrafs)

Klimaat en leefomgeving profiteren van slimme vliegtuigrotoren.

De groei van de luchtvaart heeft effect op het klimaat en geluidsoverlast.  Elektrische of hybride vliegtuigen veroorzaken minder overlast. Een andere oplossing zijn de zogenaamde Urban Air Mobility (UAM), grotere drones die goederen of personen kunnen vervoeren. Maar het nadeel is dat ze heel veel herrie produceren.

In het ‘SMART ROTORS’ (for electric aircraft) project wordt een sterk gedigitaliseerd, grensverleggende ontwerp- en productiemethode ontwikkeld voor zeer stille en efficiënte propeller en rotorbladen specifiek voor elektrische vliegtuigen en drones.

De meerwaarde van het project ‘SMART ROTORS’ ligt natuurlijk in de eerste plaats in de bijdrage die het kan leveren aan het verduurzamen van de luchtvaart. De slimme propellers versnellen de stap naar elektrificatie in de luchtvaart.  Er zijn nieuwe groeimarkten  te vinden in de high-end professionele drones en de zogenaamde Urban Air Mobility. Juist deze markten hebben grote behoefte aan hoogwaardige rotorbladen die de veiligheid en de prestatie verhogen en de geluidhinder beperken.

In de tweede plaats is er een belangrijke economische meerwaarde te behalen die verdeeld is in drie belangrijke kansen voor de verschillende partners. De kennisinstellingen NLR en TU Delft verhogen hun kans op deelname in grote Europese onderzoeksprogramma’s met de in het project nieuw opgedane kennis.  Dit project past binnen het Airport Technology Fieldlab.

Looptijd: 1 juli 2020 tot 30 juni 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 1.440.535

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Digitale kennisinnovatie

Innovatievoucher voor MCM

MCM uit Marknesse is de laatste jaren gegroeid. Naast deze groei hebben de directie en een medewerker van MCM een nieuw bedrijf opgericht genaamd TCM. Dit bedrijf richt zich op buislaseren. Daarnaast heeft MCM Schouten Constructies in Kampen overgenomen. Dit bedrijf heeft een nieuwe naam gekregen en heet nu Conweld.

MCM heeft deze bedrijven opgestart/ overgenomen omdat deze bedrijven complementair aan MCM zijn. Hierdoor heeft MCM meer mogelijkheden in de markt.

Op dit moment zijn deze bedrijven volledig zelfstandig. Dit betekent dat ze voor MCM een leverancier zijn. Dit betekent weer dat de processen tussen deze bedrijven niet anders lopen dan die tussen klant en leverancier. MCM denkt hier nog veel voordelen te kunnen behalen, zeker nu al deze bedrijven dezelfde ERP-software gaan implementeren. MCM wil daar waar mogelijk de processen tussen MCM, TCM en Conweld vereenvoudigen om de administratieve doorlooptijd (voor Calculatie en WVB) en de tijd die wordt besteed aan werkvoorbereiding terug te brengen.

De doelstelling van dit traject is na te gaan of de processen van de verschillende bedrijven geïntegreerd kunnen worden. Daarnaast wordt nagegaan in hoeverre calculatieregels automatisch aangescherpt kunnen worden (kunstmatige intelligentie) op basis van data-analyse (Big Data analysis).

Looptijd 1 januari 2020 t/m 31 december 2020
Bijdrage Kansen voor West € 10.000
www.europaomdehoek.nl

Energieleverend geluidsscherm

Het geluidscherm van de toekomst is in aantocht

De uitstoot van CO2 moet omlaag. Voor een gebied dat zo dichtbevolkt en economische bedrijvig is als de Randstad, is de opgave des te dwingender.

Dit projectconsortium zet met dit project in op een stevige CO2- reductie, maar levert ook een aantoonbare bijdrage aan een gezonde leefomgeving. De projectpartners ontwikkelen samen een modulair energieleverend geluidsscherm dat snel opschaalbaar is en grote CO2-reductie gaat realiseren. Het gaat om een CO2 verlaging van 15.450 ton per jaar bij een realisatie van 10 energieleverende geluidsschermen (van ieder 3 kilometer lengte).

Looptijd van 2 september 2019 t/m 31 december 2022
Bijdrage Kansen voor West € 965.738
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Fast Forward

DAB test een bioreactorconcept

Biobased fermentatieve productie van brandstoffen en fijnchemicaliën is vaak duurder dan het fossiele alternatief. Dat komt doordat de fermentatieve productiesnelheid laag is en het product sterk verdund is in water, wat aanzienlijke zuiveringsinspanningen nodig maakt. Een spin-out van de TU-Delft,  Delft Advanced Biorenewables ( DAB) ontwikkelde een eigen bioreactorconcept (FAST) dat continue productie en scheiding in één vat mogelijk maakt. FAST verhoogt de productie en verlaagt de productiekosten tot 50%. Het directe doel van DAB is om FAST te testen op twee processen en om de prestatieverbetering ervan te valideren.

Prestatieverbetering zal worden getest in twee pilotruns die gepland staan ​​voor 2020. Het doel is enerzijds om de positie van DAB te versterken en anderzijds om aan te tonen dat het proces financieel haalbaar is.
Waarschijnlijk  worden de stoffen butanol en vanilline (getest in wk 10 2020) volledig getest binnen FAST pilot-systeem. De resultaten van de pilot-runs zullen worden gebruikt om financiering te verkrijgen om op te schalen naar het demonstratieniveau en om snel kleine productievolumes op te starten.

Looptijd: Looptijd van 1 juni 2020 t/m 28 februari 2021
Bijdrage Kansen voor West € 21.362
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

BioMosae Proces Validatie

BioMosea ontwikkelt biologisch gewasbeschermingsmiddel

BioMosae ontwikkelt een biologisch gewasbeschermingsmiddel (biofungicide) op basis van enzymen. Het productieproces is gebaseerd op de metabolieten van een door BioMosae gedeponeerde bacteriële stam. Het hoofdbestanddeel en de werkzame stof van het fungicide is niet het organisme zelf, maar de fermentatieproducten in de vorm van een enzymatisch mengsel. Een biologisch fungicide op basis van enzymen als werkzame stof is nieuw op de markt.

De BioMosae metaboliet heeft een hogere werkzaamheid dan de beschikbare biofungiciden die momenteel in de markt zijn.  Het productieproces van BioMosae is gebaseerd op een nieuwe immobilisatietechnologie op basis van een nieuw ontwikkeld biologisch afbreekbaar dragermateriaal, waardoor de bacteriële productiviteit toeneemt. De resultaten van de eerste testen zijn veelbelovend.

Als volgende stap moet een schaalbare route worden uitgestippeld om het product in grotere hoeveelheden te produceren. Met het onderliggende project “BioMosae Proces validatie” doen we onderzoek naar de “haalbaarheid van de opschaalbaarheid”. Dat gebeurt bij BPF  in Delft.

Looptijd van 3 augustus 2020 t/m 31 december 2020

Bijdrage Kansen voor West € 15.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Spektrax trekt in bij Pilot B.io

Startende ondernemer ontwikkelt snelle virustest

Spektrax is in april 2020 opgericht en bouwt een platform voor ultrasnelle en toegankelijke virusdetectie met handheld raman-spectroscopie. Het is een baanbrekende technologie om virusdeeltjes in speeksel van patiënten te detecteren. Een belangrijk voordeel van deze nieuwe technologie is dat er geen chemicaliën voor nodig zijn. Ook zijn er geen laboratoria nodig want de tests overal kunnen worden uitgevoerd (point-of-care-oplossing). Daarnaast stelt het álle mensen in staat om getest te worden waardoor de ongelijkheid beperkt wordt. Deze voordelen dragen bij aan de Europese Green deal, de aanpak van de klimaat en milieugerelateerde uitdagingen en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Per 1 juli is Spektrax met het kantoor en lab gevestigd bij Planet B.io. Spektrax vraagt de vestigingsvoucher aan voor de betaling van huur en specifieke benodigdheden voor in het lab. Het effect is dat Spektrax sneller met ondersteuning vanuit deze voucher met de juiste equipment en faciliteiten kan werken. Hierdoor is er sneller een ‘proof of principle’ en kan Spektrax eerder de markt op.

Looptijd van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021
Bijdrage Kansen voor West € 15.000
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

CAPCOM BPF

Biomassa's worden Green Pellets

In 2017 startte Viride SuStra BV met de ontwikkeling van een innovatief proces om  verschillende biomassa’s om te zetten in logistiek aantrekkelijke “Green Pellets” die dienen als ruwe technologie (patent aangevraagd).

Green Pellets zijn dichter, sterker, hebben een hogere vochtbestendigheid en een lager stofgehalte dan andere biomassapellets. Bovendien zijn Green Pellets de enige biomassakorrels die direct kunnen worden omgezet in fermenteerbare suikers. De geproduceerde suikers zijn met succes getest bij de productie van ethanol en itaconzuur op laboratoriumschaal.

Viride SuStra B.V. streeft ernaar de technologie aan te passen aan vier verschillende biomassa's. In dit project worden een aantal bench scale testen uitgevoerd bij BPF in Delft. De resultaten worden geëvalueerd in nauwe samenwerking met o.a. TNO en Wageningen Research. 

Op de lange termijn wil Viride SuStra B.V. de Green Pellets ontwikkelen tot een commodity-platform waar leveranciers aanleveren en consumenten afnemen. Met dit platform wil Viride een wereldmarkt creëren die betrouwbaar en efficiënt is voor zowel de industrie als voor het platteland.

Looptijd van 17 augustus 2020 t/m 30 september 2020
Bijdrage van Kansen voor West € 15.000
Meer informatie www.europaomdehoek.nl 

FLIE

Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) opgericht

De regio Rotterdam-Moerdijk-Moerdijk heeft zowel een klimaat- als een sociaal-economische uitdaging. De energie-intensieve industrie heeft een nieuwe toekomst nodig waarin de CO2-uitstoot drastisch wordt verminderd met behoud van een leidende positie.

Uit onze haalbaarheidsstudie onder vele relevante stakeholders, blijkt behoefte aan ondersteuning en samenwerking. In het voorgesteld Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) werken kennis- en bedrijfspartners daarom samen aan oplossingen voor zowel het klimaatprobleem als voor de transitie-uitdaging. FLIE ondersteunt de technologische ontwikkelingen die integraal in industriële processen kunnen worden geïmplementeerd.

FLIE bestaat uit een centrale hub met on-site testfaciliteiten op industriële bedrijfslocaties. De focus richt zich op: Heat en Chemicals.

De activiteiten van het fieldlab zijn: projectbeheer, Solutions Center, Plant of the Future (niet in deze aanvraag) en co-creatie projecten. Er zijn drie innovatieprojecten in het projectplan opgenomen om de voorgestelde aanpak van FLIE zelf samen met kennisinstellingen en bedrijven te valideren en uit te ontwikkelen.

Looptijd 1 januari 2020 t/m 31 december 2022
Bijdrage van Kansen voor West € 1.441.022
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Warmtenet IJmond

Warmtenet IJmond

Het project Warmtenet IJmond gaat om een haalbaarheidsonderzoek. Er wordt gekeken wat de randvoorwaarden zijn om een van de grootste ‘green field’ warmtenetten voor bestaande bouw te ontwikkelen in de regio IJmond. De bronnen die onderzocht worden zijn diverse restwarmtebronnen, geothermie, Thermische Energie uit Oppervlakte en Afvalwater (TEO en TEA). De ambitie is om de komende jaren 15.000 tot 18.000 woningbouwcorporatiewoningen in de regio IJmond aan te sluiten. In dit projecten wordt vastgesteld hoe dit zo slim mogelijk uitgevoerd kan worden. Dus met zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten en zo duurzaam mogelijk.

Looptijd 1 juni 2020 t/m 30 september 2020
Bijdrage Kansen voor West € 308.066
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Participatiefonds ROM Regio Utrecht

Participatiefonds Utrecht ondersteunt innovatief MKM

Het Participatiefonds ROM Regio Utrecht B.V. heeft tot doel het innovatieve MKB in de regio Utrecht te ondersteunen bij het realiseren van groei door het verstrekken van risicofinanciering. Daarmee voorziet het fonds in een belangrijke behoefte aan risicokapitaal voor het MKB in de groeifase (TRL 7 tot en met 9).

Participatiefonds ROM Regio Utrecht B.V. (eerder: HUL AF) richt zich op het financieren van innovatieve MKB-ondernemingen in de Regio Utrecht die zich bevinden in een doorgroeifase van ontwikkeling, en wensen te investeren in de ontwikkeling van producten of diensten waarbij direct wordt bijgedragen aan de realisatie van innovaties in de domeinen Toekomstbestendige leefomgeving, Gezonde mensen en Digitalisering.
TRL: 7-9

Financiering: 250.000 – 1.250.000 in de vorm van risicokapitaal (aandelenkapitaal, een converteerbare (achtergestelde) lening of een combinatie daartussen).

Bijdrage Kansen voor West: € 4.2 miljoen

 

Healthy Urban Living Proof of Concept Fonds

Risicofinanciering voor het innovatieve MKB in Utrecht

HUL PoC Fonds B.V. heeft tot doel om risicofinanciering te verstrekken aan innovatieve MKB in de regio Utrecht ter ondersteuning van de proof-of-concept fase. Daarmee voorziet het fonds in een belangrijke behoefte aan risicokapitaal voor het MKB in de startfase (TRL 4 tot en met 6). HUL PoC Fonds B.V. richt zich op het financieren van innovatieve MKB-ondernemingen in de Regio Utrecht die zich bevinden in een vroege fase van ontwikkeling, en wensen te investeren in de ontwikkeling van producten of diensten waarbij direct wordt bijgedragen aan de realisatie van innovaties in de domeinen Toekomstbestendige leefomgeving, Gezonde mensen en Digitalisering.

Vroege fase financiering,  in de vorm van risicokapitaal (converteerbare (achtergestelde) leningen). De hoogte van een financiering per aanvrager bedraagt ten minste € 50.000 tot maximaal € 250.000

Bijdrage Kansen voor West € 1.2 miljoen

Utrecht Health Seed Fund

Utrecht Health Seed Fund

Het Utrecht Health Seed Fund versterkt de economische structuur in de regio Utrecht en richt zich hierbij op de thema’s Gezonde Mensen en Digitalisering uit de Regionale Economische Agenda ( REA). De REA is kader stellend beleid voor de Healthy Urban Living activiteiten, waarbinnen het Utrecht Health Seed Fund ontstaan is. Het Utrecht Health Seed Fund beoogt het innovatieve MKB in de provincie te ondersteunen bij het realiseren van nieuwe producten en/of diensten door het verstrekken van risicokapitaal, zijnde aandelenkapitaal, converteerbare (achtergestelde) leningen of een combinatie daartussen.

Bijdrage Kansen voor West € 3.200.000

Rozenburg van het gas af

Rozenburg van het gas af

Rozenburg, een deelgemeente van Rotterdam heeft een alternatief voor het aardgas. Er komt een hybride warmtenet. Hierbij kan optimaal gebruik gemaakt worden van de aanwezige duurzame energiebronnen, zoals restwarmte, zon en wind.

Het warmtenet wordt hybride, dat wil zeggen dat het warmtenet wordt gecombineerd met warmtepompen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de bestaande woningen op basis van midden temperatuur te voorzien van voldoende warmte.

De bedrijfsvoering van het systeem zal per seizoen verschillen. Winter: het warmtenet wordt ingezet voor de basislast; de warmtepomp wordt ingezet voor de pieklast; Voor- en najaar: waar mogelijk wordt het warmtenet ingezet; wanneer nodig wordt de warmtepomp ingezet voor het verhogen van de temperatuur; Zomer: alle warmte wordt geleverd door warmtepompen; het warmtenet wordt uitgeschakeld. Eén en ander zal gecombineerd worden met tijdelijke opslag van warmte d.m.v. lokale warmtebuffers.

 

Looptijd: van 3-9-2018 tot 31-12-2023
Bijdrage Kansen voor West: 902.000 euro
Meer informatie: Europa om de Hoek

Banana factory

Banana factory

Bananen zijn het meest verhandelde fruit ter wereld. Alleen al in Europa worden jaarlijks 6 miljard kg bananen geïmporteerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk via de havens van Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen. Bananen worden per schip vervoerd naar Europa. Hierbij worden jaarlijks miljoenen kilo’s nog bruikbare bananen afgekeurd voor de supermarkt en direct vernietigd. Dat is zonde…

Sunt gaat de strijd aan tegen voedselverspilling en wil de afgekeurde bananen verwerken tot bananenpuree. Binnen dit project wordt onderzocht hoe de puree het beste geconserveerd kan worden, zodat er een lekker, gezond en voedselveilig product ontstaat. Zo voorkomen we voedselverspilling en creëren we een nieuwe economische waarde voor een product dat tot voor kort als afval gezien werd. Let’s go bananas!

Imaging - Aidence

Artificial Intelligence

In Nederland krijgen jaarlijks 13.800 mensen longkanker, waarvan 800 (6%) in de GGD-regio Amsterdam (bestaande uit Amsterdam, Diemen en Amstellandgemeenten waarmee deze regio volledig binnen de MRA valt). Voor de diagnose van longkanker en tijdens de behandeling, worden long CT-scans gemaakt om de aanwezigheid van tumoren vast te stellen en hun afmeting te bepalen. De CT-scans worden door een radioloog met het blote oog beoordeeld wat veel tijd kost (10-35 minuten per scan, à 5 scans per patient) en kans op fouten vergroot. Dit resulteert in hoge zorgkosten gezien het uurtarief van een radioloog (€74), hoge werkdruk bij radiologen en een suboptimale behandeling van longkankerpatiënten.

Het IMAGING project heeft als doel een softwareoplossing genaamd “Veye VoluMarker” te ontwikkelen om de afmeting van longtumoren en mogelijke uitzaaiingen naar de lymfeklieren automatisch in CT-scans te bepalen, op basis van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence). Dit resulteert in een snellere meting waarbij de gemiddelde tijd voor beoordeling van een scan gereduceerd wordt van 17,5 minuten naar 5 minuten waardoor de kosten met €15,50 per scan dalen. Daarnaast zorgt een automatisering van de beeldanalyse ook voor nauwkeurigere metingen. Gebruik van de nieuwe softwareoplossing zal leiden tot lagere zorgkosten in Nederland en betere kwaliteit van zorg voor de longkankerpatiënt. Na een succesvolle implementatie op de Nederlandse markt zullen ook buitenlandse zorgsystemen kunnen profiteren van de softwareoplossing.

Tijdens het IMAGING project zullen er patientgegevens uit verschillende regionale ziekenhuizen worden gebruikt (projectpartners Erasmus MC (Rotterdam), Nederlands Kanker Instituut (Amsterdam), en enkele onderaannemers). Deze gegevens bestaan uit long CT-scans van verschillende types en merken CT-scanners, en de bijbehorende klinische verslaglegging. Deze beelden en gegevens worden gebruikt om de Veye VoluMarker softwareoplossing te training in het correct meten van de tumoren en het herkennen van longkankeruitzaaiingen in alle types CT-scans. Na de trainingsfase, zal de softwareoplossing met een andere subset van de data getest worden op de nauwkeurigheid van detectie en quantificatie en uiteindelijk met een andere subset van de data gevalideerd worden. In paralel met de validatiestudie wordt het gebruiksgemak van de softwareoplossing geevalueerd door een panel radiologen in het Erasmus MC en NKI, waarbij aspecten zoals snelheid, storingen, leesbaarheid van de data etc onderzocht worden. Na afronding van de validatie studie is de Veye VoluMarker klaar voor CE-certificering als medisch product en implementatie in de Nederlandse klinieken vanaf Q3 2022.

Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd door:

Aidence B.V., een MKB uit Amsterdam, welke gespecialiseerd is in het ontwikkelen van softwareoplossing voor automatische medische beeldanalyse op basis van kunstmatige intelligentie voor gebruik in de gezondheidszorg, met een focus op de long. Aidence werkt actief samen met Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen om kennis van de academische klinische experts te vertalen in een innovatief softwareoplossing welke de klinische beeldvormde workflow optimaliseerd. Aidence ontwikkelt deze softwareoplossingen tot en met marktintrede.

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en het NKI zijn gerenommeerde academische ziekenhuizen met uitgebreide kennis over en ervaring in zorg voor longkankerpatiënten. Binnen deze centra zijn vermaarde experts in de behandeling en diagnose van lonkanker (zogehete Key Opinion Leaders) werkzaam, wiens kennis en expertise internationaal leidend zijn en erkend worden. Het is deze kennis die tijdens het IMAGING project getransformeerd wordt naar een softwareoplossing, waardoor artsen in de MRA en uiteindelijk heel Europa er gebruik van kunnen maken om de behandeling van longkankerpatiënten te verbeteren.

H2 Pioniers Utrecht

H2 Pioniers Utrecht

Groene waterstof speelt als energiedrager een cruciale rol in de energietransitie, het realiseren van een koolstofarme economie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een toepassing met veel potentie is die als brandstof voor vervoermiddelen; auto’s, bestelauto’s, busvervoer, vrachtvervoer, maar ook voor een sector als de binnenvaart. Er is in dat speelveld echter sprake van een aanhoudende drempel voor de grootschalige doorbraak; namelijk het gelijktijdig oplopen van vraag en aanbod naar groene waterstof. Het doorbreken van deze impasse is cruciaal voor de grootschalige toepassing en de beoogde groei van het totaalaantal van zgn. Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) in ons land: 300.000 voertuigen in 2030.

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) heeft met H2U Utrecht Holding BV en Hogeschool Utrecht middels H2 Pioniers Utrecht een uniek initiatief gestart om een oplossing voor dit probleem te bieden en waterstof regionaal succesvol te introduceren. Middels een samenwerking tussen een groot aantal Utrechtse ondernemers op (primair, maar niet beperkt tot) industriegebied Lage Weide wordt zowel een vloot FCEV-voertuigen gerealiseerd als een tanklocatie. Met andere woorden de creatie van gelijktijdig een vraag- én een aanbodzijde van waterstof.

Het project H2 Pioniers Utrecht betreft de realisatie van een waterstoftankstation waar door middel van een 0,45MW electrolyser lokaal groene waterstof wordt geproduceerd (met duurzaam opgewekte energie) en opgeslagen. Hiermee kan in de behoefte van ruimschoots 150 voertuigen worden voorzien en zal er op jaarbasis rond de 830 ton reductie in CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Het station zal een 350 bar en een 700 bar tankvoorziening hebben waardoor zowel lichte als zwaardere voertuigen kunnen tanken. Opslag in een mobiele container maakt daarnaast het vervoer van de geproduceerde waterstof mogelijk waardoor ook andere vormen van afnemers kunnen worden bediend (denk aan scheepvaart, heftrucks, intern transport).

Het project hoopt op deze wijze niet alleen een vliegwieleffect voor de regio zelf te realiseren maar tevens aan te tonen dat groene waterstof als brandstof voor voer- en vaartuigen op deze wijze succesvol geïntroduceerd kan worden; een landelijk eenvoudig te kopiëren concept dat daarmee de verdere acceptatie en het gebruik van waterstof de noodzakelijke stimulans geeft.

 Looptijd van 11-06-2020 to 30-06-2022

Planet Bio Establishment

Planet Bio Establishment

KVW-00320 ∙ Planet Bio Establishment Voucher

Creatieve broedplaats De Vlugt

Creatieve broedplaats De Vlugt

In De VLUGT vinden beginnende artistieke talenten reeds jaren een passende bedrijfsruimte. In het voorjaar 2021 wordt de broedplaats verbouwd en wordt De VLUGT teruggebracht in het hart van Slotermeer en de wijkeconomie wordt gestimuleerd. Door uitbreiding en kwalitatieve verbetering van het gebouw kunnen lokale ondernemers, jongeren uit de buurt, bezoekers en culturele instellingen uit de stad verbonden worden aan de broedplaats.
De Vlugt wordt meer een afspiegeling van de brede Amsterdamse samenleving, richt zich op kwetsbare jongeren en biedt studioruimte voor AFK of A-Bis gesubsidieerde instellingen die culturele diversiteit hoog in het vaandel hebben. De culturele instellingen vestigen zich in de ontwikkelbuurten Geuzenveld-Slotermeer, brengen de nodige economische activiteiten naar de wijk en zetten hun professie in om jongeren te stimuleren in hun (creatieve) ontwikkeling. Ook lokale ondernemers krijgen een betaalbare werkplek en krijgen ondersteuning in hun ondernemerschap-ontwikkeling. En creatieve talenten uit Slotermeer ontwikkelen er hun talenten, doen in De VLUGT hun eerste werkervaring op en bepalen zelf het programma. Zittende ondernemers - de VLUGT bestaat reeds tien jaar en er is in het pand een hechte community ontstaan - blijven in de broedplaats en gaan hun creatieve talenten inzetten voor het educatieprogramma.
Het doel van De VLUGT is het (her)ontwikkelen van de bestaande broedplaats tot een creatieve hub met betaalbare oefen- en werkruimtes voor ondernemerschap en creatieve bedrijven ter versterking van het vestigingsklimaat in Slotermeer.
Om het project mogelijk te maken moet de Vlugt verbouwd worden; achterstallig onderhoud wordt verholpen. Er komen drie hoogwaardige studio en productieruimten, flexplekken, vergader- en workshopruimten en de entree wordt geschikt gemaakt voor de ontvangst van publiek. In de binnentuin komen nieuwe, betaalbare werkruimten voor lokale (creatieve) ondernemers. Als de verbouwing af is vinden meer dan 70 creatieve ondernemers hun dagelijkse werkplek in De VLUGT.
De VLUGT ligt midden in ontwikkelbuurt Slotermeer, in de buurt wonen veel kwetsbare bewoners, velen van hen worden hard geraakt door de Corona-Crisis. De VLUGT wil van betekenis zijn en richt zich als werklocatie op de buurt en in het bijzonder op de jongeren. In De VLUGT vinden zij werkplekken in de organisatie van de creatieve hub. Voor volwassen zou De VLUGT van extra betekenis kunnen worden als De VLUGT een linking pin wordt in het aanbod van lokale werkzaamheden, samenwerking met WPI wordt daarvoor opgezocht.
Op moment van schrijven beperken de corona-maatregelen alle publieke activiteiten in Amsterdam. Als vanaf september 2021 de broedplaats haar deuren opent voor publiek is de VLUGT wendbaar; ruimten zullen dusdanig worden ingericht dat er rekening kan worden gehouden met eventuele beperkende maatregelen; er wordt gelet op afdoende afstand, hygiënische voorzieningen en de ventilatie.
Het project wordt uitgevoerd door Urban Resort. Urban Resort heeft met broedplaats de Kazerne (2020) reeds een door EFRO ondersteunt project gerealiseerd. Met de gemeente wordt intensief samengewerkt in het kader van het Broedplaatsenbeleid en Project Ontwikkelbuurten. Gemeentelijk Vastgoed stelt het gebouw voor minimaal 10 jaar ter beschikking tegen een maatschappelijke huurprijs.

 

Looptijd 1-1-2021 tot 31-05-2023

Bijdrage Kansen voor West

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

AMDEX FieldLab

AMDEX FieldLab

Dit projectvoorstel “AMDEX FieldLab” wordt geleid door Amsterdam Internet Exchange B.V. (MKB) in samenwerking met de partners Dexes B.V. (MKB), Stichting Amsterdam Economic Board, Coöperatie SURF U.A., Universiteit van Amsterdam en Stichting Hogeschool van Amsterdam.

Dit consortium heeft de handen ineengeslagen om een neutrale, generieke, onafhankelijke infrastructuur te ontwikkelen die soevereiniteit verzekert bij datadeel initiatieven: de Amsterdam Data Exchange (AMDEX). Hiermee moet het mogelijk worden om:
- Aan de aanbodzijde marktpartijen betrouwbare en eerlijke datamarkten en datacontracten vorm te geven.
- Aan de vraagzijde de aangeboden data onder maatschappelijke of commerciële condities aan gebruikers ter beschikking te stellen zonder een kopie van de data over te dragen.
- De werking van de workflows in een FieldLab aan te tonen aan de hand van een aantal praktische datadeel marktplaatsen.
- Uiteindelijk op de AMDEX infrastructuur alle op datadelen gebaseerde applicaties te faciliteren.
- Samenwerkende infrastructuurpartijen, met behulp van lab omgevingen (wetenschappelijk en industrieel), de gelegenheid te bieden data deel scenario’s volgens bovenstaande principes te testen teneinde de inzetbaarheid, flexibiliteit en snelheid van implementatie te kunnen vergroten.

De Nederlandse Data Sharing Coalitie heeft een werkgroep opgericht om een generiek afsprakenstelsel voor een datadeelmarkt te ontwerpen. Een aantal partner uit deze werkgroep gaan in dit AMDEX FieldLab project de infrastructuur ontwikkelen om het generieke afsprakenstelsel van de Data Sharing Coalitieom te zetten in een innovatieve technische workflow voor datadeel archetypes, die via templates toegankelijk worden gemaakt. De AMDEX bevat daarmee technische infrastructuur die eigenaren van (grote) data verzekert dat zij volledige controle houden op hun data en dat hun data alleen wordt gebruikt voor een met een gebruiker overeengekomen doel om de data voor in te zetten.

Die inzet (dataprocessing) vindt vervolgens ook plaats op de AMDEX, zodat de data en de applicaties in een afgeschermde omgeving kunnen blijven. De AMDEX maakt daarbij gebruik van (beyond) state-of-the-art methoden uit contractvorming, encryptie en computer science, zoals virtualisatie en versleuteling voor het verzekeren van betrouwbare beschermde omgeving om het risico op oneigenlijk gebruik van data en algoritmiek te minimaliseren.

Looptijd 01-01-2021 tot 30-06-2023

Bijdrage Kansen voor West 

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Circulair ecosysteem in Utrecht

Circulair ecosysteem in Utrecht

In stedelijke gebieden wordt een derde van de inkomende voedsel- en verpakkingsstromen via omslachtige verkeersbewegingen weer afgevoerd en laagwaardig vernietigd in verbrandingsovens. Daarmee wordt de potentie van deze reststromen nauwelijks benut voor de productie van nieuwe, hoogwaardige producten. De Clique streeft naar een circulaire economie en wil lokaal beschikbare reststromen juist inzetten als nieuwe grondstoffen voor het voeden, kleden en bouwen van de stad. Kleinschalige initiatieven met een vergelijkbare benadering slagen er niet in om grote hoeveelheden stromen van voldoende kwaliteit aan te trekken, omdat een overkoepelende ketenregie ontbreekt.

De Clique ontwikkelt daarom een nieuw, lokaal ecosysteem van waaruit organische reststromen van haar klanten als grondstoffen kunnen worden opgewerkt tot nieuwe, hoogwaardig producten. De basis van het ecosysteem is een lokale hub waar gescheiden organische reststromen worden ingezameld voor voldoende volumes en gesorteerd voor verdere valorisatie. Met haar eigen duurzame logistieke oplossingen voor het inzamelen van monostromen en het nemen van de ketenregie verhoogt De Clique de kwaliteit van de ingezamelde reststromen met het doel om deze beter als grondstoffen voor nieuwe producten te kunnen inzetten. In samenwerking met verschillende partners van De Clique wordt een portfolio van producten met meetbare impact gerealiseerd en wordt de gehele keten bij de circulaire economie betrokken. Met haar vestiging aan de rand van de wijk Overvecht wil De Clique zorgen voor een innovatief leef- en werkklimaat en (sociale) werkgelegenheid en educatie stimuleren.

De Clique B.V. is een social enterprise die in 2019 is opgericht door de ervaren sociale ondernemers Anja Cheriakova (BinBang) en Bas van Abel (Fairphone). De onderneming bestaat in het voorjaar van 2020 uit zes medewerkers en één stagiair, aangevuld met een flexibele schil van fietskoeriers.

Looptijd van 01-10-2020 tot 01-01-2023

Bijdrage Kansen voor West euro 314.112,00

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

GROENG(R)AS

Volledig plantaardige vergisting van berm- en slootmaaisel

Dit innovatieve concept maakt het mogelijk om een veelvoorkomende afvalstroom (berm- en slootmaaisel) om te zetten in groen gas, als vervanger van aardgas. Verminderde CO2-uitstoot wordt bereikt door een nieuwe bron voor hernieuwbare energie te benutten en een duurzame methode voor grasverwerking aan te bieden, zonder uitstoot van schadelijke broeikasgassen. De verlaging in CO2-eq. door GROENG(R)AS is jaarlijks 4.682 ton, en 56.184 ton gedurende de levensduur van de demonstratie-installatie (12 jaar).
Daarnaast levert grasvergisting nieuwe kansen om groene waterstof en circulaire producten te produceren. Omdat GROENG(R)AS geen gebruik maakt van dierlijke meststoffen zijn de restproducten breed inzetbaar en gewild.
Na succesvolle demonstratie in IJsselstein is de verwachting dat het project elders in Nederland en Europa navolging vindt, en dat nieuwe onderzoeken en investeringen opgestart worden voor waterstofproductie en verdere circulaire toepassing en energieverduurzaming. Dit levert werkgelegenheid, omzetgroei en potentieel internationale export op.
Om demonstratie van grasvergisting (WP1) mogelijk te maken, wordt een regionaal logistiek netwerk opgezet om de installatie van voldoende biomassa te voorzien (WP2). Dit logistieke component is een cruciale blauwdruk voor replicatie. Verder wordt in GROENG(R)AS een start gemaakt met om nieuwe circulaire toepassingen van vergistingsproducten (biogas en digestaat) te onderzoeken (WP3), en wordt verdere exploitatie in kaart gebracht (WP4). HDSR is verantwoordelijk voor WP1, AJSG is voor WP2, en de verantwoordelijkheid voor WP3 en WP4 wordt gedeeld.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 16 februari 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 2.785.091

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl