kansenvoorwest-logo-middel-3186

Projecten

Hier vindt u een overzicht van de projecten van Kansen voor West 2 (Excel-formaat)

 

Ook kunt u gericht zoeken door een prioritaire as te kiezen en/of een partner. Als u niets kiest, blijven alle projecten zichtbaar.

Voor informatie over REACT EU klik hier en voor een overzicht van REACT EU projecten zet u hieronder de filter REACT EU aan (bij prioritaire as) >

Kiezen voor Kansen Amsterdam (voorheen Onbekend maakt Onbemind)

Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit - Amsterdam - JINC


In de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 oktober 2018 heeft JINC voor vmbo-leerlingen het programma ‘Kiezen voor Kansen’ georganiseerd. Het JINC-programma maakte in totaal 1.000 bewust van de arbeidskansen in de sectoren techniek/ict, logistiek en hospitality.

De leerlingen kwamen in aanraking met deze sectoren tijdens een sollicitatietraining, twee bliksemstages en deelname aan het project Carrière Coach. Met de combinatie van de drie JINC projecten kwamen de leerlingen intensief in aanraking met 30 bedrijven en de professionals die in de kansrijke sectoren werken. Het doel was leerlingen een (realistischer) beeld te laten krijgen over de sectoren. Met als resultaat dat ze eerder kiezen voor een vervolgopleiding in een van deze sectoren.

Er zijn totaal 6.000 contactmomenten (tussen een individuele leerling en een medewerker uit het bedrijfsleven) geweest. Tweederde van de contactmomenten was met een vrijwilliger uit de kansrijke sectoren.

Dit project heeft een EFRO-bijdrage gekregen van € 208.190,50.

 

Waerdse Energie Circuit

Terugdringen CP2 door hergebruik restwarmte


In dit project is het Waerdse Energie Circuit volledig gerealiseerd. Dit zijn de concrete resultaten:

 • Bronssysteem (KWO) met twee warme en twee koude bronnen
 • Kabels, leidingen en putten in gemeente- en private grond
 • Centrale technische ruimte (CTS) met W-installatie inclusief meet- en regeltechniek
 • Decentrale technische ruimte (DTR) bij koude-afnemer De Burg met W-installatie inclusief meet- en regeltechniek
 • Decentrale technische ruimte (DTR) bij warmte- en koude-afnemer Stammis Horeca Verhuur met W-installatie inclusief meet- en regeltechniek
 • Een gesloten glasvezelnetwerk waarmee alle onderdelen van het systeem onderling met elkaar kunnen communiceren. Ook is voorzien in een beveiligde internetverbinding waarmee monitoring en bewaking (alarmsignalering) op afstand mogelijk is
 • RES© (Road Energy Systems) asfaltcollectoren in de Kamerlingh Onnesweg en bedrijventerrein De Vaandel met een totale oppervlakte van 5.237 m²
 • Om de delen van de asfaltcollector onderling te koppelen zijn terreinleidingen aangebracht en naar de CTR gevoerd. In de CTR is een aansluitset geplaatst met warmtewisselaar, pompen, etc. inclusief meet- en regeltechniek om deze te koppelen met het integrale energiesysteem.

Het bovenstaande heeft 6,04 MW aan restwarmte structureel beschikbaar gemaakt.

Plus 12,6 MW aan hernieuwbare energie.

Dit project krijgt een Kansen voor West-bijdrage van € 800.000,00 (EFRO-bijdrage van € 400.000,00 en rijkscofinanciering van € 400.000,00).

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2018.

https://www.europaomdehoek.nl/projecten/waerdse-energie-circuit 

Proeftuin Delta Innovaties Zuid-Holland

Elf proeflocaties voor technologisch onderzoek


Het vier jaar durende Project Proeftuin Delta Innovaties Zuid-Holland beoogt elf proeflocaties voor technologisch (fundamenteel of industrieel) onderzoek, ontwikkeling en demonstratie op te richten.

De toegang tot de proeflocaties staan open voor meerdere gebruikers en wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend aan individuele MKBers of startups met kennisinstellingen met een mondiaal bereik.
Deltavraagstukken zijn vaak cross-sectoraal van aard. Zo is op meerdere terreinen winst te boek

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 december 2019.

Bijdrage van Kansen voor West: € 700.000,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

Dutch Marine Energy Centre (DMEC)

Innovatieve producten voor de scheepsvaart


In het Valorisation Accelerator Programma werken MKB bedrijven samen met kennisinstellingen samen aan het sneller in de markt zetten van innovatieve producten.

Het MKB krijgt toegang tot testfaciliteiten en proeftuinen, onder andere die in Orkney Scotland.
Daarnaast gaat het DMEC het MKB voorlichting over financieringsmogelijkheden.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 december 2018.

Bijdrage van Kansen voor West: € 998.633

Voor meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Dutch Optics Centre - Application lab NanoSats (DANS)

Regionaal MKB ontwikkelt kleine satellieten


In dit project gaat het om opzetten van een Nanosats application lab.

Hierin kunnen kennisinstellingen samen met het regionale MKB kleine satellieten ontwikkelen, als onderdeel van het Dutch Optics Centre: een proeftuin voor de ontwikkeling van optische instrumenten.

Door het application lab in te richten bij TNO op het Van Leeuwenhoek Laboratorium, wordt de bestaande infrastructuur dus hergebruikt voor nieuwe innovaties gezamenlijk met (MKB-)bedrijven, die mee-investeren in DANS.

Looptijd van 1 april 2015 tot 1 oktober 2018.

Bijdrage van Kansen voor West: € 574.885,77

Voor meer informatie: www.europaomdehoek.nl


Green Innovation Cluster

De slagkracht van de tuinbouw rond Amsterdam wordt versterkt


Het doel van het project Green Innovation Cluster is het duurzaam versterken van de economische slagkracht van de tuinbouw.

In het bijzonder gaat het om het sierteeltcluster en de plantveredelingsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam.

Looptijd van 24 april 2015 tot en met 30 juni 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.353.583

Meer informatie? www.europaomdehoek.nl

Tracing & Trading

Het TracerCenterAmsterdam biedt hightech radio-chemisch laboratorium aan.


Het VUmc in Amsterdam start binnenkort met de bouw van het Imaging Center Amsterdam. Dit centrum gaat onderdag bieden aan een hightech radio-chemisch laboratorium (TracerCenterAmsterdam) voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapie op maat.

Vanaf 2019 biedt het VUmc Imaging Center - naast het lab - onderdak aan de modernste scanners en lasers voor behandeling en onderzoek. Ook het bedrijfsleven zal van de faciliteiten gebruik kunnen maken.
Dit alles gaat grote winst opleveren voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekte.

Looptijd van 30 april 2015 tot en met 31 december 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 3.994.340.

Voor meer informatie: www.europaomdehoek.nl

XL 3D Printer

Consortium doet ervaring op met grootschalig 3d-printing


Het project heeft geresulteerd in een XL 3D printer, waarvan de effectieve toepassing gedurende het project is aangetoond. In de projectperiode is de software voor 3D printtechnologie en hardware voor 3D print robots verder ontwikkeld. De huidige stand van de print robots (met name de extruder techniek is nog te onvolwassen om een ambitieus project (zoals een grachtenpand printen) aan te kunnen. Bouwproducten zijn wel kansrijk en daar kan uiteindelijk wel een volledig pand gebouwd worden.

Uiteindelijk is het project uitgegroeid tot de onderneming Aectual b.v.

Bijdrage Kansen voor West € 306.766

Smart Industry Fieldlab:ACM

Nieuwe producten voor de luchtvaart zijn lichter en goedkoper


Het doel van dit project is om nieuwe producten voor de luchtvaart te ontwikkelen tot het niveau van marktintroductie, met als onderscheidende eigenschap dat ze lichter of goedkoper zijn dan andere producten op de markt. Het project is afgerond en dit zijn de resultaten:

Het Smart Industry Fieldlab ACM project heeft mede bijgedragen aan het op korte termijn op de markt brengen van een composieten stoel en zweeflampjes, een vliegende auto, composieten scheepsdeuren en een veiligheidsconcept voor mens-robot samenwerking. Hiermee hebben vier van de zeven ontwikkelprojecten al concrete korte termijn marktkansen opgeleverd.

Daarnaast zijn een composieten landing gear en een PowerPlane® (bijna) gereed voor de laatste (volgende) test fase, en is de business case voor bodemplaten aangetoond. Kennis is opgebouwd en studenten hebben bedrijven geholpen om automatiseringsstappen te zetten.
Ook zijn er door meerdere deelnemers aan het EFRO project verschillende patenten aangevraagd.

Looptijd van 1 mei 2015 tot en met 31 december 2019.

Bijdrage van Kansen voor West: € 1.177.235,50

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Proeftuin The Green Village

Duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.


The Green Village wil een duurzame en ondernemende omgeving creëren waar te zien is hoe de grote maatschappelijke uitdagingen rond energie en duurzaamheid worden aangepakt en opgelost.

Hiertoe wordt een proeftuin op de TU Delft-campus gerealiseerd.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 december 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 2.496.173

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl


Achteroever Wieringermeer

Innovatief waterbeheer in combinatie met nieuwe bronnen van inkomsten


In het project Achteroever Wieringermeer werken publieke en private partners aan een vorm van innovatief waterbeheer in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe economische dragers.

Specifiek zet het project in op vier nieuwe economische dragers:
(1) innovatief waterbeheer,
(2) zilte teelt,
(3) opkweek van Chinesewolhandkrab en
(4) ichthyoponics.

De meerwaarde van het project ligt in de innovatieve bedrijfsvoering, waarbij voor het eerst publiek en privaat waterbeheer volledig op elkaar wordt afgestemd. Door het gebruik van de afvalstromen van de ene economische drager als grondstof voor andere economische dragers ontstaat een circulaire deeleconomie.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2019

Bijdrage van Kansen voor West: € 851.323.

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Clean & future proof mobility concepts

Mobiele voertuigen worden duurzamer beheerd en onderhouden


Een samenwerkingsverband van 12 organisaties ontwikkelt schone en toekomstbestendige mobiliteitsconcepten voor weg- en watertransport. Dit gebeurt door bestaande mobiele voertuigen duurzamer te beheren en te onderhouden.

Er komen zeven prototypes en een valorisatie kennisportaal voor het MKB. Het project levert daarmee een concrete bijdrage aan het ontwikkelen van crossovers tussen chemie, energie en high-tech / smart industries. De samenwerking met keuringsinstanties zoals RDW en EMC moet zorgen voor een validering van de nieuwe producten. Door de samenwerking met o.a. de Hogeschool Rotterdam wordt de nieuwe kennis direct in onderwijs geborgd. Met steun van de KNAC en de FOCWA zullen de in het project ontwikkelde kennis, producten en diensten ook via een digitale portal worden ontsloten

Looptijd van 1 januari 2015 tot 1 juli 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.963.023.

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Smart & Duurzame E-zorg concepten Rotterdam

Een geïntegreerd ICT systeem maakt zorg veiliger


Het project 'SMART & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam' ontwikkelt, test en prototypt een signalerende, alarmerende en zelflerende E-zorg matrix.

Dit gebeurt op basis van een geïntegreerd ICT systeem ten behoeve van de persoonsveiligheid en de zelfredzaamheid van de client. Een dergelijk systeem bestaat nog niet en zorginstellingen hebben er grote behoefte aan.

De E-zorg matrix bestaat uit vijf signalerende, activerende en zelf lerende modules en twee internetapplicaties. Dit totaal systeem signaleert en alarmeert zorgwerkers, mantelzorgers en de cliënten zelf. Dat kan in de eigen leefomgeving, maar ook in zorginstellingen en/of revalidatiecentra.
Het uiteindelijk doel van het project is er op gericht om de veiligheid en de zelfredzaamheid van individuele cliënten duurzaam te verbeteren.

Looptijd van 21 juli 2015 tot en met 31 augustus 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.728.720

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Evergreen

Agribedrijven en kennisinstellingen werken aan duurzaam bodembeheer


In het Noord-Hollandse project Evergreen, werken 26 agribedrijven samen met zes kennisinstellingen aan duurzaam bodembeheer, ontwikkelen van betere bovengrondse teeltmethoden en het borgen van de opgedane kennis.

Dit gebeurt om zo het agricluster te versterken. Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue, niet aflatende, inzet op duurzaam bodembeheer, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van water- enenergieverbruik. In het project Evergreen werken MKB bedrijven nauw samen met de kennisinstellingen op dit gebied.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met  30 november 2019.

Bijdrage van Kansen voor West: € 1.672.500

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Toegepaste Innovaties voor Maritieme Innovaties

De Duurzaamheidsfabriek werkt aan snellere, duurzame schepen


In het project Toegepaste Innovaties voor Maritieme Automatisering (TIMA) ontwikkelt het bedrijfsleven in de proeftuin Duurzaamheidsfabriek oplossingen om het bouwen van schepen en de voorstuwingstechnieken sneller, efficiënter en duurzamer te maken.

Het TIMA programma richt zich op open innovatie met bedrijven die samenwerken in concrete, modulair opgebouwde, deelprojecten. In deze deelprojecten staat het produceren van schepen door middel van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in de productietechnologie (voornamelijk op het vlak van robottechnologie) centraal. Deze technologie geeft de mogelijkheid om de scheepsbouw in de regio opnieuw een kans te geven.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 december 2019.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.047.139

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

De lerende steen

Grote verbrandingsovens kunnen leren en gaan daardoor langer mee


Het project “De Lerende Steen” zoekt naar oplossingen om de processen in grote verbrandingsovens 'live' te monitoren zodat die condities direct kunnen worden aangepast.

Het doel is deze processen optimaler en duurzamer te maken. Er wordt industrieel onderzoek gedaan naar het oplossen van allerlei problemen van schade aan roosters en de vuurvaste bekleding. Via verbeteren van de warmteoverdracht naar langere service en onderhoudsintervallen en levensduurverlenging van de ovens.

Het model heeft als uitgangspunt dat de onderlinge verbanden van de bovengenoemde deelproblemen moeten leiden tot een integrale optimalisatie van het geheel. Hetconcept beperkt zich niet alleen tot de technische innovatie (sensoren en metingen in de steen), ook de bijbehorende meet- en regelloop wordt in het project geoptimaliseerd. Daardoor wordt een volledig managementpakket ontwikkeld inclusief de onderhoudscyclus.

Looptijd van 22 april 2014 tot en met 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 798.532

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Samen sterk voor de toekomst op Rotterdam-Zuid

In de haven liggen de banen voor het oprapen


De maritieme cluster heeft een dusdanige (toekomstige) vraag naar arbeid, dat vele van de werkloze(n) (jongeren) in Rotterdam-Zuid en Stadshavens met behulp van een startkwalificatie op het juiste niveau nu een kans krijgen op de arbeidsmarkt, in die segmenten waar voldoende banen zijn.

Dit past uitstekend in de strategie van de Europese Unie, de Nederlandse, regionale en lokale overheden en die van de Stichting STC-Group. Echter, om deze groep naar een baan te leiden moeten de gevraagde competenties in kaart gebracht worden en speciale trajecten ingericht. 43 Ondernemingen zullen samen met de Stichting STC-Group de (toekomstige) skills mismatches voor de voor Rotterdam zo belangrijke maritieme cluster in kaart te brengen en aanpakken door het doorvoeren van veranderingen in het onderwijs. Hiermee worden de (toekomstige) skills mismatches aangepakt en krijgen de jongeren op Rotterdam-Zuid en Stadshavens een kans.

Looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2019

Bijdrage van Kansen voor West: € 2.815.606

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Leer-werkplaatsen Utrecht

Hedendaagse zorg vraagt om meer kennis en vaardigeheden van medewerkers


Mensen wonen langer thuis blijven wonen, o.a. door meer gebruik te maken van mantelzorg. Daardoor wordt zowel het werk in verzorgings- en verpleeghuizen als de thuiszorg complexer.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn werknemers nodig die beschikken over een aangepaste set van kennis en vaardigheden, afgestemd op de wensen van de zorg- en welzijnsinstellingen. Zo kunnen zij een plaats vinden op de nieuwe arbeidsmarkt en in de nieuwe arbeidsverhoudingen die gaan ontstaan.

Daarom zijn er nu nieuwe leer- werkomgevingen nodig om medewerkers deze kennis en vaardigheden aan te leren.

Looptijd:1 november 2015 tot en met 31 oktober 2019.

Bijdrage Kansen voor West: € 1.188.004

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Fieldlab Freshtech

De tuinbouw heeft een internationaal centrum voor slimme oplossingen


Het Fieldlab SMARTFood wordt hèt internationale centrum voor integrale slimme oplossingen voor duurzame tuinbouw van voldoende, betaalbaar, veilig voedsel en distributie ervan naar en in megasteden.

Om deze schaalvergroting te bereiken, zet het Fieldlab een proeftuin/fieldlab SMARTFood op, een innovatiemotor voor het MKB in Zuid-Holland. Het is een zescilinder motor die start bij het inventariseren van de Voiceof- the-Customer; (2) dat vertaalt naar productconcepten; (3) die uitwerkt met hoogwaardige technologiepartijen uit de regio; (4) ze valideert en (5) demonstreert op realistische schaal; en (6) deelt de verworven kennis. Inhoudelijk ligt de nadruk sterk op de digitalisering, automatisering en ketenintegratie (‘smart industry’) om efficiënter, schoner en veiliger voldoende te kunnen telen, en wereldwijd lokaal voedsel te kunnen produceren onder regie van Nederlandse telers en toeleveranciers.

Fieldlab SmartFood wordt gedragen door de gehele sector en de gehele regio.

Looptijd van 26 oktober 2015 tot en met 31 oktober 2019.

Bijdrage van Kansen voor West: € 932.250

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Aardwarmte Combinatie Luttelgeest

Aardwarmte gaat kassen verwarmen


Aardwarmte Combinatie Luttelgeest BV heeft de ambitie om vanaf 2016 geothermische warmte te benutten voor de glastuinbouw en daarmee de CO2 uitstoot drastisch te verminderen en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie.

Met de op ca 1800 m diepte gewonnen aardwarmte zullen in 2016 de kassen van Bernhard Plantenkwekerij B.V. en Leo Hoogweg Kwekerij B.V. (betreft het buurbedrijf) van warmte worden voorzien. Daarmee levert het geothermieproject Luttelgeest een jaarlijkse bijdrage op van 18.000 ton CO2 emissiereductie en wordt jaarlijks 10,6 mln. m³ aardgas bespaard. Met het geothermieproject Luttelgeest is een investering van € 16,5 miljoen euro gemoeid

Looptijd van 3 november 2015 tot en met 31 december 2016.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.200.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Project MCFA Fabriek ChainCraft afgerond

Voedselresten worden grondstoffen


Het resultaat van het succesvolle circulaire project Chaincraft is een werkende demonstratiefabriek waarmee op demonstratieschaal middellange vetzuurketens (MCFA) worden geproduceerd uit organische reststromen (groenteafval).

De MCFA worden gebruikt als ingrediënt in de diervoedingsindustrie waar ze leiden tot een betere darmgezondheid en betere voederconversie bij pluimvee, varkens en rundvee. Bovendien leidt het inzetten van MCFA tot een reductie in antibioticagebruik.

De vetzuren vormen een alternatief voor de vetzuren die geproduceerd worden uit palmolie of petrochemische bronnen.

De resultaten vormen de basis voor de ontwikkeling van een fabriek op commerciele schaal.

Looptijd van 24 november 2015 tot en met 31 december 2018.

Bijdrage van Kansen voor West € 893.200

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

eGGZ innovatie en implementatiecentrum (eGGZ centrum)

De geestelijke gezondheidszorg gaat online


Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren geleid tot toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De overheidsuitgaven voor geestelijke gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren gestegen naar een bedrag van bijna 6 miljard euro per jaar. Om de stijging beheersbaar te houden wordt er een stevig aantal hervormingen doorgevoerd. De GGZ zal goedkoper en efficiënter (‘slimmer’) moeten gaan werken, met meer preventie, aandacht voor lichamelijke gezondheid en eigen regie door de patiënt, zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt. eHealth speelt hierbij een cruciale rol. Dat wil zeggen dat reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met bijvoorbeeld chatten, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Hoewel de markt er rijp voor lijkt te zijn, blijft de grootschalige implementatie achter bij de verwachtingen doordat effectiviteit en kwaliteit van de eGGZ producten onvoldoende zijn. Om dat te verbeteren wordt een proeftuin ingericht, waar eindgebruikers en ondernemers intensief met elkaar samenwerken om tot betere producten en diensten te komen.

Looptijd van 15 december 2015 tot en met 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 888.680

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Dit project is voorgedragen voor een RegioStars Award. De prijsuitrijking vindt plaats in oktober 2019.

eMH Center

Demand of mental health care is increasing due to different societal challenges, such as job and income insecurity, increased economic competition, social media, individualism and increasing effects of climate change. As a result the social and economic costs of ill mental health are increasing and become unsustainable for the health care system. With e-mental health we can make sure that mental health care remains accessible and affordable for everyone. The e-Mental Health (EMH) innovation and implementation center (eGGZ Center) promotes the use of e-mental health technology through an integrated approach and intensive cooperation between SMEs, researchers (universities), treatment centers and end-users.

Cooperation and implementation are forged through multidisciplinary cooperation and state-of-the-art development of four Virtual Reality (VR) applications, for prevention and treatment of anxiety, depression and PTSD. This innovative and unique approach will take place structurally in an eMH center (testing ground). The center has a physical location where stakeholder cooperate and demonstrate different e-mental health products.

The Dutch region (Amsterdam metro pole area) where the project is implemented is a leading region in the field of e-mental health. Valorisation and large scale implementation is however lagging behind. E-mental health knowledge and products are not reaching the market effectively, even though this technology has been on the market for almost 20 years (!). The ‘disruptive’ nature and multidisciplinary aspects of this technology has made implementation difficult. The ‘eGGZ center’ project wants to speed up this process through practical and multidisciplinary cooperation.

‘eMH center’ is a regional project which is implemented in the Western part of the Netherlands.

 

Pontes IMPACT (voorheen Pontes+)

Ziekenhuizen werken samen om zorg te verbeteren


Het MKB heeft moeite om de klinische en economische waarde van hun innovatie te laten zien en slaagt er vaak niet in hun innovatie op grote schaal te implementeren. Keteninnovatie is hiervoor noodzakelijk.

De drie betrokken universiteiten in dit project werken al geruime tijd samen om innovaties vanuit deze ziekenhuizen te begeleiden naar de markt onder de noemer Pontes Medical.

Voor het project Pontes+ zetten de drie academische ziekenhuizen een samenwerking op met Implementation IQ en 10-15 MKB-bedrijven als partners. Pontes+ is de noodzakelijke uitbreiding op de samenwerking binnen Pontes Medical. Pontes+ is vooral ook een nieuwe vorm van samenwerken waarin alle partijen uit de medische innovatieketen, de MKB innovator, de zorginstellingen en zorgprofessional, de patiënt en de verzekeraar een belangrijke en herkenbare rol spelen.

Looptijd van 30 april 2015 tot en met 31 december 2020.

Bijdrage van Kansen voor West € 1.198.465

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Postoperatieve Pericardial Flush (PPF)

Nieuwe behandelmethode bij hartoperaties


Haermonics B.V. is een spin-off van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Het bedrijf wil hartchirurgie veiliger maken door postoperatieve complicaties veroorzaakt door bloedverlies na een open hartoperatie te voorkomen.

De nieuwe behandelmethode heet Postoperative Pericadial Flush (ofwel continu postoperatief spoelen van het pericard) en wordt op de markt gebracht onder de naam Haermonics Flush. Voor de vinding is al internationaal octrooi toegekend. Het project gaat over het ontwikkelen van een vermarktbaar product. Hierin werkt een MKB-bedrijf (Haermonics) samen met een kennisinstelling (AMC) en past nieuwe kennis toe.

Looptijd van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 743.385

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Duurzame aardappelbewaring

Nieuwe methode maakt aardappels langer houdbaar


In dit project wordt een opslag van aardappelen ontwikkeld, waarin de aardappelen zonder toevoeging van chemicaliën een jaar houdbaar zijn.

Het project is opgebouwd uit 3 werkpakketten:
- Toegepast onderzoek: validatie en demonstratie in een relevante omgeving
- Logistiek en silo ontwikkeling: demonstratie in een operationele omgeving
- Commerciële voorbereiding: gekwalificeerd systeem door test en demonstratie

Aan het eind van het project heeft het concept zijn definitieve vorm gevonden, is de technologische werking getest en bewezen en voldoet deze aan gestelde verwachtingen, kwalificaties en normen (certificering).

Looptijd van 28 december 2015 tot en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 632.718

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Stichting Initiatief op Scheveningen

Scheveningers bundelen hun krachten


De initiatiefnemers willen samen en van onderop bouwen aan een (sociaal) duurzame ontwikkeling van Scheveningen.

Dat gebeurt door een stichting voor en door de gemeenschap op te richten. Bij Stichting Initiatief op Scheveningen kunnen mensen met hun ideeën voor een beter Scheveningen terecht. De stichting zal als platform functioneren waar mensen elkaar kunnen vinden, voor financiële steun terecht kunnen, en samen aan ideeën kunnen werken om ze in succesvolle realisaties om te zetten.

De stichting werkt aan meer inspraak en democratie. Samenwerking staat bij dit initiatief voorop. Dat wil zeggen bruggen bouwen tussen de enorme verscheidenheid binnen de groep stakeholders die er nu is. En daarbij bevorderen van lokale partnerschappen en lokaal eigenaarschap. De projecten die hieruit voortkomen zijn gericht op economische voorspoed en een aantrekkelijke leefomgeving. Sociale duurzaamheid en het tegengaan van tweedeling zijn ook belangrijke uitgangspunten, evenals het benutten van de lokale sterke kanten.

Looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 431.118

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Productielijn voor grootschalige groei en stress Haematococcus pluvialis

Grootschalige monocultuur voor algenproductie bedacht


In dit project wordt de technologie ontwikkeld voor een 'first-of-a-kind' grootschalig monocultuur algenproductie systeem.

Wereldwijd gaat de technologische vernieuwing in algenproductiesystemen hard. De technische opschaling van de innovatieve componenten naar grotere productiesystemen voor Haematococcus pluvialis is echter complex en technisch uitdagend. Daarnaast vragen de bijzondere hygiënische omstandigheden in het productieysteem om een geheel nieuw reactorontwerp, innovatieve procescontroletechnologie en een vernieuwende inzet van onderwater LED assimilatielampen.

Looptijd van 28 december 2015 tot en met 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 1.164.082

Meer informatie www.europaomdhoek.nl

IQ: Fondsuitbreiding InnovationQuarter Fonds

Fonds financiert innovatieve starters


Een van de grootste problemen voor innovatieve starters in het huidige economische klimaat is het aantrekken van kapitaal, terwijl de productie en marketing van een nieuw bedrijf doorgaans flinke investeringen vergen.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter beheert een participatiefonds voor veelbelovende MKB-bedrijven. Dit is een ‘revolverend’ fonds, wat inhoudt dat de opbrengsten opnieuw geïnvesteerd worden.
Door in jonge innovatieve bedrijven met groeipotentie te investeren wordt zo voorkomen dat deze bedrijven uit Zuid-Holland vertrekkenals gevolg van een gebrek aan innovatie- en groeifinanciering.

Met de Haagse aanvulling vanuit het participatiefonds IQ (‘de Haagse bijdrage’) kwam er extra investeringskapitaal beschikbaar voor het financieren van innovatieve regionale MKB’ers. Kansen voor West droeg voor 50% aan deze financiële injectie bij. Door deze versterking van het Participatiefonds IQ wordt het financieringsgat in bij innovatieve MKB-bedrijven (deels) gedicht.

Looptijd van 16 februari 2016 tot en met 31 december 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 17.300.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl en de bijlage

UNIIQ: Proof of concept fonds voor Zuid-Holland

Fonds helpt ondernemers met proof of concept financiering


UNIIQ richt zich op toeleiding naar kapitaal enerzijds en het verstrekken van proof of concept financiering anderzijds (daar waar marktpartijen niet in financiering voorzien).

Deze fase kent zowel elementen van technische validatie (werkend prototype, creatie en verificatie van commerciële concepten, IP) als van marktvalidatie (business plan, marktonderzoek, launching customer etc). UNIIQ is een uniek concept omdat het consortium expertise op beide terreinen samenbrengt: de technische expertise van kennisinstellingen en de marktexpertise van InnovationQuarter.

Door marktexpertise, launching customers en (vervolg)financiers zo vroeg mogelijk in het proces in te brengen, neemt de kans dat een innovatie slaagt sterk toe. De gezamenlijke ambitie van de consortiumpartners is dan ook om producten sneller naar de markt te brengen en sneller rijp te maken voor volgende financieringsfases.

Looptijd van 24 februari 2016 tot en met  31 december 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 15.000.000

Meer informatie www.europaomdhoek.nl en in deze beschrijving.

NexTechnician Opleidingshuis Mobiliteitstechniek

Het opleidingshuis versterkt de technische potentie van de regio Amsterdam


De sector Mobiliteitstechniek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de technische potentie van de regio Amsterdam door voorop te lopen in de samenwerking tussen bedrijven en scholen.

Deze partners hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk zorg te dragen voor voldoende gekwalificeerd personeel nu en in de toekomst en de mismatch op de arbeidsmarkt op duurzame wijze op te lossen.

Voor dit doel is het Coöperatief NexTechnician Mobiliteitstechniek (verder te noemen NexTechnician Mobiliteitstechniek) opgericht. Dit is geen samenwerking voor ‘gemene rekening’ maar een echte coöperatieve vereniging, waar de leden met elkaar zaken doen om de gezamenlijke doelstelling te verwezenlijken. Door de inzet van het coöperatief wordt de:
1. Kwaliteit van de opleidingen versterkt door een betere aansluiting tussen onderwijs en mobiliteitssector;
2. Instroom van leerlingen in de opleidingen mobiliteitstechniek verbeterd en de ontwikkeling en arbeidsmobiliteit van medewerkers verbeterd;
3. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven duurzaam versterkt en geborgd.

Voorwaarde om dit doel te bereiken is de beschikbaarheid van een centrale opleidingslocatie in Amsterdam West, het zogenaamde “Opleidingshuis”. Het projectplan dat door NexTechnician bij EFRO is ingediend heeft hierop betrekking.

Looptijd van 1 maart 2016 tot 1 mei 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.000.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Health Tech Park

Het gebied rond Amsterdam-Holendrecht gaat op de schop


De Gemeente Amsterdam heeft in 2013 besloten dat het gebied rond station Holendrecht  (en daar binnen vooral Zuidoost Zuid) moet transformeren van een monofunctioneel kantorengebied naar een multifunctionele en levendige stadswijk.

Onlangs heeft het AMC besloten actiever te worden in dit gebied. Het doel van dit project het Health Tech Park te ontwikkelen dat als spil fungeert tussen de andere gebiedsontwikkelingsinitiatieven.

Het AHTC (Amsterdam Health and Technology Center) gebouw staat hierbij centraal en zal als katalysator fungeren voor ontwikkeling van het gebied Zuidoost Zuid en AMC. In het AHTC worden minimaal 30 ondernemingen gevestigd, waarvan 20 spin-off bedrijven, en worden er 40 directe banen gecreeerd.

Looptijd van 10 maart 2016 t/m 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 1.781.111

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

RDM Innnovation Connector

RDM ondersteunt de transitie van Rotterdam naar een toekomstbestendige havenstad


RDM Rotterdam is dé innovatie-hotspot in het Rotterdamse havengebied.

Op deze plek werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan vernieuwend excellent onderwijs, kennis en duurzame innovaties, die noodzakelijk zijn voor de transitie van Rotterdam naar een toekomstbestendige Havenstad.

Met het oog op deze ontwikkeling wordt met de RDM Innovation Connector gewerkt aan het professionaliseren en verbreden van de toegankelijkheid van alle 'smart' faciliteiten voor het mkb-bedrijfsleven en aan het intensiveren van de inhoudelijke samenwerking met het onderwijs en de kenniscentra van de Hogeschool Rotterdam. De RDM Innovation Connector is er voor dat:
•het voor prototyping en testen gebruik kan maken van alle state of the art en high end apparatuur en machines op RDM Rotterdam
•een innovatief idee van een ondernemer in een half jaar met. een innovatieteam van onderzoekers en studenten verder kan worden ontwikkeld tot en met prototyping en testen
•het Innovation Dock zich verder ontwikkelt tot een springplank  voor nieuwe bedrijven in de havenregio
•mkb-ondernemers op een laagdrempelige manier advies kunnen inwinnen variërend van kennisspecifiek tot technisch en marketing advies
•mkb-bedrijven in de regio Rotterdam op de hoogte zijn van de mogelijkheden van RDM Innovation Connector en worden gestimuleerd om hiervan ook gebruik te maken.

Looptijd van 1 april 2015 tot en met 30 april 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 911.760

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Logoclicks: online logopedie therapie

Logopedie kan nu ook online


In Nederland en Vlaanderen komen er jaarlijks 200.000 nieuwe patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Patienten met zijn in veel gevallen aangewezen op hulpverlening en zorg.
Een deel van de NAH patiënten heeft afasie, dat wil zeggen dat een of meerder delen van het spraakvermogen niet meer goed functioneert. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat intensieve en op de persoon afgestemde therapie positieve resultaten oplevert. Maar slechts ongeveer 30% van de afasiepatiënten krijgt nog therapie na afloop van de revalidatie.

Online logopedie lost dit probleem op want de logopedist geeft de patiënt intensieve en persoonlijke therapie op basis van getoetste en goedgekeurde computerprogramma's . Dit biedt grote voordelen, zowel voor de patiënt als de logopedist. Eén daarvan is dat nieuwe inzichten direct vertaald kunnen worden naar nieuwe of aangepaste programma's.
Naast de behandeling van afasie patienten is ook de behandeling van patiënten met andere stoornissen mogelijk. En is geschikt voor taalonderwijs aan anderstaligen in Nederland.

Daarnaast biedt de basis onder het platform mogelijkheden om ook in andere landen een vergelijkbaar platform op te zetten.

Looptijd van 16 maart 2016 tot en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 213.348

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

ScaleUpNation

ScaleUpNation gaat jonge bedrijven helpen door te groeien.


Nederland heeft behoefte aan meer ‘scale-ups’. Dit zijn bedrijven die snel door kunnen groeien naar een aanzienlijke omvang. Dit type bedrijven is een banenmotor en levert een belangrijke bijdrage aan de economie.

ScaleUpNation is een intensief ondersteuningsprogramma om een selecte groep jonge ondernemingen met overtuigend scale-up potentieel alle ondersteuning te bieden om daadwerkelijke op te schalen en doorgroeifinanciering aan te trekken. Met als doel dat 10-20 MKB bedrijven binnen 10 jaar een omzet realiseren van 50 miljoen of meer.

Looptijd van 15 december 2015 tot 1 juni 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.414.936.

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Port4Innovation1

Meten is weten. Dat geldt ook voor onderhoud aan schepen.


In de maritieme sector zijn service en onderhoud van systemen een belangrijk onderdeel van de exploitatiekosten.

Dat komt omdat de apparatuur zelf ingewikkeld en duur is. Maar ook omdat bedrijven vaak onder moeilijke omstandigheden moete werken. Daarom gebeurt onderhoud en vervanging uit voorzorg. Bijvoorbeeld elke 5 jaar gedaan, terwijl het materiaal mogelijk 10 jaar lang mee kan. Dit zorgt voor extra kosten en verspilling van goede materialen.

Eigenaren zijn geholpen als op basis van corrosie (roest) en materiaaldegradatie (metaal moeheid) vast te stellen is hoe een bepaalde machine er voor staat. Dat kan een kostenbesparing van 20-40% opleveren.

In de Kop van Noord-Holland zijn momenteel 285!! mariteime onderhoudsbedrijven. Om beter in te kunnen spelen op de onderhoudsbehoefte is meer kennis over corrosie als gevolg van o.a. zout water noodzakelijk. Er moet veel getest worden.Deze testen duren lang, zijn erg kostbaar en bijzonder arbeidsintensief. Dat kan niet ieder bedrijf zelf doen. In dit project wordt nieuwe  kennis verzameld en gedeeld in een database.

Looptijd van 1 april 2015 tot 1 augustus 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 576.775

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Microalgae for the Replacement of Antibiotics in Livestock Production

Micro algen gaan antibiotica vervangen


In Nederland worden al jaren projecten uitgevoerd die zich richten op het kweken van algen die gebruikt kunnen worden als voedsel en biodiesel. De conclusie is dat deze algen te duur zijn om te kweken in Nederland. Zelfs de goedkope algen uit het Verre Oosten zijn te duur.

Om de kweek van algen toch aantrekkelijk te maken is het belangrijk te focussen op de top van de waarde pyramide (bijv. medicijnen). Onderzoek heeft uitgewezen dat de algensoort Schizochytrium grote hoeveelheden omega-3 bevat. Dit is een essentiële aminozuur die het lichaam niet zelf kan maken. Vis bevat veel omega-3 omdat deze algensoort eet. Maar vis is vaak vervuild en niet duurzaam.

Dus waarom niet direct de algen gebruiken.
Nadat de omega-3 olie uit de algen gehaald is, blijft er waardevolle biomassa over. Deze leent zich uitstekend voor een voedingssuplement dat het afweersysteem stimuleert bij mens en dier. In dit project wordt het businessplan uitgevoerd en staat het na afloop op eigen benen.

Looptijd van 2 oktober 2015 tot en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 46.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Ontwikkeling Smart Grid ECW

Slim energienetwerk speelt in op de actuele situatie


De Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) is de particuliere netbeheerder voor gas, elektra en warmteproductie en  warmtetransport op Agriport A7. Dochter ECW Warmte gaat samen met Westland Infra, de glastuinbouwbedrijven op AgriportA7 en Noodvermogenpool een Smart Grid ontwikkelen.

Het doel is een complete integratie van bestaande systemen, waardoor de verschillende energiebronnen onderling zodanig worden geoptimaliseerd dat de energie efficiency zo hoog mogelijk wordt. Op die wijze wordt een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen bereikt. Daarnaast wordt een dedicated netwerk ontwikkeld dat alle energie gerelateerde informatie van alle aanbieders en gebruikers verzamelt. Dit biedt de mogelijkheid om heel snel op de actuele situatie te kunnen inspelen.

Looptijd van 25 mei 2016 tot  en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 350.846

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Smart Solar Charging Regio Utrecht

Utrecht heeft een duurzaam energiesysteen op wijkniveau


Smart Solar Charging (SSC) vormt de kiem van een duurzaam energiesysteem op wijkniveau: lokale zonne-energie wordt, dankzij een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem, ingezet om elektrische Vehicle2Grid (deel)auto’s te (ont)laden. Dit creëert flexibele opslagcapaciteit die het net ontlast en energie buffert tot de energieprijs hoog is. Zo ontstaan verdienmodellen die het systeem opwek-laden-opslag-rijden positief laten renderen.

De Utrechtse wijk Lombok staat internationaal bekend als dé Smart Solar Charging proeftuin. De ervaringen in Lombok worden de komende vier jaar doorontwikkeld en getest in vijf gekoppelde proeftuinen in de regio Utrecht. Alle proeftuinen combineren opwek van duurzame energie met Vehicle2Grid-laadpunten en deelautosystemen. Ieder met een eigen gebruikersprofiel, type afnemer en specifieke markt.

Op deze manier wordt het systeem doorontwikkeld tot marktrijke product-dienstcombinaties voor uiteenlopende typen woonwijken, zakelijke markten en gebieden met gecombineerd gebruik. Dit resulteert in nieuwe economische activiteit in de regio Utrecht. Het project draagt bovendien bij aan ecologische duurzaamheid en koolstofarme economie en bevordert sociale duurzaamheid.

Looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.474.000

Kijk voor meer informatie op www.smartsolarcharging.eu en www.europaomdehoek.nl

VvE Duurzaamheidsfonds Den Haag

VvE's in De Haag maken hun appartementen duurzamer


Het VVE Duurzaamheidsfonds Den Haag biedt aan Haagse VvE’s met maximaal negen appartementen, de mogelijkheid aan om een lening te sluiten om panden duurzamer te maken. 

De doelstelling is dat, na afloop van het project 350 leningen verstrekt zijn en daarmee 1.600 woningen duurzamer gemaakt.

Looptijd van 24 augustus 2016 tot en met 31 augustus 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.474.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Opschaling bamboeproductie en verwerking tot bamboevezel en -composiet

Bamboe wordt vezel en vervanger van hardhout


Er is nog weinig ervaring met lokale productie van bamboe.  Maar het loont de moeite want de productie heeft een positieve fotoprint: er wordt meer CO2 opgenomen dan dat er uitstoot is.

Daarom wordt onderzocht wat de meest geschikte bamboesoorten en aanplanttechnieken zijn. Samen met een machinefabriek wordt een oogstmachine ontwikkeld. De nieuwe oogstmachine is in staat het complete proces van hele stokken te oogsten en te verwerken tot schone bamboedelen die verwerkt kunnen worden in het vervolgproces. Dit alles volledig geautomatiseerd uit te voeren. Bovendien wordt de bamboe milieuvriendelijk geteeld en de productie 'lokaal' opgezet, dicht bij de eindverwerkers. Het is de bedoeling om de bamboevezelproductie binnen 5 jaar op te schalen naar 100 ha (=2 mio kilo grondstof p/j) met behoud van de kwaliteiten van de vezels.

De ruwe grondstof verwerkt tot twee soorten fijne vezels, korte en lange. De korte vezels worden verwerkt in vezel versterkte plastics voor diverse toepassingen. De lange vezels worden verwerkt tot geweven en niet-geweven bamboe-tape die gebruikt kunnen worden als versterkte lichtgewicht composiet in de bouw-, automotive en luchtvaartindustrie. De bamboe is onder andere een vervanger van hardhout. Het heeft de sterkte van staal en het gewicht van aluminium.

Looptijd van 1 mei 2016 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 314.476

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

TMI-POC Fonds Flevoland

Flevoland bevordert de economische groei in het regionaal bedrijfsleven


TMI Proof-of-Concept Fonds Flevoland
(POC Fonds)

Financiering voor technologische innovaties in Flevoland

Wat is het POC Fonds?Een team van ervaren investment manager biedt ondersteuning als het gaat om financiële en strategische vraagstukken terwijl u tevens toegang krijgt tot een netwerk van investeerders en financiers die kapitaal voor de verdere ontwikkeling van de onderneming kunnen verschaffen.

 

 1. Het POC-fonds is een investeringsfonds dat zich toelegt op de financiering van vroege fase innovaties. Het POC-fonds helpt ondernemers in Flevoland om deze unieke innovaties sneller naar de markt te brengen. Het biedt ondernemers het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase (van het proof-of-concept tot en met de technische en commerciële validatie) te overbruggen.
 2. Voor welke ondernemers is het POC Fonds? Ambitieuze, innovatieve MKB-bedrijven die in Flevoland gevestigd zijn of zich in Flevoland willen vestigen en de potentie hebben om te groeien. 
 3. Wanneer kom je in aanmerking? De focus ligt op ondernemingen in de zogeheten RIS-3-sectoren en crossovers. De RIS3-sectoren zijn: Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem.
 4. Waar kan ik terecht voor meer informatie? Flevoland Capital
 5. Verwijzing naar website. https://pocfondsflevoland.nl
 6. T. 0320 286 787 info@flevolandcapital.nl

 

Looptijd van 9 september 2016 tot en met 31 december 2022

Bijdrage Kansen voor West € 322.073

Meer informatie www.europaomdehoek.nl  en de flyer.

 

iTOP technologie als basis voor de ontwikkeling van een nieuwe productportfolio

iTOP zoekt een manier om genetisch materiaal in menselijke cellen te repareren.


Het project richt zich op een innovatieve manier van het transduceren van eiwitten en DNA in cellen voor de zogenoemde “gen-editing” therapie. Bij gen-editing wordt genetisch materiaal in (menselijke) cellen gerepareerd.

Het is tot nu toe niet mogelijk om de behandeling rechtstreeks in de cel van de patiënt te brengen. Terwijl dit unieke therapeutische mogelijkheden zou kunnen bieden.

Bij erfelijke aandoeningen, is de hoop dat genetisch materiaal gerepareerd kan worden om zo een niet functionerend gen te genezen. Daarnaast kan in de toekomst gentherapie wellicht gebruikt worden om extra genen toe te voegen die de genezing van complexe aandoeningen kunnen bevorderen. Op dit moment schenkt de biomedische wetenschappen veel aandacht aan “gen-editing” therapie. Er is, helaas, nog geen enkele vorm van routinematig transductie beschikbaar. Dit project wil dit mogelijk maken.Het project richt zich op een innovatieve manier van het transduceren van eiwitten en DNA in cellen voor de zogenoemde “gen-editing” therapie. Bij gen-editing wordt genetisch materiaal in (menselijke) cellen gerepareerd.

Het is tot nu toe niet mogelijk om de behandeling rechtstreeks in de cel van de patiënt te brengen. Terwijl dit unieke therapeutische mogelijkheden zou kunnen bieden. Bij erfelijke aandoeningen, is de hoop dat genetisch materiaal gerepareerd kan worden om zo een niet functionerend gen te genezen. Daarnaast kan in de toekomst gentherapie wellicht gebruikt worden om extra genen toe te voegen die de genezing van complexe aandoeningen kunnen bevorderen. Op dit moment schenkt de biomedische wetenschappen veel aandacht aan “gen-editing” therapie. Er is, helaas, nog geen enkele vorm van routinematig transductie beschikbaar. Dit project wil dit mogelijk maken.

Looptijd van 26 oktober 2016 tot 1 augustus 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 322.073

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

PowerParking

De parkeerplaats wordt de 'energiecentrale van de toekomst'


PowerParking levert een belangrijk puzzelstuk in de energietransitie. Doel van het project is om (grote) parkeerterreinen te ontwikkelen tot een geïntegreerde ‘lokale energiecentrales’.

Op twee parkeerplaatsen wordt een pilot uitgevoerd; op de luchthaven (langparkeren) en op het aangrenzende bedrijventerrein (dagparkeren). De parkeerplaatsen worden uitgerust met een dak van zonnepanelen. Er worden in eerste instantie 200-250 parkeerplekken, verdeeld over bedrijventerrein OMALA en de luchthaven, overkapt met 5000 m2 zonnedak (0,5 MW opgesteld vermogen).

Door middel van een smart grid wordt opgewekte energie daarheen geleid waar ze het meeste opbrengt (snelladen, laden) en zo nodig tijdelijk opgeslagen. Het overschot aan energie kan in de verdere lokale behoefte voorzien. 

De resultaten van dit project moet een grootschalige uitrol mogelijk maken over andere parkeerplaatsen op bijvoorbeeld havens, luchthavens, park & rides in de KvW regio en daarbuiten.

Looptijd van 14 juli 2016 tot 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 1.240.498

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Werkspoorkwartier: Creatief circulair maakgebied

Oud bedrijventerrein krijgt bijzonder tweede leven


Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ richt zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein Werkspoorkwartier.

Het voormalige Cartesiusweg II wordt een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht voor creatieve, circulaire maakbedrijven. Hiervoor worden er in het gebied een reeks acties uitgevoerd: - Realisatie van de circulaire proeftuin ‘Hof van Cartesius’ met ruimte voor startende, creatieve ondernemers. - Circulaire inbouw en inrichting van bestaande gebouwen, waaronder de Voorbewerkingsloods/Werkspoorfabriek, tot locaties voor nieuwe bedrijvigheid. - Ontwikkeling van een ‘circulaire hub’ voor hergebruik van materialen voor bouw en inrichting. - Transformatie van de verlaten Werkspoorhaven tot een publieke ontmoetingsplek met duurzame horeca.

Daarnaast werken de partners samen om het Werkspoorkwartier als toonaangevend vestigingsgebied “op de kaart te zetten”.

Looptijd van 28 november 2016 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.247.107

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Noorderpark Onderneemt

Park geeft creatievelingen onderdak


Het Noorderpark in Amsterdam Noord ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor creatieve en maatschappelijke ondernemers.

In 2013 werd een eerste stap gezet om het ondernemerschap op deze plaats te versterken door de oprichting van de Noorderpark Trust. Op dit moment lopen de partners tegen hun grenzen aan. Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan de paviljoens nodig en het benodigde geld ontbreekt. Kansen voor West zal hieraan bijdragen.

Looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 332.993

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Een instrument van en voor het bedrijfsleven in de bouw

Werkplaats levert banen op


Om de afstand tussen arbeidsmarkt en werkzoekenden, jong of ouder, te overbruggen is een locatie nodig waar deze afstand wordt verkleind.

Het bedrijfsleven vraagt hierbij om een werkplaats waar jongeren een kans kunnen krijgen om een beroep te leren in de bouw. De tegenprestatie van het bedrijfsleven is dat deze mensen, na het voltooien van het voortraject in deze werkplaats, echt werk geeft.

De werkplaats ging in september 2015 open. Het doel is in 2017 100 arbeidsplaatsen op deze manier in te vullen.

Looptijd van 1 oktober 2015 tot en met 30 november 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 413.453

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

NeuroShirt

Speciaal shirt geeft neurochirug een seintje


Bij hersenoperaties is het cruciaal dat de chirurg geen zenuwen of aders raakt.

Nu wordt de chirurg ondersteund door 'Neuronavigatie', door piepjes en door op te kijken naar een beeldscherm, wat afleidt van de operatie. Het UMCU en Elitac bouwen deze neuronavigatie in een shirt dat trillingen gebruikt om de chirurg te begeleiden, door tactiele feedback. Hierdoor heeft de chirurg zijn oren en ogen vrij voor de operatie zelf en wordt hij op gevoel gewaarschuwd.

Looptijd van 10 maart 2017 tot 1 mei 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 355.872

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Slim Gemaakt

MKB geeft baangarantie in de metaal- en maakindustrie


Het project 'Slim Gemaakt' is een initiatief van het MKB bedrijfsleven in Rotterdam samen met het onderwijsveld. Het MKB wil nieuwe beroepsopleidingen op maat stimuleren in de metaal- en maakindustrie.

Over een periode van bijna vier jaar worden jongeren en omscholers uit Rotterdam Zuid, onder regie van het bedrijfsleven in samenwerking met het onderwijsveld, op MBO niveau opgeleid in de techniek.

In het werkproject 'Slim Gemaakt' gaan in totaal tenminste 145 mensen aan de slag, waarvan er bij succes tenminste 44 een baangarantie hebben. Vanaf 2021 (een jaar na het project) zullen de 7 deelnemende MKB bedrijven 21 NIEUWE banen PER JAAR leveren.

Looptijd van 18 maart 2017 tot en met  31 augustus 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 699.825

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Verbonden met Zuid

Leer- werktrajecten helpen jongeren aan een baan


Verbonden met Zuid richt zich op jongeren uit Zuid die ouder zijn dan 16 jaar, geen baan hebben en nog geen startkwalificatie hebben behaald. En ook op werkgevers uit de sectoren zorg, techniek, logistiek en (facilitaire) dienstverlening die kampen met moeilijk invulbare vacatures op lager en elementair beroepsniveau.

Het doel van het project is om concreet 75 - 100 vacatures gedurende de looptijd in te vullen door middel van op maat gemaakte leerwerktrajecten met jongeren uit Rotterdam Zuid. Samen met de huidige partners en nieuw aan te trekken werkgevers wordt gewerkt aan best-practices om de doelgroep te laten instromen in een MBO traject op niveau 1 en 2, te voorkomen dat zij voortijdig uitvallen en te zorgen dat zij duurzaam aan het werk raken.

Looptijd van 1 mei 2017 tot en met 20 april 2019

Bijdrage Kansen voor West € 745.163

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

SurgINNOV

Chirurgen studeren en ontmoeten elkaar digitaal


Er is een groot tekort aan chirurgen wereldwijd.

Omdat de chirurgische opleiding traditioneel plaatsvindt in de vorm van on-site één-op-één training kost dit enorm veel tijd (jaren), is het arbeidsintensief, en wordt het beperkt door het aantal chirurgen om van te leren en hun expertise.

Daarnaast maakt de theoretische opleiding gebruik van 2D visueel materiaal (bv. boeken, afbeeldingen), terwijl anatomie en chirurgie 3D disciplines zijn. Hiermee komen chirurgen in opleiding met 2D kennis de operatiekamer binnen als ze een ingreep in 3D voor de eerste keer uitvoeren. In ontwikkelingslanden is de situatie nog nijpender. Daarom heeft INCISION Group BV zich hier verbetering in te brengen. Met EFRO-geld wordt een platform ingericht, waar chirurgen (in opleiding) elkaar kunnen ontmoeten en kennis uitwisselen.

Looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage Kansen voor West € 735.334

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Groene chemie uit CO2 en zonlicht

Groene chemie uit CO2 en zonlicht


CO2 wordt grondstof

In het project werken de universiteit-spin-of Photanol, multinational AkzoNobel en de Universiteit van Amsterdam samen om CO2 te gebruiken als grondstof voor nieuwe duurzame biobased grondstoffen. Deze grondstoffen concurreren niet met de de productie van voedsel zoals dat met veel van de huidige biobased productie (bijvoorbeeld suiker, mais of palmolie) wel het geval is.

Photanol gebruikt gemodificeerde blauwalgbacteriën om chemicaliën te produceren uit fotosynthese. De demofabriek is een grote stap naar opschaling van de productie van deze organische zuren die onder andere kunnen worden gebruikt voor de productie van biologisch afbreekbare kunststoffen, cosmetische producten en als grondstof voor de chemische industrie.

Tijdens dit project en daarna zal Photanol zijn patent portfolio met 3 tot 5 nieuwe patenten uitbreiden op het vlak van de productieroute voor de MCA-grondstof en voor het ontwerp van de fotobioreactor en de processturing. Naast octrooien heeft Photanol veel know how opgebouwd op het gebied van de productie met fotobioreactoren en contaminatiecontrole.

Looptijd van 1 juli 2017 tot 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.008.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Kiezen voor Kansen Den Haag

Bijna 10.000 leerlingen krijgen sollicitatietraining of bliksemstage


Op de Haagse arbeidsmarkt is sprake van een mismatch: enerzijds zijn er relatief veel laag opgeleiden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds is de economie er gericht op kennis, openbaar bestuur en zakelijke dienstverlening.

In Den Haag liggen er onder meer kansen in de sectoren security, ICT/telecom, energie, de creatieve industrie, toerisme & hospitality, techniek en zorg. Toch kiest een groot aantal jongeren in Den Haag een opleiding waarnaar vanuit Haagse werkgevers geen of weinig vraag is. Daardoor kunnen veel gediplomeerde starters geen werk vinden. Op hun beurt krijgen (mkb-)bedrijven vacatures niet vervuld.

Om voldoende instroom te krijgen in de hierboven genoemde sectoren, is het belangrijk dat jongeren kiezen voor de juiste MBO opleidingen. Daarvoor is het van belang dat leerlingen een reëel beeld hebben van de beroepen in deze sector, weten wat het werk inhoudt, of het bij hen past en wat de toekomstperspectieven zijn. Daar wringt de schoen: veel jongeren hebben geen idee, zeker als ze opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Voor jongeren uit wijken als Transvaal, Laak en de Schilderswijk is het van groot belang om ze op jonge leeftijd in contact te brengen met verschillende beroepen en sectoren, zodat ze in de praktijk kunnen ervaren wat bij ze past en wat de toekomstperspectieven zijn. Op dit punt kan JINC het verschil maken.

JINC wil in drie jaar tijd 9.150 leerlingen uit het Haagse basisonderwijs en het vmbo laten deelnemen aan de projecten Sollicitatietraining en/of Bliksemstage. Ruim 100 bedrijven uit Den Haag (en de nabije omgeving van Den Haag) doen mee aan de projecten.

Looptijd van 16 ei 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 303.381

Meer informatie www.europaomdhoek.nl

 

 

House of Skills

Digitalisering zet banen onder druk


Technologische ontwikkeling en digitalisering zorgen ervoor dat  banen vooral in het lagere en middensegment onder druk staan.

De schatting is dat 2/3 van de functies zullen vervallen en de benodigde kennis en vaardigheden aanzienlijk gaan veranderen. Tegelijkertijd kunnen groeiende sectoren zoals de ICT, zorg, hospitality en techniek moeilijk geschikt personeel vinden. De markt alleen blijkt niet in staat die mismatch op te lossen.

Om die reden brengt de gemeente Amsterdam 15 partners bij elkaar om via  House of Skills vernieuwende oplossingen te ontwikkelen en toe te passen. Een publiek-private samenwerking om het concept van ‘leven lang ontwikkelen’ te versnellen en verbeteren. Achttien opleidingshuizen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vormen de basis van de sectorale publiek-private samenwerking.. Gericht op de werkende beroepsbevolking uit het middensegment, uitkeringsgerechtigden en ZZP-ers, met vraagsturing vanuit werkgevers als uitgangspunt. House of Skills biedt daarbij skills-assessments om carrièrepaden te bepalen; actuele en toegankelijke informatie over kansrijke beroepen; overzicht op- en bijscholing; en aanmelding modulaire trainingen, stages en leerplekken. Voor werkgevers, met name het MKB, is het een aanspreekpunt waar zij worden gefaciliteerd in de loopbaanontwikkeling van hun medewerkers en versnelde invulling van hun vacatures.

House of Skills stelt zich daarnaast tot doel om bij 5000 mensen uit lager- en middensegment vast te stellen wat hun waarde op de arbeidsmarkt is, welke vaardigheden ze hebben en waar om- of bijscholing nodig is. Verder ontvangt House of Skills binnen drie jaar > 20.000  bezoekers, organiseert zij >50 modulaire cursussen en opleidingen; - nieuwe methodieken van competentiebeoordeling –en waardering (skills assessment en skill paspoort). Naar verwachting staat het House of Skills na 2020 op eigen benen biedt ze werk aan 20 fte’s.

Looptijd van 1 septeber 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage Kansen voor West € 3.738.940

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Dit project is voorgedragen voor een RegioStars Award 2109. De uitslag wordt in oktober bekend gemaakt.

 

House of Skills

Like other European cities, Amsterdam faces challenges of major transitions (e.g. circular economy or green energy). Many new jobs will arise in new sectors, and many jobs will change or disappear due to e.g. technology. The labour market becomes more and more dynamic, however, both employees and employers struggle to keep up with the pace.

The goal of the House of Skills is a public-private co-operation of all worlds (both different sectors and different stakeholders) that leads to an efficient assessment, training and matching process of jobs and workers. Subsequently, we increase employees’ control of their labour career and to enhance their participation opportunities in the labour market. The current target group is the low and middle educated workers as their jobs will be affected the most and they are the least prepared for the future. However, the possibilities of the House of Skills applies to all workers and jobs.

Innovative elements in the project are the market approach which is arranged cross-sectoral, integral and regional. Secondly, the focus on skills is increased, and a normalized skill taxonomy is widely implemented. Based on the shared skills language we development assessments, training, and matching that is quicker and accurate.

The impact comes with the cross-sectoral network of more than 500 companies and employers. More than 100 partners joined the Regional Skills Agreement. Also, they have already made 70 innovation deals that advance a skills-oriented labour market. Participant target is 5.000 in 3 years, with a high international replicability-rate.

We realise five main results: a new international applicable skill-based taxonomy, re-directing 5.000 people to new jobs in 7 sectors, development of an online matching-platform fuelled with real-time labour-market information, a new cost-benefit-model and a 20-50% shorter assessment-training-matching process.

 

Gesiflex

Dierlijke uitwerpselen worden gas en kunstmest


Dit project is niet van start gegaan.

 

Betondroger Rewinn

Betondroger wint cementstof terug uit betonpuin.


Rewinn B.V. (joint venture van Theo Pouw Groep B.V. en Sagrex B.V.) heeft een innovatieve betondroger ontwikkeld en succesvol getest. Met deze betondroger kan cementstof worden teruggewonnen kan uit betonpuin.

Daarmee is Rewinn in staat om 100% betonpuin hoogwaardig te recyclen. Het resultaat is een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot, omdat er minder primair cement en zand nodig is voor nieuw beton. De CO2-uitstoot vermindert met 99% / 507 kg CO2 eq per ton gerecycled cementstof en 48% / 6 kg CO2 eq per ton gerecycled zand, berekend met een levenscyclusanalyse (LCA).

Looptijd van 25 juni 2017 tot en met 31 maart 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 923.600

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Valorisatie PowerPlane - Ampyx

Energie maken met een vliegtuig.


Ampyx Power ontwikkelt een Airborne Wind Energy System (AWES) waarmee de krachtige en constante wind op grotere hoogte geoogst kan worden. Ampyx Power’s compacte AWES beginnen op een hoogte waar de grote conventionele windturbines eindigen.  Het systeem met een vliegtuig aan een kabel werkt als een vlieger. Wanneer het autonome vliegtuig zich dwars op de wind stuurt, genereert dat een enorme trekkracht in de kabel die vervolgens van een trommel aan de grond wordt afgerold en een generator aandrijft. Wanneer de kabel geheel is afgerold, vliegt de drone vlieger efficient richting de generator en wordt de kabel snel opgerold. Daarna herhaalt het proces zich. De besturing van het vliegtuig en de generator is volledig geautomatiseerd. Het systeem beschikt daarnaast over een automatisch start- en landingsmechanisme voor het vliegtuig.

Resultaten

Ampyx Power heeft het principe van de technologie in de afgelopen jaren bewezen. Met de steun van Kansen voor West kon Ampyx Power een Remotely Piloted Aircraft (vliegtuig) ontwerpen en bouwen, en een Power Generation Apparatus (generator) en Launch and Land Apparatus (land- en lanceerplatform) ontwerpen voor AP3 AWES, het pre-commerciële demonstratiemodel voor gecertificeerde multi-megawatt systemen.

AP3 AWES is bedoeld om de opschaalbaarheid, de veiligheid en de autonome werking van een commercieel AWES te demonstreren. Het project heeft ertoe bijgedragen dat Ampyx Power kon toewerken naar een systeem dat nu al voldoet aan EASA’s certificeringsstandaarden, om eerste afnemer E.ON (nu RWE) aan te trekken en om extra private financiering te vinden om de bouw van AP3 af te ronden.

Samen met RWE zal Ampyx Power in 2021 AP3 demonstreren op het testterrein van RWE voor Airborne Wind Energy concepten in Ierland. Ampyx Power verwacht met deze demonstratie de interesse vanuit commerciële marktpartijen aanzienlijk te vergroten en de case voor Airborne Windenergie als concept te versterken met AP3 als de kritische demonstrator van dat concept en Ampyx Power als strategische leider in de industrie. Parallel aan de bouw van AP3 is Ampyx Power begonnen aan de-risking projecten voor de commerciële opvolger AP4. Met AP4 en opvolgers kunnen met gebruik van veel minder materiaal en belasting van de omgeving nieuwe gebieden op land en op zee worden ontsloten voor windenergie, wat bijdraagt aan een versnelling van de energietransitie. 

Looptijd van 1 april 2015 t/m 31 december 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 2.504.063

Meer informatie www.europaodehoek.nl

 

Opschaling zonnestroom voor huurders

Zonnestroom nu ook voor huurders bereikbaar.


Het brede consortium van ketenpartijen heeft zich tot doel gesteld om grootschalige uitrol van zonnestroomsystemen voor huurwoningen (van rijtjeshuis tot appartement) mogelijk te maken. Dit doet het consortium door fysieke ontwikkeling van zonnestroomtechnologie, ontwikkeling van ICT-koppelingen voor de organisatie, installatie en beheer.

Daarnaast regelt het consortium de financieel juridische validatie van het systeem en biedt praktische oplossingen bij knelpunten die een rol spelen bij zonnestroom voor huurders. Hierdoor kan op een efficiënte en rendabele wijze aan de grote vraag naar zonnepanelen onder huurders worden voldaan. Het consortium richt zich in eerste instantie op de uitrol naar 8.500 woningen.

Looptijd van 7 juli 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 802.445

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Innovatiefonds Noord-Holland

Startende bedrijven hebben moeite om financiering te vinden. Het Startersfonds helpt.


In Noord-Holland is veel innovatiepotentieel aanwezig. Maar innovatie is omgeven met risico’s en het is voor bedrijven (inclusief start-ups) vaak lastig om voldoende financiering te vinden.

Het Innovatiefonds Noord-Holland – een initiatief van de Provincie Noord-Holland en samenwerkende (Amsterdamse) kennisinstellingen- richt zich op het verstrekken van financiering voor het verder brengen van innovaties door bedrijven en samenwerkingen tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Doel is de zogeheten ‘Valley of Death’ in de vroege innovatiefase te kunnen overbruggen en innovaties ‘proof-of-concept’ te laten bereiken: is het werkbaar, haalbaar, schaalbaar? Daarna kan verdere commercialisering en vermarkting plaatsvinden. Met als einddoel de regionale economie te versterken en goede oplossingen te stimuleren voor de maatschappelijke vraagstukken die aan de orde zijn (inclusief bijvoorbeeld duurzame energie, duurzame mobiliteit en circulaire economie).

Looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 5.000.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl, de flyer, de Engelse versie, en de beschrijving van het fonds.

Applabs Zuid-Holland (Medical Photonics and Optical Communication)

Opto-electronica wordt stuwende kracht voor innovatie


Fotonica of Opto-elektronica is een wetenschappelijke en technische discipline die zich bezighoudt met de wisselwerking tussen licht (fotonen) en elektronen (elektronica). De wereld kan niet meer om fotonische apparaten heen. Het belang ervan, zowel op economisch als maatschappelijk vlak, is bijzonder groot Het gebruik en de toepassing van fotonische componenten, tools en technieken speelt in veel sectoren al een grote rol, maar als ‘enablers’ vormen fotonische apparaten en fotonische technologieën een stuwende kracht voor innovatie.

Fotonica is door de Europese Commissie erkend als een key-enabling technology. Waar de twintigste eeuw gezien kan worden kan worden gezien als de eeuw van het elektron, zien velen de eenentwintigste eeuw als de eeuw van het foton.

Met fotonica kunnen we, met een minimale belasting van de leefruimte, blijven voorzien in onze groeiende behoeftes op het gebied van communicatie, leefcomfort en gezondheid. De verwachte economische groei van de fotonica-industrie is veel hoger dan die van de economie in zijn geheel. Voor de fotonica-industrie worden de komende vijf tot tien jaar wereldwijd groeicijfers verwacht van tussen de 10% en 40%.
 
De fotonica-industrie richt zich op grote applicatiemarken. Het fotonica-cluster in Nederland omvat meer dan 160 bedrijven waar al vele duizenden mensen werkzaam zijn. Zowel bij grote bedrijven, als bij de vele mkb’s en start-ups in de sector.

In dit project worden twee nieuwe applicatie labs opgezet binnen het Dutch Optics Centre van TNO.
* Medical Photonics: diagnostiek, therapie (puls lasers, breed golflengte laser, UV, image sensoren en detectoren);
• Optical communication: snel schakelbare componenten, optische signaalprocessing, ultra-snelle elektrisch-optische (e/o) en optisch-elektrische (o/e) conversie.

Looptijd van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 618.298

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Onbekend maakt onbemind Utrecht

Leerlingen van het VMBO in Utrecht krijgen bliksemstages en sollicitatietraining


Op de Utrechtse arbeidsmarkt is sprake van een forse mismatch: er komen te weinig leerlingen van de MBO opleidingen af in sectoren waar de vraag het grootste is. Het gaat daarbij vooral om de sectoren, handel, techniek/ict, logistiek, zorg en hospitality. Leerlingen overwegen het werken in deze sectoren niet, omdat ze er geen beeld bij hebben, niet weten wat het werk inhoudt, of het bij hen past en wat de toekomstperspectieven zijn.

JINC gaat 250 leerlingen uit de tweede, derde en vierde klas van het vmbo twee Bliksemstages, een sollicitatietraining en deelname aan het project Carrière Coach aanbieden. De structurele combinatie van deze drie JINC-projecten van het vmbo is nieuw. Maar JINC heeft onvoldoende eigen middelen om dit project te betalen. Dankzij EFRO lukt het wel.

Looptijd van 1 januari 2018 tot en met 4 januari 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 121.737

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Investeringsimpuls Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED II)

Den Haag gaat bedrijven helpen aan passende huisvesting


De gemeente Den Haag wil de drempels voor doorgroei voor startende ondernemers. De gemeente doet dit door een compleet aanbod van verschillende typen bedrijfshuisvesting aan te bieden.

Het ondersteunen en faciliteren van beginnende en kleinschalige bedrijvigheid vormt de kern van het economische beleid in de wijken. Vergroting van het aanbod aan kleinschalige bedrijfsruimte vormt daarbij een prioriteit. De Haagse ambities op het gebied van kleinschalige bedrijfshuisvesting zijn met name gericht op transformatie van (verouderde) bedrijfs- en kantoorpanden en winkelstrips. FREDII biedt zowel vastgoedeigenaren als MKB bedrijven maatwerkfinanciering in de vorm van leningen, participaties of garanties.

Looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 3.600.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl https://www.europaomdehoek.nl/projecten/jessica-fonds-ruimte-en-economie-den-haag-fred  en in deze beschrijving.

 

Waste to Chemistry

Laagwaardige reststromen worden hernieuwbare chemicaliën


Waste to Chemistry is de naam van een ‘first of a kind’ chemische recyclinginstallatie in het industriële cluster van de Rotterdamse haven.

In dit WtC project staat de ontwikkeling van een innovatieve vergassingstechnologie centraal. Laagwaardige reststromen worden omgezet in hernieuwbare chemicaliën als syngas en (bio-)methanol. Die op hun beurt weer een duurzaam (groen) alternatief bieden voor de conventionele fossiele chemicaliën. Het project levert daarmee zowel een bijdrage aan de circulariteit van de lokale economie als aan de beoogde energietransitie van de haven.

Met dit project is een investering van € 180 miljoen gemoeid.

De bijdrage uit Kansen voor West II komt direct ten goede aan innovatie in de topsector chemie en zorgt ervoor dat kansen in nichemarkten via samenwerking tussen grootbedrijf, MKB en kennisinstellingen niet onbenut blijven.

Looptijd van 28 juni 2017 tot en met 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 2.644.556

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Castor EDC

Data is de nieuwe olie en kunstmatige intelligentie de technologie van de toekomst

Data is the new oil and artificial intelligence is the technology of the future.

This project leverages these insights to turn Castor EDC into one of Amsterdam’s most valuable companies. We are currently in the age of evidence based healthcare, relying on high quality research to advance. However, of the USD 250 bln spent on medical research annually, only USD 50 bln actually contributes to patient health in the long run.

Medical research needs to reinvent itself if it is to have any chance of becoming more effective. This all starts with valuing our medical research data as the scarce resource that it is. That means standardizing it, capturing rich metadata, storing it centrally, and making it available for reuse worldwide. Only then can we start to accelerate medical research and increase effectiveness of modern healthcare.

In this project, we propose to develop a scalable, evidence-based solution for standardization of medical research that allows any medical researcher to create standardized datasets that can be easily shared and exchanged. Furthermore, we aim to further develop and market a solution, MyConsent, that enables civilians to autonomously exercise their right to consent the (re-)use of their data. Combining these technologies would be a major leap towards entering a new era of medical research and making more effective use of data resources.

Looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 juni 2022

Bijdrage van Kansen voor West € 719.038

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Living Lab JIT Maintenance Techport

Precies op tijd onderhoud plegen bespaart veel geld en moeite.


Veel van de maakbedrijven uit de Amsterdamse regio zijn onderdeel van grote internationale ondernemingen, concurreren met bedrijven uit andere werelddelen, of zijn toeleverancier in een mondiale productieketen. Dit dwingt bedrijven om competitief te blijven. Bedrijven uit de maakindustrie moeten meegaan met globale trends. De uitdaging is om regionaal te blijven vernieuwen om de (internationale) concurrentiepositie te behouden.

Smart Industry-toepassingen in samenwerking met de ICT sector zorgen ervoor dat er veel data kan worden benut om onderhoud en asset management voorspelbaar, goedkoper, veiliger en effectiever te maken. Toch komt Just in Time (JIT)  Maintenance maar moeizaam tot stand. Bedrijven houden vaak vast aan gepland en correctief onderhoud.

Het innovatieproject JIT Maintenance Techport voorziet in de ontwikkeling van diensten, producten, inzichten en trainingen die JIT Maintenance –en koppeling van installatie- en procesdata – de norm maakt in de regionale procesindustrie. En dit project biedt een fysieke faciliteit (Living Lab) voor het experimenteren en uittesten van sensortechnologie, iot/big data analytics en deep learning voor zowel de procesindustrie als voor andere aanverwante sectoren.

Looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2022

Bijdrage van Kansen voor West € 623.005

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

 

Fieldlab Spectacular Arena eXperiences (SAX)

De Amsterdam ArenA wordt proeftuin voor innovatieve mediabedrjven


Innovatieve bedrijven grijpen de kans om samen te werken in het open innovatieprogramma Spectacular ArenA eXperiences (SAX). Met EK2020 als mijlpaal investeert innovatief MKB met de partners, met organisatoren van events en met mediabedrijven in diensteninnovatie rondom het (mee)beleven van sport en grote events, vóór, tijdens en na het event, op locatie én op afstand.


Het doel van dit project is tweeledig
A. Realiseren van ca. 30 innovatieve diensten en onderliggende technologieontwikkeling, waarbij Amsterdam ArenA fungeert als Fieldlab.  

B. Amsterdam ArenA  ontwikkelt (met de partners) state-of-the-art faciliteiten voor bezoekers en evenement¬organisatoren.

SAX biedt innovatieve bedrijven enerzijds een (grotendeels door Amsterdam ArenA bekostigde) state-of-the-art proeftuin waarin zij diensten en concepten ontwikkelen en testen in ‘echte’ situaties. Daarnaast maken bedrijven, onderzoekers en andere partners binnen SAX gebruik van elkaars kennis. Het fieldlab SAX binnen de Amsterdam ArenA fungeert als katalysator van innovatieve diensten en concepten.

Looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.656.693

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Zoetzout-glasvezelsensor voor monitoring verzilting

Nieuwe glasvezelsensor houdt balans zout en zout water goed in de gaten


Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater, industrie, landbouw en natuur. Overmatig gebruik van grondwater vergroot in dichtbevolkte kustgebieden (zoals laag Nederland) de kans op verzilting, leidend tot economische en ecologische schade. Het monitoren van deze verzilting rondom zoete grondwatervoorraden is een essentieel onderdeel op weg naar duurzaam (grond)waterbeheer.

Het einddoel van dit EFRO project is demonstreren van een nieuwe glasvezelsensor voor het monitoren van verzilting in twee veld toepassingen. De eerste toepassing betreft opslag van drinkwater in de Amsterdamse duinen (beheer Waternet) waarbij de interface tussen zoet en zout nauwelijks veranderd en op die manier kan dienen als een goede referentie.

In de andere toepassing varieert de zoet water lens in de loop van de tijd op een natuurlijke manier. Deze demonstratie is voorzien in Kijkduin waar toegepast onderzoek instituut Deltares in het 'zand motor project' continu de interface en omvang van de zoet water lens wil kunnen volgen. Na succesvolle demonstratie worden toepassingen voorzien in en rond Amsterdam zoals de Amsterdamse Duinen, de Horstermeer polder en het Noordzeekanaal.

Looptijd van 29 april 2017 tot en met 31 maart 2021.

Bijdrage Kansen voor West € 289.176

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Composite Automation Development Centre (CADC)

In de proeftuin testen bedrijven hun processen op 'ware grootte'


In de afgelopen 20 jaar is het gebruik van composieten sterk toegenomen en zal ook blijven groeien.  Automatisering is noodzakelijk om de productie van composieten goedkoper te maken, grotere volumes en een constantere kwaliteit te leveren waardoor nieuwe en grotere markten kunnen worden betreden.

De TU-Delft heeft het voortouw genomen om de proeftuin (fieldlab) Composite Automation Development Centre (CADC) op te richten. In dit CADC kunnen bedrijven aantonen dat hun geautomatiseerde processen ook werken op ware grootte, terwijl de kennisinstellingen onderzoek kunnen doen om de vragen die er zijn, te kunnen beantwoorden. De samenwerking levert meerwaarde op en versnelt de processen.

Looptijd van 14 oktober 2017 tot en met 13 oktober 2022

Bijdrage van Kansen voor West € 3.331.488

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

3R TOXFLOW

Nederland werkt aan dierproefvrij onderzoek dat ook aan de EU normen voldoet


In 2006 introduceerde de Europese Unie een nieuwe wet, ook wel bekend als de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën (REACH), dat chemische bedrijven opdraagt om informatie aan te leveren over de gezondheidseffecten en milieugevaren van ruim 25.000 chemicaliënproducten die gebruikt worden in Europa. De uitvoering van deze wet leidt tot een enorme groei van dierproeven. Dat is onpraktisch, onuitvoerbaar, ongewenst en onethisch. Het is dan ook noodzaak om valide alternatieven voor deze dierproevenexplosie te ontwikkelen. Op dit moment worden er jaarlijks ruwweg 600.000 dierproeven met meerdere dieren ingezet in de onderzoekslaboratoria op een aantal universiteitscampussen en een aantal bedrijven.

Nederland loopt (samen met UK) voorop in het beleid om te komen tot dierproefvrij onderzoek en wil dat in 2025 bereiken. De REACH vereisten voor de petrochemische industrie staan hier haaks op. 
Het ontwikkelen valideren, borgen en uitrollen van dierproefvrije onderzoeksmethodes en aanpakken verenigt beide beleidslijnen en verstevigt het fundament onder de koppositie van de onderzoekslaboratoria in en om de universiteitscampussen en bedrijven in Nederland.

De petrochemische industrie (vertegenwoordigd door Shell) heeft deze dubbele uitdaging opgepakt en heeft een consortium opgezet met de Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit Research , Hogeschool Utrecht en twee gespecialiseerde mkb bedrijven (PamGene en Vivaltes ) dat er op gericht is om in 4 jaar een onderzoeksaanpak te ontwikkelen die voldoet aan de REACH vereisten en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage levert aan het beleid naar een proefdiervrij onderzoeksland De te ontwikkelen onderzoeksaanpak leidt ook  sneller tot resultaat en is een stuk goedkoper dan de huidige dierproef-gerelateerde onderzoeken.

De gevalideerde onderzoeksaanpak zal worden uitgerold naar de laboratoria in en om de universiteitscampussen van Utrecht en Wageningen. Er wordt een omzetboost voorzien die zal leiden tot 250 hooggekwalificeerde banen in 2025 in en om Utrecht en Wageningen. Daardoor wordt de sterke positie van Nederland in hoogwaardig en valoriserend onderzoek verder gestuwd en wordt deze economische aanjager verder versterkt.

Looptijd van 19 september 2017 tot en met 31 december 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 1.712.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Safer Patient Toiletting System (SPTS)

Veiliger toiletsysteem voorkomt infecties


Het Safer Patient Toileting System (SPTS) is een nieuwe sanitaire zorgstandaard die infectiepreventie in zorginstellingen wereldwijd significant verbetert.

Eén op de twintig patiënten wordt getroffen door een zorggerelateerde infectie (healthcare acquired infections: HAI’s). Twintig procent van deze gevallen zelfs met dodelijk afloop. HAI’s zijn en worden steeds gevaarlijker omdat de microben die de infecties veroorzaken meer en meer resistent worden tegen antibiotica. Het is dus van het grootste belang om infecties te voorkomen.

Een onbesproken maar risicovol gedeelte van de zorgpraktijk dat leidt tot verspreiding van infecties is het toiletteren van bedlegerige patiënten. Het Safer Patient Toileting System (SPTS) is een veilig, ecologisch en gebruiksvriendelijk toiletsysteem voor deze patiënten. Het Systeem bestaat uit biologisch afbreekbare disposables, een fluisterstille vermaler, een Smart Bin (afvalbak) en IT-technologie die real-time service en voorraadbeheer mogelijk maakt.

Daarnaast komen er duurzame desinfectantia en duurzame hygiënedoekjes voor oppervlakte- en patiëntreiniging die eveneens te vermalen zijn. Dit is belangrijk om een totaaloplossing te kunnen leveren die de totale toiletgang omvat en voldoende hygiëne en veiligheid biedt voor patiënt en zorgverlener.

Looptijd van 30 oktober 2017 tot en met 31 oktober 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 724.657

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Groeiplaatsen

Startende ondernemers in Amsterdam Zuidoost krijgen ondersteuning


Startende en potentiële ondernemers in Amsterdam Zuidoost, meer specifiek Heesterveld, krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Er komt een Groeiplaats: een sociaaleconomische voorziening waar startende en (sociale)ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, advies kunnen krijgen en zich betaalbaar kunnen huisvesten.

Een Groeiplaats creëert meerwaarde door ondernemers te faciliteren bij het leggen van verbindingen. Met elkaar, met sociale ondernemingen, met adviseurs en – buiten de deur – met andere partijen actief in Heesterveld en Zuidoost.

Wat dit project bijzonder maakt is dat het gaat om een combinatie van fysieke aanpassing van de omgeving in combinatie met advisering en begeleiding (fysiek en sociaal).

Concreet behelst het de (gedeeltelijke) verbouwing van de plinten van de 4 wooncomplexen van de wijk Heesterveld naar werk-/bedrijfslocaties. Deze ruimtes worden onderverdeeld in start-ups en scale-ups, afhankelijk van de fase waarin de organisatie zich bevindt (en de mate van begeleiding/advisering zij nodig hebben). Doel is om ondernemers te laten doorgroeien, waardoor er steeds ruimtes vrijkomen voor nieuwe startende ondernemingen die zo ook de kans krijgen zich door te ontwikkelen.

Looptijd van 14 februari 2018 tot 14 februari 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 1.012.450

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Investeringsimpuls Energiefonds Den Haag (ED)

Het ED-fonds richt zich op hernieuwbare warmte en restwarmte-projecten


Voor West-Nederland is het terugdringen van de uitstoot van CO2 een belangrijke opgave. De gemeenten Den Haag en Rotterdam trekken samen op met provincie Zuid-Holland om voldoende financiering beschikbaar te stellen voor investeringen in deze reductiedoelstellingen. Het marktonderzoek heeft aangetoond dat er in Zuid-Holland meer vraag is naar financiering dan het beschikbare aanbod.

Daardoor dreigt de gewenste verduurzaming relatief moeizaam tot stand te komen. Het energiefonds Den Haag (ED)komt hier voor een deel aan tegemoet. De nieuwe investeringsimpuls via Kansen voor West II biedt de mogelijkheid om de investeringscapaciteit aanzienlijk op te schalen en nieuwe partners zoals de EIB te interesseren voor mede-investering in te toekomst.

ED C.V. zal zich voornamelijk richten op de opwek van hernieuwbare warmte en restwarmte in Zuid-Holland. ED C.V. is reeds een operationeel revolverend fonds, opgericht in het kader van het JESSICA-initiatief en kan daardoor snel en efficiënt investeren.

Looptijd van 1 april 2018 tot en met 30 september 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 6.050.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl en in deze beschrijving

Verpakkingsinnovatie in bloembollen

Beter verpakte bloembolen zijn langer houdbaar


In dit project wordt de Smart Perforation technologie ingezet voor het verpakken van bloembollen (zowel bulk als Retail. Daardoor komt de kwaliteit van de bloembol op een hoger niveau en wordt de productuitval bij de groothandel en consument lager.

VIB richt zich op drie soorten bollen: de Tulp, de Calla en de Lelie. 
VIB zorgt er voor dat de aanbieders van de technologie en de randapparatuur hun omzetten zien stijgen net als hun marktaandeel in de bollensector. Voor de handelsbedrijven betekent VIB vooral een verbetering van hun marges. 

In VIB gaat het om ontwikkeling en ‘proof of concept’ onder daadwerkelijke marktcondities. VIB grijpt in op de houdbaarheid en ketenorganisatie van bloembollen. Door de constantere kwaliteit en verlengde houdbaarheid ontstaan nieuwe marktkansen in Nederland (via on-line verkopen) en daarbuiten (export in bulk en retailverpakking).

Looptijd van 3 september 2018 tot en met 30 september 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 393.620

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Investeringsimpuls Fonds SOFIE -regionaal

Het SOFIE fonds richt zich op regionale projecten die CO2 terugdringen


West-Nederland heeft een belangrijke opgave om de CO2 uitstoot terug te dringen van de uitstoot van CO2. Rotterdam, Den Haag en Zuid-Holland trekken gezamenlijk op om voldoende financiering beschikbaar te stellen voor investeringen in CO2 reductiedoelstellingen. Het ex ante onderzoek heeft aangetoond dat er in Zuid-Holland meer vraag is naar financiering dan het beschikbare aanbod. Hierdoor dreigt de gewenste verduurzaming relatief moeizaam tot stand te komen.

Met het financieringsinstrument SOFIE regionaal wordt een nieuwe impuls gegenereerd om deels tegemoet te komen aan het geconstateerde marktfalen. De nieuwe investeringsimpuls via Kansen voor West II biedt de mogelijkheid om de investeringscapaciteit aanzienlijk op te schalen en nieuwe partners zoals de EIB te interesseren voor mede-investering in te toekomst.

SOFIE voorziet in het wegnemen van investeringsobstakels via het aanbieden van maatwerkfinancieringen (leningen/garanties/participaties). Door financieringen te verstrekken in plaats van leningen worden private investeerders geholpen om hun businesscase rond te krijgen, terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn om een substantieel deel van de investeringen zelf te financieren. Met de investeringen draagt SOFIE aanzienlijk bij aan de provinciale doelstelling om voor 2050 85% CO2 reductie te behalen t.o.v. 1990.

De investeringsstrategie van het project is enerzijds gebaseerd op een actueel beeld van de markt voor financiering (zie ex ante warmtefonds) en anderzijds gebaseerd op een door provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag opgesteld investeringskader. Dit investeringskader is gestoeld op de beleidsdoelstellingen van provincie Zuid-Holland.

Na de opschaling van SOFIE is er serieus kans om een vervolginvestering vanuit de Europese Investeringsbank te verkrijgen, omdat het schaalniveau van het fonds (zowel wat betreft de omvang van het fonds als voor wat betreft het bereik van het fonds) op een voor EIB gangbaar niveau komt.

Looptijd van 1 april 2018 tot 20 september 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 5.089.983

Meer informatie www.europaomdehoek.nl en in deze beschrijving

Investeringsimpuls Fonds SOFIE (GTI)

Het SOFIE-fonds ondersteunt initiatieven in Rotterdam-Zuid


Rotterdam-Zuid is een gebied met enorm veel potentie. Maar op veel vlakken moet het ook van ver komen. Voor de toekomst is het van belang dat de economische motor blijft draaien en ook steeds meer vanuit eigen kracht blijft lopen. Een ontbrekende schakel in de integrale wijkaanpak bestaat op het vlak van de financieringscapaciteit voor directe bevordering van het vestigingsklimaat.

In aansluiting op de doelstellingen van de Geïntegreerde Territoriale Ontwikkeling (GTI) hebben wij de ambitie om met een nieuwe investeringsstrategie kapitaal beschikbaar te stellen voor revolverend fonds SOFIE. Naast het Stadshavensgebied zal het fonds ook voor Rotterdam Zuid, in aansluiting op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, beschikbaar komen voor investeringen in vestigingsklimaat, verduurzaming en herstel van economische functies.

Looptijd van 1 april 2018 tot en met 30 september 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 2.533.319

Meer informatie www.europaomdehoek.nl en in deze beschrijving

Investeringsimpuls Fonds SOFIE (GTI)

SOFIE investeert in de duurzame ontwikkeling van Rotterdam Zuid


Rotterdam-Zuid is een gebied met enorm veel potentie. Maar op veel vlakken moet het ook van ver komen. Voor de toekomst is het van belang dat de economische motor blijft draaien en ook steeds meer vanuit eigen kracht blijft lopen. Een ontbrekende schakel in de integrale wijkaanpak bestaat op het vlak van de financieringscapaciteit voor directe bevordering van het vestigingsklimaat.

In aansluiting op de doelstellingen van de Geïntegreerde Territoriale Ontwikkeling (GTI) hebben Kansen voor West en de gemeente Rotterdam de ambitie om met een nieuwe investeringsstrategie kapitaal beschikbaar te stellen voor revolverend fonds SOFIE. Naast het Stadshavensgebied zal het fonds ook voor Rotterdam Zuid, in aansluiting op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, beschikbaar komen voor investeringen in vestigingsklimaat, verduurzaming en herstel van economische functies.

Looptijd van 1 april 2018 tot en met 30 septeber 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 5.699.968

Meer informatie www.europaomdehoek.nl en in deze beschrijving.

TBC de wereld uit!

Goede bestrijding begint met een vroege en snelle diagnose


Tuberculose (TBC) is nog steeds een ernstige bedreiging, die vooral lage- en middeninkomenslanden raakt. Vroege diagnose is cruciaal om de TBC-epidemie te beëindigen. Er is sprake van een onaanvaardbare diagnose 'gap': van de nieuwe TBC gevallen wordt 40% niet gediagnosticeerd (in 2016 4 mln).

Kinetic Evaluation Instruments BV wil samen met meerdere mkb'ers, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen een nieuwe diagnose-methode op de markt brengen.  De beoogde methode bestaat uit:
I. Een nieuwe serologische diagnosetest die TBC-besmetting in een vroeg stadium kan aantonen. 
II. Drie nieuwe diagnose-instrumenten die de nieuwe test snel, veilig en betrouwbaar kunnen uitlezen.
III. Een nieuwe meettechnologie (interferometrie) voor de desktop en de handheld die ‘lab-on-a-chip’ mogelijk maakt.

In het project willen de partijen de nieuwe TBC-test, desktop en handheld als gereed product op de markt brengen. Van de zelftest en interferometrie willen de partijen een in de markt valideerbaar prototype opleveren.

Het project leidt tot structurele extra omzet, winst en werkgelegenheid bij mkb'ers in de regio Utrecht en in de rest van Nederland, én levert een serieuze bijdrage aan de beëindiging van een ernstige epidemie, daling van het aantal infecties en sterfgevallen en van de diagnosekosten per patiënt.

Looptijd van 26 januari 2018 tot en met 30 juni 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 1.839.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie

Dit centrum leidt jongeren naar kansrijke beroepen in energietransitie


De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2040 een CO2-neutrale stad te zijn. En richt zich op de driehoek duurzaam wonen, (wijk)economie en werk en scholing. Slim investeren in deze pijlers creëert een economische impuls die zich bijvoorbeeld manifesteert in nieuwe lokale werkgelegenheid.  

Er is een grote en urgente behoefte aan goed geschoold personeel dat het nieuwe werk kan uitvoeren. ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool willen dan ook in de regio Den Haag in samenwerking met de gemeente en 40 partners vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen een Kennis- en Praktijkcentrum voor Energietransitie (KPE) opzetten.

Centraal in de ontwikkeling van het centrum staat de aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt en de praktijkgerichte voorbereiding van studenten op werken in de technische sector

Met het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie vergroten we de kansen voor jongeren en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, om de stap te maken naar de kansrijke beroepen in het kader van de Energie transitie.

Door slim gebruik te maken van kennis en de aanwezige infrastructuur, zoals het Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan, en in samenwerking met een groot aantal partners kunnen we met elkaar in Den Haag een substantiële bijdrage leveren aan de kansen en uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt.

Looptijd van 1 maart 2018 tot en met 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 703.910

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Proeftuin op de Noordzee (PON)

De PON wordt een testlocatie voor de maritieme sector


De maritieme sector is een snelgroeiend cluster in de Haagse regio. Er is veel vraag naar slimme technologische oplossingen, innovatieve data-driven producten en diensten die inspelen op vraagstukken rondom veiligheid, duurzaamheid, top- en breedtesport en consumentenbeleving. Start-ups en MKB hebben echter weinig mogelijkheden om hun innovatieve producten te testen en demonstreren buiten het klassieke laboratorium, in echte praktijkomstandigheden op het water en met eindgebruikers. Bovendien weten de kleine bedrijven vaak niet de samenwerking te vinden met kennisinstellingen en andere (grote) bedrijven met onderzoekers en experts in de relevante vakgebieden (o.a. ICT en data science). TU Delft slaat de handen ineen met KPN, TNO, Sailing Innovation Centre, Watersportverbond, Svašek en Gemeente Den Haag om dit netwerk te ontsluiten en een testlocatie te creëren voor de maritieme sector: de Proeftuin op de Noordzee.

Het doel is nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op de Noordzee en in het havengebied te krijgen door innovatie op zee te stimuleren en te faciliteren. Er komt een fysiek- en digitaal meet- en testlocatie in Scheveningen haven waar innovaties getest, verbeterd en gedemonstreerd kunnen worden.  Het project is onderdeel uit van een breder publiek en privaat programma dat zich richt op het vestigingsklimaat in de haven en aan de kust.

De kern van de Proeftuin op de Noordzee is een gebied van 10 bij 10 zeemijlen, voorzien van meetapparatuur en een data-infrastructuur om meetgegevens te versturen vanuit zee naar de wal voor verwerking en analyse. De uitzonderlijke omgevingsfactoren van water, wind en stroming maken de proeftuin uniek in de wereld.

Looptijd van 1 deceber 2017 tot en met 31 december 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 1.726.134

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Wings for Aid

Onbemande vliegtuigjes overbruggen 'the last mile'


Bij humanitaire rampen, zoals de overstromingen in Myanmar en Haïti, aardbevingen in Pakistan en Nepal, orkanen in Amerika en tsunami’s in Zuidoost Azië, willen hulpverleners zo snel mogelijk de slachtoffers in de afgelegen gebieden bereiken om ze te kunnen voorzien van de noodzakelijke hulpgoederen (zoals dekens, voedsel, water en medicijnen).

Maar dat lukt vaak niet omdat het overbruggen van de laatste 200 km voor onoverkomelijke problemen zorgen. Op deze ‘last mile’, zijn bruggen verwoest, wegen onbegaanbaar, of de omstandigheden gevaarlijk.

Wings for Aid is een logistiek systeem dat ervoor zorgt dat kleine onbemande vliegtuigjes, 24/7,  veilig, betrouwbaar en accuraat noodhulp kan brengen op plekken die op een andere manier nauwelijks bereikbaar zijn. De vliegtuigjes zien er vriendelijk en ongevaarlijk uit. Ze zijn ook groot genoeg om in een keer flink wat pakketjes mee te kunnen nemen. Ook over deze pakketjes is nagedacht. Ze bevatten alles wat 40 mensen nodig hebben om twee dagen mee te kunnen overleven.

Voor het (door)ontwikkelen van Wings for Aid  is het noodzakelijk dat de hele keten betrokken, van technische partners, universiteiten, overheden en NGO’s.

Door Wings for Aid te steunen, bouwt Den Haag door aan haar imago van stad van vrede en recht. En wordt, samen met het MKB en de universiteiten, internationaal leider op het gebied van onbemande technologie bij humanitaire hulp.

Looptijd: van 1 oktober 2016 t/m 31 december 2018

Bijdrage van Kansen voor West € 1.500.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Bio Hydrogen

Groene waterstof maken uit lokaal beschikbare biomassa


Bio Energy Netherlands wil met het innovatieve project Bio-Hydrogen een circulaire energiestroom tot stand brengen, waarin naast warmte groene waterstof (Bio Hydrogen) wordt opgewekt uit lokaal beschikbare biomassa.

Waterstof wordt in toenemende mate beschouwd als een belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Op dit moment wordt waterstof echter nog vooral gewonnen uit aardgas of via een elektrolyse proces. Beide processen zijn echter vervuilend.  Waterstof kan daarom pas écht een waardevolle energiedrager worden, als het op een duurzame, hernieuwbare groene wijze geproduceerd kan worden.

In dit project wordt de waterstofproductiemodule gekoppeld aan een biomassavergassingsinstallatie. Het gas dat door de biomassavergassingsinstallaties wordt geproduceerd zal naast waterstof ook warmte opwekken. Deze warmte wordt afgegeven aan het warmtenet van het AfvalEnergieBedrijf.

Ook hier wordt de uitstoot van broeikasgassen voorkomen, door warmte die uit fossiele brandstoffen wordt opgewekt te vervangen met duurzame grondstoffen.

Bio Energy Netherlands koppelt de waterstofinstallatie aan de vergassingsinstallatie. Deze koppeling vormt de kern van dit innovatieve projectvoorstel en is een belangrijke stap in de Amsterdamse (en uiteindelijk wereldwijde) verduurzaming.  Dit project maakt het mogelijk om binnen een periode van twee jaar de waterstofketen in het Amsterdamse havengebied, en omgeving, in ten minste van 20% vraag voor waterstof te voorzien.

Looptijd van 1 juni 2018 t/m 30 april 2022

Bijdrage van Kansen voor West € 3.127.790

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Facade Service Applicatie

Vastgoed zet digitale middelen in voor innovatie


Vastgoed zet digitale middelen in voor innovatie

Vastgoed speelt een cruciale rol in de grote maatschappelijke thema’s van nu, maar blijft achter in geschikte oplossingen voor de knelpunten rond deze thema’s.

Daarom hebben OCTO, VMRG, Aeroscan, de Haagse Hogeschool en  ROC Mondriaan samen met 19 publieke en private partijen de handen ineen geslagen. Samen ontwikkelen zij ‘Facade Service Applicatie’ (FaSA); een innovatief platform dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie.

Concrete toepassingen van FaSA zijn bijvoorbeeld het herkennen van warmtelekken in de gevel voor verduurzaming, just-in-time onderhoud voor verlaagde onderhoudskosten en signalering van balkon doorhanging om veiligheid van bewoners te borgen.

Opgedane kennis wordt gedeeld tussen de publieke en private partijen om lesprogramma’s van studenten aan te laten sluiten op de marktvraag en innovaties te versnellen door inbreng van academische kennis.

Voor meer informatie over dit project zie de website van FaSA www.facadeserviceapplicatie.nl

Looptijd van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 1.842.960

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Het eHealth Gebruikers Gilde

'Proefkamers' laten ouderen wennen aan e-health aanbod.


Wereldwijd komen er meer ouderen. In Nederland is in 2040 naar schatting 26 procent van de bevolking ouder dan 65 jaar en 9 procent ouder dan 80 jaar. De economische impact van deze trend, ook wel ‘Silver Economy’ genoemd, wordt geschat op liefst $15 biljoen wereldwijd in 2020.

Binnen de ‘Silver Economy’ zijn de verwachtingen hoog gespannen ten aanzien van eHealth producten en diensten, die de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen ondersteunen. 

Echter, het is niet al (g)oud wat er blinkt. Kijken we om ons heen dan is de praktijk dat ouderen en degenen die hen verzorgen moderne technologieën maar moeizaam adopteren. Het innovatieve MKB is derhalve op zoek naar manieren om daar verbetering in aan te brengen.

Er komt een 'Proefkamer' bij vijf zorginstellingen: een kortdurend verblijfomgeving waar ouderen (in crisis) met zorgprofessionals en betrokkenen een palet aan eHealth innovaties begeleid kunnen ervaren en eigen maken. Het aanbod, 17 innovaties van zeven regionale eHealth aanbieders (starters, ondernemers, hogeschool), varieert van sensortechnologie voor heuprevalidatie thuis, een ‘coach’ voor het bewaken van de dagelijkse inspanning, tot een slim ‘buurthorloge’ en adaptieve breintraining. Bij succesvolle adoptie in het kortdurend verblijf, zet het eHealth implementatietraject zich voort richting integratie in de thuisomgeving en brede opschaling in het netwerk.

Via deze Proefkamers krijgt het deelnemend MKB toegang tot klanten en markten en kan een impactvolle business case uitwerken. De GezondheidFabriek, penvoerder van het project, zal de kennis opgedaan in het project borgen en duurzaam toepassen in de exploitatie van het FieldLab na afloop van het project. Voor expertise op het terrein van co-creatie, technologie acceptatie modellen, innovatieve business modellen, alsmede zorginhoud wordt gebouwd op het netwerk van het Ben Sajet Centrum, samenwerking van o.a. de Vrije Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, en het Big Data Value Centrum.

Na drie jaar versterkt het project de ‘Silver Economy’ met:
• Maximaal 17 internationaal vermarktbare eHealth innovaties.
• Heeft het regionale, innovatieve MKB toegang tot het ‘eHealth Gebruikers Gilde’ (of FieldLab
• Zijn er 240-1500 eHealth toepassingen, sociaal én technologisch, geïntegreerd door ouderen en betrokkenen in 240-375 woningen in de metropoolregio Amsterdam;
• Is er een brede eHealth opschalingscoalitie gevormd van ten minste 1500 eHealth bewuste ouderen, 50 eHealth deskundige (thuis)zorgprofessionals, en 100 betrokken organisaties;
• En maken zorgaanbieders hun organisaties ‘future proof’ door integratie van eHealth in het dienstenaanbod, ook na de project periode.

Looptijd van 12 december 2017 t/m 31 december 2021.

Bijdrage van Kansen voor West € 890.361

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

LED it be fresh

Is de daglichtloze meerlagenteelt commerciëel haalbaar?


Wereldwijd wordt steeds meer grond voor de landbouw aan de natuur onttrokken en zijn de gevolgen daarvan merkbaar. De teelt maar ook het logistieke traject dat landbouwproducten afleggen trekken een grote wissel op de leefbaarheid van onze planeet.

Dit betekent dat nieuwe, efficiënte productiemethoden nodig zijn om de wereldbevolking te voeden. Een nieuwe mogelijke en kansrijke hightech productiemethode hiervoor is de Daglichtloze Meerlagenteelt. Dan kan voedsel geproduceerd worden op elke plek op de wereld en onder alle klimatologische omstandigheden. Het uiteindelijke doel is verse, veilige en smaakvolle groenten en fruit, vol nuttige inhoudsstoffen te produceren die altijd voorradig en dichtbij verkrijgbaar zijn. Het voedsel wordt geproduceerd op een duurzame manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, in korte eerlijke ketens en gericht op de voedselbehoefte van de mens. Alleen is rond deze manier van telen nog veel onbekend.

Het hoofddoel van het project is dan ook om antwoord te geven op een aantal van deze vragen. Dit zal worden verwezenlijkt door:

• Het opzetten van een onderzoeks-, innovatie- en onderwijsomgeving.  Met als doel om tot betere kennis en inzicht te komen voor het ontwikkelen van nieuw uitgangsmateriaal en een andere teeltmethodieken. 
• De ontwikkeling en realisatie van een klimaat optimale teelt- en productiefaciliteit, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame energie tijdens het productieproces.

• Dit zal uiteindelijk resulteren in een unieke vermarktbare propositie voor de Daglichtloze Meerlagenteelt, op basis van een duurzaam en kostendekkende commerciële en industriële schaal die wereldwijde uitgerold kan worden.

Om deze doelen te realiseren wordt er, door een 3-tal kennisinstellingen en een 5-tal bedrijven uit de gehele keten onderzoek verricht. Uniek in dit project is dan ook dat kennis en expertise omtrent veredeling, teelt, technologie, markt en consumenten door de gehele keten wordt ingebracht en hier partijen uit de verschillende topsectoren in samenwerken.

Looptijd van 1 januari 2018 t/m 31 december 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 2.199.101

Meer informatie: www.europaomdehhoek.nl

 

Duraprint

Nieuwe materialen voor de 3D-print industrie


De berg plastic afval neemt enorm toe. Dit heeft niet alleen grote negatieve effecten voor het milieu, maar zorgt ook voor een grotere belasting op de beperkt beschikbare hoeveelheid niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen zoals olie en gas.

Recycling van plastic en gebruik van plantaardige stoffen zou een alternatief kunnen zijn. Maar helaas is de kwaliteit van het gerecyclede plastic afval matig, en kan maar een klein deel van het bestaande plastic afval gerecycled worden. Daarnaast is het aandeel bioplastics nog erg klein. Dit komt doordat de beschikbare bioplastics zich niet of nauwelijks kunnen meten met olieplastics, tenzij ze ontwikkeld zijn voor specifieke toepassingen zoals in de verpakkingsindustrie.

Het consortium gaat in dit project (DURAPRINT) twee type duurzame 3D-printbare  filamenten (= 'draden')ontwikkelen. De filamenten zullen gemaakt worden van gerecycled PET (polyethyleentereftalaat) afval en van het plantaardige PEF (polyethyleenfuranoate).

Het consortium ontwikkelt ook PEF filament dat door de superieure materiaaleigenschappen gebruikt kan worden in een veel groter toepassingsgebied dan de huidige bioplastics. Op deze manier draagt DURAPRINT bij aan de verduurzaming van de 3D-print industrie. 

Het consortium bestaat uit  Reflow B.V., een jong bedrijf gevestigd in Amsterdam en hoofdaanvrager van DURAPRINT, HVC-groep, Ioniqa, Indorama, Corbion en 3D Makers Zone.

Looptijd van 22 augustus 2018  tot 1 april 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 307.568

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

deLIVER

Poep lijkt oplossing voor diabetes I


Het microbioom, de samenstelling van de micro-organismen in de darm, speelt een centrale rol in het behoud van de gezondheid. Een verstoord evenwicht wordt in verband gebracht met verschillende ziektes, waaronder Type 1 diabetes mellitus (T1DM).

T1DM, vroeger bekend als jeugddiabetes, komt steeds meer voor. Op dit moment is het slechts mogelijk om met insuline-toediening de ernstige gevolgen van de ziekte te beperken. Maar een op de twee mensen met T1DM heeft last van chronische complicaties.

Caelus heeft in nauwe samenwerking met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) een unieke behandeling op basis van darm-bacteriën (microbioom) ontwikkeld. Deze gaat uit van een 'poeptransplantatie' om de samenstelling van het microbioom te herstellen. Recent heeft een team van het Amsterdam UMC aangetoond dat deze behandeling bij nieuwe patienten de afbraak van de bètacellen in de alvleesklier kan remmen en de restfunctie voor tenminste 12 maanden in stand houdt. Mogelijk werkt deze aanpak ook bij patienten die al langer insuline gebruiken. Het doel van het deLIVER project is om deze veelbelovende behandeling op grotere schaal aan te kunnen bieden.

 

Looptijd van 1 januari 2019 t/m 31 december 2021

Bijdrage Kansen voor West € 156.662

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Asbeter

Asbeter: doorbraaktechnologie voor asbestverwerking


Asbeter: doorbraaktechnologie voor asbestverwerking

Elk jaar overlijden in Nederland nog 1.500 mensen aan de gevolgen van asbest. Dat is de reden waarom de overheden in Nederland werken aan de doelstelling om voor 2024 alle asbesthoudende golfplaten van de daken te hebben verwijderd. Er ligt nog 120 miljoen m2 van die golfplaten op de daken. De Asbetertechnologie vermijdt de stort van deze golfplaten en bij stortplaatsen de vervuiling van de bodem met asbest. Asbeter ontwikkelt hiervoor een  asbestdestructieproces op basis van industriële afvalzuren dat voor mens en milieu veilig en betaalbaar is.

Deze innovatieve technologie is op meerdere niveaus circulair:
1. Industriële afvalzuren worden nuttig hergebruikt, waarmee 70% CO2-reductie in de keten wordt gerealiseerd.
2. 20% zuivere silica wordt teruggewonnen voor toepassing als secundair bouwmateriaal.
3. Een calciumhoudende reststroom wordt onderzocht voor diverse nieuwe toepassingen.
4. Een zoute reststroom wordt onderzocht voor toepassing als strooizout.

 
In 2018 wordt gewerkt aan de opschaling van de Asbetertechnologie van labschaal naar een technische installatie.  De huidige milieu- en gezondheidsproblematiek rond asbest vraagt om een technologie die hier zo snel mogelijk een een oplossing biedt. Het Asbeterproces vraagt weinig energie. Hierdoor komt er voor het eerst een betaalbaar proces binnen handbereik.

In de prehaalbaarheidsstudie van oktober 2017 tot april 2018 is de volledige asbestafbraak bewezen en is de business case aangetoond. Uit onderzoek van LCA blijkt dat de verwerking van 100.000 ton asbesthoudende golfplaten leidt tot 70.000 – 100.000 ton CO2-reductie.

Looptijd van 2 juli 2018 t.m 31 maart 2019

Bijdrage van Kansen voor West € 201.386

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

De Startmotor

Maak kennis met een verkenning, onderzoek en pilot ineen: de Startmotor


De Startmotor is een verkenning, onderzoek en pilot ineen. In een participatietraject met zeven deelnemende bedrijven (directie & HR) en onderwijsinstellingen op Rotterdam Zuid onderzoeken we of we in staat zijn om: 

“Bedrijven zo te faciliteren dat scholing van laagopgeleide werknemers (die hiervoor openstaan) geen productiviteitsverlies geeft. We onderzoeken of gerichte ontwikkeling en daarna inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dit ‘verlies’ kan opvangen”.

Met de Startmotor willen we een basis leggen voor een intersectorale ‘ontwikkelketen’ die bedrijven op Rotterdam Zuid stimuleert om op innovatieve wijze personeel in te zetten dat zich door het geboden ontwikkelperspectief prettig(er) voelt en productiever is.

Wij gaan samen met werkgevers, werknemers en werkzoekenden na aan welke ontwikkeling en scholing  (wat betreft inhoud en ook vorm zoals tijd en plaats onafhankelijk) behoefte is. Daarvoor gaan we in gesprek werkgevers over 21st ondernemersvaardigheden, met werknemers die zich willen scholen voor toekomstig werk, met de werkzoekenden zelf en met de (gemeentelijke) jobcoaches en opleiders. Dit om te onderzoeken wat elke actor (voor zichzelf) nodig acht en of de ontwikkeling van de werkzoekenden is te koppelen aan die van zich ontwikkelende laagopgeleide werknemers, zodanig dat er een win ontstaat voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden tegelijk.

Looptijd van 3 september 2018 t/m 31 augustus 2020

Bijdrage van Kansen voor West € 172.714

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Petten Fieldlab

Nucleaire geneesmiddelen steeds meer gepersonaliseerd.


Nucleaire geneeskunde levert een essentiële bijdrage aan de diagnostiek en therapie van ernstige ziekten, vooral van kanker.

De afgelopen jaren zijn er vele succesvolle ontwikkelingen geweest die maken dat nucleaire geneeskunde een specifieke aantoonbare bijdrage kan leveren aan 'personalised medicine'. De verwachting is dat de behoefte aan deze nieuwe nucleaire therapieën sterk zal toenemen als gevolg van de vergrijzing, toegenomen welvaart en de daaraan gekoppelde toename van ouderdomsziekten.


De beschikbaarheid van radioactieve uitgangsproducten en nieuwe nucleaire geneesmiddelen voor klinisch onderzoek en de nucleaire infrastructuur om deze te kunnen maken is echter beperkt. Mede hierdoor is klinisch onderzoek kostbaar en marktintroductie van nieuwe nucleaire geneesmiddelen een relatief langdurig proces. Onderzoekers van universitair medische centra (UMC’s) en bedrijven hebben dringend behoefte aan een efficiënte nucleaire infrastructuur (one-stop-shop) om de doorlooptijd van de ontwikkeling van nieuwe nucleaire medicijnen te bekorten.

In deze context ziet een consortium van NRG, Stichting Voorbereiding Pallas, vier UMC's en twee bedrijven het als een kans én als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ontwikkeling van de nieuwe generatie nucleaire medicijnen te versnellen. ‘Petten’ is uniek door de aanwezigheid van alle relevante schakels voor de productie van isotopen en radioactieve uitgangsproducten. De site heeft bovendien een nucleaire bestemming en biedt voldoende ruimte voor uitbreiding.

Het consortium wil in dit project de volgende doelstelling realiseren: het opzetten van een fieldlab om ontwikkeling en marktintroductie van innovatieve nucleaire geneesmiddelen voor gepersonaliseerde behandeling van kankerpatiënten te versnellen.

Looptijd van 1 juli 2018 t/m 31 december 2022

Bijdrage van Kansen voor West € 6.800.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

H2 Storage by Airborne

Alternatieve oplossing voor zware waterstofcilinders


H2Storage by Airborne heeft de alternatieve oplossing voor de zware stalen cilinders waarin waterstof kan worden opgeslagen.

H2storage ontwikkelt samen met het bedrijf Airborne lichtgewicht cilinders die veilig zijn en bestand tegen zeer hoge druk. De cilinders worden gemaakt van hoogstaand composiet dat al jaren
effectief gebruikt wordt in de olie en gasindustrie. Airborne vervaardigt deze producten al jaren
succesvol volgens de hoge standaarden die deze industrie kent.

Door dit Nederlandse composiet toe te passen in de lucht- en
ruimtevaart, de olie en gas-industrie en in de zero-emissie bussen en vrachtwagens van de toekomst, is er een unieke kans ontstaan om duurzame manufacturing in Nederland op te zetten, en kennis en banen in deze toekomstige schone industrie te creëren. Door deze cilinders op schaal en in hoge mate geautomatiseerd te produceren
levert dit ook weer groeikansen op voor vezel en harsfabrikanten en voor systeem-toeleveranciers voor de bus en truck OEM’s.

Looptijd van 1 okotber 2018 tot 1 juli 2019

Bijdrage Kansen voor West € 133.492

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Innovatiecluster Tech Valley

Noord-Holland investeert in de tech industrie


Noord-Holland kent een belangrijke en innovatieve maakindustrie. Het gaat vaak om relatief kleine nichespelers, die vaak een grote internationale markt bedienen. Innovatie vindt vaak achter de voordeur plaats zonder dat de buitenwereld hier kennis van heeft. Het is de kracht van de sector en tegelijkertijd de zwakte.

De zwakte ligt hem in de relatieve onbekendheid:
• waardoor leren van collega-bedrijven (open innovatie) wordt belemmerd;
• bij studenten, waardoor er een lage instroom van nieuw talent is;
• waardoor innovatiekracht onvoldoende tot resultaat komt.

Het innovatiepotentieel van de maakindustrie in Noord-Holland wordt dus onvoldoende benut. De bedrijven in Noord-Holland zijn ieder op zich sterk in hun eigen assortiment en sector, maar ontberen de slagkracht in R&D om te investeren in automatisering en robotisering van de productiefaciliteiten en kunnen daardoor niet kosteneffectief produceren.

Met een gezamenlijke vorming van een innovatiecluster waarin op basis van open innovatie samen¬gewerkt wordt, kan het cluster deze slagkracht ontwikkelen.

Looptijd van 1 september 2018 tot en met 30 september 2021.

Bijdrage Kansen voor West: € 1.776.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Connecting the DHoTS: Digital Health from Technology to Services

Amsterdam krijgt een 'hartwacht'


Amsterdam krijgt een 'Hartwacht'.

Grootschalige implementatie van nieuwe digitale zorgdiensten kan significant bijdragen aan verbeterde zorg tegen lagere kosten. Denk hierbij aan het monitoren en behandelen van hoge bloeddruk.

Hiertoe is innovatie van de organisatie van zorg noodzakelijk. Alleen sluiten de verschillende belangen niet altijd op elkaar aan. In het project “Connecting the DhoTS” komen alle stakeholders samen. Bij de Amsterdamse huisarts komt De Hartwacht, een nieuwe digitale zorgdienst die zicht richt op patiënten met hart- en vaatziekten. De patiënten krijgen een gebruiksvriendelijke app. Als dit project een succes wordt, dan volgt uitbreiding naar andere chronische ziekten, zoals astma, COPD, diabetes, HIV en hepatitis B/C


Amsterdam wordt de proeftuin om nieuwe governance-, organisatie- en financieringsmodellen te verkennen om digitale zorginnovaties duurzaam uit te rollen. 

Met de partners in dit project zijn alle competenties in huis om het project tot een succes te maken.

Looptijd van 1 oktober 2018 tot 30 september 2021.

Bijdrage Kansen voor West €  746.362

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Fieldlab Unmanned Valley Valkenburg

Nieuwe toepassingen voor gebruik van drones


Intelligente robots of zogenaamde unmanned systems spelen een steeds belangrijkere rol in onze economie en hebben een snel groeiende impact op onze samenleving. Vooral het gebruik van drones (unmanned aerial vehicles) voor allerlei nuttige toepassingen groeit snel. Innovatieve technologieën maken nieuwe toepassingen mogelijk voor diverse sectoren zoals land- en tuinbouw, bouw en inspectie, bewaking en veiligheid, transport en logistiek en de vrijetijdsindustrie.

Unmanned Valley Valkenburg zet in op het ondernemersklimaat in Valkenburg en regio Zuid-Holland, onder andere door het aantrekken van start-ups en spin-offs en door publiciteit. Naar verwachting groeien bedrijven die zich vestigen in Valkenburg sneller door de aanwezigheid van kennis via onderzoek van bijvoorbeeld TU Delft, TNO, ESA-ESTEC en Universiteit Leiden.

Dit project start met een fieldlab Unmanned Valley Valkenburg en heeft tot doel verder door te groeien.

Looptijd van 1 november 2017 tot 1 november 2020.

Bijdrage Kansen voor West: € 3.082.355

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

SMITZH

Maakbedrijven, gebruik slimme maaktechnologie!


SMITZH is een programma dat wil bevorderen dat veel meer maakbedrijven in Zuid-Holland de Slimme Maaktechnologie gaan gebruiken.  Bijvoorbeeld robots en cobots, sensoren en slimme gegevensverwerking (big data, artificial intelligence), digitalisering van inkoop en ontwerpprocessen et cetera.

Om maakbedrijven te helpen daarin een keuze te maken, organiseren we workshops over deze technologieën. Daarin worden de ondernemers uitgedaagd om op een rij te zetten wat voor hun bedrijfsprocessen de meest kansrijke innovaties zijn.

Er komen vouchers beschikbaar voor de Zuid-Hollandse bedrijven vouchers. Hierdoor kunnen zij deze workshops kosteloos volgen.

Looptijd van 1 juni 2019 tot 1 juli 2021

Bijdrage Kansen voor West € 150.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Kardio

Bypassoperaties aan het hart verbeterd en vereenvoudigd.


Het Utrechtse medische technologiebedrijf AMT Medical heeft met ELANA Heart Bypass een unieke technologie ontwikkeld om bypassoperaties van het hart te verbeteren en vereenvoudigen.

Hierdoor hartpatiënten sneller terugkeren naar hun dagelijkse leven. Bovendien is de methode gemakkelijk te leren waardoor patiënten over de hele wereld geholpen kunnen worden.

Het KARDIO project vormt een belangrijke stap in de strategie om marktintroductie van ELANA Heart Bypass te realiseren en voor de ambitie om deze ingreep overal ter wereld beschikbaar te maken.

Het project wordt uitgevoerd samen met het St. Antonius Ziekenhuis en het UMC, in Utrecht.

Looptijd: 19 oktober 2018 t/m 28 februari 2021

Bijdrage Kansen voor West € 1.057.101

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Multiflex-intallatie Upcycling city 2.0

Hoogwaardige biopallet in plaats van aardgas


In 2050 moet Nederland compleet gestopt van het aardgas af zijn. Dit is een omvangrijke opgave omdat het gebruik van aardgas sterk verweven is in de maatschappij.  Een goed, betaalbaar en inpasbaar substituut vinden is daarmee één van de grootste uitdagingen voor de energietransitie in Nederland.

Alternatieven voor aardgas moeten concurreren met de lage prijs van aardgas. Binnen het ‘Upcycle City 2.0’-project willen de samenwerkingspartners een innovatief productieproces realiseren waarmee een hoogwaardige biopellet kan worden geproduceerd uit laagwaardige houtige biomassa.  Deze biopellet kan worden gebruikt als substituut voor aardgas voor de verwarming van woning- en utiliteitsbouw.

Binnen het project willen de samenwerkingspartners, gezamenlijk met eindgebruikers in de tuinbouw en industrie, demonstreren dat deze pellet hetzelfde gebruiksgemak en comfort kan bieden als aardgas. De prijs van de biopellet is echter hoger dan de prijs van aardgas.

In het project worden de biopellets op industriële schaal getest, om daarmee het productieproces en eindproduct te valideren. Daarna worden de pellets gecertificeerd als zijnde een duurzaam alternatief voor aardgas, en komen  de pellets in aanmerking voor SDE+-subsidie. Hierdoor wordt de prijs lager dan die van aardgas.

Looptijd van 19 oktober 2018 t/m 31 mei 2022

Bijdrage Kansen voor West € 2.439.237

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Impuls Lage Weide

Impuls Lage Weide

 

Het project ‘Impuls Lage Weide’ omvat activiteiten die het vestigingsklimaat en de kwaliteit van het bedrijventerrein verbeteren. De aanvrager, Werkstichting Lage Weide, exploiteert daarbij zelf structureel geen vastgoed- of bedrijfsactiviteiten. Zij verbindt en jaagt aan en faciliteert daar waar nodig.

Werkstichting Lage Weide fungeert als werkorganisatie voor het activiteiten- en projectenprogramma van Industrievereniging Lage Weide. De werkstichting zorgt voor structurele inzet, waar deze voorheen versnipperd was over alle leden. Het project ‘Impuls Lage Weide’ is belangrijk voor de ambities van stakeholders in het gebied en de lokale beleidskaders van de stad en regio Utrecht en aanpalende programma’s.

Een professionele werkorganisatie draagt bij aan het aantrekken van nieuwe business en investeerders, verbeteren van de bereikbaarheid en versterken van het imago van Lage Weide. De focus ligt op ontwikkeling van een duurzame economie met kansen voor werk op alle niveaus. Hiermee vervult Lage Weide een cruciale rol voor de stad en regio Utrecht. Daarbij staan zaken als huisvesting van bedrijven, creëren van banen, in- en doorvoer van goederen, duurzame stadsdistributie, nutsvoorzieningen en een betere bereikbaarheid van stad en regio centraal.

Looptijd: van 1 januari 2019 t/m 31 december 2022

Bijdrage Kansen voor West € 900.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Ontwikkeling X-Crypto 7500

Ontwikkeling X-Crypto 7500


Gevoelige gegevens en kritieke informatie of organisaties moeten beter beschermd moeten worden, om afluisteren, manipuleren van bewijs, spionage of onderscheppingen op mobiele of IoT-netwerken te voorkomen.

In dit project wordt de X-Crypto 7500 ontwikkeld. De X-Crypto 7500 is een encrypted smartphone die voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen van het Ministerie van Defensie. En kan gebruikt worden in binnen en buitenland.

Het unieke aan dit project is ook dat niet alleen de software, maar ook de hardware volledig in huis worden ontwikkeld, zodat het consortium kan garanderen dat er geen “backdoors” door fabrikanten, overheden, geheime diensten, investeerders of derden ingebouwd kunnen worden, of dat er gecompromitteerde hard- en software binnenkomt: “Veiligheid first“.

Vanaf het begin gaat het consortium een duurzame samenwerking aan met Hogeschool Leiden waarin stagiaires van de Hogeschool bij het consortium praktijkervaring opdoen. Ook het stimuleren van leerlingen in het MBO om hen te laten kiezen voor de cybersecurity tak ziet het consortium als een van haar doelstellingen.

 Looptijd van 2 april 2019 t/m 31 oktober 2020

Bijdrage Kansen voor West € 989.906

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Routekaart Token financiering

Routekaart Token financiering

In dit project richten de projectpartners BLOCKLAB, YES!DELFT en LIFT-OFF zich op het ontwikkelen van een grondige en integrale best practice methodiek in de vorm van een routekaart voor token financiering. Zo wordt de keuze om erin de stappen en de ontwikkeling & uitvoering van token financiering voor Rotterdamse MKB-bedrijven in de (door-)groei fase gefaciliteerd. Er bestaat in Nederland geen vergelijkbaar initiatief/ routekaart die de ondernemer begeleid bij alle facetten rond token financiering. Dit is innovatief voor Nederland en zal uiteindelijk bijdragen aan blockchain initiatieven in de metropoolregio Rotterdam Den Haag, gericht op onder andere de logistieke sector.

Looptijd van 1 juni 2029 - 1 april 2020

Bijdrage Kansen voor West € 102.278

Meer informatie: www.europaomdhoek.nl

Groupcharge app: Efficient charging for CorporateEV-fleets

Groupcharge app: Efficient charging for CorporateEV-fleets

De belangrijkste knelpunten voor een grootschalige transitie naar elektrisch personenvervoer liggen op twee niveaus:

 • de EV-rijders hebben te weinig laadpalen en ze zijn bang dat ze langs de weg stil komen te staan.
 • Corporate EV-fleet managers en laadpaalexploitanten hebben nu geen mogelijkheden om hun laadpalen te optimaliseren. En de laadpalen worden het grootste deel van de tijd bezet gehouden door mensen die niet aan het laden zijn.

Social Charging voor Corporates (bedrijfsvloten) met de Groupcharge app pakt bovenstaande problemen aan. Social Charging maakt het mogelijk om laadpalen te delen. Rijders kunnen contact met elkaar opnemen en overleggen, plaats maken, resp. het oplaadmoment plannen. Omdat de laadinfra beter beschikbaar is, wordt de ‘range anxiety’ van EV-rijders minder.

Door de Groupcharge app wordt ook de bezettingsgraad/efficiency van een laadpaal groter.

Looptijd van 1 maart 2019 toto 1 maart 2021

Bijdrage Kansen voor West € 346.180

Meer informatie: www.europaomdhoek.nl

Het BouwLab R&Do

Het BouwLab R&Do

Het BouwLab is een Living Lab waarin (MKB)-ondernemingen uit de bouwsector kunnen experimenteren, co-creëren en innoveren. De proeftuin biedt een fysieke locatie met de state-of-the art in digitale productietechnieken, die openstaat voor innovatieve pilot- en proefprojecten van het MKB.

Tegelijkertijd vormt het BouwLab R&Do een ecosysteem van relevante stakeholders: bedrijven, onderwijs-instellingen, overheden en opdrachtgevers worden nauw bij het Living Lab betrokken. Door betere toegang tot nieuwe technologie, betere kennisuitwisseling en betere aansluiting met onderwijsprogramma’s kan de bouwsector innovatie versnellen.

Looptijd: van 1 mei 2019 tot 1 mei 2022
Bijdrage Kansen voor West € 478.225
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Stimuleringsregeling Inventarisatie Smart Industry Noordwest Nederland

Stimuleringsregeling Inventarisatie Smart Industry Noordwest Nederland

Net zoals in de rest van Nederland, zijn er in de Noordwestvleugel bedrijven die weinig weten van de Smart Industry principes en bedrijven die er al in thuis zijn .

De inzet van de inventarisatievouchers blijkt voor alle bedrijfsprofielen gunstig te zijn.

De aandacht voor Smart Industry is verschilt per regio. De inzet van vouchers vraagt dan ook om een regionale aanpak. Brancheorganisaties, participatie- en ontwikkelingsmaatschappijen, clusters en fieldlabs hebben een goed beeld van de

informatievraagstukken in hun netwerk binnen de Noordwestvleugel. Mede dankzij de Fieldlabs kan een groot deel van de informatievraagstukken binnen Smart Industry beantwoord worden; inhoudelijk en facilitair. Dit gebeurt bijvoorbeeld in workshops op het gebied van Blockchain, kennissessies cybersecurity, Smart working, etc.

Looptijd van 2 september 2019 tot 1 september 2021

Bijdrage van Kansen voor West € 150.000

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Automatisering realiseren door standaardisering

Automatisering realiseren door standaardisering

Om goed te kunnen automatiseren is het belangrijk dat de productie eerst gestandaardiseerd wordt. Dat wil zeggen dat er zo min mogelijk losse handelingen nodig zijn. Dat gebeurt door het productieproces in stukken te knippen en per onderdeel na te gaan hoe het vereenvoudigd kan worden.

Om vervolgens de stap naar automatisering te zetten wordt gekeken welke ondersteunende (digitale) processen inpasbaar zijn.

Looptijd 17 juni 2019 tot 15 juni 2020
Bijdrage Kansen voor West € 10.000 (stimuleringsregeling)
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Energie Academie

Energie Academie verbindt vraag en aanbod in de bouw- en installatiebranche

De gemeente Den Haag heeft als ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn. De investeringen in de duurzame energietechnologieën leiden op korte termijn tot meer werkgelegenheid in de bouw, techniek, circulaire economie en mobiliteitssector (er worden in totaal circa 4.500 nieuwe banen verwacht).

Naast het bestaan de tekort in de bouw- en installatiebranche. Daartegenover staat dat er in Den Haag 27.000 bijstandsgerechtigden en in totaal 45.000 werkzoekenden zijn. Concreet betekent dit een mismatch (zowel kwalitatief als kwantitatief) tussen vraag en aanbod. De Energieacademie levert een bijdrage aan het verbinden van vraag en aanbod. In de Energieacademie worden bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen samengebracht.

Arbeidskandidaten maken op een fysieke plek kennis met de banen die door de energietransitie vrijkomen en kunnen vervolgens op een laagdrempelige en praktijkgerichte manier een vak leren onder begeleiding van leermeesters.

Looptijd van 1 april 2019 tot 1 april 2021
Bijdrage van Kansen voor West € 785.000
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Techniek Experience Center

Techniek Experience Center

In de wijk Overvecht komt het Techniek Experience Center (TEC). TEC Utrecht wordt een leerzame en inspirerende speel-werkplaats waar professionals hun passie voor techniek, creativiteit en innovatie delen met de bouwers van morgen. Omdat het TEC gaat gebruik gaat maken van bestaande programma’s worden in korte tijd de volgende bouwstenen gerealiseerd:

- Binnenschools programma Primair Onderwijs (De Uitvinders); doelgroep 4-12 jaar.
- Binnenschools programma Voortgezet- en Beroepsonderwijs (Invented by); doelgroep 13-18 jaar.
- Een fysieke experience locatie in Overvecht voor publieks- en schoolbezoek (Ontdek/Uitvindfabriek);
  doelgroep 6-18 jaar (en volwassenen)

Het doel van TEC Utrecht de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen, het arbeidspotentieel te vergroten en de toeleiding naar werk te verbeteren door de ontwikkeling van vraaggestuurd arbeidsaanbod.

Looptijd van 1 juli 2019 tot 1 juli 2022
Bijdrage van Kansen voor West € 600.000
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

TechGroundsWest

Technische ondernemerschap en digitale vaardigheden voor arme wijken

De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) draait op volle toeren en de werkloosheid is op het laagste punt in zeventien jaar. Toch is er ondanks de bloeiende economie veel werk te doen. Er staan nog teveel mensen langs de kant. Heel specifiek voor de MRA is, dat er aan de ene kant een groot tekort is aan (tech)talent is en dat tegelijkertijd de arbeidsmarkt onvoldoende divers is. De Amsterdam

Economic Board heeft daarom TechGrounds opgezet. TechGrounds brengt tech ondernemerschap en digitale vaardigheden naar de kansarmere communities en wijken in Nederland. Uiteindelijk moet het ervoor zorgen dat tech echt van iedereen wordt.

Looptijd van 1 juni 2019 tot 1 juni 2022
Bijdrage van Kansen voor West € 300.054
Meer informatie: www.europaomdhoek.nl

Surgic Aid

Beoordeling handelingen OK-teams geautomatiseerd

Wereldwijd staan zorgstelsels onder grote druk. Zorgkosten blijven stijgen en er bestaan grote personeelstekorten. Daarnaast is er sprake van een tekort aan standaardisatie bij chirurgische ingrepen, waardoor er grote verschillen bestaan in de kosten en patiëntuitkomsten tussen ziekenhuizen. Er bestaat dus een grote maatschappelijke behoefte naar manieren om de efficiëntie en de kwaliteit van chirurgische zorg te vergroten, en om de opleiding van personeel op de operatiekamer te verbeteren.

Binnen het SurgicAId project wordt op basis van kennis van het Amsterdam UMC en de UvA de eerste technologie ontwikkeld voor geautomatiseerde, objectieve beoordeling van chirurgen en OK-teams op basis van video-data uit de OK.

In het project worden tools ontwikkeld en gevalideerd, die na het project in 2023 op de markt gezet kunnen worden voor gebruik bij vijf verschillende ingrepen voor OK-team evaluatie, en voor 40 verschillende ingrepen voor chirurgevaluatie.

Looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2023
Bijdrage van Kansen voor West € 877.139
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Bloedafname innovatie

Bloedafname innovatie

Wereldwijd worden er jaarlijks miljarden diagnostische bloedafnames per jaar uitgevoerd. Bloedafname is een proces met hoge kosten waarbij bovendien een groot aantal fouten optreedt. Belangrijke problemen voor laboratoria bij de bloedafname zijn in vitro hemolyse, de afbraak van rode bloedcellen in de bloedbuis. Dit leidt direct tot verkeerde resultaten met bijbehorende risico’s voor de patiënt.

Vitestro ontwikkelt samen met St. Antonius ziekenhuis een bloedafname innovatie die bovenstaande kwaliteitsproblemen kan terugdringen. Bovendien wordt het proces sneller, beter en goedkoper. Het product kan binnen zes tot acht maanden op de markt zijn.

Looptijd van 1 juni 2019 tot 1 januari 2022
Bijdrage van Kansen voor West € 1.358.612
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

National eHealth Living Lab

National eHealth Living Lab

National eHealth Living Lab

Om de zorg betaalbaar te houden is inzet van slimme, schaalbare technologie onmisbaar. eHealth biedt hiervoor een breed palet aan oplossingen, zoals telemonitoring en beslisondersteuning. De potentie van en daarmee de vraag naar eHealth producten is enorm, en in regio West is de benodigde kennis en het innovatiepotentieel ruimschoots aanwezig. We zien echter dat nog maar een fractie van de eHealth producten diensten ook écht toegang krijgt tot de zorgmarkt. Dat komt omdat:

 • Ontsluiten van big data nog te complex is
 • Het lang duurt om de effectiviteit te valideren
 • Structureel geld voor eHealth ontbreekt

 

Het MKB is niet in staat om deze complexe knelpunten zelf op te lossen. In dit project ontwikkelt NeLL samen met de projectpartners aan oplossingen. Het Fieldlab is dan ook een grote bron van innovativiteit. Het Fieldlab bespaart ook kosten. Bijvoorbeeld: door gebruik te maken van de R&D infrastructuur in de veilige test- en demonstratieomgeving wordt de validatieperiode gehalveerd. Daarnaast zet het NELL Fieldlab haar eigen grote netwerk in om bedrijven met elkaar in contact te brengen.

Looptijd van 1 november 2019 tot 1 november 2022

Bijdrage Kansen voor West € 1.422.215

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Rood Noot

Rood Noot

De oude stadsboerderij Rood Noot (vlak bij de zgn Gele Brug)  wordt gerestaureerd. De eigenaren gaan samen met studenten van de HKU en toekomstige medewerkers de boerderij inrichten als een stadsbrouwerij met een horeca voorziening. Het wordt een culturele ontmoetigsplek op de cultuuras Leidse Rijn.

Het bijzondere van deze stadsbrouwerij is dat hij serieus werk biedt aan mensen met en grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Looptijd van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2021
Bijdrage Kansen voor West € 683.618
Meer informatie www. europaomdehoek.nl

Mobility assistive Technologies Fieldlab (MAT)

Mobility assistive Technologies Fieldlab (MAT)

Nederland wordt ouder. En voor veel mensen komen daarmee ook de beperkingen. Van de ouderen boven de 70 heeft zelfs 40 % moeite met bewegen. Die groep wordt alleen maar groter. Daarom zijn er slimme, inventieve mobiliteitsoplossingen nodig.  Want de mate waarin je kunt bewegen heeft direct effect op de kwaliteit van leven, de mate waarin je kunt mee doen, voor je zelf kunt zorgen en je veiligheid.

Met slimme oplossingen gaat de revalidatiezorg omhoog, en de belasting op mantelzorgers en de zorgkosten naar beneden. Mobiliteitsoplossingen kunnen zich richten op bewegen binnenshuis (denk aan sensoren, robotica, Internet of Things) en buitenshuis (oriëntatie en navigatietechnologie ondersteund door virtual & augmented reality en serious games).

Dit project heet Fieldlab Rehabilition & Mobility (voorheen bekend als MAT-Fieldlab). Vrij vertaald een plaats waar medisch-technische bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan mobiliteitsassistentie. Samen zoeken wij naar concrete oplossingen voor problemen waar met name ouderen mee geconfronteerd worden. Het mooie van dit Fieldlab is, dat ook de eindgebruiker meedoet.

Looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2023
Bijdrage Kansen voor West € 930.729
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Ontwikkeling Associate Degree Software Development

Nieuwe opleiding helpt mismatch op de ICT arbeidsmarkt te verkleinen

Ook op de ICT arbeidsmarkt is sprake van mismatch. Om die te verkleinen wordt de  Associate Degree Software Engineering ontwikkelt. Dit gaat zorgen voor een betere aansluiting tussen het mbo en hbo en een betere aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt. Dit vergroot ook de kansen van mbo studenten om een opleiding op hbo niveau te volgen. In deze Associate Degree stuurt de praktijk de theorie. Dit zorgt ervoor dat studenten altijd kennis opdoen die voor de arbeidsmarkt relevante is. Het wordt een doorlopende leerlijn.

Looptijd van 21 oktober 2019 t/m 20 oktober 2021
Bijdrage Kansen voor West € 200.000
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

3D Printing voor slimme noodwoningen

3D Printing voor slimme noodwoningen

Door klimaatverandering zal het aantal natuurrampen wereldwijd fors in aantal toenemen. En daarmee de vraag naar tijdelijke behuizing. Op dit moment wordt veelal geen gebruik gemaakt van de potentie van digitale productietechnieken om een betaalbaarder, slimmere noodwoning (shelter) te maken die aangepast is aan de lokale context.

In dit project is een shelter ontwikkeld gebaseerd op computergestuurde freesproductie van plaatmateriaal uit agrarische reststromen: CNC Shelter Haiti. Er zijn echter een aantal technische knelpunten (fundering, drainage etc) die niet in deze productietechniek en dit materiaal kunnen worden gerealiseerd. Daarom is de zoektocht gestart naar een aanvullende digitale productietechniek + materiaal die samen met de huidige deeloplossing een werkende totaaloplossing kan bieden.

Looptijd 1 december 2019 t/m 24 april 2020
Bijdrage Kansen voor West  € 10.000 (stimuleringsfonds)
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

CoCoMine-2

CoCoMine-2

In CoCoMine-2 doet het bedrijf SCW Systems onderzoek naar de omzetting van (gasvormig) CO2 in commercieel succesvolle producten, zodat CO2 permanent aan de atmosfeer wordt onttrokken.  Deze omzetting vindt plaats in een innovatief proces, dat opgeschaald kan worden. In dit proces reageert gasvormig CO2 met olivijn - een veelvoorkomend mineraal gesteente - en wordt omgezet naar een vaste stof. Deze vaste stof is een fijn poeder dat geschikt is voor meerdere toepassingen in grote markten zoals o.a. de beton- en papierindustrie.

De naam van het project CoCoMine, staat voor Continue CO2 Mineralisatie voor Negatieve Emissies. Dat wil zeggen een combinatie van energieopwekking met biomassa in combinatie met de permanente vastlegging van het daarbij vrijkomende CO2 in de vorm van vaste grondstoffen. Dit staat bekend als zogenaamde “negatieve emissie van CO2”.

Het doel van dit project is aan te tonen dat het mogelijk is om, met behulp van mineralisatie, op industriële en continue schaal CO-2 opnieuw te gebruiken. En dat de geproduceerde mineralen als grondstof kunnen dienen voor andere processen en eindgebruikers.

Looptijd 1 september 2019 t/m 31 december 2020
Bijdrage Kansen voor West € 38.757
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Nieuwe energie voor Groenoord

Nieuwe energie voor Groenoord

Woningcorporatie Stichting Woonplus  Schiedam werkt samen met gemeente Schiedam, provincie Zuid-Holland en diverse andere partijen hebben een lokale green deal gesloten met als doel de wijk Groenoord voor 2030 geheel aardgasvrij te maken.

Groenoord werd in de jaren ’60 gebouwd. Er is veel hoogbouw, de woningdichtheid is hoog en er is weinig variatie in typen woningen. Woonplus bezit ongeveer 58% van alle woningen.

Groenoord ligt naast de LON, de hoofdtransportleiding van restwarmte van de afvalverbranding in Rozenburg naar het warmtenet van Rotterdam. Uit onderzoek blijkt  de ontwikkeling en uitrol van een warmtenet de goedkoopste manier om de wijk aardgasvrij te maken.

De subsidie is bedoeld voor de eerste fase van het project. Hierin worden 915 woningen op het warmtenet aangesloten. Dit is de cruciale eerste fase in de uitrol van het warmtenet. Als dit slaagt volgt de rest van de wijk. 

Het aardgasvrij maken van Groenoord zal resulteren in een grootschalige reductie van de CO2 uitstoot van de wijk: wanneer het warmtenet is uitgerold voor de hele wijk zal de gebouw gebonden CO2 uitstoot van de wijk zijn verminderd met 6.736 ton per jaar, oftewel een afname van 49%.

Looptijd van 1 augustus 2019 tot 1 april 2023
Bijdrage van Kansen voor West € 3.655.425
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Innovatiecentrum Adore

Adore ontwikkelt innovatieve celtherapieën tegen diverse ziektes

In een nieuw te bouwen innovatiecentrum bij Amsterdam UMC op de Zuidas werken wetenschappers en onderzoekers samen met het midden- en kleinbedrijf (MKB), farma-industrie en kennisinstellingen voor nieuwe behandelingen tegen kanker en hersenziekten. Kansen voor West, een samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies en de vier grote steden, geeft dit samenwerkingsmodel een subsidie van bijna 2,5 miljoen euro.

In het nieuwe centrum gaan kankeronderzoekers samenwerken met neurowetenschappers. Deze kruisbestuiving moet leiden tot nieuwe celtherapieën, zoals immuuntherapie tegen kanker of stamceltherapie bij multiple sclerose. In het Imaging Center van Amsterdam UMC is de effectiviteit van de behandeling te volgen.

Therapieën van de plank halen
Het onderzoekscentrum heeft als ambitie innovatieve celtherapieën naar de patiënt te brengen. Hematoloog Tuna Mutis, van Amsterdam UMC: “Medicijnen voor bijvoorbeeld bloedkanker zijn duur en vaak gemaakt voor één persoon. In het onderzoekscentrum willen we therapieën ontwikkelen die breed toepasbaar zijn voor een grote groep patiënten. Hetzelfde geldt voor behandelingen voor hersenziekten.”

Looptijd 1 juli 2019 t/m 31 december 2023
Bijdrage Kansen voor West € 2.489.686
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Airport Technology Lab

Airport Technology Lab

De luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de gemeente Rotterdam zijn een samenwerking aangegaan om een breed innovatie programma rondom de luchtvaart tot uitvoering te brengen. Dit programma wil een bijdrage te leveren aan een duurzame omgeving van luchthavens.

De uitvoering van het programma wordt ondergebracht in het Airport Technology (field) Lab.

In dit fieldlab kunnen alle partijen uit de kennisketen nauw samenwerken aan innovaties op het terrein van luchthavenprocessen en -management. Het doel van het lab is om innovaties te versnellen en gereed te maken voor gebruik op de vele (regionale) luchthavens op de wereld. De ontwikkelde innovatieve producten en diensten zullen een belangrijke rol gaan vervullen in het mogelijk maken van de duurzaamheidsdoelen in de luchtvaart, voor zover die vallen binnen het luchthaven domein.

Het fieldlab consortium bestaat uit MKB-bedrijven en opleidingsinstellingen op academisch, HBO en MBO niveau. Zo wordt het ATL ook goed bruikbaar is voor andere MKB-ers, start-ups en onderwijs. De ontwikkeling van het Airport Technology Lab sluit naadloos aan op het provinciale en regionale beleid.  

Looptijd van 1-7-2019 tot 30-6-2022
Bijdrage Kansen voor West: € 1.304.779
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland

Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland

Door de stijgende wereldbevolking is er grote behoefte aan vernieuwende landbouwmethoden die meer voedsel per m2 opleveren. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het verticaal telen van producten in een gesloten, volledig geconditioneerde omgeving, waar de teelt (meestal) in meer lagen boven elkaar geproduceerd wordt met minimaal ruimtegebruik en zonder het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De vooruitzichten voor deze manier van telen zijn erg goed.  

De ontwikkelingen buiten Nederland gaan echter zo snel dat het de leidende positie van Nederland bedreigt, maar anderzijds ook grote kansen biedt. Als de Nederlandse tuinbouw onvoldoende bij deze wereldwijde ontwikkeling aanhaakt mist de sector de boot. Er is in Nederland al veel kennis en expertise aanwezig op dit gebied. Maar de kennis en expertise is erg versnipperd. Partijen weten elkaar onvoldoende te vinden en het ontbreekt de sector daardoor aan voldoende (internationale) slagkracht. Om deze versnippering tegen te gaan en de aanwezige kennis en expertise op één centrale plek in Nederland samen te brengen is het idee voor een Fieldlab Vertical Farming in Zuid- Holland ontstaan. In dit project wordt dit fieldlab opgezet en vier jaar geexploiteerd. Daarna zou het lab op eigen benen moeten kunnen staan.

Looptijd van 1 juli 2019 tot 1 juli 2023|
Bijdrage Kansen voor West € 1.499.834
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

3D techniek voor restauratie monumenten

3D techniek voor restauratie monumenten

De subsidie wordt gebruikt om een haalbaarheidsonderzoek te financieren naar de mogelijkheden om digitale technieken (3D scanning & 3D printing) in te zetten bij de reproductie en reparatie van cultureel erfgoed objecten. Het onderzoek geeft inzicht in de technische haalbaarheid, de marktpotentie/innovatiewaarde en eventuele wettelijke kaders die van toepassing zijn.

 

Looptijd van 3 oktober 2019 tot 1 oktober 2020
Bijdrage Kansen voor West € 10.000  (stimuleringsfonds)
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Framome

Tumorbiopt sneller geanaliseerd

In het Framome project slaan de partners Frame Therapeutics, het Amsterdam UMC en het UMCG de handen in één. Het consortium brengt noodzakelijke patientenmaterialen en klinische kennis samen met de nieuwste kennis en kunde op het gebied van DNA en RNA sequencing en bioinformatica en machine learning. Dit met het doel om methoden  te ontwikkelen ter ondersteuning van een geautomatiseerde pijplijn voor het ontwerpen van gepersonaliseerde kankervaccins, FramePro.

De FramePro pijplijn biedt een volledig gestandaardiseerd en gevaloriseerd proces waarin een tumorbiopt, afkomstig van een patiënt, binnen twee weken kan worden geanalyseerd en vertaald naar een ontwerp voor een gepersonaliseerd kanker vaccin. Door middel van de FramePro pijplijn is het dus mogelijk om op een schaalbare manier de transitie van niet of semi gepersonaliseerde naar volledig gepersonaliseerde kankervaccins te maken.

Looptijd 6 februari 2020 t/m 28 februari 2022
Bijdrage Kansen voor West € 491.052
Meer weten: www.europaomdehoek.nl

New Creatives

Brug tussen stedelijke straatcultuur en creatieve industrie

Immigratie, globalisering, populaire cultuur en digitale ontwikkelingen staan aan de basis van een nieuwe stedelijke straatcultuur die in veel wereldsteden tegelijk ontstaat. Deze nieuwe straatcultuur komt voort uit een prachtige mix van etnische en sociale achtergronden en maakt gebruik van allerlei nieuwe materialen, technieken en vormen. Ze vindt veel weerklank bij jonge consumenten uit grote steden over de hele wereld.

De jongeren die opgroeiden in deze gemeenschappen en het beste weten hoe je hen kan bereiken, vinden tegelijk hun weg niet in de creatieve industrie. Hierdoor dreigt de Amsterdamse creatieve industrie de boot te missen

Het project New Creatives slaat de brug tussen deze twee werelden. Door industrie, talent en opleidingen samen te brengen, samen te laten werken en samen te laten leren, vinden vraag en aanbod elkaar en worden nieuwe vormen van samenwerken gevonden. Dit geeft een belangrijke impuls aan de creatieve industrie en creatieve makers uit de buitenwijken van de stad.

Looptijd 1 september 2020 tot 1 september 2021
Bijdrage Kansen voor West € 89.027
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

GrowX 2.0

De eerste vertical farm in Amsterdam

In het project GrowX 2.0 werken GrowX en WUR/AMS Institute samen met verschillende kennisinstellingen om de teelt van gewassen in een vertical farm te automatiseren en zo de kostprijs te verlagen. Samen worden er andere type lampen en een nieuwe koelingstechniek in de vertical farm geplaatst, waardoor het ideale groeiklimaat wordt gecreëerd. Daarnaast wordt de teelt gerobotiseerd. De robots worden voorzien van camera’s zodat de data van de gewassen wordt geregistreerd. Samen met de Wageningen Universiteit wordt de data geanalyseerd en onderzocht hoe de teelt productie kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast wordt er AI en IoT software toegepast, zodat de cel volledig geautomatiseerd kan werken.

De verwachting is dat het project “GrowX 2.0” na afloop heeft bewezen dat met de aangepaste technieken en AI software, vertical farming rendabel kan zijn. GrowX heeft momenteel één klimaatcel die break-even draait. In deze klimaatcel blijven de gewassen die geteeld worden voor de commerciële productie. De pilot cel van GrowX 2.0 wordt ingezet voor het doen van onderzoek naar het verder optimaliseren van het groeiklimaat, met een zo laag mogelijk energieverbruik. Het is uiteindelijk het doel dat de klimaatcellen met de GrowX 2.0 techniek as a service worden aangeboden en dat Amsterdam zich wereldwijd op de kaart kan zetten als kenniscentrum voor lokale voedselproductie in de stad. Om dit te realiseren is er al contact met Amsterdam Trade.

De resultaten en potentie van de nieuwe vertical farming technologie zal worden gepresenteerd in een position paper dat AMS Institute, de WUR en GrowX samen maken. In deze paper wordt de betekenis van deze innovatie voor de positie van vertical farming voor de voedselvoorziening van steden beschreven.

Looptijd 10 februari 2020 t/m 1 juli 2021
Bijdrage Kansen voor West € 663.718
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

De Kazerne

Wijk Reigersbos krijgt een buurtwerkplaats

Met de Kazerne brengen we een werklocatie terug in het hart van de wijk Reigersbos in Amsterdam Zuidoost en stimuleren we de wijkeconomie. Er worden in de broedplaats werkruimtes verhuurd aan creatieve bedrijven en zzp’ers.

Daarnaast zijn er voorzieningen waar lokale ondernemers gebruik van kunnen maken, de sportzaal voor culturele en sportondernemers, de buurtwerkplaats is te benutten als vergaderruimte en in de geluidsstudio’s kunnen muziekondernemers ruimte huren. Voor initiatiefnemers uit de buurt is er ruimte, in de remise en buurtwerkplaats, om invulling te geven aan hun eigen activiteiten. Zo nodig krijgen zij daarbij begeleiding en ondersteuning.


Looptijd 1 juni 2019 t/m 29 oktober 2021
Bijdrage Kansen voor West € 281.262
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Pop Up Urban Mine

Sloopbeton wordt weer waardevol bouwmateriaal

Beton is een van de meest vervuilende producten ter wereld. Het product wordt opgebouwd uit cement, grind, zand en water. Met name bij de productie van cement komt veel CO2 vrij. De cementindustrie is daardoor goed voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot1. Met dit project dragen Smart Circular Products (SCP) en Urban Mine, in samenwerking met de TU Delft, samen bij aan de volgende twee uitdagingen: 1. het verwerken van (zwaar) vervuild betonpuin en 2. het leveren van CO2-neutraal en 100% circulair beton dat direct bruikbaar is in nieuwe bouwprojecten in de MRA.

De installatie die in dit project wordt ontwikkeld verwerkt betonpuin dat is geoogst uit oude bebouwing tot de elementaire delen waaruit het is samengesteld, waaronder vrij cement (‘Freement’). Via een nabehandelingsstap wordt zelfs de laatste korrel opnieuw beschikbaar gemaakt voor hergebruik. Zo leidt dit proces tot en met 2026 tot de verwerking van circa 5 miljoen ton sloopbeton, waarvan alle componenten een waardevolle nieuwe bestemming krijgen.

Looptijd 1 januari 2020 tot 1 januari 2022
Bijdrage Kansen voor West € 1.909.014
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

H2 Storage - fase 2

Certificeren lichtere waterstoftanks

Een composieten waterstoftank die tegen zeer hoge druk kan. Daar werkt H2Storage aan samen met Airborne en deskundigen van TU Delft en TNO. Zo’n tank maakt het gebruik mogelijk van waterstof in zware voertuigen. Een haalbaarheidsstudie is succesvol afgerond. De bedrijven hebben nu voor de volgende fase een subsidie van bijna € 700.000 gekregen uit het Kansen voor West-programma.

Voertuigen die waterstof gebruiken als brandstof, stoten geen CO2 uit. Waterstof kan daarmee een bijdrage leveren aan duurzaam vervoer. Het probleem met waterstof is dat het volume erg groot is. Om het volume te verkleinen moet waterstof worden samengeperst. Sterk samengeperst kan waterstof alleen worden opgeslagen in materiaal dat tegen hele hoge druk kan. Nu wordt daarvoor staal gebruikt, maar staal is zwaar. Bij vervoer van waterstof in zware stalen cilinders gaat een hoop energie verloren. Dat maakt waterstof ook duur.

Het doel van de tweede fase is certificeren van deze tanks
Als ook deze fase succesvol wordt afgerond willen de partijen op het Technologiepark Ypenburg (Den Haag), waar al verschillende composieten bedrijven gevestigd zijn, een bedrijf opzetten voor de productie van composieten opslagcilinders voor waterstof.

Looptijd 1 maart 2020 – 1 oktober 2021
Bijdrage Kansen voor West € 782.160
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

SpeakSee

SpeakSee

Doofheid of slechthorendheid wordt vaak geassocieerd met ouder worden. Dit klopt ook, want meer dan een derde van alle 70+’ers in Nederland slechthorend. Minder bekend is dat er in totaal bijna 1,5 miljoen doven en slechthorenden in Nederland zijn. Ongeveer de helft hiervan een gehoortoestel en/of schrijftolk (gesproken Nederlands naar tekst) nodig.

Uit onderzoek van Grow2Work is daarnaast gebleken dat maar liefst de helft van de doven en ernstig slechthorenden werkloos is. SpeakSee heeft een systeem van microfoons voor ogen dat binnen één seconde spraak omzet naar tekst in verschillende kleuren. Voor iedere spreker een. Op die manier kan de dove persoon lezen wat er wordt gezegd en het hele gesprek weer volgen. SpeakSee is 24/7 beschikbaar.

SpeakSee gaat een gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossing bieden voor de uitdagingen die doven en slechthorenden op het werk, op school of thuis ervaren.  

De VU valoriseert de nieuwe kennis.  

Looptijd: 1 maart 2020 t/m 31 december 2020
Bijdrage Kansen voor West € 339,403
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Nieuwe generatie Asfaltcentrales

Nieuwe generatie Asfaltcentrales

Er staan in Nederland ongeveer 40 asfaltcentrales, die veel CO2 uitstoten, stank verspreiden en geluidshinder veroorzaken. Er is geen economische noodzaak om te vernieuwen, want de productiekosten zijn laag (‘goedkoop en vuil’). Voor nieuwkomers is het daarom lastig om te concurreren.

De initiatiefnemer van het project is ACLW wil de status quo in de markt doorbreken door in Utrecht de meest duurzame asfaltcentrale van Nederland te realiseren, die nauwelijks nog stank en geluidshinder veroorzaakt voor de leefomgeving. Door het innovatieve productieproces stoot de ACLWcentrale stoot 87,5% / ± 8.000 ton minder CO2 uit dan een conventionele gasgestookte centrale (bron: LCA-berekening).

Door de nieuwe technologie en extra milieumaatregelen is de ACLW-centrale echter duurder dan een conventionele centrale, waardoor de productiekosten pas concurrerend zijn bij een hoger volume dan wat de bestaande KWS-centrale draait. Het zal enkele jaren duren voordat dit hogere volume is bereikt. Met steun vanuit EFRO kan ACLW de onrendabele opstartperiode van ongeveer 3 jaar overbruggen en de exploitanten in de gelegenheid stellen vanaf de start tegen concurrerende kosten asfalt af te nemen.

Als het project slaagt verlaagt de asfaltsector de CO2 uitstoot met ± 177.000 ton per jaar.

Looptijd van: 1 januari 2017 t/m 31  december 2021
Bijdrage Kansen voor West: € 4.670.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Do IoT Fieldlab

Do IoT Fieldlab

Het ‘Internet of Things’ (IoT), waarbij grote aantallen apparaten informatie draadloos uitwisselen, breidt snel uit naar communicatie tussen autonoom functionerende slimme systemen zoals auto’s, drones, robotica en ook het zogenaamde tactiele internet. Dit vraagt om zeer snelle verbindingen, met een hoge betrouwbaarheid en korte reactietijd. Er is een grote marktpotentie voor slimme technologische oplossingen, autonome systemen, producten en diensten, die inspelen op de kansen die het 5G netwerk biedt. TU Delft slaat de handen ineen met TNO, SURF, MCS, BTG, Unmanned Valley Valkenburg, Robovalley, The Green Village en Mobility Innovation Centre Delft om een digitale test-infrastructuur te creëren voor innovatie in 5G en IoT: het Delft on Internet of Things Fieldlab “Do IoT Fieldlab”.

Doelstelling is om de economie te stimuleren met een gerichte innovatie impuls in de vorm van een regionaal kennis en innovatiecentrum. Dit centrum steunt en stimuleert de ontwikkeling van onderscheidende, nieuwe en innovatieve 5G-enabled IoT producten en diensten.  Dit doen we door vanuit de TU Delft Campus een 5G-ICT infrastructuur aan te leggen. MKB-bedrijven kunnen hiermee samen met grote bedrijven, kennisinstellingen, potentiële afnemers en eindgebruikers IoT innovaties ontwikkelen, testen en demonstreren aan mogelijke afnemers, eindgebruikers en aan een generiek publiek.

De testlocaties komen op de TU Campus en op Valkenburg.

In de uitvoeringsperiode van dit drie jarig project zullen minimaal 30 MKB-projecten worden ondersteund waarbij de verwachting is dat 30 nieuwe IoT producten/diensten vanuit het fieldlab de markt zullen bereiken. Deze activiteiten en bedrijvigheid moet in drie jaar leiden tot indirect uitgelokte investeringen van 750.000 euro, 56 nieuwe arbeidsplaatsen bij de consortium partners en het betrokken MKB èn spin-off voor het (inter)nationaal opererende bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Looptijd van 31 december 2019 t/m 31 december 2022
Bijdrage van Kansen voor West € 1.500.000
Meer informatie: www. europaomdehoek.nl

CellCap

CellCap

Gebruikt wc papier wordt bouwmateriaal.

Jaarlijks spoelen we ca. 180.000 ton aan cellulose in de vorm van WC-papier door het toilet. De waterschappen in Nederland moeten al deze cellulose uit het rioolwater halen en om zo schoon water te maken dat geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Dit zuiveringsproces vindt plaats op de ca. 350 rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI’s) die er in Nederland zijn.

Het verwijderen van cellulose vraagt veel energie voor met name beluchting, ontwatering en transport. Bovendien gaat er hierdoor cellulose verloren.

De cellulose uit het rioolwater, is goed geschikt te maken voor hergebruik. Bijvoorbeeld als afdruipremmer bij de aanleg van asfaltwegen, als grondstof voor biocomposiet of als vulmiddel in isolatiemateriaal. Het is daarmee een uitstekend alternatief voor gerecycled papier of nieuw papier waarvoor bomen gekapt worden.

Het probleem is echter dat het productietechnisch niet mogelijk is om grootschalig kwalitatief hoogwaardige en herbruikbare cellulose uit rioolwater terug te winnen.

Twee Noord-Hollandse bedrijven willen een nieuwe technologie ontwikkelen waarmee dat wel kan. Er is al een proof of concept installatie ontwikkeld die nu met steun van EFRO opgeschaald wordt.

Looptijd:  1 april 2020 t/m 30 april 2021
Bijdrage Kansen voor West: € 156.575
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Smart Rotors (for electric aircrafts)

Smart Rotors (for electric aircrafs)

Klimaat en leefomgeving profiteren van slimme vliegtuigrotoren.

De groei van de luchtvaart heeft effect op het klimaat en geluidsoverlast.  Elektrische of hybride vliegtuigen veroorzaken minder overlast. Een andere oplossing zijn de zogenaamde Urban Air Mobility (UAM), grotere drones die goederen of personen kunnen vervoeren. Maar het nadeel is dat ze heel veel herrie produceren.

In het ‘SMART ROTORS’ (for electric aircraft) project wordt een sterk gedigitaliseerd, grensverleggende ontwerp- en productiemethode ontwikkeld voor zeer stille en efficiënte propeller en rotorbladen specifiek voor elektrische vliegtuigen en drones.

De meerwaarde van het project ‘SMART ROTORS’ ligt natuurlijk in de eerste plaats in de bijdrage die het kan leveren aan het verduurzamen van de luchtvaart. De slimme propellers versnellen de stap naar elektrificatie in de luchtvaart.  Er zijn nieuwe groeimarkten  te vinden in de high-end professionele drones en de zogenaamde Urban Air Mobility. Juist deze markten hebben grote behoefte aan hoogwaardige rotorbladen die de veiligheid en de prestatie verhogen en de geluidhinder beperken.

In de tweede plaats is er een belangrijke economische meerwaarde te behalen die verdeeld is in drie belangrijke kansen voor de verschillende partners. De kennisinstellingen NLR en TU Delft verhogen hun kans op deelname in grote Europese onderzoeksprogramma’s met de in het project nieuw opgedane kennis.  Dit project past binnen het Airport Technology Fieldlab.

Looptijd: 1 juli 2020 tot 30 juni 2023

Bijdrage van Kansen voor West € 1.440.535

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Digitale kennisinnovatie

Innovatievoucher voor MCM

MCM uit Marknesse is de laatste jaren gegroeid. Naast deze groei hebben de directie en een medewerker van MCM een nieuw bedrijf opgericht genaamd TCM. Dit bedrijf richt zich op buislaseren. Daarnaast heeft MCM Schouten Constructies in Kampen overgenomen. Dit bedrijf heeft een nieuwe naam gekregen en heet nu Conweld.

MCM heeft deze bedrijven opgestart/ overgenomen omdat deze bedrijven complementair aan MCM zijn. Hierdoor heeft MCM meer mogelijkheden in de markt.

Op dit moment zijn deze bedrijven volledig zelfstandig. Dit betekent dat ze voor MCM een leverancier zijn. Dit betekent weer dat de processen tussen deze bedrijven niet anders lopen dan die tussen klant en leverancier. MCM denkt hier nog veel voordelen te kunnen behalen, zeker nu al deze bedrijven dezelfde ERP-software gaan implementeren. MCM wil daar waar mogelijk de processen tussen MCM, TCM en Conweld vereenvoudigen om de administratieve doorlooptijd (voor Calculatie en WVB) en de tijd die wordt besteed aan werkvoorbereiding terug te brengen.

De doelstelling van dit traject is na te gaan of de processen van de verschillende bedrijven geïntegreerd kunnen worden. Daarnaast wordt nagegaan in hoeverre calculatieregels automatisch aangescherpt kunnen worden (kunstmatige intelligentie) op basis van data-analyse (Big Data analysis).

Looptijd 1 januari 2020 t/m 31 december 2020
Bijdrage Kansen voor West € 10.000
www.europaomdehoek.nl

Energieleverend geluidsscherm

Het geluidscherm van de toekomst is in aantocht

De uitstoot van CO2 moet omlaag. Voor een gebied dat zo dichtbevolkt en economische bedrijvig is als de Randstad, is de opgave des te dwingender.

Dit projectconsortium zet met dit project in op een stevige CO2- reductie, maar levert ook een aantoonbare bijdrage aan een gezonde leefomgeving. De projectpartners ontwikkelen samen een modulair energieleverend geluidsscherm dat snel opschaalbaar is en grote CO2-reductie gaat realiseren. Het gaat om een CO2 verlaging van 15.450 ton per jaar bij een realisatie van 10 energieleverende geluidsschermen (van ieder 3 kilometer lengte).

Looptijd van 2 september 2019 t/m 31 december 2022
Bijdrage Kansen voor West € 965.738
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

Fast Forward

DAB test een bioreactorconcept

Biobased fermentatieve productie van brandstoffen en fijnchemicaliën is vaak duurder dan het fossiele alternatief. Dat komt doordat de fermentatieve productiesnelheid laag is en het product sterk verdund is in water, wat aanzienlijke zuiveringsinspanningen nodig maakt. Een spin-out van de TU-Delft,  Delft Advanced Biorenewables ( DAB) ontwikkelde een eigen bioreactorconcept (FAST) dat continue productie en scheiding in één vat mogelijk maakt. FAST verhoogt de productie en verlaagt de productiekosten tot 50%. Het directe doel van DAB is om FAST te testen op twee processen en om de prestatieverbetering ervan te valideren.

Prestatieverbetering zal worden getest in twee pilotruns die gepland staan ​​voor 2020. Het doel is enerzijds om de positie van DAB te versterken en anderzijds om aan te tonen dat het proces financieel haalbaar is.
Waarschijnlijk  worden de stoffen butanol en vanilline (getest in wk 10 2020) volledig getest binnen FAST pilot-systeem. De resultaten van de pilot-runs zullen worden gebruikt om financiering te verkrijgen om op te schalen naar het demonstratieniveau en om snel kleine productievolumes op te starten.

Looptijd: Looptijd van 1 juni 2020 t/m 28 februari 2021
Bijdrage Kansen voor West € 21.362
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

BioMosae Proces Validatie

BioMosea ontwikkelt biologisch gewasbeschermingsmiddel

BioMosae ontwikkelt een biologisch gewasbeschermingsmiddel (biofungicide) op basis van enzymen. Het productieproces is gebaseerd op de metabolieten van een door BioMosae gedeponeerde bacteriële stam. Het hoofdbestanddeel en de werkzame stof van het fungicide is niet het organisme zelf, maar de fermentatieproducten in de vorm van een enzymatisch mengsel. Een biologisch fungicide op basis van enzymen als werkzame stof is nieuw op de markt.

De BioMosae metaboliet heeft een hogere werkzaamheid dan de beschikbare biofungiciden die momenteel in de markt zijn.  Het productieproces van BioMosae is gebaseerd op een nieuwe immobilisatietechnologie op basis van een nieuw ontwikkeld biologisch afbreekbaar dragermateriaal, waardoor de bacteriële productiviteit toeneemt. De resultaten van de eerste testen zijn veelbelovend.

Als volgende stap moet een schaalbare route worden uitgestippeld om het product in grotere hoeveelheden te produceren. Met het onderliggende project “BioMosae Proces validatie” doen we onderzoek naar de “haalbaarheid van de opschaalbaarheid”. Dat gebeurt bij BPF  in Delft.

Looptijd van 3 augustus 2020 t/m 31 december 2020

Bijdrage Kansen voor West € 15.000

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Spektrax trekt in bij Pilot B.io

Startende ondernemer ontwikkelt snelle virustest

Spektrax is in april 2020 opgericht en bouwt een platform voor ultrasnelle en toegankelijke virusdetectie met handheld raman-spectroscopie. Het is een baanbrekende technologie om virusdeeltjes in speeksel van patiënten te detecteren. Een belangrijk voordeel van deze nieuwe technologie is dat er geen chemicaliën voor nodig zijn. Ook zijn er geen laboratoria nodig want de tests overal kunnen worden uitgevoerd (point-of-care-oplossing). Daarnaast stelt het álle mensen in staat om getest te worden waardoor de ongelijkheid beperkt wordt. Deze voordelen dragen bij aan de Europese Green deal, de aanpak van de klimaat en milieugerelateerde uitdagingen en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Per 1 juli is Spektrax met het kantoor en lab gevestigd bij Planet B.io. Spektrax vraagt de vestigingsvoucher aan voor de betaling van huur en specifieke benodigdheden voor in het lab. Het effect is dat Spektrax sneller met ondersteuning vanuit deze voucher met de juiste equipment en faciliteiten kan werken. Hierdoor is er sneller een ‘proof of principle’ en kan Spektrax eerder de markt op.

Looptijd van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021
Bijdrage Kansen voor West € 15.000
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

CAPCOM BPF

Biomassa's worden Green Pellets

In 2017 startte Viride SuStra BV met de ontwikkeling van een innovatief proces om  verschillende biomassa’s om te zetten in logistiek aantrekkelijke “Green Pellets” die dienen als ruwe technologie (patent aangevraagd).

Green Pellets zijn dichter, sterker, hebben een hogere vochtbestendigheid en een lager stofgehalte dan andere biomassapellets. Bovendien zijn Green Pellets de enige biomassakorrels die direct kunnen worden omgezet in fermenteerbare suikers. De geproduceerde suikers zijn met succes getest bij de productie van ethanol en itaconzuur op laboratoriumschaal.

Viride SuStra B.V. streeft ernaar de technologie aan te passen aan vier verschillende biomassa's. In dit project worden een aantal bench scale testen uitgevoerd bij BPF in Delft. De resultaten worden geëvalueerd in nauwe samenwerking met o.a. TNO en Wageningen Research. 

Op de lange termijn wil Viride SuStra B.V. de Green Pellets ontwikkelen tot een commodity-platform waar leveranciers aanleveren en consumenten afnemen. Met dit platform wil Viride een wereldmarkt creëren die betrouwbaar en efficiënt is voor zowel de industrie als voor het platteland.

Looptijd van 17 augustus 2020 t/m 30 september 2020
Bijdrage van Kansen voor West € 15.000
Meer informatie www.europaomdehoek.nl 

FLIE

Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) opgericht

De regio Rotterdam-Moerdijk-Moerdijk heeft zowel een klimaat- als een sociaal-economische uitdaging. De energie-intensieve industrie heeft een nieuwe toekomst nodig waarin de CO2-uitstoot drastisch wordt verminderd met behoud van een leidende positie.

Uit onze haalbaarheidsstudie onder vele relevante stakeholders, blijkt behoefte aan ondersteuning en samenwerking. In het voorgesteld Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) werken kennis- en bedrijfspartners daarom samen aan oplossingen voor zowel het klimaatprobleem als voor de transitie-uitdaging. FLIE ondersteunt de technologische ontwikkelingen die integraal in industriële processen kunnen worden geïmplementeerd.

FLIE bestaat uit een centrale hub met on-site testfaciliteiten op industriële bedrijfslocaties. De focus richt zich op: Heat en Chemicals.

De activiteiten van het fieldlab zijn: projectbeheer, Solutions Center, Plant of the Future (niet in deze aanvraag) en co-creatie projecten. Er zijn drie innovatieprojecten in het projectplan opgenomen om de voorgestelde aanpak van FLIE zelf samen met kennisinstellingen en bedrijven te valideren en uit te ontwikkelen.

Looptijd 1 januari 2020 t/m 31 december 2022
Bijdrage van Kansen voor West € 1.441.022
Meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Warmtenet IJmond

Warmtenet IJmond

Het project Warmtenet IJmond gaat om een haalbaarheidsonderzoek. Er wordt gekeken wat de randvoorwaarden zijn om een van de grootste ‘green field’ warmtenetten voor bestaande bouw te ontwikkelen in de regio IJmond. De bronnen die onderzocht worden zijn diverse restwarmtebronnen, geothermie, Thermische Energie uit Oppervlakte en Afvalwater (TEO en TEA). De ambitie is om de komende jaren 15.000 tot 18.000 woningbouwcorporatiewoningen in de regio IJmond aan te sluiten. In dit projecten wordt vastgesteld hoe dit zo slim mogelijk uitgevoerd kan worden. Dus met zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten en zo duurzaam mogelijk.

Looptijd 1 juni 2020 t/m 30 september 2020
Bijdrage Kansen voor West € 308.066
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Participatiefonds ROM Regio Utrecht

Participatiefonds Utrecht ondersteunt innovatief MKM

Het Participatiefonds ROM Regio Utrecht B.V. heeft tot doel het innovatieve MKB in de regio Utrecht te ondersteunen bij het realiseren van groei door het verstrekken van risicofinanciering. Daarmee voorziet het fonds in een belangrijke behoefte aan risicokapitaal voor het MKB in de groeifase (TRL 7 tot en met 9).

Participatiefonds ROM Regio Utrecht B.V. (eerder: HUL AF) richt zich op het financieren van innovatieve MKB-ondernemingen in de Regio Utrecht die zich bevinden in een doorgroeifase van ontwikkeling, en wensen te investeren in de ontwikkeling van producten of diensten waarbij direct wordt bijgedragen aan de realisatie van innovaties in de domeinen Toekomstbestendige leefomgeving, Gezonde mensen en Digitalisering.
TRL: 7-9

Financiering: 250.000 – 1.250.000 in de vorm van risicokapitaal (aandelenkapitaal, een converteerbare (achtergestelde) lening of een combinatie daartussen).

Bijdrage Kansen voor West: € 4.2 miljoen

 

Healthy Urban Living Proof of Concept Fonds

Risicofinanciering voor het innovatieve MKB in Utrecht

HUL PoC Fonds B.V. heeft tot doel om risicofinanciering te verstrekken aan innovatieve MKB in de regio Utrecht ter ondersteuning van de proof-of-concept fase. Daarmee voorziet het fonds in een belangrijke behoefte aan risicokapitaal voor het MKB in de startfase (TRL 4 tot en met 6). HUL PoC Fonds B.V. richt zich op het financieren van innovatieve MKB-ondernemingen in de Regio Utrecht die zich bevinden in een vroege fase van ontwikkeling, en wensen te investeren in de ontwikkeling van producten of diensten waarbij direct wordt bijgedragen aan de realisatie van innovaties in de domeinen Toekomstbestendige leefomgeving, Gezonde mensen en Digitalisering.

Vroege fase financiering,  in de vorm van risicokapitaal (converteerbare (achtergestelde) leningen). De hoogte van een financiering per aanvrager bedraagt ten minste € 50.000 tot maximaal € 250.000

Bijdrage Kansen voor West € 1.2 miljoen

Utrecht Health Seed Fund

Utrecht Health Seed Fund

Het Utrecht Health Seed Fund versterkt de economische structuur in de regio Utrecht en richt zich hierbij op de thema’s Gezonde Mensen en Digitalisering uit de Regionale Economische Agenda ( REA). De REA is kader stellend beleid voor de Healthy Urban Living activiteiten, waarbinnen het Utrecht Health Seed Fund ontstaan is. Het Utrecht Health Seed Fund beoogt het innovatieve MKB in de provincie te ondersteunen bij het realiseren van nieuwe producten en/of diensten door het verstrekken van risicokapitaal, zijnde aandelenkapitaal, converteerbare (achtergestelde) leningen of een combinatie daartussen.

Bijdrage Kansen voor West € 3.200.000

Rozenburg van het gas af

Rozenburg van het gas af

Rozenburg, een deelgemeente van Rotterdam heeft een alternatief voor het aardgas. Er komt een hybride warmtenet. Hierbij kan optimaal gebruik gemaakt worden van de aanwezige duurzame energiebronnen, zoals restwarmte, zon en wind.

Het warmtenet wordt hybride, dat wil zeggen dat het warmtenet wordt gecombineerd met warmtepompen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de bestaande woningen op basis van midden temperatuur te voorzien van voldoende warmte.

De bedrijfsvoering van het systeem zal per seizoen verschillen. Winter: het warmtenet wordt ingezet voor de basislast; de warmtepomp wordt ingezet voor de pieklast; Voor- en najaar: waar mogelijk wordt het warmtenet ingezet; wanneer nodig wordt de warmtepomp ingezet voor het verhogen van de temperatuur; Zomer: alle warmte wordt geleverd door warmtepompen; het warmtenet wordt uitgeschakeld. Eén en ander zal gecombineerd worden met tijdelijke opslag van warmte d.m.v. lokale warmtebuffers.

 

Looptijd: van 3-9-2018 tot 31-12-2023
Bijdrage Kansen voor West: 902.000 euro
Meer informatie: Europa om de Hoek

Banana factory

Banana factory

Bananen zijn het meest verhandelde fruit ter wereld. Alleen al in Europa worden jaarlijks 6 miljard kg bananen geïmporteerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk via de havens van Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen. Bananen worden per schip vervoerd naar Europa. Hierbij worden jaarlijks miljoenen kilo’s nog bruikbare bananen afgekeurd voor de supermarkt en direct vernietigd. Dat is zonde…

Sunt gaat de strijd aan tegen voedselverspilling en wil de afgekeurde bananen verwerken tot bananenpuree. Binnen dit project wordt onderzocht hoe de puree het beste geconserveerd kan worden, zodat er een lekker, gezond en voedselveilig product ontstaat. Zo voorkomen we voedselverspilling en creëren we een nieuwe economische waarde voor een product dat tot voor kort als afval gezien werd. Let’s go bananas!

Imaging - Aidence

Artificial Intelligence

In Nederland krijgen jaarlijks 13.800 mensen longkanker, waarvan 800 (6%) in de GGD-regio Amsterdam (bestaande uit Amsterdam, Diemen en Amstellandgemeenten waarmee deze regio volledig binnen de MRA valt). Voor de diagnose van longkanker en tijdens de behandeling, worden long CT-scans gemaakt om de aanwezigheid van tumoren vast te stellen en hun afmeting te bepalen. De CT-scans worden door een radioloog met het blote oog beoordeeld wat veel tijd kost (10-35 minuten per scan, à 5 scans per patient) en kans op fouten vergroot. Dit resulteert in hoge zorgkosten gezien het uurtarief van een radioloog (€74), hoge werkdruk bij radiologen en een suboptimale behandeling van longkankerpatiënten.

Het IMAGING project heeft als doel een softwareoplossing genaamd “Veye VoluMarker” te ontwikkelen om de afmeting van longtumoren en mogelijke uitzaaiingen naar de lymfeklieren automatisch in CT-scans te bepalen, op basis van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence). Dit resulteert in een snellere meting waarbij de gemiddelde tijd voor beoordeling van een scan gereduceerd wordt van 17,5 minuten naar 5 minuten waardoor de kosten met €15,50 per scan dalen. Daarnaast zorgt een automatisering van de beeldanalyse ook voor nauwkeurigere metingen. Gebruik van de nieuwe softwareoplossing zal leiden tot lagere zorgkosten in Nederland en betere kwaliteit van zorg voor de longkankerpatiënt. Na een succesvolle implementatie op de Nederlandse markt zullen ook buitenlandse zorgsystemen kunnen profiteren van de softwareoplossing.

Tijdens het IMAGING project zullen er patientgegevens uit verschillende regionale ziekenhuizen worden gebruikt (projectpartners Erasmus MC (Rotterdam), Nederlands Kanker Instituut (Amsterdam), en enkele onderaannemers). Deze gegevens bestaan uit long CT-scans van verschillende types en merken CT-scanners, en de bijbehorende klinische verslaglegging. Deze beelden en gegevens worden gebruikt om de Veye VoluMarker softwareoplossing te training in het correct meten van de tumoren en het herkennen van longkankeruitzaaiingen in alle types CT-scans. Na de trainingsfase, zal de softwareoplossing met een andere subset van de data getest worden op de nauwkeurigheid van detectie en quantificatie en uiteindelijk met een andere subset van de data gevalideerd worden. In paralel met de validatiestudie wordt het gebruiksgemak van de softwareoplossing geevalueerd door een panel radiologen in het Erasmus MC en NKI, waarbij aspecten zoals snelheid, storingen, leesbaarheid van de data etc onderzocht worden. Na afronding van de validatie studie is de Veye VoluMarker klaar voor CE-certificering als medisch product en implementatie in de Nederlandse klinieken vanaf Q3 2022.

Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd door:

Aidence B.V., een MKB uit Amsterdam, welke gespecialiseerd is in het ontwikkelen van softwareoplossing voor automatische medische beeldanalyse op basis van kunstmatige intelligentie voor gebruik in de gezondheidszorg, met een focus op de long. Aidence werkt actief samen met Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen om kennis van de academische klinische experts te vertalen in een innovatief softwareoplossing welke de klinische beeldvormde workflow optimaliseerd. Aidence ontwikkelt deze softwareoplossingen tot en met marktintrede.

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en het NKI zijn gerenommeerde academische ziekenhuizen met uitgebreide kennis over en ervaring in zorg voor longkankerpatiënten. Binnen deze centra zijn vermaarde experts in de behandeling en diagnose van lonkanker (zogehete Key Opinion Leaders) werkzaam, wiens kennis en expertise internationaal leidend zijn en erkend worden. Het is deze kennis die tijdens het IMAGING project getransformeerd wordt naar een softwareoplossing, waardoor artsen in de MRA en uiteindelijk heel Europa er gebruik van kunnen maken om de behandeling van longkankerpatiënten te verbeteren.

H2 Pioniers Utrecht

H2 Pioniers Utrecht

Groene waterstof speelt als energiedrager een cruciale rol in de energietransitie, het realiseren van een koolstofarme economie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een toepassing met veel potentie is die als brandstof voor vervoermiddelen; auto’s, bestelauto’s, busvervoer, vrachtvervoer, maar ook voor een sector als de binnenvaart. Er is in dat speelveld echter sprake van een aanhoudende drempel voor de grootschalige doorbraak; namelijk het gelijktijdig oplopen van vraag en aanbod naar groene waterstof. Het doorbreken van deze impasse is cruciaal voor de grootschalige toepassing en de beoogde groei van het totaalaantal van zgn. Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) in ons land: 300.000 voertuigen in 2030.

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) heeft met H2U Utrecht Holding BV en Hogeschool Utrecht middels H2 Pioniers Utrecht een uniek initiatief gestart om een oplossing voor dit probleem te bieden en waterstof regionaal succesvol te introduceren. Middels een samenwerking tussen een groot aantal Utrechtse ondernemers op (primair, maar niet beperkt tot) industriegebied Lage Weide wordt zowel een vloot FCEV-voertuigen gerealiseerd als een tanklocatie. Met andere woorden de creatie van gelijktijdig een vraag- én een aanbodzijde van waterstof.

Het project H2 Pioniers Utrecht betreft de realisatie van een waterstoftankstation waar door middel van een 0,45MW electrolyser lokaal groene waterstof wordt geproduceerd (met duurzaam opgewekte energie) en opgeslagen. Hiermee kan in de behoefte van ruimschoots 150 voertuigen worden voorzien en zal er op jaarbasis rond de 830 ton reductie in CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Het station zal een 350 bar en een 700 bar tankvoorziening hebben waardoor zowel lichte als zwaardere voertuigen kunnen tanken. Opslag in een mobiele container maakt daarnaast het vervoer van de geproduceerde waterstof mogelijk waardoor ook andere vormen van afnemers kunnen worden bediend (denk aan scheepvaart, heftrucks, intern transport).

Het project hoopt op deze wijze niet alleen een vliegwieleffect voor de regio zelf te realiseren maar tevens aan te tonen dat groene waterstof als brandstof voor voer- en vaartuigen op deze wijze succesvol geïntroduceerd kan worden; een landelijk eenvoudig te kopiëren concept dat daarmee de verdere acceptatie en het gebruik van waterstof de noodzakelijke stimulans geeft.

 Looptijd van 11-06-2020 to 30-06-2022

Planet Bio Establishment

Planet Bio Establishment

KVW-00320 ∙ Planet Bio Establishment Voucher

Creatieve broedplaats De Vlugt

Creatieve broedplaats De Vlugt

In De VLUGT vinden beginnende artistieke talenten reeds jaren een passende bedrijfsruimte. In het voorjaar 2021 wordt de broedplaats verbouwd en wordt De VLUGT teruggebracht in het hart van Slotermeer en de wijkeconomie wordt gestimuleerd. Door uitbreiding en kwalitatieve verbetering van het gebouw kunnen lokale ondernemers, jongeren uit de buurt, bezoekers en culturele instellingen uit de stad verbonden worden aan de broedplaats.
De Vlugt wordt meer een afspiegeling van de brede Amsterdamse samenleving, richt zich op kwetsbare jongeren en biedt studioruimte voor AFK of A-Bis gesubsidieerde instellingen die culturele diversiteit hoog in het vaandel hebben. De culturele instellingen vestigen zich in de ontwikkelbuurten Geuzenveld-Slotermeer, brengen de nodige economische activiteiten naar de wijk en zetten hun professie in om jongeren te stimuleren in hun (creatieve) ontwikkeling. Ook lokale ondernemers krijgen een betaalbare werkplek en krijgen ondersteuning in hun ondernemerschap-ontwikkeling. En creatieve talenten uit Slotermeer ontwikkelen er hun talenten, doen in De VLUGT hun eerste werkervaring op en bepalen zelf het programma. Zittende ondernemers - de VLUGT bestaat reeds tien jaar en er is in het pand een hechte community ontstaan - blijven in de broedplaats en gaan hun creatieve talenten inzetten voor het educatieprogramma.
Het doel van De VLUGT is het (her)ontwikkelen van de bestaande broedplaats tot een creatieve hub met betaalbare oefen- en werkruimtes voor ondernemerschap en creatieve bedrijven ter versterking van het vestigingsklimaat in Slotermeer.
Om het project mogelijk te maken moet de Vlugt verbouwd worden; achterstallig onderhoud wordt verholpen. Er komen drie hoogwaardige studio en productieruimten, flexplekken, vergader- en workshopruimten en de entree wordt geschikt gemaakt voor de ontvangst van publiek. In de binnentuin komen nieuwe, betaalbare werkruimten voor lokale (creatieve) ondernemers. Als de verbouwing af is vinden meer dan 70 creatieve ondernemers hun dagelijkse werkplek in De VLUGT.
De VLUGT ligt midden in ontwikkelbuurt Slotermeer, in de buurt wonen veel kwetsbare bewoners, velen van hen worden hard geraakt door de Corona-Crisis. De VLUGT wil van betekenis zijn en richt zich als werklocatie op de buurt en in het bijzonder op de jongeren. In De VLUGT vinden zij werkplekken in de organisatie van de creatieve hub. Voor volwassen zou De VLUGT van extra betekenis kunnen worden als De VLUGT een linking pin wordt in het aanbod van lokale werkzaamheden, samenwerking met WPI wordt daarvoor opgezocht.
Op moment van schrijven beperken de corona-maatregelen alle publieke activiteiten in Amsterdam. Als vanaf september 2021 de broedplaats haar deuren opent voor publiek is de VLUGT wendbaar; ruimten zullen dusdanig worden ingericht dat er rekening kan worden gehouden met eventuele beperkende maatregelen; er wordt gelet op afdoende afstand, hygiënische voorzieningen en de ventilatie.
Het project wordt uitgevoerd door Urban Resort. Urban Resort heeft met broedplaats de Kazerne (2020) reeds een door EFRO ondersteunt project gerealiseerd. Met de gemeente wordt intensief samengewerkt in het kader van het Broedplaatsenbeleid en Project Ontwikkelbuurten. Gemeentelijk Vastgoed stelt het gebouw voor minimaal 10 jaar ter beschikking tegen een maatschappelijke huurprijs.

 

Looptijd 1-1-2021 tot 31-05-2023

Bijdrage Kansen voor West

Meer informatie www.europaomdehoek.nl

AMDEX FieldLab

AMDEX FieldLab

Dit projectvoorstel “AMDEX FieldLab” wordt geleid door Amsterdam Internet Exchange B.V. (MKB) in samenwerking met de partners Dexes B.V. (MKB), Stichting Amsterdam Economic Board, Coöperatie SURF U.A., Universiteit van Amsterdam en Stichting Hogeschool van Amsterdam.

Dit consortium heeft de handen ineengeslagen om een neutrale, generieke, onafhankelijke infrastructuur te ontwikkelen die soevereiniteit verzekert bij datadeel initiatieven: de Amsterdam Data Exchange (AMDEX). Hiermee moet het mogelijk worden om:
- Aan de aanbodzijde marktpartijen betrouwbare en eerlijke datamarkten en datacontracten vorm te geven.
- Aan de vraagzijde de aangeboden data onder maatschappelijke of commerciële condities aan gebruikers ter beschikking te stellen zonder een kopie van de data over te dragen.
- De werking van de workflows in een FieldLab aan te tonen aan de hand van een aantal praktische datadeel marktplaatsen.
- Uiteindelijk op de AMDEX infrastructuur alle op datadelen gebaseerde applicaties te faciliteren.
- Samenwerkende infrastructuurpartijen, met behulp van lab omgevingen (wetenschappelijk en industrieel), de gelegenheid te bieden data deel scenario’s volgens bovenstaande principes te testen teneinde de inzetbaarheid, flexibiliteit en snelheid van implementatie te kunnen vergroten.

De Nederlandse Data Sharing Coalitie heeft een werkgroep opgericht om een generiek afsprakenstelsel voor een datadeelmarkt te ontwerpen. Een aantal partner uit deze werkgroep gaan in dit AMDEX FieldLab project de infrastructuur ontwikkelen om het generieke afsprakenstelsel van de Data Sharing Coalitieom te zetten in een innovatieve technische workflow voor datadeel archetypes, die via templates toegankelijk worden gemaakt. De AMDEX bevat daarmee technische infrastructuur die eigenaren van (grote) data verzekert dat zij volledige controle houden op hun data en dat hun data alleen wordt gebruikt voor een met een gebruiker overeengekomen doel om de data voor in te zetten.

Die inzet (dataprocessing) vindt vervolgens ook plaats op de AMDEX, zodat de data en de applicaties in een afgeschermde omgeving kunnen blijven. De AMDEX maakt daarbij gebruik van (beyond) state-of-the-art methoden uit contractvorming, encryptie en computer science, zoals virtualisatie en versleuteling voor het verzekeren van betrouwbare beschermde omgeving om het risico op oneigenlijk gebruik van data en algoritmiek te minimaliseren.

Looptijd 01-01-2021 tot 30-06-2023

Bijdrage Kansen voor West 

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Circulair ecosysteem in Utrecht

Circulair ecosysteem in Utrecht

In stedelijke gebieden wordt een derde van de inkomende voedsel- en verpakkingsstromen via omslachtige verkeersbewegingen weer afgevoerd en laagwaardig vernietigd in verbrandingsovens. Daarmee wordt de potentie van deze reststromen nauwelijks benut voor de productie van nieuwe, hoogwaardige producten. De Clique streeft naar een circulaire economie en wil lokaal beschikbare reststromen juist inzetten als nieuwe grondstoffen voor het voeden, kleden en bouwen van de stad. Kleinschalige initiatieven met een vergelijkbare benadering slagen er niet in om grote hoeveelheden stromen van voldoende kwaliteit aan te trekken, omdat een overkoepelende ketenregie ontbreekt.

De Clique ontwikkelt daarom een nieuw, lokaal ecosysteem van waaruit organische reststromen van haar klanten als grondstoffen kunnen worden opgewerkt tot nieuwe, hoogwaardig producten. De basis van het ecosysteem is een lokale hub waar gescheiden organische reststromen worden ingezameld voor voldoende volumes en gesorteerd voor verdere valorisatie. Met haar eigen duurzame logistieke oplossingen voor het inzamelen van monostromen en het nemen van de ketenregie verhoogt De Clique de kwaliteit van de ingezamelde reststromen met het doel om deze beter als grondstoffen voor nieuwe producten te kunnen inzetten. In samenwerking met verschillende partners van De Clique wordt een portfolio van producten met meetbare impact gerealiseerd en wordt de gehele keten bij de circulaire economie betrokken. Met haar vestiging aan de rand van de wijk Overvecht wil De Clique zorgen voor een innovatief leef- en werkklimaat en (sociale) werkgelegenheid en educatie stimuleren.

De Clique B.V. is een social enterprise die in 2019 is opgericht door de ervaren sociale ondernemers Anja Cheriakova (BinBang) en Bas van Abel (Fairphone). De onderneming bestaat in het voorjaar van 2020 uit zes medewerkers en één stagiair, aangevuld met een flexibele schil van fietskoeriers.

Looptijd van 01-10-2020 tot 01-01-2023

Bijdrage Kansen voor West euro 314.112,00

Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

GROENG(R)AS

Volledig plantaardige vergisting van berm- en slootmaaisel

Dit innovatieve concept maakt het mogelijk om een veelvoorkomende afvalstroom (berm- en slootmaaisel) om te zetten in groen gas, als vervanger van aardgas. Verminderde CO2-uitstoot wordt bereikt door een nieuwe bron voor hernieuwbare energie te benutten en een duurzame methode voor grasverwerking aan te bieden, zonder uitstoot van schadelijke broeikasgassen. De verlaging in CO2-eq. door GROENG(R)AS is jaarlijks 4.682 ton, en 56.184 ton gedurende de levensduur van de demonstratie-installatie (12 jaar).
Daarnaast levert grasvergisting nieuwe kansen om groene waterstof en circulaire producten te produceren. Omdat GROENG(R)AS geen gebruik maakt van dierlijke meststoffen zijn de restproducten breed inzetbaar en gewild.
Na succesvolle demonstratie in IJsselstein is de verwachting dat het project elders in Nederland en Europa navolging vindt, en dat nieuwe onderzoeken en investeringen opgestart worden voor waterstofproductie en verdere circulaire toepassing en energieverduurzaming. Dit levert werkgelegenheid, omzetgroei en potentieel internationale export op.
Om demonstratie van grasvergisting (WP1) mogelijk te maken, wordt een regionaal logistiek netwerk opgezet om de installatie van voldoende biomassa te voorzien (WP2). Dit logistieke component is een cruciale blauwdruk voor replicatie. Verder wordt in GROENG(R)AS een start gemaakt met om nieuwe circulaire toepassingen van vergistingsproducten (biogas en digestaat) te onderzoeken (WP3), en wordt verdere exploitatie in kaart gebracht (WP4). HDSR is verantwoordelijk voor WP1, AJSG is voor WP2, en de verantwoordelijkheid voor WP3 en WP4 wordt gedeeld.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 16 februari 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 2.785.091

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

MMOX Smart

MMOX Smart

Met het MMOX Smart project beschreven in dit voorstel wil MMOX B.V. het Nederlandse mkb ondersteunen bij veilige digitalisering door betrouwbare cyberveiligheid oplossingen toegankelijk te maken voor iedereen. De doorontwikkeling van de innovatieve risk based cybersecurity oplossing van MMOX, zoals beschreven in dit project, zal een grootschalige bijdrage leveren aan betaalbare, toegankelijke en slimme cybersecurity voor Nederlandse ondernemers. 

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 15 februari 2021 tot en met 31 januari 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 2.785.091,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

ROB4CROP

ROB4CROP

Boeren zijn altijd in gevecht met het onkruid op hun akkers. Herbiciden bieden een oplossing voor dit probleem, maar ondervinden steeds meer weerstand vanwege mogelijk schadelijke gevolgen voor milieu en mens. Biologische boeren gebruiken daarom geen herbiciden. Er zijn mechanische manieren om onkruid te verwijderen, maar dit verwijdert niet het hardnekkig onkruid dicht bij de gewassen, in de rij. Hiervoor was tot op heden helaas maar één alternatief: wieden met de hand. Het handmatig wieden van onkruid door handwieders heeft veel nadelen.

Andela T&I is nu in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een prototype die onkruid nauwkeurig detecteert en wiedt. Dit prototype met één robotarm die komend voorjaar praktijkrijp is, is hét alternatief voor handmatig wieden. Het project ROB4CROP wil nu dit prototype door-ontwikkelen tot een complete verkoopbare machine.

Het ROB4CROP project heeft als doelstelling een vermarktbare volledig gerobotiseerde wiedmachine die in diverse gewassen en onder alle veldomstandigheden, de meest gangbare onkruiden detecteert en verwijdert met een precisie van 0,5 cm, een kostprijs van minder dan € 165.000 en een capaciteit van meer dan 500 meter per uur.

Dit levert grote en kwantificeerbare economische voordelen op voor de akkerbouwers en voor Andela T&I. Met de gevraagde subsidie wordt het risico op marktfalen; door beperkte financiële middelen van Andela T&I en vertraging, voorkomen.

Het project ROB4CROP sluit aan bij zowel de groene als de digitale transitie die het REACT-EU programma voor ogen heeft. Het gebruik van de ROB4CROP machines op vele plaatsen in Europa, zullen de voortrekkersrol van de provincie Flevoland en Nederland op het gebied van innovatieve akkerbouw bevestigen en versterken.

Het project kost ongeveer € 1 miljoen en zal iets meer dan twee jaar duren. Het heeft de potentie tot het creëren van veel arbeidsplaatsen in Flevoland en in de jaren na afronding tot tientallen miljoenen omzet.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 223.260,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

GOLDILOCKS® BY SEA

GOLDILOCKS® BY SEA

Aanvrager Vertoro West BV (hierna: Vertoro West) wil met het project GOLDILOCKS® By Sea de groene revolutie versnellen in de olie-industrie door de opschaling van Vertoro’s doorbraaktechnologie om niet-eetbare biomassa reststromen om te zetten naar cellulose en GOLDILOCKS®. GOLDILOCKS® is een duurzame ruwe olie daarmee op termijn een alternatief voor aardolie. GOLDILOCKS® kent veel toepassingsmogelijkheden, waaronder als scheepsbrandstof en als grondstof voor chemicaliën en materialen.

Met de voorgenomen bouw van een 10 kton demoplant in de haven van Rotterdam – het onderhavige Goldilocks® By Sea project – wil Vertoro de opschaling demonsteren van een continu productieproces. Dit is een noodzakelijke en cruciale tussenstap naar een 250 kton commerciële fabriek. Als eerste markttoepassing wordt GOLDILOCKS® ingezet als duurzame scheepsbrandstof.

De doelstelling van het project is om de voorbereiding en de start van de bouw van een modulaire 10 kton GOLDILOCKS® demoplant te realiseren in de haven van Rotterdam, waarna de schop eind 2023 de grond in gaat. De 10 kton demoplant is volgens planning volledig operationeel in Q3-2024.

De CO2-reductie van voorgenoemde scheepsbrandstof toepassing van Goldilocks® ligt, vergeleken met de fossiele variant, boven de 90%. Het project draagt direct bij aan het bevorderen van crisisherstel in de context van de COVID-19 pandemie doordat het de vergroening van de watertransport mogelijk maakt.

De aangevraagde steun vanuit Kansen voor West is bedoeld voor de doorontwikkeling t/m TRL8 en het overbruggen van de ‘second valley of death’. Uit de bijgevoegde LOI’s blijkt dat de gehele waardeketen al betrokken is. Dit zijn: Den Ouden Groep, Maersk, Koole Terminals, Sekab, Shell, BASF, Havenbedrijf Rotterdam, en het Energietransitiefonds.

Deze REACT EU-aanvraag maakt het mogelijk om met de eerste fase – voorbereidende werkzaamheden - van dit project te beginnen, om daarna meteen door te pakken met de bouw van de 10 kton demoplant in 2023. De verwachte projectduur is 35 maanden. Binnen het project worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

• WP1: Haalbaarheidsonderzoek, inclusief sitesearch en vergunningen
• WP2: Bouwrijp maken locatie 10 kton demoplant
• WP3: Projectorganisatie, financiering, accreditering en communicatie

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 2.000.000,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

LocalHeroes

LocalHeroes

 Bestel het beste uit de buurt - digitale transitie voor weerbare retail!

Doelstelling is om in een periode van 15 maanden dit principe op grotere schaal in de Gemeente Amsterdam te demonstreren en valideren. Hiermee worden de traditionele kleinere winkeliers en producenten een nieuw perspectief geboden (nieuw e-commerce kanaal) en kan LocalHeroes door de tweede valley of death komen.
Naast de Ten Katemarkt wordt het concept dus opgeschaald aan de leverancierskant (meer leveranciers met een diverser aanbod aansluiten op het platform) en aan consumenten kant (6 nieuwe pick up points toevoegen, naar 7 hubs). Dit vereist een verdere uitbreiding van het logistieke netwerk en de mobiele applicatie.

Concrete project doelen:
Weerbaarheid van lokale (retail) ondernemers vergroten via het realiseren van een productiviteitsgroei bij de aangesloten partijen van minimaal 5%.
Multi-hub: het realiseren en valideren van 6 nieuwe mobiele pick-up points (hubs) met bijbehorende transport voorziening voor bestellingen (van TRL 7/8
Aansluiting van minimaal 390 nieuwe ondernemers op de app met diversificatie in het aanbod naar meer non-food bedrijven
Realiseren van de Machine Learning-driven logistieke planning
Het e-commerce ready maken de ondernemers: innovatie-advies en trainingsmodule voor aan te sluiten winkeliers

Het project bouwt verder op de resultaten van LocalHeroes in een single-hub setting op de Ten Katemarkt. In dit project worden activiteiten uitgevoerd om het concept gereed te maken voor verdere opschaling, na afloop van dit project.
De activiteiten zijn gericht op het bereiken van blijvende impact (economisch, digitalisering, duurzaamheid).

Om dit te realiseren worden de volgende werkpakketten uitgevoerd:
- Technische ontwikkeling IT-omgeving
- Technisch gereed maken fysieke hubs
- Valideren van e-commerce platform LocalHeroes in multi-hub opzet
- Impact digitalisering vergroten met e-commerce ready trainingen
- Projectmanagement

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2022.

Bijdrage van Kansen voor West: € 719.482,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Obbotec - Selectieve Plastic Extractie

Obbotec - Selectieve Plastic Extractie

Momenteel wordt wereldwijd zo een 330 miljoen ton aan plastic geproduceerd per jaar en de verwachting is dat dit aantal zal stijgen naar 460 miljoen. Van deze berg aan plastic wordt in Europa slechts 30% procent opgevangen voor recycling, en belandt de meerderheid alsnog op de afvalhoop of in verbrandingsovens. Hoewel de EU sterk inzet door targets te zetten voor de hoeveelheid plastic dat in producten moet worden verwerkt, is de grootste bottleneck nog altijd het rendabel verkrijgen van voldoende kwalitatief hoogwaardig gerecycled materiaal.

In de toolkit van recycling is één technologie tot op heden onderbelicht gebleven: de dissolutie van reststromen PE/PP tot near-virgin materiaal. Dissolutie, ook wel bekend als dissolutie, vormt de basis van de technologie van OBBOTEC’s SPE-proces. Met deze technologie worden reststromen plastics opgelost, de vervuilingen zoals eerder genoemd via filtratie en wasstappen verwijderd, en het plastic als intact, near-virgin materiaal teruggewonnen. Dissolutie heeft een dusdanige potentie dat het TNO inschat dat in 2050 zo’n 300 kton plastics op jaarbasis in Nederland weer omgezet worden tot direct inzetbaar hoogwaardig recyclaat.8

Sinds begin 2020 is heb lab van OBBOTEC gevestigd bij Plant One op het havengebied Rotterdam. Vanuit hier werkt OBBOTEC aan het beschikbaar maken van het SPE-proces voor de verwerking van plastic reststromen die momenteel moeilijk te recyclen zijn, zoals ook multilayer verpakkingen. Ook in 2020 is OBBOTEC samen met de gemeente Rotterdam en ketenpartijen in de regio gestart met een pilot rondom het verwerken van onder meer HDPE dat vrijkomt bij nascheiding uit huishoudelijk afval. De volgende stap is een opschaling van de technologie naar een eerste demoplant op 1 kton schaal. Opschaling van deze technologie in het Haven Industrieel Cluster (HIC) in Rotterdam draagt direct bij aan de doelstellingen die het HIC zichzelf voor de komende jaren heeft gegeven.

De doelstelling van dit project is het opschalen en valoriseren van OBBOTEC’s SPE-proces voor HDPE afvalstromen uit nagescheiden consumentenafval. Dit zal gebeuren in een 1 kton demonstratie plant die vervuilde HDPE reststromen zal opwerken tot schone, kleurloze gerecyclede HDPE korrels. In deze plant zullen de lessen uit voortrajecten in de praktijk gedemonstreerd worden. Het einddoel is een gevaloriseerd SPE proces waarbij restromen HDPE kunnen worden omgezet naar (near) virgin granulaat. De resultaten uit dit project geven aanleiding voor een verdere opschaling richting commerciële installaties in samenwerking met relevante ketenpartijen.

Aan het eind van dit project zijn de volgende resultaten bereikt:
1. Een installatie met een capaciteit van 1 kton gebouwd en operationeel, waarmee:
a. De productie van 0,95 kton/jaar aan virgin HDPE wordt voorkomen
b. De verbranding van 1 kton HDPE/jaar wordt voorkomen
c. In totaal 5 kton/jaar aan CO2-emisssies gepaard met bovenstaande wordt voorkomen;
2. Inbedding in de Rotterdamse Haven, met kanalen voor toelevering invoerstromen en uitgifte goederen geborgd;
3. Organisatorisch en technisch zaken op orde voor de commerciële uitrol van de SPE-technologie.

OBBOTEC wil graag in 2021 een voortzetting geven aan de positieve resultaten die in 2020 zijn behaald. Een bijdrage vanuit Kansen voor West zou betekenen dat deze waardevolle technologie zonder vertraging kan doorgroeien in het Haven Industrieel Cluster.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 16 februari 2021 tot en met 28 februari 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 989.229,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

PERISCOPE

PERISCOPE

Postoperatieve infecties komen veelvuldig voor, waarbij ze groot leed en een hoog sterftecijfer veroorzaken. Alleen in Europa al overlijden jaarlijks meer dan 120.000 patiënten aan infecties in navolging van een operatie, jaarlijks resulterend in €78 miljard aan directe extra zorgkosten. Momenteel bestaat er geen systeem of methode die accuraat een postoperatieve infectie kan voorspellen. PERISCOPE biedt hiervoor een unieke oplossing: de hier gepresenteerde technologie is gebaseerd op Artificial Intelligence (AI), en is in staat diverse postoperatieve infecties te voorspellen met een nauwkeurigheid van 90%, en 5 dagen eerder dan de huidige methoden. Door PERISCOPE kunnen ziekenhuizen proactief het ontstaan van een infectie voorspellen, infecties voorkomen en deze beter behandelen met minder invasieve en minder kostbare middelen. Een dergelijke aanpak heeft grote voordelen voor de patiënt, zal zorgkosten besparen en zal mogelijk zelfs levens redden. 95% van geïnterviewde snijdende specialisten geven aan dat postoperatieve infecties hun nummer 1 probleem is.
PERISCOPE bereikt deze resultaten zonder de huidige workflow in de ziekenhuizen te verstoren, door te integreren in de huidige werkwijze en de bestaande protocollen. Het AI-systeem zal worden aangesloten op het bestaande ‘Elektronische Patiënten Dossier’ (EPD). Door de voorspelling te verbinden met preventieve acties, zal een shift worden gerealiseerd van diagnostische naar proactieve zorgverlening.
PERISCOPE heeft tevens een laag financieel risico voor de ziekenhuizen. Tegelijkertijd is het zeer goed op maat te maken voor de eindgebruiker. De kosten voor de installatie zijn relatief laag terwijl de opbrengsten in de vorm van zorgkosten besparing zeer hoog zijn. Er wordt beoogd een kostenbesparing te realiseren met het gebruik van PERISCOPE tot gemiddeld €14 miljoen per ziekenhuis.

Het doel van dit project is om door middel van klinische validatie PERISCOPE te valoriseren. Het behalen van dit doel wordt versneld door het ontwikkelen van een Runtime omgeving voor Medical Devices, op basis van SAS-technologie. Subdoel is derhalve om PERISCOPE te implementeren in deze SAS omgeving, ten behoeve van de klinische validatie. De uitkomsten van de klinische studie zullen gebruikt worden voor CE-certificering en zullen clinici overtuigen van de werking van de technologie.

Door ontwikkeling van PERISCOPE en de inzet van de sleuteltechnologie AI, zal de digitale transitie worden ondersteund en zal er duurzamer met beschikbare data worden omgegaan. De uitrol van deze technologie zal tot een verbetering van zorg leiden, de druk op de zorg verlagen en een kostenbesparing tot stand brengen. Hierdoor zal er bijgedragen worden aan een krachtig herstel van de economie na de huidige gezondheidscrisis.

Het project wordt uitgevoerd door Healthplus.ai, een innovatief, jonge MKB-organisatie gevestigd in Amsterdam. De eerste ziekenhuizen waarmee zal worden samengewerkt zijn al actief in beeld, namelijk het LUMC, het Amsterdam UMC en het Radboud UMC. Het LUMC neemt momenteel al actief deel aan de eerste fase van de ontwikkeling van PERISCOPE. Door deze strategie wordt het project lokaal uitgevoerd, en zal de regio West maximaal profiteren van dit project.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de strategische samenwerking van Healthplus.ai met SAS Institute BV en PW Consulting. Door samenwerking met deze partners wordt PERISCOPE doorontwikkeld tot een schaalbaar, robuust systeem, waarmee voldaan kan worden aan de eisen voor CE-certificering en medische validatie. SAS brengt Healthplus.ai de benodigde ervaring bij het operationaliseren van AI met een kortere Time-to-Value. PW Consulting brengt specifieke kennis in van het ontwikkelen en implementeren van toepassingen op basis van SAS technologie voor de klinische sector.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 15 februari 2021 tot en met 30 maart 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 854.191,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Circulair bio-composiet Duplicor

Circulair bio-composiet Duplicor

Holland Composites is een Flevolands MKB bedrijf gevestigd in Lelystad. Recentelijk heeft het bedrijf besloten om zich met verhoogde prioriteit in te zetten op de markt van gevelbouw en dakconstructies. In deze markt wordt nog volop gebruik gemaakt van traditionele materialen zoals beton, staal, aluminium, hout of synthetische composieten. De milieuonvriendelijke materialen kenmerken zich allemaal doordat ze zwaar zijn, veel ruimte in beslag nemen, lastig te transporteren zijn, een hoge CO2-footprint hebben. Daarbij zijn deze materialen vaak slecht tot helemaal niet recyclebaar of herbruikbaar met afvalproblemen tot gevolg.
Holland Composites ziet veel voordelen in de ontwikkeling en vermarkting van bio-composieten ter vervanging van deze conventionele materialen. De onderneming is druk met de ontwikkeling van haar bio-composiet onder de titel “Duplicor” wat beschikt over uitstekende eigenschappen zoals brandveiligheid, isolatie, lichtgewicht, sterkte en is daarbij gebaseerd op biologisch hars afkomstig uit agrowaste vanuit de voedselindustrie en gerecycled foam van PET flessen. Naast dat het product an sich duurzamer is doordat het zich kenmerkt door een lagere CO2-footprint is het product recyclebaar indien het gebouw waarin het is verwerkt gesloopt wordt. Er is dus sprake van ‘Lifecycle management’. Het product beschikt daarnaast over uitstekende brandwerende eigenschappen zonder de toevoeging van toxische additieven.
Duplicor laat zich echter nog lastig produceren middels het prepreg productieproces waardoor de kostprijs van het product nu nog te hoog is voor grootschalige marktadoptie. Momenteel is de productie enkel mogelijk in 1 cyclus per dag, waarbij veel handmatige handelingen nodig zijn. De huidige business case maakt dus dat het aanzienlijke milieuvoordeel die Duplicor genereert moeilijk opschaalbaar is met de huidige context. Binnen dit project wil Holland Composites dan ook een volledig nieuw geautomatiseerd en gedigitaliseerd productieproces opzetten waarmee ze middels een carrousel tot wel vier product cycli per dag op efficiënte wijze af kan handelen. Daarbij is validatie van de technologie en haar cruciale eigenschappen nodig ten opzichte van conventionele gevel- en dakconstructies.
Om dit te bewerkstelligen heeft Holland Composites vier werkpakketten gedefinieerd waarmee ze tot de ontwikkeling en validatie van dit nieuwe proces en Duplicor dak- en gevelconstructies wil komen. Ze verwacht het project eind 2022 af te ronden om vervolgens vanaf 2023 grootschalige productie op te kunnen starten.
De activiteiten binnen dit project passen uitstekend binnen de gestelde kader van het EU REACT programma openstelling Flevoland regionaal breed. Zonder subsidie komt dit project niet van de grond, daarvoor is de beoogde bouwmarkt omwille van Covid-19 nog te instabiel. Grote orders staan on hold waardoor de onderneming voor nu focus heeft op continuïteit voor de korte termijn en niet op investeringen in R&D die over een aantal jaar pas hun vruchten afwerpen. Daarnaast wordt met de innovatie aangesloten op actielijn 2 “Regionaal Groen”; de ontwikkeling Duplicor ziet toe op een aanzienlijke verduurzaming door het toepassen van een bio-composiet afkomstig uit agrowaste en gerecyclede PET-flessen en ziet hierbij toe op het minimaliseren van fossiel grondstoffen gebruik en een reductie van de CO2-footprint binnen de product life cycle (reuse, reduce, recycle & rethink). Ook is er een duidelijke link naar actielijn 1 “Digitaal Regionaal” door de focus op automatisering, sensoriek, robottisering en ICT tools.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2022.

Bijdrage van Kansen voor West: € 271.135,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Bambooder

Bambooder

Een pilotopstelling voor de productie van bamboevezels en korte vezelmatten. Deze aanvraag valt onder het doel om initiatieven te steunen die “groen en regionaal” zijn.

Over Bambooder:

Met bamboe, een cruciale component in de transitie naar een circulaire productieketen door de gunstige eigenschappen zoals de snelle groei, hoge sterkte in combinatie met laag gewicht en wereldwijde beschikbaarheid kunnen bamboevezel halffabricaten voor bioplastics en composietproducten worden gemaakt, waarmee glasvezel, staal, aluminium en koolstof kunnen worden vervangen.

Doel van het project is het in twee jaar opzetten van een pilotplant/-opstelling voor de productie van bamboe kortevezels (KV) en kortevezelmatten (KVM) op TRL 8-9 niveau. Hiermee kunnen de projectpartners sowieso vanaf 2023 een goede businesscase realiseren en kan bovendien worden opgeschaald naar een grootschaliger productiefabriek.

Het project is gericht op verduurzaming en vergroening van de economie en sluit derhalve aan bij KvW actielijn 2 - Groen Regionaal. Het gerealiseerde halffabricaat uit de pilotopstelling is zo direct klimaatpositief, fossielvrij, CO2 positief en circulair!

De belangrijkste bijdrage valt daarbij in de categorie netto-klimaatneutrale en circulaire producten.

Door gebruik van de biobased composieten van Bambooder, zal een verbeterde functionaliteit (zoals de sterkte, stijfheid, isolatie, trillingsdemping en akoestische controle) ontstaan, met behoud van het recyclebare karakter, een gewichtsreductie van 20-40% vergeleken met conventionele glasvezelcomposiet (GFRP), een CO2-reductie van 50% ten opzichte van GFRP en 65% ten opzichte van koolstofvezelcomposiet. Bovendien leidt het tot een verminderd gebruik en productie van aluminium en staal.

Bambooder kan met de ontwikkeling van de fabriek bovendien een significante impuls geven aan de werkgelegenheid (human capital), doordat in de pilotopstelling naar schatting 2-3 medewerkers aan de productielijn nodig zijn in 2 of 3 shifts, zodat ca 9 FTE aan de lijn wordt gerealiseerd. Daarnaast zal nog ca 1,5 FTE extra op kantoor nodig zijn. Voor de demofabriek follow up zal nog zo’n zelfde aantal nodig zijn vanaf ca 2023, zodat totaal voor ca 10-20 FTE aan arbeidsplaatsen voor de kortevezellijn wordt gecreëerd. Additioneel worden arbeidsplaatsen gecreëerd bij de partners en afnemers van de producten; dit wordt gedurende de looptijd van het project geschat op ca 3-5 FTE/jaar.

 

Het project sluit even goed aan bij de prioriteit Innovatie als bij de prioriteit Koolstofarme economie. Het karakter van de machineontwikkeling is technisch complex en vraagt innovatieve oplossingen; via intensieve samenwerking met kennisinstellingen wordt wetenschappelijke kennis gevaloriseerd in een mix met praktische kennis. Het product van de innovatie is feitelijk primair het machinepark, secundair de bamboevezel halffabricaten van Bambooder en tertiair de composieten en -producten die leiden tot significant koolstofarme, of feitelijk CO2 negatieve producten, wat zeer positief is voor het dichtbevolkte Landsdeel West. Het project is ook mooi onderscheidend omdat over het algemeen veel focus wordt gelegd bij energie (zon, wind) maar met de Bambooder-producten juist de voor energie toch geproduceerde CO2 wordt afgevangen; dat maakt de cirkel mooi rond!

Ten slotte draagt het project indirect bij aan verdere verduurzaming van de:

- bouwsector, door de mogelijkheden de halffabricaten toe te passen in bijvoorbeeld gevelpanelen en constructieve elementen en van de

- transportsector, door de mogelijkheid het wegtransport en de luchtvaart minder milieubelastend te maken door de toepassing en van lichtere, biobased materialen.

Met de te ontwikkelen producten kunnen diverse gebruiks- en verbruiksproducten in de openbare leefomgeving, zoals bijvoorbeeld duurzame woningbouw, gevelpanelen, profielen, constructiedelen e.d. maar ook straatmeubilair, fietsframes, armaturen voor zonnepanalen en diverse civieltechnische toepassingen voor de Provincie, gemeentes en waterschappen op een duurzame en circulaire wijze worden geproduceerd. Dit sluit nauw aan bij beleid en wens van bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord Holland om ‘duurzaam door te pakken’, grondstoffen en materialen oneindig her te gebruiken en de CO2 uitstoot te verlagen.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 februari 2021 tot en met 30 december 2022.

Bijdrage van Kansen voor West: € 500.00,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

 

Smart & Sustainable Shipping Flevoland

Smart & Sustainable Shipping Flevoland

De maritieme sector is hard geraakt door de Coronacrisis. Door het laat-cyclische karakter van met name de scheepsbouw is de verwachting dat de economische klap nog moet komen. Inzet op duurzame innovaties wordt door de sector als economische kans gezien om sterker uit de Coronacrisis te komen. In het voorstel voor een Herstelplan voor de maritieme sector uit 2020 stelt de sector zelfs dat duurzame innovaties van Nederland wereldleider emissieloze schepen kunnen maken. Het Masterplan voor een Emissieloze Maritieme Sector bevat een roadmap voor verduurzaming van de sector naar 2030. Concrete resultaten die zijn geformuleerd zijn de bouw van 30 emissieloze schepen en 5 retrofits in 2030.

Het maritiem cluster in Flevoland wil een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de bovengenoemde duurzaamheidsdoelen van de sector en zich ontwikkelen tot een internationale hotspot voor duurzame scheepvaart.

In het project Smart & Sustainable Shipping Flevoland (SSSF) werken maritieme MKB bedrijven uit Flevoland en maritiem instituut MARIN uit Wageningen daarom samen aan de doorontwikkeling en toepassing van duurzame (‘sustainable’) en digitale (‘smart’) innovaties, specifiek ten behoeve van de zeevaart en visserij. In het project wordt ook aandacht besteed aan de versterking van de samenwerking en innovatiekracht van het bredere maritieme cluster in Flevoland. Hiervoor worden de projectresultaten en de opgedane kennis gedeeld met andere maritieme bedrijven uit Flevoland en met landelijke sectororganisaties en maritieme clusters elders in Nederland.

De hoofddoelstelling van het project SSSF is de ontwikkeling van het maritieme cluster in Flevoland naar een internationale hotspot voor duurzame scheepvaart, waarin bedrijven uit de hele maritieme keten (ontwerpers – bouwers – eindgebruikers) samen met onderwijs- en kennisinstellingen werken aan de ontwikkeling en toepassing van de nieuwste duurzame en digitale innovaties.

Basis van het project vormt de nieuwe scheepswerf Werft in Urk, die de volledige scheepsbouw (van casco- tot afbouw) na een afwezigheid van achttien jaar weer terug wil brengen naar Urk. Hiervoor werkt Werft aan het ontwerp en bouw van duurzame innovatieve viskotters. Op het eerste schip van Werft worden in het project diverse duurzame innovaties onderzocht, ontwikkeld en uitgetest. Deze innovaties richten zich op de verduurzaming van het ontwerp, de voortstuwing en de operationele inzet van het schip. Daarnaast worden in het project digitale innovaties ontwikkeld voor dataverzameling en datadeling op schepen met als doel de energie efficiëntie van schepen te verhogen. Hiervoor worden emissie- en smartdashboards voor de zeevaart en visserij ontwikkeld alsmede sensoren en een dataplatform waarmee de data gedeeld kunnen worden. De dashboards, sensoren en het dataplatform worden in het project voor de toepassing in de visserij uitgetest op het vissersschip van Werft.

Het consortium dat het project SSSF uitvoert bestaat uit 6 partners, waarvan de kern wordt gevormd door 4 maritieme MKB-bedrijven uit het maritieme cluster in Flevoland. Zij hebben het initiatief voor het project genomen. Het project is daarmee niet onderzoeksgedreven, maar MKB-gedreven tot stand gekomen. Het project beschikt daardoor over veel draagvlak onder het maritieme bedrijfsleven in Flevoland.

Het penvoerderschap van het project wordt gevoerd door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon. Maritiem instituut MARIN uit Wageningen neemt als kennisinstelling deel en stelt hiermee haar state-of-the-art faciliteiten aan het project beschikbaar. Daarnaast wordt het project ondersteund door regionale overheden (gemeente Urk), het regionaal bedrijfsleven (Urk Maritime), het regionale MBO-onderwijs (ROC Friese Poort) en de landelijke netwerk- en brancheorganisaties Netherlands Maritime Technology (NMT) en Nederland Maritiem Land (NML).

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

 

Looptijd van 16 februari 2021 tot en met 30 april 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 537.849,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Harbour Oil - Plastic Waste to Chemicals

Harbour Oil - Plastic Waste to Chemicals

In de afvalmarkt bestaat dringend behoefte aan een geschikte wijze om naast mechanische recycling van plastics, die qua volume binnen de EU haar limiet heeft bereikt, eveneens niet mechanisch recyclebare plastics op een hoogwaardige en vooral duurzame wijze in grotere volumes te kunnen verwerken. Voorbeelden van kunststofafvalstromen die moeilijk of zelfs niet mechanisch te recyclen zijn, betreft resp. maritieme, gemengde en vervuilde kunststoffen alsmede meer-laags voedselplastics.

Voor Harbour Oil BV (= HO) en haar aandeelhouders betreft deze geconstateerde marktbehoefte een voldoende reden om te streven naar een efficiënte plastic recycling (op chemische wijze) middels het creëren van een circulaire oplossing door nauwe samenwerking binnen een nieuwe waardeketen. Gebleken is dat daarvoor weliswaar een geschikte katalytische de-polymerisatie technologie voorhanden is maar dat de stap richting de realisatie van een installatie op praktijkschaal nog wel de nodige voeten in de aarde heeft.

HO richt zich primair op plastic afval waarvoor geen hoogwaardige recyclingprocessen beschikbaar zijn. Daarom vormt HO een complementaire benadering t.o.v. mechanische recycling. Uiteindelijke doel van HO is het totstandbrengen van een (voor alle betrokken partijen in de kunststofketen) bedrijfseconomisch verantwoord en vernieuwend circulair concept t.b.v. beoogde verwerking van betreffende kunststofpolymeren. Binnen de kaders van dit REACT-EU project wordt daarvoor het fundament gelegd en de doelstelling van dit REACT-EU project betreft derhalve het wegnemen van resterende belemmeringen richting de investeringsfase.

Hoewel de uitgangspunten van de gepatenteerde pyrolysetechniek uit India, genaamd thermisch katalytische de-polymerisatie (als een voorbewerking voor chemische recycling), zonder meer goed zijn en dit in de afgelopen jaren ook al nader is onderbouwd middels een succesvolle testfaciliteit in Moerdijk, blijkt deze bestaande technologie vooralsnog niet toereikend voor zinvolle toepassing in de Europese markt. Enerzijds zal de verwerkingscapaciteit substantieel omhoog moeten en anderzijds zal de uitkomst een hoogwaardige pyrolyse-olie dienen te zijn t.b.v. mogelijke afzet richting grote marktspelers in de chemische industrie. Dit vereist een significante upgrading van het proces door o.m. een voorbehandelingsstap. Via chemische recycling kunnen nadien door de afnemers uit de chemische industrie nieuwe producten, w.o. kunststoffen, worden gefabriceerd.
Eerst is het voor HO echter van belang om via een zorgvuldig uitgevoerd haalbaarheidstraject te komen tot een gedetailleerd procesontwerp, het gewenste inzicht in de te verwachten milieueffecten (daarbij eveneens rekening houdend met de veronderstelde variatie in de feedstock) en uiteraard een solide fundament te creëren voor de beoogde procesinstallatie op praktijkschaal in het Haven Industrieel Complex in Rotterdam. Dat betreft dan ook de meest relevante doelstelling, die met ondersteuning vanuit REACT-EU gerealiseerd dient te worden.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 16 februari 2021 tot en met 15 oktober 2021.

Bijdrage van Kansen voor West: € 512.422,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

ILS Configurator

ILS Configurator

Eenvoudig digitaal samenwerken in de bouw.
De ILS Configurator is een online tool voor opdrachtgevers, architecten, aannemers en andere projectpartijen in de bouw om supereenvoudig een eenduidige en projectspecifieke informatieleveringsspecificatie (ILS) te kunnen maken. Een ILS legt contractueel vast welke informatie over het bouwwerk partijen van elkaar nodig hebben en is essentieel voor een succesvolle digitale samenwerking.
Koplopers in de bouw gebruiken informatieleveringsspecificaties (ILS) om af te spreken welke digitale informatie de bouwpartijen aan elkaar moeten leveren, zodat een soepele informatieoverdracht tussen opdrachtgever, ontwerper, bouwer en toeleverancier mogelijk is.
Het opstellen van een ILS is erg ingewikkeld en tijdrovend en schrikt velen af. Er is behoefte aan een tool die bouwpartijen helpt om eenvoudig en snel een marktconforme ILS te maken.
In een open, preconcurrentieel proces wordt met professionals uit het netwerk van het BIM Loket een ILS Configurator ontworpen, gebouwd en in de markt geïntroduceerd. Deze ILS Configurator maakt het voor elke speler in de bouw, ongeacht zijn niveau van digitale expertise, supereenvoudig om een eenduidige en projectspecifieke ILS te maken. Hiermee wordt het eenvoudiger en goedkoper om gebouwinformatie over te dragen in alle fasen van de gebouwlevenscyclus, van ontwerp naar bouw tot gebruik, renovatie en sloop.
Het project draagt bij aan snelle en brede digitalisering van de bouwsector. Voor MKB-bedrijven worden belemmeringen voor het digitaliseren van processen weggenomen. Alleen een gedigitaliseerde bouwsector is in staat om in te spelen op maatschappelijke behoeften zoals betaalbare en energie-neutrale woningen en gebouwen, grootschalige renovatie, circulair gebruik van materialen. Een gedigitaliseerde en innovatieve bouwsector is beter gepositioneerd als aantrekkelijke werkgever.
De ontwikkeling van de ILS Configurator wordt uitgevoerd als project onder de vlag van het BIM Loket. Het project is benoemd als versnellingsproject bij digiGO, een initiatief voor sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Het project bouwt voort op eerdere succesvolle initiatieven rond ontwikkeling van ILS’en waar breed draagvlak voor is (ook internationaal) en kwaliteit is geborgd mede dankzij professionele inzet vanuit het netwerk zelf. Het project kent een aantoonbaar breed draagvlak in de praktijk, zowel bij (MKB) bedrijven als bij opdrachtgevers zoals woningcorporaties en de nationale Bouw Digitaliserings Raad.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 februari 2021 tot en met 1 februari 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 286.610,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

BRIDGE-Gaan voor een Baan

BRIDGE-Gaan voor een Baan

BRIDGE-Gaan voor een Baan

De arbeidsmarktkansen voor jongeren in Rotterdam Zuid zijn niet goed en worden door Corona alleen maar slechter. De arbeidsmarkt zal bovendien veranderen als gevolg van de noodzakelijke transitie naar een weerbare, groene en digitale economie. Tegelijkertijd is nog steeds sprake van een mismatch tussen de opleidingskeuzes van de jongeren en de vraag van de arbeidsmarkt. Om te bevorderen dat jongeren duurzame keuzes maken voor kansrijke sectoren, loopt sinds 2016 het loopbaan oriëntatie en -begeleidingsprogramma BRIDGE met de AanDeBak-garanties: een baangarantie voor mbo-studenten met het juiste diploma. Investeren in loopbaan oriëntatie gericht op kansrijke sectoren is randvoorwaardelijk voor een toekomstig groter aanbod afgestudeerde mbo-studenten met een diploma dat aansluit bij de vraag van de belangrijke economische groeisectoren. BRIDGE is breed opgezet en richt zich op leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool tot en met de uitstroom van het mbo naar de arbeidsmarkt. Onderzoek leert dat de aanpak effectiever kan en biedt daartoe voldoende handvatten. Daar komt bij dat een groot deel van de geplande fysieke activiteiten in het kader van BRIDGE door Corona geen doorgang heeft kunnen vinden.
Binnen het Gaan voor een Baan! project werken de gemeente Rotterdam, zes vmbo-scholen in Rotterdam Zuid en 13 werkgeversorganisaties in Groot Rijnmond samen om BRIDGE en de ADB-garanties weerbaarder en effectiever te maken. Door het toevoegen van een nieuwe aanpak gericht op vmbo leerlingen en intensievere betrokkenheid van ouders én werkgevers, wordt ingezet op het vergroten van het toekomstig arbeidspotentieel in de belangrijke groeisectoren waar banen slecht ingevuld kunnen worden (zorg-bouw-haven-ict). De nieuwe vmbo-aanpak wordt in het schooljaar '21/'22 in de vorm van een pilot op effectiviteit en uitvoerbaarheid getest op 6 vmbo-scholen. De uitkomsten van deze pilot worden gebruikt om de aanpak te optimaliseren. Beoogd resultaat is een gevalideerd, schaalbaar en Corona-proof loopbaan oriëntatie pakket voor het vmbo.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2022.

Bijdrage van Kansen voor West: € 757.208,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Legalsite - Laagdrempelige GDPR/AVG Compliance voor MKB

Legalsite - Laagdrempelige GDPR/AVG Compliance voor MKB

Door de corona crisis willen honderdduizenden MKB’ers versneld via digitale weg hun producten en diensten op de markt brengen. Hiervoor zijn diverse ondersteunende systemen, zoals ecommerce stores, beschikbaar. Wat een enorme barrière is voor deze ondernemers is het voldoen aan de zeer complexe privacy wetgeving die voorschrijft hoe met (digitale) persoonsgegevens moet worden omgegaan. Dit is voor vele ondernemers geheel nieuw terrein en nauwelijks haalbaar om te implementeren. LegalSite (https://www.legalsite.co) biedt een laagdrempelige oplossing om aan de privacywetgeving te voldoen, waardoor het ook voor deze groep mogelijk wordt om juridisch solide de digitale markt op te gaan, compliant met GDPR/AVG wetgeving

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 mei 2021 tot en met 31 oktober 2022.

Bijdrage van Kansen voor West: € 121.357,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Decision support systeem voor geautomatiseerde maritieme navigatie

Decision support systeem voor geautomatiseerde maritieme navigatie

In dit project wordt een gedigitaliseerd decision support systeem voor schepen ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit een innovatief voorspellingsmodel en prototypen van benodigde hardware en software. Met deze innovatie wordt het mogelijk om vroegtijdig en locatie-specifiek veiligheidsadvies aan varende schepen te geven, waardoor de veiligheid en efficiëntie van de maritieme sector sterk toenemen. Extreme scheepsbewegingen veroorzaken verlies van lading, materiële schade, en in het ergste geval kapseizen van schepen. Schepen verliezen jaarlijks duizenden containers en recentelijk kwamen vanaf de MSC ZOE 342 containers in de Waddenzee terecht. Dergelijke ongevallen leiden tot hoge kosten en ernstige milieuvervuiling. Het voorspellen – door middel van kunstmatige intelligentie – en inspelen op extreme scheepsbewegingen kan dit wereldwijde probleem oplossen. Deze ontwikkeling wordt echter bemoeilijkt door de vele factoren die scheepsgedrag bepalen. Dit zijn zowel statische factoren, zoals het ontwerp van het schip en de beladingstoestand, als ook dynamische factoren: lokale golven, stroming, vaarroute en vaarsnelheid. Deze factoren zijn individueel lastig te voorspellen, en ook over de onderlinge samenhang ontbreekt nog veel kennis. MKB-bedrijven HMC en Hermess gaan de belangrijkste parameters voor scheepsgedrag bepalen en koppelen aan lokale weersgegevens in een voorspellingsmodel. Het model is uniek omdat het tijdens de zeereis wordt verfijnd met real-time bewegingsmetingen vanaf het schip. Dit geeft een zeer hoge betrouwbaarheid van voorspellingen, op basis waarvan adviezen worden uitgebracht om veilig scheepsgedrag te garanderen en optimaliseren. Dit kunnen bijvoorbeeld aanpassingen zijn aan de vaarroute, de vaarsnelheid, of het ballastwater. Het model biedt ook kansen voor energiezuinig varen – en dus CO2-reductie – en vaartijdverkorting. Om het voorspellingsmodel te gebruiken als decision support systeem wordt tevens de benodigde hardware en software ontwikkelt in het project. De hardware bestaat o.a. uit een nieuw type motionbox, die real-time scheepsbewegingen meet en verzend naar wal. Door het voorspellingsmodel en operationeel systeem gelijktijdig te ontwikkelen kan het decision support systeem op korte termijn worden aangeboden aan de maritieme sector. Er is een grote vraag vanuit de sector, en deze zal in de toekomst enkel toenemen omdat er door klimaatsverandering grotere kans is op extreem weer en extreem scheepsgedrag. Beide MKB-bedrijven zijn hard geraakt door COVID19. Door de reisbeperkingen is een deel van hun dienstverlening stil komen te liggen en liepen opdrachten ernstige vertraging op.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

Looptijd van 1 maart 2021 tot en met 15 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 473.344,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

ShareBouw Amsterdam

ShareBouw Amsterdam

Aanleiding. Door de COVID-19 crisis is de positie van veel Amsterdammers op de arbeidsmarkt kwetsbaar. Tegelijkertijd vraagt de verduurzamingsopgave van de gemeente Amsterdam zowel meer vakmensen in de bouw (instroom, zij-instroom), als dat (toekomstige) vakmensen beschikken over de juiste (digitale) competenties van de toekomst. Doelstelling. Het doel van dit project is bijdragen aan de realisatie van de BouwAcademie als een toonaangevende leer-werk-innoveer omgeving, die (aankomende) vakmensen ondersteunt bij het leren van de competenties die de verduurzamingopgave nu en in de toekomst vraagt (upskilling, reskilling, instroom), en bedrijven ondersteunt bij innovatie en innovatie adoptie. De BouwAcademie kan hierdoor een sterke bijdrage leveren aan het verminderen van de mismatch op de arbeidsmarkt en het duurzaam betrekken van kwetsbare groepen, en het realiseren van de verduurzamingsopgave van de gemeente Amsterdam (vergroening). Activiteiten en resultaten. Er zijn 5 samenhangende werkpakketten gedefinieerd om de randvoorwaarden te creëren voor het verminderen van de mismatch op de arbeidsmarkt en de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Onderscheidend is dat we hierbij onderwijsvernieuwing verbinden aan innovatie en innovatieadoptie in de bouw: werken-leren-innoveren. Werkpakket 1 focust op het gebouw van de BouwAcademie. De locatie wordt zo verbouwd en beheerd dat leren, werken en innoveren samenkomen. Werkpakket 2 focust op de ontwikkeling van een sterk en duurzaam lerend netwerk bestaande uit onderwijs, (MKB) bedrijven, onderzoekspartners en andere stakeholders (learning community). We ontwikkelen hiervoor een overdraagbare aanpak. Werkpakket 3 richt zich op het vergroten van het inzicht in de impact van innovaties in de bouw (oa op het werk en de genodigde skills), het innoveren van MKB bedrijven met onderzoekspartners, en het ontwikkelen van een aanpak voor innovatieadoptie bij MKB bedrijven. Werkpakket 4 gaat over onderwijsvernieuwing. Technologische innovaties en hun betekenis worden geïntegreerd in verschillende opleidingen. We ontwikkelen daarnaast een doorlopende leerlijn van niveau 1 naar niveau 2, certificeerbare eenheden (upskilling, reskilling) en een aanpak voor het vergroten van de instroom van jongeren. Werkpakket 5 omvat het projectmanagement. Partners. De partners in het project zijn het ROC van Amsterdam (penvoerder), Bouwmensen Amsterdam, Bouwend Nederland en TNO. We vertegenwoordigen hiermee het onderwijs, bedrijven en kennispartners en werken nauw samen in de verschillende werkpakketten. Effecten. Studenten, vakmensen en zij-instromers verwerven (op maat) de juiste competenties voor het werk van de toekomst, wat bijdraagt aan hun duurzame inzetbaarheid, werkplezier en (intersectorale) mobiliteit. MKB bedrijven krijgen zicht op nieuwe technologie, beschikken over meer en productieve medewerkers met de juiste skills, innoveren samen met onderzoekspartners, en worden ondersteund bij het laten landen van innovaties in hun dagelijkse praktijk. Het onderwijs kan opleidingen en certificeerbare eenheden continue aanpassen aan de competenties die van (toekomstige) vakmensen worden gevraagd, richt zich op nieuwe doelgroepen (zij-instroom), en trekt door de combinatie van leren, werken en innoveren meer studenten, vakmensen en zij-instromers. De maatschappelijke opbrengst is dat het aanwezige arbeidspotentieel beter wordt benut en de mismatch afneemt, en hiermee ook de verduurzaming van de bestaande bouw in Amsterdam mogelijk wordt gemaakt.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 april 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 1.499.974,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

DE ROSETTASTEEN

DE ROSETTASTEEN

In Nederland zijn er circa 12 grote afvalverwerkingsbedrijven met ongeveer 40 verbrandingslijnen. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere installaties (zoals biomassaverbranders) en verbrandingsinstallaties in andere sectoren (petrochemie, hoogovens). De afvalverbrandings- installaties zijn voor Nederland (kleine) energie installaties (AEC’s) geworden omdat de energie die vrijkomt bij het verbrandingsproces omgezet wordt in warmte en elektriciteit. In deze sector werken ruim 100.000 personen en wordt jaarlijkse circa 350 miljoen euro uitgegeven aan onderhoudskosten. Het onderhoud geschiedt tot op heden veelal reactief. Tevens veroorzaken de zware metalen, alkalimetalen en chloor in het afval veel vervuiling en corrosie op de wanden en de warmtewisselaars waardoor het rendement van een AEC afneemt. Hierdoor ontstaan hogere onderhoudskosten, levert het een hogere milieubelasting op en kost het meer energie. De doelstelling moet echter worden om naar proactief handelen te gaan, zoals bij andere sectoren al in gang is gezet. Dit probleem en de gevolgen daarvan zijn ook duidelijk naar voren gekomen in de brief van GS van Noord-Holland aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 6 augustus 2019.

In het recent afgesloten (EFRO) project De Lerende Steen (DLS) is onderzoek gedaan hoe dit proces beter te beheersen is en onderhoud beter voorspelbaar kan worden gemaakt. In het project DLS is een generiek duurzaam assetmanagement model gebouwd met een demonstrator. Hiermee is gedemonstreerd dat een dergelijk model ingezet kan worden om de bedrijfsvoering van een AEC te ondersteunen v.w.b. enerzijds het beheersen/verminderen van de onderhoud(splanning) en milieubelasting en anderzijds het verbeteren van de (productie)prestaties. Om dit te realiseren moet het assetmanagementmodel verder worden geconcretiseerd en uitgebreid met de andere subsystemen die in het eerste project DLS niet zijn meegenomen.

Door het aanbod van steeds frequenter wisselend type afval is de verbranding in de ovens sterk verschillend alsmede het storingsinterval en het onderhoud. Er is dan ook behoefte aan een betere beheersing van de processen. Dit project ontwikkelt een markt gereed (assetmanagement)model dat kort cyclisch kan bijsturen in het verbrandingsproces en lang cyclisch voorspelbaar onderhoud kan aangeven. Hierdoor wordt mede bijgedragen aan energietransitie voorstellen en gaat voldaan worden aan de nieuwe Europese regelgeving voor AEC’s op het vlak van milieueisen. Ook verbetert het de concurrentiepositie van de afvalverwerkingsbedrijven en de serviceprovider en ontwikkellaar van het model. Daarnaast speelt het project in op de human capital agenda; vanaf het begin wordt aandacht besteed aan kennisdeling en beschikbaarheid van personeel dat kan omgaan met methoden en technieken die in de toekomst van belang zijn, met name gezien tegen de achtergrond van de duurzaamheids- en digitaliseringsagenda.

Het project, dat voornamelijk met bedrijven uit de provincie Noord Holland wordt uitgevoerd sluit daarom ook naadloos aan bij de het beleid van de provincie op dit gebied.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 16 februari 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 925.000,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Xirqulate

Xirqulate

In de Rotterdamse haven komt veel slib terecht dat wordt aangevoerd vanuit rivieren. Dit doorgaans vervuilde slib wordt tot dusver onverwerkt gestort in een depot of voorbewerkt in een mechanische slibreiniger, waarna het residu wordt gestort. Verder blijken maritieme afvalstromen, waaronder de zgn. SOVI-koek, grotendeels niet in aanmerking te komen voor hergebruik of nuttige toepassing, waardoor verbranding de enige optie is.

De keramische industrie heeft zich gecommitteerd aan het Grondstoffenakkoord, zodat 50% van de primaire grondstoffen uiterlijk in 2030 vervangen dient te zijn door secundaire (herwonnen/herbruikbare) grondstoffen. In het productieproces mogen echter uitsluitend schone materialen gebruikt worden zonder gebonden chemische verontreinigingen. Voor de keramische industrie zijn er tot dusver echter geen geschikte opties beschikbaar (op praktijkschaal) om afgesproken efficiëntieslag qua grondstoffenbenutting mogelijk te maken.

Dit vormde voor Xirqulate en haar aandeelhouders de directe aanleiding voor het Harbour Stone-project dat is gericht op grootschalige verwerking van een range aan afvalstromen, w.o. verontreinigd (haven)slib en SOVI-koek tot producten met een wezenlijk ander doel, te weten een kleivervanger t.b.v. productie van bakstenen.

Binnen de groep waartoe Xirqulate behoort, is een gepatenteerd proces ontwikkeld waarmee verontreinigde reststromen zoals (haven)slib, maar ook de fractie die overblijft na vergisting van huishoudelijk afval kunnen worden verwerkt tot een secundaire grondstof voor de keramische industrie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Dynamisch Thermisch Oxiderende behandeling, ook wel DTO-proces genoemd. Het reeds bestaande DTO-proces, dat overigens nog nooit eerder op praktijkschaal is toegepast voor beoogde mix van havenslib met SOVI-koek, betreft een verbrandingsproces waarbij de verontreinigde reststromen door toevoeging van een grote hoeveelheid zuurstof in een wervelstroom worden gebracht. Met dit proces kan voor iedere afzonderlijke verontreiniging de T en daarmee de oxidatie van de verontreinigingen op 10 ºC nauwkeurig afgeregeld worden. Dat is van belang om het inert materiaal voldoende zuiver en homogeen te krijgen. De voorheen in het slib aanwezige verontreinigingen (in dampvorm) zullen uiteraard worden afgevangen via rookgasreiniging.

Echter, de calorische waarde van havenslib is dermate laag dat toevoeging van een brandbare stof noodzakelijk is. Omdat gebruik van fossiele brandstoffen vanuit duurzaamheidsperspectief niet wenselijk is, wordt gebruik gemaakt van een afvalstroom met een relatief hoge calorische waarde zoals de reststroom SOVI-koek. Overigens lijken bij beoogde opschaling richting de toekomst ook andere hoogcalorische havenstromen uitermate geschikt te zijn zoals sorteerresidu, bestaande uit niet-recycleerbare plastics, visnetten en trossen (SRF).

De “proof of concept” op praktijkschaal inzake verwerking van een mix aan hoog- en laagcalorische afvalstromen dient echter nog te geschieden. Binnen de kaders van dit REACT-EU project wordt daarvoor het fundament gelegd. Tijdens de zgn. Second Valley of Death vormt het controleerbaar, voorspelbaar en beheersbaar kunnen houden van het DTO-proces een cruciale factor in het licht van de milieuvergunning, de detailed engineering en uiteindelijk ook t.b.v. het wegnemen van resterende technische onzekerheden, die mogelijk een belemmering vormen bij de financiering. Van belang is dan ook om op voorhand voldoende inzicht te vergaren in de output (i.e. het inert materiaal) als resultante van de feedstock (i.e. de samenstelling van de afvalstromen).

Doelstelling van dit REACT-EU project betreft het wegnemen van de resterende belemmeringen richting de investeringsfase. Vervolgens is het de intentie tijdens de vervolgfase om de werking op praktijkschaal te demonstreren van een DTO-installatie waarmee een mix aan hoog- & laagcalorisch maritiem afval wordt omgezet in kleivervanger die geschikt is t.b.v. inzet als secundaire grondstof in de keramische industrie voor de productie van straat- & gevelstenen voor de huizenbouw. Betreffende DTO-installatie, met beoogde capaciteit van 80 kton per jaar dient te werken met twee feedstocks, namelijk de laagcalorische verontreinigde havenslib en de hoogcalorische SOVI-koek. In een later stadium vindt nog uitbreiding plaats naar 240 kton op jaarbasis met bovendien een bredere range aan hoog- en laagcalorische afvalstromen.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 16 februari 2021 tot en met 1 juli 2022.

Bijdrage van Kansen voor West: € 684.727,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Offshore Solar Demonstrator

Offshore Solar Demonstrator

Offshore solar is in potentie mogelijk de grootste duurzame energiebron van Nederland. Echter is de technologie nog opkomend en pas op relatief kleine schaal bewezen. Middels project Offshore Solar Demonstrator (OSD) zal deze technologie op MW-schaal worden gedemonstreerd, waarmee in de toekomst mogelijkheden voor grootschalige en geïntegreerde systemen in offshore wind parken ontstaan.

Oceans of Energy (OOE) is ontwikkelaar van offshore solar technologie en projecten. Sinds Q4-2019 opereert OOE de eerste - en zo ver enige - offshore solar pilot in de wereld. Het systeem heeft verscheidene winterstormen overleefd en de technologie is nu gereed voor opschaling.

Middels OSD zal OOE deze vervolgstap mogelijk maken, met als hoofddoelen om kosten verder te reduceren en de kwaliteit van het systeem te optimaliseren. Daarnaast worden de inzichten uit het project gebruikt ter evaluatie en ondersteuning van het LCOE-model en commercialisatieplan. Dankzij deze stappen verwachten wij offshore solar op korte termijn mogelijk te maken als duurzaam energie alternatief, zónder gebruik van schaars land.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 5 april 2021 tot en met 4 april 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 492.170,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Innovatiefonds Noord-Holland

Innovatiefonds Noord-Holland

Dankzij extra steun van de Europese Commissie / Kansen voor West2 ondersteunt het Innovatiefonds Noord-Holland nu ook Proof-of-Concept innovatieprojecten die gericht specifiek zijn op groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie in de Provincie Noord-Holland van de Corona Pandemie. De projecten worden ondersteunt met (converteerbare) leningen. Cofinanciering is verplicht middels cash bijdragen van private investeerders. Bij een maximale lening van €300.000 is cofinanciering van €200.000 verplicht. De looptijd van het fonds is tot en met 31 december 2023 of zoveel eerder als het fonds is uitgeput. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website www.innovatiefondsnoordholland.nl

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 20 februari 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 3.000.000,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

PITA

PITA

De huidige COVID-19 crisis heeft immense impact op de maatschappij en economie, maar voor de groep zeer kwetsbare mensen binnen de gezondheidszorg nog wel het meest. Reguliere zorg kan al bijna een jaar geen doorgang vinden zoals we gewend waren, waardoor vele behandelingen en operaties worden uitgesteld. Nu bijna een jaar na het begin van de crisis in Nederland wordt de impact goed zichtbaar. Zo is het aantal kankerdiagnoses voor het eerst sinds 30 jaar gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: mensen konden of durfden niet naar huisartsen of konden niet worden doorverwezen naar specialisten in het ziekenhuis. Deze trend is over de hele linie van de verschillende typen kanker terug te zien, maar bij een aantal kankersoorten heeft het uitstel van diagnoses en behandelingen dramatische gevolgen, bijvoorbeeld bij alvleesklierkanker. Dit is de zevende meest dodelijke vorm van kanker wereldwijd met een 5-jaar overlevingspercentage van slechts 6%. Deze vorm van kanker wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt doordat het geen of onduidelijke klachten veroorzaakt in de beginfase van de ziekte. Juist voor dit type kanker is timing wat betreft diagnose en behandelplannen daarom essentieel, iets wat afgelopen jaar helaas niet altijd gelukt is, wat leidt tot nog lagere overlevingskansen.

Gezien de slechte vooruitzichten voor patiënten die worden gediagnosticeerd met alvleesklierkanker, hebben Omnigen B.V. en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, met name professor dr. C.H.J. (Casper) van Eijck en assistent professor A.P. (Andrew) Stubbs, in 2017 de krachten gebundeld. Sindsdien zetten zij zich in om de behandelingsstrategie en kwaliteit van leven voor patiënten met alvleesklierkanker te optimaliseren middels de ontwikkeling van een digitale tool genaamd PITA: Pancreatic Insightful Treatment Analysis. De personalized medicine decision support tool PITA is een Europees gefinancierd ontwikkeltraject (Eureka Eurostars, totale projectkosten €1.316.396,-) waarbij in een populatie van 200 patiënten is aangetoond dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen responders en non-responders op de chemotherapie behandeling FOLFIRINOX, de gouden standaard in chemotherapeutische behandeling van alvleesklierkanker. Daarnaast kan er met grote zekerheid worden gesteld of patiënten zware bijwerkingen of bijna geen bijwerkingen zullen ervaren tijdens deze behandeling. Met een accuratesse van 90% is PITA een veelbelovende gepersonaliseerde voorspelling instrument, waardoor de behandelstrategie en kwaliteit van leven voor deze patiëntengroep aanzienlijk kan worden verbeterd.

Inmiddels is het Eurostars project voltooid (TRL 7 medische instrumenten = pilot klinische studie), en is PITA in een groep van 200 patiënten gevalideerd. De gerealiseerde resultaten uit het project zijn dermate positief dat ontwikkelde Intellectueel Eigendom verder te kunnen valideren en marktklaar te maken (TRL 9). Met name deze laatste stap is voor medisch diagnostische tools erg kostbaar omdat validatie van de studieresultaten in grote populaties en in meerdere centra noodzakelijk is voor certificeringen (TRL 8 medische instrumenten= multicenter klinische fase, 2nd valley of death).

Om PITA marktklaar te maken zijn de volgende stappen nog nodig:

1) Valideren en versterken van PITA met additionele biologische pathways, Machine Learning (ML) en Artificial Intelligence (AI). Laatste TRL 7 activiteit;

2) Multicenter klinische validatie studies. TRL 8 activiteit;

3) Nationale en internationale certificeringen aanvragen voor PITA. TRL 8 activiteit.

Om deze 3 fasen te kunnen realiseren is een vervolg investering van ca. €1,38 miljoen nodig.

In het huidige project werken Omnigen B.V., Erasmus Medisch Centrum en Levels Diagnostics B.V. samen om bovenstaande activiteiten binnen twee jaar uit te voeren. Het beoogde primaire doel is om PITA zo snel mogelijk marktklaar maken, met het Erasmus Medisch Centrum (EMC), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZA) als launching customers. Daarnaast wensen de partijen als secundair doel slagen te maken om verdere negatieve impact van de COVID-pandemie op deze patiëntengroep te beperken.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 332.936,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Asbetter Acids Plant Study

Asbetter Acids Plant Study

Samenwerkingsverband voor industrieel ontwerp demofabriek.
Met de partners Hexion (Pernis Rotterdam) en Suez Industrial Waste Services (Suez IWS Parijs) start Asbeter Holding B.V. met haar 100% dochtermaatschappij Asbetter Acids B.V. in Q4 2021 met het industrieel ontwerp van een eerste demonstratiefabriek in Rotterdam voor het proces Asbetter Acids. De fase Industrieel Ontwerp staat gepland voor oktober 2021 t/m september 2022 en levert als mijlpaal de aanbesteding voor de bouw van de fabriek met een investering van 60-70 miljoen euro.

Asbeter Holding is een start-up uit 2018 die met drie eigen medewerkers en tal van specialisten uit de wereld van research en engineering vanuit een laboratorium en pilotplant werkt aan de optimalisatie van het Asbetter Acidsproces: de destructie van asbestcement met behulp van industriële restzuren die daarmee met forse CO2-reductie geneutraliseerd worden. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van circulaire procesroutes om uit de eigen reststromen optimaal nog producten terug te winnen voor andere markten, zoals de cement- en betonindustrie. Denk aan silica, gips, calciumchloride en metaalhydroxiden. Ook dit levert CO2-reductie op.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

Bijdrage van Kansen voor West: € 2.000.000,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Smart Logistic Assistent

Smart Logistic Assistent

Het project heeft tot doel een oplossing te bieden voor de beoordelingsfouten bij productbeoordeling en kwaliteitscontrole bij het sorteren en verpakken van producten door het gebrek aan ervaren en deskundig personeel.
Gearbox Innovations ontwikkelt hiervoor een hybride werkplek door intelligentie van een AI-computer oplossingen te combineren met camera- en robottechnieken om hiermee de werknemer in de logistieke verwerkingslijn van een tuinbouwbedrijf te ondersteunen.
Dit is een doorbraak in logistieke automatisering binnen de tuinbouwsector
De Smart Logistic Assistent is door een geavanceerde combinering van vele handelingen op een compacte en zeer snelle wijze en inzet van verregaande intelligentie niet alleen in staat om traditioneel op kleur, gewicht of vorm te sorteren maar ook op objectieve waarden zoals intrinsieke kwaliteit en van beschadigingen bepalen of dit veroorzaakt is door proceshandelingen, een insect of een indicatie is voor een ziekte zoals interne rot.
De mensondersteunende technologie geeft real-time advies aan de werknemer welke sortering toe te passen, waarbij de techniek zich aanpast aan de werknemer. Dankzij vergaande intelligentie kan het werkstation zich aanpassen aan de handelingssnelheid van de medewerker en worden wisselende posities en hulp bij zware werkzaamheden aangeboden.

Dat door de toegepaste intelligentie de medewerker zich niet aan het systeem aanpast maar het systeem aan de medewerker is uniek.
Als resultaat zijn medewerkers door gepersonaliseerde ondersteuning eerder, breder en duurzamer inzetbaar doordat de inwerktijd afneemt en blessures gelinieerd aan repeterende en zware handelingen voorkomen worden. Vindt er als gevolg van een betere kwaliteitscontrole een reductie in het aantal afgekeurde producten en hiermee voedselverspilling plaats. En zorgt terugkoppeling van de door AI geconstateerde afwijkingen (vraat, ziekten &plagen) van het geoogst product er voor dat er gericht maatregelen genomen kunnen worden waardoor vermindering van oogstverliezen en inzet chemische bestrijdingsmiddelen.
Toepassing van AI en zelflerende systemen in een sorteer- en verpakkingsruimte met dynamiek van wisselende omstandigheden is tot nu toe te complex en te duur gebleken. Met de Smart Logistic Assistent komt hier vanaf 2e helft 2022 verandering in. Er komt hiermee een flexibele oplossing voor het gebrek aan ervaren en deskundig personeel waardoor de concurrentiepositie van tuinbouwbedrijven kan worden gewaarborgd.
Groot voordeel van de Smart Logistic Assistent is dat deze modulair is opgebouwd en in de bestaande faciliteiten als aanvulling op bestaande sorteer en verpakkingslijnen kan worden ingezet waardoor er geen kapitaalvernietiging optreedt.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 15 februari 2021 tot en met 30 juni 2022.

Bijdrage van Kansen voor West: € 204.442,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

SSIM-Audio Management

SSIM-Audio Management

Griffid B.V. ontwerpt, ontwikkelt, levert, integreert, beheert en onderhoudt producten in de veiligheidsketen op het gebied van beveiliging, incidentmanagement, videomanagement en audiomanagement. Het doel van het REACT-EU project is het doorontwikkelen van de Audiomanager, inclusief het ontwerp en ontwikkeling van een Demonstrator waarbij deze Audiomanager een uitbreiding is op het bestaande Safety & Security Incident Management platform (SSIM®).
Ten gevolge van de Coronacrisis worden grote hardware-investeringen in de veiligheidsketen uitgesteld en lopende projecten worden vertraagd. Uitdaging met dit project is dat niet een grote investering in nieuwe devices (intercoms, omroepinstallaties, marifoons, HF-mobilofoons, CCTV, noodtelefoons, speakers) nodig is, maar dat op slimme wijze bestaande devices benut kunnen worden en vertaald naar een universeel hanteerbaar en gestandaardiseerd format van voldoende geluidskwaliteit. Door deze innovatie wordt de veiligheidsketen Corona-bestendiger gemaakt: er wordt rekening gehouden met een toepassing van Audiomanager in een bedienscenario met afstandsbediening vanaf een willekeurige werkplek, waaronder een thuiswerk-bedienplek.
Het project sluit naadloos aan bij de transitie naar digitalisering door connectief maken van nu niet gekoppelde devices en objecten in een moderne, slimme platformoplossing op basis van universeel toepasbare technologie binnen ICT-veiligheidssystemen. Deze systemen spelen die iedere dag in de maatschappij een cruciale rol bij het beschermen van kritieke infrastructuur (waaronder tunnels, bruggen en sluizen), veiligheid op straat, bij objecten en bij ontruimingen van publieke ruimten.
Griffid houdt bij de ontwikkeling van de Audiomanager ermee rekening dat het product altijd blijft voldoen aan de actuele eisen voor informatiebeveiliging met een maximale weerbaarheid tegen cyberaanvallen.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 22 februari 2021 tot en met 31 december 2022.

Bijdrage van Kansen voor West: € 368.673,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Sevvy Smart E-Cooking

Sevvy Smart E-Cooking

Doelstelling van het project Sevvy Smart E-Cooking is de ontwikkeling, demonstratie en implementatie in de Nederlandse en Europese markt, van het revolutionaire idee van e-Cooking technologie als een radicaal nieuwe manier van voedselbereiding.

De aanleiding van het project is een bijzondere toepassing van Pulsed Electric Field technologie bij de bereiding van warme maaltijden. IXL Netherlands B.V. gaat daarvoor de PEF-technologie doorontwikkelen en toepassen op processen waarbij een specifieke temperatuurverhoging juist noodzakelijk is, namelijk voor de bereiding (bijvoorbeeld garen of koken) van voedingsmiddelen zoals vlees, vis, groentes, soep, sauzen, pasta, brood en gebak. Nieuw is dat de warmte nu ontstaat in het voedingsmiddel, homogeen en sneller dan huidige kooktechnieken en niet meer dan nodig voor het specifieke voedingsmiddel of gerecht.

In deze toepassing kunnen de benodigde veldsterktes aanzienlijk lager zijn, waardoor de PEF-technologie veiliger en betaalbaar wordt ten opzichte van de industriële toepassing.
Er wordt geen gas wordt gebruikt en het energieverbruik is uitzonderlijk laag, de kooktemperaturen zijn laag en het kookproces is snel, homogeen, precies en volledig elektronisch beheersbaar.
Door een dagelijks terugkerende energiebehoefte in huishoudens niet alleen te elektrificeren maar ook door direct de energiebehoefte per bereidingsmoment zeer sterk terug te draaien heeft het project meerwaarde voor consumenten vanuit het oogpunt van energiebesparing.
Bij de integratie van deze nieuwe disruptieve technologie in de markt, zal gebruik gemaakt gaan worden van digitale strategieën (connectieve device, app, diensten, eco-systeem), die Sevvy helpen om succesvol de nieuwe waarde propositie voor gebruikers in te vullen.

Het bouwen, testen en demonstreren van de Sevvy liep door de COVID-19 crisis helaas vertraging op.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 16 februari 2021 tot en met 30 juni 2022.

Bijdrage van Kansen voor West: € 292.486,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Digitale warmte in de MRA

Digitale warmte in de MRA

Onze maatschappij vraagt om de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Restwarmte afkomstig uit datacenters (datawarmte) biedt een betrouwbare en duurzame warmtebron voor lokale warmtenetten, een essentiële schakel om mogelijkheden voor duurzame warmtevoorziening uit te breiden en de verduurzaming binnen de gebouwde omgeving te versnellen. Gezien de groei van de digitale economie, en daarmee uitbreidende vraag naar datacenterdiensten, neemt de potentie van datacenters als bron van restwarmte toe. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is koploper op het gebied van datacenters. Op verschillende plekken in Amsterdam staan datacenters die als lokale (duurzame) warmtebron ingezet kunnen worden om honderdduizenden woningen duurzaam te verwarmen. Grootschalige benutting van datawarmte vraagt om het integraal wegnemen van (o.a. financiële en technische) onzekerheden en de ontwikkeling van kant en klare datawarmte concepten waarmee betrokken partijen – zoals gemeenten en warmte- en projectontwikkelaars – direct aan de slag kunnen.

Warmtenet-ontwikkelaar Firan neemt in samenwerking met partners TU Delft, AMS Institute en de gemeente Amsterdam het initiatief om te investeren in het Digitale warmte in de MRA project. De realisatie van een toekomstbestendig laagtemperatuur-warmtenet dat duurzame (CO2-vrije) datawarmte levert aan woningen en bedrijven in Amstel III Zuid. Door bestaande knelpunten weg te nemen en marktfalen te voorkomen zal dit project als demonstratie dienen en zullen innovatieve warmtenetconcepten worden ontwikkeld ten gunste van een schaalbare en betaalbare toepassing in een dynamische gebouwde omgeving. Het project is lokaal (Amstel III Zuid) ingebed, maar heeft een regionale focus en biedt daarbij nationale kansen voor partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van warmtenetprojecten. Het demonstratieproject draagt bij aan het versnellen van de energietransitie in de MRA en het verder uitbouwen van een duurzame, internationaal concurrerende metropoolregio die inzet op het gebruik van lokale bronnen.

Het project resulteert in de ontwikkeling van een laagtemperatuur-warmtenet met datawarmte en (door)ontwikkeling van warmtenetconcepten wat bijdraagt aan de slimme uitrol voor de energietransitie (decarbonisering), binnen de REACT EU actielijn: Amsterdam regionaal breed - Groen geïdentificeerde uitdagingen op het gebied van verduurzaming en vergroening van de economie.

Het Digitale warmte in de MRA project biedt de volgende resultaten:
- Opgelost lokaal verdelingsvraagstuk door het wegnemen van marktfalen en beantwoorden van praktische vraagstukken omtrent techniek, financieel, organisatie en wet- en regelgeving.
- Gerealiseerd LT warmtenet met (CO2-vrije) datawarmte woon-werkgebied Amstel III Zuid.
- Generiek-toepasbare (aansluit)concepten/richtlijnen voor laagtemperatuur-warmtenetten op wijkniveau.
- Lokale en regionale verbinding en mogelijkheden tot opschaling.

De impact van het project is substantieel. In eerste instantie kan door dit project het potentieel restwarmte in Amstel III benut worden voor duurzame verwarming van de omliggende gebouwde omgeving . Dit kan resulteren in een aanzienlijke besparing van 70% CO2 ten opzichte van aardgas: 39 kton CO2-besparing voor 50.000 nieuwbouwwoningen of 25.000 bestaande-woningen. Daarbij wordt werkgelegenheid bevordert voor zowel warmte-ontwikkelende bedrijven als warmte-afnemende bedrijven (o.a. projectontwikkelaars). Ook installatiebedrijven en aannemers zullen door een toenemende uitrol van warmtenet projecten meer inzet van personeel behoeven. Bovendien worden met dit project problemen met betrekking tot congestie op het elektriciteitsnet voorkomen (t.o.v. all-electric). De projectdoelstellingen sluiten dan ook naadloos aan bij het vigerend regionaal/stedelijk beleid gericht op verduurzaming en vergroening

Het consortium Firan, de gemeente Amsterdam, AMS Institute en de TU Delft alsook de betrokkenheid van lokale stakeholders (o.a. projectontwikkelaars, datacenter) waarborgt een integrale aanpak dat bijdraagt aan grootschalige versnelde benutting van duurzame (aardgasvrije) warmte voor de gebouwde omgeving. Er wordt al geruime tijd intensief samengewerkt om te komen tot de realisatie van restwarmte-uitwisseling tussen datacenter AM5 (Equinix) en het nieuwbouwproject aan de Paasheuvelweg, wat de aanzet gaat vormen tot realisatie van een open laag temperatuur warmte-/koudenet in Amstel III. Gezamenlijk zijn de mogelijkheden voor dit project en het oplossen van praktische vraagstukken onderzocht, waardoor een robuuste basis voor een succesvolle uitvoering van het digitale warmte in de MRA project is gelegd. Tevens bieden de schaalbare, af te stemmen concepten veel replicatiepotentieel op lokaal en nationaal niveau.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 juni 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 749.935,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Gebiedsgericht SLIM

Gebiedsgericht SLIM

Amsterdam wil een duurzame en circulaire stad zijn, voor nu én voor de generaties na ons. Een groene, gezonde, en welvarende stad voor iedereen die hier woont, werkt of op bezoek komt. Amsterdam gunt de Amsterdammers een gezonde groene leefomgeving. Om dit te bereiken heeft Amsterdam de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 opgesteld waarbij speciaal voor de stad ontwikkelde uitwerking van het ‘donut model’ van de Britse econoom Kate Raworth een centrale rol spelen. De implementatie van de plannen is in sommige wijken – met name ontwikkelbuurten – een grotere uitdaging vanwege de grote hoeveelheid andere problematieken die in de wijk bij de mensen spelen. Een onderschatte kostenpost zijn de kosten om bewoners (kopers en huurders) in de meewerkstand te krijgen. In de visie van dit project staat de burger als eindgebruiker aan het roer in keuzemogelijkheden, zeggenschap en eigenaarschap. Anders gesteld zijn het niet bewoners die betrokken worden bij ‘beleid’, maar overheden, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties die dienstbaar worden aan de toekomstvisie van de wijkbewoners met betrekking tot hun wijk. Zij moeten de bewoners ondersteunen om daarin eigen kracht en organisatievermogen te ontwikkelen. Op deze manier werken we samen aan het behalen van de doelstellingen.
Het project ‘Gebiedsgericht SLIM‘ wil het consortium duurzame transitie in Gaasperdam realiseren door de essentiële en existentiële waarden van de bewoners en eigenaren centraal te stellen en te verbinden met de energietransitie en circulariteit. Alhoewel het project is gefocust op Gaasperdam, is het de uiteindelijke ambitie een blueprint te ontwikkelen van de aanpak die kan worden ingezet om soortgelijke uitdagingen in soortgelijke ontwikkelbuurten aan te pakken.
Binnen dit project ontvangen de volgende partijen subsidie: a) Coöperatie Energie Samen (penvoerder), b) Coöperatie Groene Hub, c) Hogeschool Utrecht, d) Gemeente Amsterdam, e) Corporatie Eigen Haard, f) Stichting Waternet, g) ESCom en h) KlimaatMissie. Deze partijen werken samen met een groot aantal andere organisaties die wel een bijdrage leveren aan het project, maar geen subsidieontvanger zijn. Dit zijn o.a. Alliander, CirC, AMS Institute, Samen Energie Neutraal, Firan, RUG, 02025, Woon!, Coöperatie Overstekend Wild. Het consortium is een juiste balans tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden (triple helix) die samenwerken aan deze grootstedelijke uitdaging. Binnen het project kennen we 4 werkpakketten:

1. Projectmanagement en disseminatie
2. Sociaal transitie arrangement
3. Democratisch transitiearrangement
4. Technisch transitiearrangement

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 1.469.241,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Leerpraktijkcentra voor Rotterdam-Zuid

Leerpraktijkcentra voor Rotterdam-Zuid

Samen met MKB Rotterdam Rijnmond en Stichting Woonbron is gemeente Rotterdam in het project Leerpraktijkcentra actief om inwoners uit Rotterdam Zuid die een uitkering ontvangen weer terug te brengen in het arbeidsproces en daarmee de bijstandsafhankelijkheid te verlagen. Daarvoor ontwikkelen wij leerpraktijkcentra in de wijk. Hiermee realiseren we concreet:
1. Minimaal 3 leerpraktijkcentra in Rotterdam-Zuid
2. In totaal 190 deelnemers aan het werk in leerpraktijkplaatsen tijdens projectperiode
3. Uitstroom uit bijstand van 50% van de deelnemers naar werk in het MKB, school of overig
Veel mensen in Rotterdam Zuid missen de aansluiting op de arbeidsmarkt en hebben onder andere moeite om langdurig en duurzaam uit de uitkering te komen. Voor velen is direct deelnemen in het reguliere arbeidsproces vanwege bijvoorbeeld fysieke belemmeringen, psychische problemen, schulden een stap te ver. Mensen vinden het lastig om structuur te krijgen in hun leven en zich te ontwikkelen. Extra ondersteuning voor deze mensen helpt om structuur en inkomensonafhankelijkheid te realiseren.
Door de Coronacrisis is juist nu de urgentie extra groot voor een geïntensiveerde aanpak van dit probleem op Zuid. Corona maakt de kwetsbaarheid van bewoners in achterstandswijken extra zichtbaar: De absolute daling van het bijstandsbestand op Zuid die vanaf 2018 is ingezet, kwam als gevolg van Corona in 2020 tot een eind. En hoewel in heel Rotterdam sprake was van een stijging van het bijstandsbestand, steeg deze op Zuid harder dan in de rest van de stad en de rest van de G4.
Er wordt in 2021 meer impact op reële economie en werkgelegenheid verwacht: een stijgende werkloosheid omdat bedrijven alsnog gaan herstructureren of failliet zullen gaan. Dit betekent dat door de pandemie veel mensen hun baan zullen verliezen. Sectoren en bedrijven die voor de crisis door verschillende redenen al slecht draaiden zullen naar verwachting de crisis niet overleven.
In de Leerpraktijkcentra brengen we de inwoners van Zuid vaardigheden bij en leggen we de link met die sectoren in het MKB waar de kansen liggen op werk.
Het idee is niet nieuw, instrumenten die toeleiden naar werk zijn er ook al. Echter, is deze opzet innovatief omdat het in de wijk georganiseerd wordt en er velen van profiteren. Maar ook omdat het leerpraktijkcentrum de kans biedt het getekende leerwerkakkoord MKB te operationaliseren en dus duurzaam te verzilveren in de praktijk. Het Leerpraktijkcentrum pakt de mismatch op de arbeidsmarkt tweeledig aan;
- Door via gerichte uitstroomprofielen aansluiting te zoeken bij sectoren waar vraag naar is en door het aanleren van de juiste vaardigheden om duurzaam overeind te blijven op de arbeidsmarkt.
- Door de crisis komen helaas naar verwachting de komende jaren meer mensen in Zuid in de knel, waardoor het nu opzetten van Leerpraktijkcentra op Zuid des te meer noodzakelijk is. Hierdoor hebben we de komende jaren een werkzame structuur gecreëerd en kunnen we mensen die als gevolg van Corona in de problemen zijn gekomen eerder en beter helpen naar een (andere) baan.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 523.861,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Van zon naar schone tractie (ZST)

Van zon naar schone tractie (ZST)

Voor Tom Saat, Stadsboer in Almere, is het ondertussen duidelijk dat waterstof een centrale rol gaat spelen als energiedrager in de transitie van fossiele brandstof naar duurzaam opgewekte energie (zon en wind) in de landbouw. Hij heeft drie partners gevonden die bereid zijn om samen met hem de technische haalbaarheid van een energieketen op lokale schaal van zon tot en met tractie op het veld, te demonstreren. Gezamenlijk willen zijn met het project aantonen dat we sterker uit deze moeilijke periode van Corona beperkingen kunnen komen. In de energietransitie hebben we lang genoeg op elkaar zitten wachten, het is tijd om de eerste concrete stappen te zetten en een begin te maken met het bouwen van de waterstofeconomie. In het project “Van zon naar schone tractie” (ZST) bouwt het bedrijf H2Trac B.V. de eerste volledig waterstof landbouw tractor. De Stadsboerderij Almere demonstreert de innovatieve tractor in de eigen bedrijfsvoering. De benodigde waterstof wordt in een joint venture geproduceerd op de nabijgelegen Braambergen, met de elektriciteit van het 10 ha zonnepark dat daar in 2021 aangelegd wordt.  Hogeschool Windesheim monitort de resultaten van het project en zorgt ervoor dat de geleerde lessen breed verspreid worden. Tijdens de wereldtentoonstelling Floriade 2022 kunnen we zo de innovatieve kracht van Nederland tonen. De projectpartners maken optimaal gebruik van dit evenement om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, van agrarisch ondernemers, bedrijven in de weg- en waterbouw, investeerders, tot beleidsmakers en politici. Zo nemen de vier initiatiefnemers verantwoordelijkheid door een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behalen van de wereldwijde milieu- en klimaatdoelstellingen, en door de uitstoot van CO2, N en fijn stof te verminderen.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 496.500,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Motor in beweging

Motor in beweging

De uitdagingen op de arbeidsmarkt in Rotterdam-Zuid zijn groot en de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt naar aanleiding van COVID-19 maken deze alleen nog maar groter. Voorafgaand aan de COVID-19 crisis kende Rotterdam-Zuid al ruim 14.000 bijstandsgerechtigden en circa 4400 mensen met een WW-uitkering (Gemeente Rotterdam, 2020). Dit aantal is door COVID-19 gestegen (UWV, 2020) omdat veel banen door de coronacrisis zijn verdwenen. Het werk dat er nog wel is, komt vaak niet bij de beroepsbevolking van Rotterdam-Zuid terecht. Daarom richt onze aanvraag zich ook op het vergroten van de doorstroom van praktisch geschoolde werknemers op Zuid, waarmee de arbeidsmobiliteit écht op gang komt.
Dit is dus hét moment om lopende en nieuwe initiatieven op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen en er samen voor te zorgen dat praktisch geschoolden op Zuid door talentontwikkeling en toenemende ontwikkelkansen een goede toekomst hebben. De daarmee versterkte en vergrootte human capital is essentieel voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke transities, waaronder groen en digitalisering.
Stap voor stap werken we naar een integrale aanpak om de arbeidsmarkt anders in te richten. We denken groot(s) en beginnen klein.
Met de Motor in beweging achterhalen we:
•Hoe we belemmeringen bij implementatie ontwikkelingsgericht (bege)leidinggeven kunnen wegnemen;
•Hoe we met social learning een entree kunnen bieden naar onderwijs en of werk;
•Hoe we vaardigheden kunnen erkennen en daarmee waarderen, hierbij is bijzondere aandacht voor 21st century skills en digitale vaardigheden;
•Wat er nodig is om een deel van de Motor uiteindelijk zelfstandig in de praktijk te laten draaien wanneer alle betrokken partners hun bijdrage in hun organisatie en of bedrijfsvoering hebben ingeregeld.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 juni 2021 tot en met 31 december 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 464.018,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Verwerking vezelversterkte thermoharders

Verwerking vezelversterkte thermoharders

Producten van vezelversterkt thermohardend composiet (polyester of epoxyhars) zoals windmolenpropellerbladen, boten, interieurs van treinen en autobussen zijn aan het einde van hun levensduur door hun gemengde samenstelling moeilijk te recyclen. Om deze reden zijn er nauwelijks toepassingen voor fracties van thermohardend composiet en stijgt de afvalberg gigantisch.
Door Covid crisis heeft de opschaling vertraging opgelopen en hebben investeerders afgehaakt.

Doel van het project is de doorontwikkeling van een fractioneringstechnologie van TRL6 naar TRL 8. De fractioneringstechnologie verkleint de polyester delen tot een zodanige grootte, dat deze direct in nieuwe producten kan worden toegepast, maar waarbij de vezelsterkte behouden blijft. Onderdeel van het project is een pilotinstallatie op de Maasvlakte met een verwerkingscapaciteit van 4 à 5 ton per dag.

De innovatie van het project is tweeledig:
1. De technologie. Bestaande shreddertechnieken resulteren in grote grove fracties die niet bruikbaar zijn. De CRC techniek resulteert in zodanig kleine fracties dat deze goed bruikbaar zijn in nieuwe producten, ook in producten die constructieve sterkte behoeven, met een minimale stofopbrengst.
2. De keten, waarin alle partijen zijn betrokken, van aanlevering (NS, VDL, Polytec), Logistiek (Rhenus), Shredding/verkleining (CRC) tot productie (Gees Recycling, Rapid Asfalt, BAM, etc).

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 april 2021 tot en met 31 oktober 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 840.839,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

TWIN - Duurzame kozijnen voor de hoogbouw

TWIN - Duurzame kozijnen voor de hoogbouw

Het bedrijf Vianen ontwikkeld en test een nieuw type kozijn van hout met een aluminium klem- en afdeklijst voor gebruik in de hoogbouw. Deze kozijnen kunnen volledig aluminium kozijnen in de hoogbouw vervangen. De grootste uitdaging in de ontwikkeling zit in de weersbestendigheid van de kozijnen in combinatie met de houten gevelelementen. Na afronding van het project kan het nieuwe type kozijn voor een aanzienlijke CO2 reductie zorgen in de hoogbouw en het gebruik van circulaire, bio-based materialen stimuleren. De CO2 reductie kan op jaarbasis oplopen tot 4.500 ton.

 Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 22 februari 2021 tot en met 31 maart 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 114.729,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

ERS

ERS

Met de introductie van industry 4.0 komen we in een tijdperk waarin alle productieprocessen en ondersteunende processen onderling digitaal verbonden zullen worden. Hierdoor zal de focus van optimalisatie niet langer alleen gericht zijn op de eigen fabriek maar zal er een optimalisatie slag komen over de gehele productieketen, van grondstoffen tot eindproduct. Om de gehele keten te kunnen optimaliseren zijn er zeer complexe beslissingsvraagstukken waarbij mensen ondersteuning nodig zullen hebben van digitale systemen om beslissingen te valideren. De complexiteit en variabelen bij deze optimalisatie slag vergen verschillende scenario's die snel kunnen worden doorgerekend om te bepalen wat de beste oplossing is om bestaande en toekomstige orders per stuk zo efficient en goedkoop mogelijk te kunnen fabriceren.

Simulatie is de beste techniek om de bestaande systemen te koppelen en hieruit de verschillende mathematische modellen te kunnen deduceren, doorrekenen en vergelijken. Incontrol ontwikkeld met ERS een platform waarop alle betrokken systemen en datastromen met elkaar kunnen worden verbonden. Dankzij de innovatieve simulatie engine waarop simulatie events parallel kunnen worden afgehandeld ontstaat een volledig schaalbare simulatie engine. Dit maakt het mogelijk alle processen in de gehele keten bij elkaar in één model te simuleren en emuleren in realtime. Hiernaast is het systeem uniek in het vermogen verschillende simulatie formalismen in het zelfde model te kunnen toegepast. Een simulatie formalisme is een onderliggende methode van het doorrekenen van de simulatie. Hiermee kunnen de verschillende typen productie faciliteiten en ondersteunende processen waardevol met elkaar worden verbonden.
Incontrol heeft een lange historie op het gebied van de ontwikkeling, bouwen, testen en beheren van simulatieplatforms. Hiermee is een breed partner netwerk opgezet met een diversiteit aan stakeholders in fabricage en logistieke afhandeling. Binnen dit netwerk is een duidelijke behoefte aan een overkoepelend systeem wat horizontale en verticale integratie van systemen mogelijk maakt.
Hiernaast werkt Incontrol veel samen met academische partners die een gedegen praktische basis, theoretische basis en validatie bieden voor een succesvolle levering van ERS-resultaten.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 juni 2021 tot en met 1 juni 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 195.964,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

BlackReactor

BlackReactor

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK'S), is een verzamelnaam voor een groep schadelijke kankerverwekkende stoffen. Voorbeelden zijn Naftaleen, Chryseen en Antraceen. PAK’s komen vooral gebonden aan fijn stof in de lucht voor en kunnen zo over grote afstanden getransporteerd worden. Door neerslag of droge depositie kunnen PAK’s ook op de bodem, op gewassen of in oppervlaktewater terechtkomen. PAK’s worden in het lichaam opgenomen door inademing of via de voeding, bijvoorbeeld door het eten van aangedaan voedsel.

Veel bedrijven in de regio west kampen met de uitstoot van PAKS. Op dit moment zijn koolstoffilters, scrubbers en ‘verbranders’ de enige beschikbare technologieën waarmee PAKS uit de lucht gefilterd kunnen worden. Probleem is echter dat - afhankelijk van de specifieke PAKS - de efficiëntie van koolstoffilters en scrubbers vaak te wensen over laat en het ‘verbranden’ erg veel energie verbruikt. Daarnaast zijn ze niet duurzaam in economische en milieutechnische zin en in het geval van koolstoffilters ze vrij snel vervangen moeten worden en het gebruikte koolstof als zwaar chemisch afval moet worden afgevoerd.

BlueReactor systems heeft een Niet Thermisch Plasma Katalytische Reactor ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat PAKS worden afgebroken. In tegenstelling tot alternatieve technologieën zoals koolstoffilters , scrubbers en verbranders gebruikt de reactor:
• naar verwachting >98,5% minder energie
• 100% minder water
• 100% minder chemische reagenten
Ook gebruikt de reactor 50% minder energie dan bestaande plasma (ozon) reactoren die vaak worden ingezet om lucht te reinigen met behulp van ozon injectie.

Op dit moment wordt de reactor deze reeds toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Recent zijn er een kleinschalige tests uitgevoerd met de reactor bij enkele bedrijven uit het zware industriële segment in de regio West. Hieruit bleek dat deze maar liefst 85% van de PAK'S uit de lucht kon verwijderen. De BlueReactor lijkt hiermee dus een zeer interessant alternatief voor industrieën die kampen met PAKS uitstoot.

BlueReactor Systems wil daarom in dit project graag een grootschalig prototype ontwikkelen van de plasmareactor welke volledig is afgestemd op het verwijderen van PAKS bij (zware) industrieën: de BlackReactor. De bedoeling is om een grootschalige pilottest uit te voeren bij enkele bedrijven uit de regio, zodat kan worden aangetoond dat de technologie ook op grote schaal werkt. Als de resultaten positief zijn, kan worden aangenomen dat de BlackReactor ook voor andere industrieën efficiënt, goedkoop en effectief PAK'S uit de lucht kan verwijderen.

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 1 maart 2021 tot en met 31 januari 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 150.761,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

CellPro

CellPro

Cellvation B.V., CirTec en Recell Group, richten zich binnen onderhavig project op de ontwikkeling van een pilot-productlijn die de werking van de nascheidingstechnologie van tertiaire cellulose in een continuproces op een representatieve praktijkschaal kan aantonen.

 

Onderdeel van het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. 

 

Looptijd van 15 februari 2021 tot en met 30 september 2023.

Bijdrage van Kansen voor West: € 577.213,00

Voor meer informatie www.europaomdehoek.nl

 

Warmtenet Gildenwijk

Warmtenet Gildenwijk

Warmtenet Gildenwijk bestaat uit de aanleg van een duurzame warmtebron op basis van Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en een warmtenet om 993 bestaande woningen van duurzame warmte te voorzien. Door toepassing van innovatieve technieken en de focus op bestaande bouw wordt een CO2 uitstootreductie van 58% gerealiseerd. 

HVC werkt nauw samen met de gemeente Gorinchem en woningbouwcorporatie Poort6. Het stadhuis van Gorinchem wordt aangesloten op het warmtenet, evenals het kantoor van Poort6 en 993 woningen van Poort6 die gelegen zijn in de Gildenwijk. Gildenwijk bevindt zich nabij een effluentleiding van de rioolwaterzuivering, en hierdoor ontstaat de unieke en innovatieve mogelijkheid om een geheel nieuw warmtenet op basis van TEA aan te leggen voor de bestaande bouw. Het warmtenet en de bron worden overgedimensioneerd zodat in de toekomst verdere uitbreiding van het warmtenet mogelijk is. 

 

Looptijd 8 juli 2020 t/m 31 december 2023
Bijdrage Kansen voor West € 1.500.000,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Projectplan Energiefonds Den Haag (ED) C.V.

Projectplan Energiefonds Den Haag (ED) C.V.

De REACT-EU middelen worden door het Energiefonds Den Haag ingezet om op korte termijn de duurzame ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen niet te laten stilvallen. De middelen worden ingezet om aardwarmteprojecten in Den Haag Zuidwest en Centrum de komende jaren aan te sluiten op woningen. Daarnaast komen er middelen beschikbaar voor bewonersinitiatieven om op een duurzame manier energie op te wekken. Duurzame, schone en betaalbare warmte draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van woonruimte in de stad.

Looptijd 18 juni 2021 t/m 31 december 2023
Bijdrage Kansen voor West € 2.000.000,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Digital Farming NHN

Digital Farming NHN

De REACT-EU middelen worden door het Energiefonds Den Haag ingezet om op korte termijn de duurzame ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen niet te laten stilvallen. De middelen worden ingezet om aardwarmteprojecten in Den Haag Zuidwest en Centrum de komende jaren aan te sluiten op woningen. Daarnaast komen er middelen beschikbaar voor bewonersinitiatieven om op een duurzame manier energie op te wekken. Duurzame, schone en betaalbare warmte draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van woonruimte in de stad.

Looptijd 1 juni 2020 t/m 31 december 2023
Bijdrage Kansen voor West € 384.026,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

WERK!WERKT

WERK!WERKT

Nu als gevolg van COVID19 onderlinge afstand tussen mensen ineens volop in de aandacht staat, merkt iedereen pas écht hoe veel werkprocessen nog ‘rondom de mens’ zijn georganiseerd. Al vele jaren worden digitalisering en robotisering aangemerkt als cruciale sleuteltechnologie (key enabling technology) voor de toekomst van het Europees bedrijfsleven. Tot aan 2020 vooral vanuit de blik op arbeid als kostbare productiefactor. Sinds maart 2020 óók met blik op menselijke interactie, nabijheid. Besmettingsgevaar maakt de noodzaak persoonlijk.

De impact van de Corona-pandemie is ook te zien in de enorme toename van webwinkelen en van supermarkt-omzetten. Twee tendensen die bij elkaar komen in de explosie van bestellingen via boodschappen-bezorgdiensten. Nu het minder tot niet mogelijk is voor consumenten ‘er op uit te gaan’ om te winkelen of horeca te bezoeken, zijn ‘bricks’ abrupt overvleugeld door ‘clicks’.
Stichting RoboValley, met haar zelfstandig RoboHouse fieldlab op de TU Delft campus, werkt al langere tijd aan robotisering van werkprocessen. Door de actuele ontwikkelingen ziet RoboValley niet alleen de mogelijkheid maar ook de noodzaak tot het versnellen van deze digitale transitie met grotere toepassing van robotisering in werkprocessen. Grote bedrijven verbinden zich meerjarig aan RoboValley, met elkaar mobiliseren zij de kennis tot valorisatie en activeren zij het Nederlandse MKB.
Onder leiding van Stichting RoboValley nemen Ahold Delhaize N.V. en Heineken Supply Chain B.V. het voortouw. Zij innoveren en pionieren met TU Delft en TNO aan oplossingen in de werkprocessen van deze grote bedrijven, die in reële praktijkomgevingen worden gedemonstreerd aan het MKB. Partner MKB Nederland ziet het belang hiervan en treedt op als kanaal naar haar MKB achterban.
Het project omvat de gehele keten van kennis, naar kunde, naar kassa: valorisatie door veel MKB-ondernemers kennis te laten maken met werkende robotisering! Niet alleen onderzoeken, niet alleen er over praten, maar Laten zien!

Looptijd 30 juni 2020 t/m 31 december 2023

Bijdrage Kansen voor West € 1.500.000,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Walburg

Walburg

Het project Walburg te Zwijndrecht bestaat uit de realisatie van een warmtenet op gebiedsschaal met Thermische Energie uit Oppervlaktewater, ofwel TEO, als duurzame warmtebron. De warmte zal met behulp van een warmtepompcentrale gewonnen worden uit de Oude Maas. HVC realiseert het project om duurzame warmte te kunnen leveren aan 1.013 woningen van woningcorporaties in de wijk Walburg.

TEO wordt als duurzame warmtebron op een aantal plaatsen in Nederland al toegepast. In project Walburg wordt echter een unieke stap voorwaarts gezet om een aantal redenen:
- Bestaande woningbouw: TEO wordt veelal toegepast voor utiliteitstoepassingen (kantoren et cetera), en dan vooral ook in de nieuwbouw van dit soort panden. De toepassing van TEO voor een wijkgerichte aanpak die volledig gericht is op bestaande bouw is uniek in Nederland.
- Dicht stedelijk gebied: een TEO installatie is geen klein object. Het dient ingepast te worden in de bestaande stedelijke omgeving. In Walburg wordt creatief gezocht naar inpassing van de TEO centrale van circa 400 m2 die niet inpandig geplaats kan worden (zoals wel vaak bij nieuwbouw gebeurt, omdat daar nog rekening gehouden kan worden met te plaatsen installaties).
- Drinkwaterwingebied: het projectgebied Walburg is drinkwaterwingebied. Hierdoor mogen er geen nieuwe WKO-bronnen in het gebied gerealiseerd worden. Hiervoor zijn aanvullende investeringen in aanpassingen van warmtepompen en warmtebronnen nodig. De opgedane kennis kan gedeeld worden met andere toekomstige projecten, omdat drinkwaterwinning vaker een mogelijk knelpunt kan zijn bij warmtewinning via aquathermie.
- Mogelijke combinatie met Thermische Energie uit Drinkwater (TED): In Walburg is een drinkwaterproductielocatie van Oasen aanwezig. Mogelijk kan voor de locatie van de TEO installatie gebruik gemaakt worden van de locatie van Oasen. Daarnaast wordt onderzocht of uit het drinkwater aanvullende capaciteit in duurzame warmteproductie aanwezig is binnen de richtlijnen die gelden voor drinkwaterproductie. Het is een technologie en aanpak die in Nederland nog nauwelijks wordt toegepast, maar hier door de aanwezigheid van Oasen een zeer concreet perspectief biedt op realisatie van TED aanvullend op de TEO installatie.

Door het innovatieve karakter van het project kan veel geleerd worden over de inzet van TEO in de bestaande bouw.

Looptijd 16 juli 2020 t/m 31 december 2023

Bijdrage Kansen voor West € 1.500.000,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

Smart Farm

Smart Farm

Artechno Engineering is een ingenieursbureau uit de Lier dat al 38 jaar werkzaam is in de tuinbouw- en kastechniek, gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van robotica, irrigatiesystemen, zaaioplossingen en oogstlijnen. Tot de hoogwaardige technische oplossingen die we produceren behoren robotica, irrigatiesystemen, zaaioplossingen en oogstlijnen. In dit project hebben we tuinbouw en vertical farming opnieuw gedefinieerd. In plaats van de conventionele tuinbouw te transformeren naar een vertical farming systeem, hebben we onze Smart Farm ontworpen rond de behoeften van de plant. Doel van ons project is om de Smart Farm als het eerste autonome, hightech, verticale teeltsysteem met een geïntegreerd slim Plant Happiness Monitoring System klaar te maken voor marktintroductie. Het bouwen, testen en demonstreren van de Smart Farm liep door de COVID-19 crisis helaas vertraging op.

Met de Smart Farm kan op een schaalbare en milieuvriendelijke manier, over ter wereld, zeer efficiënt gewassen worden geproduceerd. De Smart Farm is het eerste volledig geautomatiseerde vertical farming systeem in de wereld. Dat betekent dat er van zaaien tot oogsten geen handmatige tussenkomst is. Een Plant Happiness Monitoring systeem verzamelt gegevens over plantgroei en gewasontwikkeling met IoT-sensoren en -camera's (Internet of Things). Voor het system is concrete belangstelling uit de markt, zowel uit landsdeel West, rest van Nederland als internationaal, aanwezig. Dit wordt ondersteund door meerdere Letters of Support voor dit project.

Het project sluit aan bij de transitie naar vergroening door een innovatie in de markt te zetten waardoor de tuinbouwproductie duurzamer kan produceren o.a. zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en met 95% verlaging van het waterverbruik.

Het project raakt de kern van de Digitaliseringsagenda en de sleuteltechnologieën Artificial Intelligence & Smart Industry en de High Tech to Feed the World agenda en bij de focus “Slimme en grondstof efficiënte tuinbouw” door de cross-over innovatie die ligt op het snijvlak van tuinbouw, digitalisering en robotica, RIS3 WEST 2021-2027 en het programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022.

Looptijd 7 juli 2020 t/m 28 februari 2023

Bijdrage Kansen voor West € 415.693,07
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

AgriPlace Platform

AgriPlace Platform

Digitaliseren van compliance processen in de agrarische-sector zorgt voor tijdbesparing en vergroening.

De belangrijkste doelstelling van het AgriPlace Platform project, is het verder digitaliseren van de compliance processen in de agrarische ketens, met als doel om ketens transparant te maken en te verduurzamen.

Met de nieuwe ontwikkelingen die mogelijk zijn middels dit project, zullen we zorgen voor een meer toekomstbestendige agrarische sector in Nederland en Europa. Dit doen we op de volgende manieren:

Digitaliseren compliance informatie in de agrarische sector: dit doen we middels de verdere ontwikkeling van het AgriPlace platform. Hierin beogen we een stap verder te gaan in het beschikbaar maken van het platform voor elke speler in de sector. Dit project stelt ons in staat om verdere tijd- en kostenbesparingen te realiseren voor boeren en bedrijven in de agrarische sector. Ook zal door het faciliteren van een gemakkelijk te gebruiken gratis platform en het faciliteren van remote audits, het inzicht in de voedselketen verder worden vergroot.

Vergroening van de agrarische sector: middels dit project zullen we het inzicht in duurzaamheid- en sociale-informatie in de keten en daarbij ook inzicht in de verbeterpunten verder vergroten. Dit wordt behaald door het automatisch verwerken van informatie uit duurzaamheid en sociale assessments. Ook zullen we het verwerken en monitoren van informatie over pesticide en -middelen verder automatiseren middels connecties met laboratoria en het automatisch verwerken en controleren van hun data.

Versterken positie agrarische sector: voor export maar ook voor de binnenlandse afzet, helpen we de sector verder door met ons geautomatiseerd platform ondersteuning te bieden met het vergroten van inzicht en het beheren van een veilige, duurzame en sociaal verantwoorde keten. Dit project draagt direct bij aan het voor alle spelers in de keten beschikbaar te maken van ons platform, middels de publieke database en een ‘’level playing field’’ te creëren voor spelers in de agrarische industrie. Dit zal ten goede komen aan de al vooruitstrevende Nederlandse sector die vooruitloopt op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Gezien het groeiende wereldwijde belang van veilige en duurzame productie, versterkt dit de reputatie van de agrarische sector in Nederland en Europa en maakt het deze meer toekomstbestendig.

 

Looptijd 30 juni 2020 t/m 1 juli 2023

Bijdrage Kansen voor West € 397.641,36
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Mozartflat op Open Warmtenet Delft

Mozartflat op Open Warmtenet Delft

Een van de manieren waarop woningcorporatie Stichting Woonbron invulling geeft aan haar doelstelling om in 2050 een CO2-neutrale woningportefeuille te hebben is het waar mogelijk aansluiten van wooncomplexen op warmtenetten. In Delft nam Woonbron in 2017 samen met de gemeente en de woningcorporaties DUWO, Vidomes en Vestia het initiatief voor een studie naar de haalbaarheid van een open, lokale warmte infrastructuur. In de afgelopen 3,5 jaar heeft dit initiatief zich ontwikkeld tot concrete plannen voor de aanleg van een modern, 4e generatie Open Warmtenet in de Delftse wijken Voorhof en Buitenhof.

Een van de innovaties van het Delftse warmtenet-initiatief is dat op voorhand al concrete afspraken worden gemaakt tussen de initiatief-nemende afnemers en de marktpartijen die het warmtenet gaan realiseren over het op termijn afbouwen van de geleverde temperatuur. Gezien de vele woningen in Voorhof en Buitenhof met energielabel G, F of E zal het warmtenet om te beginnen gerealiseerd worden als een hoge temperatuur warmtenet met in de winter een aanlevertemperatuur van 90C (en buiten het stookseizoen 70C). De betrokken partijen hebben echter al op voorhand vastgelegd dat het warmtenet vanaf 2035 ook in de winter maar maximaal 70C zal leveren. Belangrijkste voordelen van een warmtenet met lagere aanlevertemperatuur zijn dat er (I) minder warmteverliezen optreden en het net dus efficiënter geëxploiteerd kan worden, (II) op basis van dezelfde warmtebronnen méér woningen kunnen worden verwarmd, (III) bovenop de basislast bronnen (geothermie en op termijn restwarmte van de Rotterdamse industrie) minder vaak een beroep hoeft te worden gedaan op de piekvoorziening (in eerste instantie nog gasgestookte ketels), en (IV) in de toekomst makkelijker nieuwe duurzame warmtebronnen kunnen worden aangesloten.

Met de gemaakte afspraken committeren de aansluitende corporaties zichzelf aan een harde deadline voor het voor deze aanvoertemperatuur geschikt maken van hun aan te sluiten woningen, en de substantiële hiervoor benodigde investeringen. Woonbron heeft zich binnen het initiatief opgeworpen als de eerste partij die een van de twaalf hoge galerijflats in Voorhof/Buitenhof, tezamen goed voor meer dan de helft van de woningen die voor de eerste fase van het warmtenet in beeld zijn, voor aansluiting op een 70C warmtenet gaat klaarstomen. De 196 woningen in de Mozartflat, gemiddeld energielabel F, zullen middels een grondige renovatie en verduurzaming ‘70C-warmtenet-ready’ worden gemaakt. Werkzaamheden omvatten o.a. installatie van een warmtedistributienet met gecombineerde afleversets voor ruimteverwarming en warmtapwater, vervanging van het 1-pijpsverwarmingssysteem door een 2-pijpssysteem, verbeteringen aan isolatie, kierdichting en ventilatie, en overschakelen op elektrisch koken. Er wordt hierbij voor gezorgd dat de eigenaren van de andere galerijflats in Voorhof-Buitenhof veel bij de Mozartflat kunnen ‘afkijken’ wat betreft de uitwerking en uitvoering van de voor aansluiting op een 70C warmtenet benodigde renovatie.

Het project ‘Mozartflat op Open Warmtenet Delft’ zal fungeren als vliegwiel voor de plannen om op korte termijn het overgrote deel van de sociale woningvoorraad in Voorhof en Buitenhof op het geplande warmtenet aan te sluiten en 70C-ready te maken. De eerste fase van de warmtenet uitrol zal eind 2024 resulteren in het aansluiten van alle 70 corporatiegebouwen in deze wijken die over een collectieve verwarmingsinstallatie beschikken. In de periode tot 2050 kan hiermee een cumulatieve CO2-reductie van ca. 200 kton worden gerealiseerd. Het verder uitrollen van het warmtenet in beide wijken totdat in 2035 de geplande ca. 13.000 woningequivalenten zijn aangesloten zal resulteren in een cumulatieve CO2-reductie tot 2050 van ca. 450 kton.

Naast de duurzaamheidsimpact biedt het project, en met haar de door dit project dichterbij gebrachte vervolgprojecten, concrete opdrachten voor de lokale bouw- en technieksector gedurende precies die periode dat de werkgelegenheid in deze sector door de coronacrisis het meest onder druk zal komen te staan. Door te investeren in de groene economie draagt het project concreet bij aan het bevorderen van crisisherstel in de context van COVID-19.

Het 70C-warmtenet-ready maken van de Mozartflat past uitstekend binnen Woonbron’s portefeuilledoelstellingen van duurzaamheid, betaalbaarheid, en kwaliteit. Er is reeds een vergaand communicatie- en participatietraject met de bewoners opgestart, waarvan de voortgang alle vertrouwen geeft dat de voor zo’n vergaande renovatie benodigde akkoordverklaringen van 70% van de bewoners zonder noemenswaardige problemen gehaald gaan worden. Het enige resterende potentiële obstakel richting een positief investeringsbesluit is de substantiële onrendabele top van het project. Het verkleinen van de onrendabele top middels een bijdrage vanuit Kansen voor West kan deze laatste horde richting definitief groen licht voor projectuitvoering wegnemen.

Looptijd 13 juli 2020 t/m 31 december 2023

Bijdrage Kansen voor West € 500.000,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

H2Haarlem

H2Haarlem

De aanvraag wordt gedaan door GP Groot brandstoffen en oliehandel bv uit Heiloo. GP Groot brandstoffen en oliehandel is naast GP Groot inzameling, GP Groot recycling en GP Groot infra & engineering één van de vier bedrijfsonderdelen van GP Groot. De activiteiten binnen de GP Groot groep lijken heel divers, maar hebben één streven gemeen: samen werken aan een circulaire, energie neutrale en klimaatbestendige toekomst. Duurzame energie en emissievrije mobiliteit, dat is het einddoel. Onze ambitie is het leveren van brandstof en energie uit hernieuwbare bronnen en door onszelf ingezamelde afvalstromen.

Aanleiding
Door de uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat groeit de vraag naar duurzame mobiliteit. De komende jaren zal met name in stedelijk gebied de focus liggen op de transitie naar zero emissie transport. De stad is het hart van de economie en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Dit gaat helaas ten koste van de leefbaarheid van de steden.
Voor binnenstedelijke zero emissie distributie zijn er twee oplossingen: batterij-elektrische en waterstof-elektrische aandrijving. Rijden op waterstof is een schone en duurzame mobiliteitsoplossing die voordelen biedt ten opzichte van batterij elektrisch aangedreven voertuigen. Met name bij binnenstedelijke distributie waar de energievraag hoog is zijn waterstof-elektrische voertuigen kansrijk.

De ambities en de verwachtingen van de rol van waterstof als belangrijke energiedrager binnen de mobiliteit en de energietransitie zijn groot. De opkomst van waterstof als brandstof worstelt echter met het bekende kip-en-ei probleem, dat als gevolg van de coronacrisis alleen maar groter te worden. De bouw van de waterstoftankinfrastructuur vergt grote investeringen waardoor het aantal stations in Nederland nog beperkt is. Zonder een goede infrastructuur en verkrijgbaarheid van waterstof investeren bedrijven niet in waterstofvoertuigen, zonder waterstofvoertuigen is er geen business case voor de exploitatie van een waterstoftankstation. En zonder afzet van waterstof is er geen incentive voor de productie van groene waterstof.

Doelstelling
Hoofddoelstelling van dit project is: De realisatie van een 350 & 700 bar waterstoftankstation op de Waarderpolder in Haarlem

Subdoelstellingen hierbij zijn:
• Het kip-en-ei probleem met betrekking tot het rijden op waterstof in de regio Haarlem doorbreken.
• Verlagen van de waterstof pompprijs door het verlagen van de logistieke en operationele kosten.
• Schaalbaar maken van waterstoftankinstallaties door de inzet van hogedruk 500 bar bundels.
• Afzetvolume creëren waardoor de productie van groene waterstof uit hernieuwbare bronnen haalbaar wordt.
• Het dissemineren van kennis en communiceren over dit project.

Activiteiten
Binnen deze aanvraag, het realiseren van een nieuw waterstoftankstation an sich, is geen sprake van een samenwerkingsverband. Binnen het bredere project, buiten de aanvraag, is wel degelijk sprake van samenwerking met verschillende instanties en bedrijven. In Noord-Holland worden er, in samenwerking met GP Groot, op verschillende locaties initiatieven voor de productie van groene waterstof ontwikkeld. Voor de afzet van deze waterstof is er behoefde aan lokale waterstoftankstations. Hierdoor kan een volwaardige lokale keten ontstaan: er is voldoende lokale waterstofproductie om het waterstoftankstation in Haarlem van waterstof te voorzien, en vervolgens (lokale) voertuigen op waterstof te laten rijden.

De waterstof economie is nog in ontwikkeling. Het project omvat de realisatie van een waterstoftankinstallatie en draagt hiermee bij aan emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen. Het project draagt bij aan de ontwikkeling van een groene economie en sluit aan bij de actielijn 2 Groen Regionaal van de REACT EU regeling. In het programmafiche REACT-EU staat dat waterstof kansrijk wordt geacht om een belangrijke bijdrage te leveren aan de vergroening van de economie.

Looptijd 14 juli 2020 t/m 31 december 2023

Bijdrage Kansen voor West € 1.000.000,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Merwede Lab

Merwede Lab

In dit project wordt een Laboratorium ontwikkelt en opgezet waarin ruimte is voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en experimenten op het gebied van duurzame en/of circulaire bouw, die dichtbij marktintroductie en daarmee directe toepasbaarheid zitten. Het Merwede Lab wordt opgericht door het eigenarencollectief van de Merwedekanaalzone, zodat de innovaties direct ook ingezet kunnen worden in of tijdens de ontwikkeling en bouw van de stadswijk Merwede. Het Merwede Lab wordt ingericht als een programma waarin onderlinge kennisuitwisseling mogelijk is en waarbij veel interactie zal plaatsvinden tussen de ondernemers en onderzoekers in het Lab aan de ene kant en het eigenarencollectief aan de andere kant.

Het Merwede Lab staat onder leiding van een kwartiermaker, die zowel de markt als de behoeftes van het eigenarencollectief uitstekend kent en daarmee een programma en omgeving creëert waar ondernemers hun ontwikkelingen kunnen doorontwikkelen, testen en op schaal in de praktijk kunnen brengen. Het Lab biedt de kans om bij de ontwikkeling van de stadswijk Merwede innovaties te testen en te ontwikkelen op het gebied van duurzame energie, circulair bouwen, social design en gezond stedelijk leven en deze te implementeren in de ontwikkeling van de wijk. Deze innovaties leveren uiteindelijk niet alleen een grote bijdrage aan de duurzaamheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de wijk Merwede, maar kunnen ook worden gebruikt bij andere gebiedsontwikkelingen in Utrecht en andere steden. De functie van het Merwede Lab is dan ook het opwerken van innovaties tot uitvoerbare ideeën in ingewikkelde binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Waarbij de ambitie is om van Merwede een zo duurzaam mogelijke wijk te maken en een wijk waar mensen echt van houden. Hierbij staan de principes energieneutraal, circulair bouwen is de norm, gezond stedelijk leven en een wijk voor iedereen centraal.

Looptijd 22 juli 2020 t/m 30 november 2023

Bijdrage Kansen voor West € 1.069.200,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Workforce Augmentation Cluster

Workforce Augmentation Cluster

Digitalisering van de werkvloer heeft het afgelopen decennium vanuit een technology push een vlucht genomen. Een belangrijke drijfveer daarbij is de gezondheid en daarmee ook de veiligheid en productiviteit van werknemers. Er zijn veel technologische oplossingen beschikbaar door de Industry 4.0 transitie. Dit heeft ervoor gezorgd dat er enorme mogelijkheden liggen op het gebied van digitalisering, efficiëntie en dus ook gezondheid. Echter, hebben ontwikkelaars van technologieën (startups/scale ups) moeite successen op de markt te boeken. Het blijkt dat bij de totstandkoming van innovaties er diverse mismatches zijn om tot producten die omarmd worden door de markt:

De nadelige effecten van ongezonde arbeidsomgevingen worden een alsmaar groter probleem vanwege inherente beperkingen van het menselijk lichaam, de vergrijzende bevolking/ personeelsbestanden en de toename van cognitief-fysiek veeleisende werkomgevingen. Mede door digitalisering worden werkomgevingen complexer en wordt de rol van de mens daarin ook complexer, maar des te crucialer. Hierdoor hebben bedrijven te maken met verloren werkdagen, slechte uitvoering van operaties en lagere algehele prestaties. Alleen al het cognitieve gedeelte kost bedrijven naar schatting 200 tot 300 miljard per jaar (Bron: Health Advocate, Inc. (2009). Stress in the workplace: Meeting the challenge. Retrieved). Door de mensgerichtheid van digitalisering niet uit het oog te verliezen, wordt het beheersbaar.

Omdat er op grote schaal mismatches zijn en veel partijen behoefte hebben aan support, is het waardevol om centrale aansturing te hebben op innovaties in het domein. We willen derhalve een Workforce Hub op gaan zetten, waarmee het structureel mogelijk wordt innovaties te versnellen en naar de markt te krijgen. Een belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van een analyse-platform (gebaseerd op artificiële intelligentie) die een werkdag in kaart kunnen brengen op het gebied van activiteiten en gezondheid Het draait om het digitaliseren van de werknemer en het proces van monitoring van gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Daarmee kunnen we hardware-innovaties (bv. exoskeletons) verbinden, om de impact van dergelijke technologie in kaart te brengen op de dagelijkse omstandigheden waarin de arbeider werkt. Er is geen slim product beschikbaar dat veiligheid, IoT-connectiviteit, efficiencyverbetering en vitaliteitsverhoging op de werkvloer zo diep geïntegreerd en configureerbaar combineert.

Het projectdoel is om in 2 jaar een Workforce Augmentation Cluster te realiseren, met in de kern de realisatie van een high tech meetomgeving inclusief data-hub, waarbij technologische toepassingen gekoppeld worden aan industrieleiders om een data-gedreven manier technologieën te testen, door te ontwikkelen en te implementeren op het gebied van digitalisering en workforce augmentation.
Voorbeelden van mensgerichte technologische oplossingen zijn: van wearables, sensortechnologie, kunstmatige intelligentie, exoskeletten, slim textiel, virtual en augmented reality, slimme camera’s en video analytics.

Subdoelen die we hiermee bereiken:
- Het bouwen we een innovatiecluster in de Quadruppel Helix. Alsmede het structureel inbedden van eindgebruikers in het gehele innovatieproces (opzet Quadruppel Helix). Bij dit resultaat hoort eveneens een nieuwe Quantified Self dataverzamelingsmethodiek voor het opbouwen van profielen van medewerkers.
- Company & technology scouting: in totaal achten we het haalbaar om 50 innovatieve producten, met 25 industry-partners aan te haken (deels trekken we naar de regio) waarbij we verwachten ten minste 50 bedrijven op TRL7 a TRL8 te ondersteunen met product-validatie en -ontwikkeling m.b.v. onze test-/meetomgeving, teneinde hun laatste R&D-stap naar de markt te maken.
- Het organiseren van business development, matchmakingsactiviteiten via de portal (1 op 1 meetings. We zullen minimaal 12 Get in the Ring rondes organiseren wereldwijd en lokaal om startups in dit domein naar de regio te trekken. Hierbij screenen we honderden oplossingen om uiteindelijk 5 geschikte per ronde te selecteren samen met de aangesloten partners van het netwerk (voor een eerste validatie met bij marktpartners).

We zijn als (concreet) vergezicht ook bezig met het opzetten van een investeringsfonds van 25 miljoen euro met partners uit het netwerk om innovaties te versnellen en te helpen met business development. De bekostiging van de opzet van dit fonds verloopt parallel aan dit project maar is naar verwachting in 2022/2023 een feit en zal 10 jaar actief zijn en naar verwachting 5-15 investeringen gaan doen.

Looptijd 14 juli 2020 t/m 31 december 2023

Bijdrage Kansen voor West € 374.821,14
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

HSD Academy: De plek voor talentontwikkeling en upskilling van het het MKB in Zuid-Holland

HSD Academy: De plek voor talentontwikkeling en upskilling van het het MKB in Zuid-Holland

HSD Academy: de plek voor talentontwikkeling en upskilling van het MKB in Zuid-Holland
Om toekomstige digitale uitdagingen het hoofd te bieden en aan de top mee te blijven doen, is het belangrijk om een ecosysteem te hebben waarin kennisuitwisseling en innovatie plaatsvindt. Een succesvol systeem creëert banen en trekt bedrijven en talent aan. Dit ecosysteem is HSD.

De digitale transitie zorgt voor kwetsbaarheden in organisaties en systemen en daarmee tot forse economische kosten. Deze kwetsbaarheden kunnen met het vergroten van digitale kennis en vaardigheden worden opgelost, zodat een digitaal weerbare economie ontstaat. Daarnaast ontstaan hierdoor ook meer cybersecurity banen. HSD zet zich in met de activiteiten voor het vergroten van de digitale vaardigheden van het Haagse MKB en de tuinbouwsector, en het uitbouwen van de specialistische kennis en vaardigheden van cybersecurity professionals.

Middels deze projectaanvraag lanceert HSD, de HSD Academy: de plek voor talentontwikkeling en upskilling van het MKB in Zuid-Holland. Om de voordelen van digitalisering optimaal te kunnen benutten ten behoeve van crisisherstel zijn cybersecurity en cyberweerbaarheid essentiële voorwaarden. Dit project stimuleert innovaties op dit terrein die anders niet van de grond of tot stilstand zouden komen door de effecten van de crisis. Om deze kansen te kunnen grijpen en cybersecuritybedrijven te laten groeien hebben zij ondersteuning nodig om te voorkomen dat zij vastlopen in de ‘valley of death’. Dit project zorgt voor re- en upskilling van de arbeidsmarkt om de economie weer- én wendbaarder te maken. De HSD Academy kent twee hoofddoelstellingen, waaraan elk twee werkpakketten zijn verbonden.

Doel 1: Het oplossen van de mismatch tussen de aanwezige en benodigde kennis en vaardigheden voor een veilige digitalisering.
- Werkpakket 1: vergroten digitale competenties MKB en professionals
Een weerbare economie ontstaat alleen als geïnvesteerd wordt in digitale veiligheidskennis en vaardigheden. Zonder het vergroten van deze digitale competenties nemen de kosten toe en wordt de economie kwetsbaarder. Het doel van dit werkpakket is kennis en vaardigheden vergroten bij het MKB om cybercriminaliteit te kunnen herkennen en voorkomen en cyberincidenten aan te kunnen. Het tweede doel is het upskillen van kennis en vaardigheden van professionals in het IT en cyberdomein doormiddel van expertsessies, daaruit ontstaan nieuwe innovatie-ideeën en samenwerkingen (matches tussen bedrijven).
- Werkpakket 2: Pilot Digitale veiligheid Zuid-Hollandse tuinbouwsector
Het aanpakken van digitale veiligheid voor de tuinbouw in de regio is kansrijk. Greenport West-Holland en de Provincie Zuid-Holland hebben dit onderwerp hoog op de agenda staan. Door COVID dreigt dit vertraging op te lopen, de focus van de sector is gericht op overleven. Het stapsgewijs verbeteren van de digitale veiligheid van MKB-bedrijven in de keten van Greenport West-Holland is de doelstelling van dit werkpakket. Het werkpakket richt zich op het ontwikkelen van een dienstenpakket waarmee MKB-bedrijven worden ondersteund en veiligheidsbewuster gemaakt op zowel IT als OT gebied. Daarmee wordt het volwassenheidsniveau van digitale veiligheid naar een hoger niveau gebracht.

Doel 2: Het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod om de economische kansen van de digitale transitie te vergroten voor cybersecurity bedrijven.
- Werkpakket 3: Aanpakken mismatch op de cybersecurity arbeidsmarkt
Het doel van dit werkpakket is Inzicht vergroten in de actuele omvang en problematiek van de mismatch van vraag en aanbod van cybersecuritytalent zodat concrete oplossingen geformuleerd worden voor verbetering. Hierdoor sluiten de opleidingsactiviteiten van de HSD Academy aan op de vraag in de markt.
- Werkpakket 4: Bereiken en verbinden van (internationaal) talent aan werkgevers
Meer beschikbaar (internationaal) talent in de regio maakt het aantrekkelijker voor bedrijven uit binnen- en buitenland om zich te vestigen in Den Haag. Het zorgt dat bedrijven kunnen blijven groeien doordat zij de juiste mensen vinden. Het zorgt ervoor dat mensen een leven lang blijven leren en door ontwikkelen en actief op de arbeidsmarkt blijven (geen menselijk kapitaal verlies). Tegelijkertijd maakt de aanwezigheid van (doorlerende) cybersecurity experts binnen deze bedrijven hen weerbaarder tegen huidige maar ook toekomstige bedreigingen.

Looptijd 18 juni 2021 t/m 31 december 2023

Bijdrage Kansen voor West € 800.000,000
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

TechGrounds Zuidoost

TechGrounds Zuidoost

Het ging de economie voor de wind. Er was veel bedrijvigheid en de werkloosheid was in jaren niet zo laag geweest. Maar sinds COVID-19 intrede heeft gedaan zijn het roerige en onzekere tijden. De werkloosheid stijgt en zal naar verwachting verder stijgen de komende kwartalen. Die onzekerheid wordt nog sterker gevoeld in wijken waar de werkgelegenheid toch al kwetsbaar was. Dat geldt zeker voor Amsterdam Zuidoost.
Door de stijgende werkloosheid komt ook de diversiteit op de arbeidsmarkt nog verder onder druk te staan. Die diversiteit was al onvoldoende in tijden van economische voorspoed. Bepaalde groepen hadden toen al minder toegang tot de arbeidsmarkt. In de huidige situatie is de urgentie om hier werk van te maken is nu alleen maar urgenter.
Er schuilt echter ook goed nieuws achter deze wat sombere constateringen. Namelijk dat er ook vakgebieden zijn waar nog steeds veel werk is en waar veel mensen gezocht worden. De IT is er daar een van. Ondanks de crisis is er nog steeds een tekort aan tech-talent.
En daarom is TechGrounds er! Om zowel de diversiteit op de arbeidsmarkt aan te pakken en de tekorten op de arbeidsmarkt IT op te lossen. TechGrounds leidt IT-professionals op met een focus op vrouwen en culturele diversiteit zodat tech uiteindelijk van iedereen wordt!
TechGrounds biedt een oplossing voor de 4 obstakels die in de weg staan om bovenstaande vraagstukken bij elkaar te krijgen: communicatie/distributie, (gebrek aan) zelfvertrouwen, discipline en randvoorwaarden. Deze obstakels staan kansengelijkheid en diversiteit op de tech-arbeidsmarkt in de weg.
TechGrounds is in 2019 begonnen in Amsterdam Nieuw-West en is inmiddels uitgebreid naar Zaanstad en Rotterdam. In 2020 is er met veel succes al een pilot in Amsterdam Zuidoost gedaan., Met dit voorstel wil TechGrounds voortbouwen op dat succes en zich definitief gaan vestigen in Zuidoost.
In Zuidoost gaat TechGrounds in 2 jaar tijd in samenwerking met TekkieWorden, Randstad, Johan Cruijff Arena de Amsterdam Economic Board/TechConnect mensen kennis laten maken en enthousiasmeren voor IT, mensen opleiden en uiteindelijk deelnemers plaatsen bij werkgevers.

Looptijd 23 juli 2020 t/m 14 april 2023

Bijdrage Kansen voor West € 392.633,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Fieldlab Reimagine Sports

Fieldlab Reimagine Sports

De maatregelen rond de Coronacrisis en ter bestrijding van de verspreiding van COVID19 hebben verwoestende gevolgen voor de sectoren rond sport, live entertainment en evenementen. De sector kwam vanaf de eerste “smart” lockdown tot stilstand en nu een jaar later is nog steeds onzeker wanneer en in welk tempo er weer perspectief ontstaat. In een crisis als dit is het ook essentieel dat sterke partijen opstaan om zo veel mogelijk business overeind te houden en het vizier op de toekomst en een post-COVID19 tijdperk te richten. Johan Cruijff ArenA en KNVB slaan nu de handen ineen om bedrijven te ondersteunen om hun innovatieve oplossingen werkelijkheid te maken en toe te passen in relevante, operationele omgeving via dit project Fieldlab Reimagine Sports.

Doel van het project
Het doel van dit project is meerledig:
A. 25 innovatieve oplossingen rond drie centrale thema’s van digitalisering en verduurzaming doorontwikkelen en implementeren met Innovatiepartners in een operationele omgeving, waarbij Johan Cruijff ArenA en KNVB Campus fungeren als Fieldlabs, inclusief kundige begeleiding. De drie centrale thema’s
1. Veilig evenementenbezoek in duurzame accommodaties
2. Meer sporten en beter presteren
3. Gezamenlijk beleven en genieten van sport en evenementen
B. Johan Cruijff ArenA ontwikkelt state-of-the-art faciliteiten voor bezoekers en evenement-organisatoren. Johan Cruijff ArenA behoudt daarmee de wereldwijde koppositie van duurzame innovator via een open innovatieprogramma.
C. KNVB ondersteunt actief innovatie en digitalisering in het voetbal, bij clubs, trainers, spelers (van topsport tot breedtesport) en stimuleert verduurzaming van accommodaties en events.
D. Via Hogeschool van Amsterdam worden kennis en inzichten opgebouwd over de voorspelde impact van de diensten en worden methodieken op dat gebied gevalideerd en wordt de opgebouwde kennis breed gedeeld via de website https://www.valuable-experiences.eu/

10 Innovatiepartners zijn geselecteerd en toegetreden als projectpartners. Tenminste 15 oplossingen worden geselecteerd via Innovatiechallenges, waarin honderden bedrijven de kans hebben zich te presenteren aan een groep internationaal toonaangevende partijen inclusief internationaal podium om hun innovaties te tonen in een “Match of the Future”. Met de uitvoering van de 25 deelplannen van ondernemers wordt direct bijgedragen aan de transitie naar een digitale en duurzame economie. De gekozen centrale thema’s en de dragende steun vanuit Johan Cruijff ArenA, sportbond KNVB en Hogeschool van Amsterdam zorgen voor sociaal-maatschappelijke impact van de diensten: actief en gezond deelnemen aan sport en evenementen en daarvan genieten op steeds duurzamere locaties.

 

 

Looptijd 13 juli 2021 t/m 31 december 2023
Bijdrage Kansen voor West € 1.487.125,45
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Doorontwikkeling ChainCraft

Doorontwikkeling ChainCraft

In de petrochemische industrie worden vetzuren (in de petrochemie ook wel carbonzuren genoemd) geproduceerd via de zogenaamde Oxo-chemie. Ethyleen, Propyleen, butaan en andere olefines worden geconverteerd naar vetzuren, alcoholen en esters via reactie met syngas. Deze conversies vinden plaats onder hoge druk en hoge temperatuur en zijn dan ook zeer energie intensief. De vetzuren die ChainCraft vervaardigt zijn chemische gezien gelijk aan de vetzuren die in de Oxo-chemie worden geproduceerd. Het fermentatieproces proces van ChainCraft vind echter plaats onder zeer milde procescondities: atmosferische druk en 30 tot 55 graden Celsius.

ChainCraft maakt haar deze vetzuren uit een tweede generatie grondstof, te weten organische reststromen. Deze organische reststromen worden momenteel veelal gecomposteerd of vergist tot biogas. Deze stromen kunnen echter duurzamer worden ingezet, waarbij ook meer waarde kan worden gegenereerd. Via ChainCraft’s verwerkingstechnologie worden organische reststromen omgezet naar duurzame biobased vetzuren. De mildere procescondities en duurzamere grondstof leiden dan ook tot een significantie reductie in energieverbruik én broeikasgasemissies voor de productie van vetzuren via ChainCraft proces in vergelijking met vetzuren uit de palmolie industrie en petrochemie.

ChainCraft’s demonstratiefabriek is sinds begin 2020 operationeel. Er worden relatief kleine hoeveelheden product gemaakt waarmee momenteel in de markt wordt getest door potentiële afnemers. Door technische uitdagingen kan de demo-fabriek momenteel nog niet op voldoende capaciteit en kostenefficiënt geopereerd worden. Door de invloed van Covid-19 is de marktintroductie van het product daarnaast erg bemoeilijkt. Het onderhavig project is in het leven geroepen om de ontwikkeling van de productie installatie en ontwikkeling van de productapplicaties te ondersteunen en versnellen. Om de verdere ontwikkeling van ChainCraft’s technologie en producten niet te laten vertragen zal het project ook gewerkt worden aan de doorontwikkeling van het proces, grondstoffen en producten richting een full scale commerciele fabriek.

In de basis is er een technisch en economisch haalbaar concept neergezet wat TRL 8 heeft bereikt. Het concept heeft echter net een zetje in de rug nodig om door de zogenaamde 2e valley of death rondom TRL8 heen te komen, op weg naar de commerciele fase van TRL 9 en verder.

Looptijd 14 juli 2021 t/m 31 december 2022
Bijdrage Kansen voor West € 750.000,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Imaging Data Platform (IMDAP)

Imaging Data Platform (IMDAP)

Doelstelling is de doorontwikkeling en marktuitrol van een nieuw en innovatief data acquisitieplatform, welke wordt toegepast voor een nieuw type elektronenmicroscoop (de FAST-EM), welke daardoor in gebruik 100 x sneller kan worden dan conventionele systemen.

Dit maakt een nieuw type digital health mogelijk; er kunnen 3d diagnoses door artsen worden gesteld binnen een fractie van de tijd, op afstand en deelbaar met andere artsen. Het is zelfs mogelijk een geheel nieuwe dienst en economie hier omheen te ontwikkelen: scanning as a service. Niet alleen voor health, maar ook voor smart industry zoals semicon en metrologie in het algemeen.

Dit project komt lastiger tot stand a.g.v. Corona door werken op afstand en door langere doorlooptijd. De kosten zijn daarnaast mogelijk te hoog voor het alleen door MKB investeringen te financieren. De introductie en uitrol kan echter niet op zich laten wachten, het belang voor mens en maatschappij is te groot. De bedrijven bevestigen dit (zie support letters). De REACT bijdrage toegevoegd aan een alsnog zeer hoge private MKB bijdrage zal het mogelijk maken alsnog de uitrol binnen korte tijd mogelijk te maken. De REACT call is tevens de aanleiding om de partijen in dit project nog hechter bij elkaar te brengen en toe te werken naar een regionaal ecosysteem van bedrijven en instellingen.

De uitrol van het data platform (software) zal door Technolution worden gedaan. Delmic verkoopt de FAST-EM microscoop (hardware). Technolution heeft voor de FAST-EM de electronica ontwikkeld en levert deze, als ook het onderhoud. Voor de doorontwikkeling naar andere industrieën zoals semicon zal Technolution samenwerken met o.a. ASI, NIKHEF en Nearfield.

De ontwikkeling van het data acquisitieplatform wordt in dit project uitgevoerd met de 2 eerste en launching customers van de FAST-EM microscoop: TU Delft en UMC Groningen. Zij zullen onderzoeksresultaten aanleveren in lijn met al lopend onderzoek – waardoor dit direct over vele TRL stappen heen zal gaan en gelijk naar uitrol kan gaan. Het data acquisitieplatform zal hier dan ook binnen de project termijn het eerst worden ingezet, waarna het parallel opengesteld zal worden naar MKB bedrijven, private klinieken, instellingen en grootbedrijven.

Het project realiseert vervolgens steun aan MKB bedrijven, samenwerking met instellingen, zorgt voor nieuwe innovatieve ecosystemen, producten en diensten en 26 arbeidsplaatsen voor 5 jaar. Elke REACT subsidie Euro zorgt voor nieuw regionaal / nationaal product van 34 Euro (1:34) en tevens per REACT subsidie Euro een private bijdrage van 22 Euro (1:22). Dit is een significante hefboom.

Looptijd 16 juli 2021 t/m 31 december 2023

Bijdrage Kansen voor West € 749.963,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Open-source platform voor CO2 vrije houtbouw

Open-source platform voor CO2 vrije houtbouw

Doelstelling is de doorontwikkeling en marktuitrol van een nieuw en innovatief data acquisitieplatform, welke wordt toegepast voor een nieuw type elektronenmicroscoop (de FAST-EM), welke daardoor in gebruik 100 x sneller kan worden dan conventionele systemen.

Dit maakt een nieuw type digital health mogelijk; er kunnen 3d diagnoses door artsen worden gesteld binnen een fractie van de tijd, op afstand en deelbaar met andere artsen. Het is zelfs mogelijk een geheel nieuwe dienst en economie hier omheen te ontwikkelen: scanning as a service. Niet alleen voor health, maar ook voor smart industry zoals semicon en metrologie in het algemeen.

Dit project komt lastiger tot stand a.g.v. Corona door werken op afstand en door langere doorlooptijd. De kosten zijn daarnaast mogelijk te hoog voor het alleen door MKB investeringen te financieren. De introductie en uitrol kan echter niet op zich laten wachten, het belang voor mens en maatschappij is te groot. De bedrijven bevestigen dit (zie support letters). De REACT bijdrage toegevoegd aan een alsnog zeer hoge private MKB bijdrage zal het mogelijk maken alsnog de uitrol binnen korte tijd mogelijk te maken. De REACT call is tevens de aanleiding om de partijen in dit project nog hechter bij elkaar te brengen en toe te werken naar een regionaal ecosysteem van bedrijven en instellingen.

De uitrol van het data platform (software) zal door Technolution worden gedaan. Delmic verkoopt de FAST-EM microscoop (hardware). Technolution heeft voor de FAST-EM de electronica ontwikkeld en levert deze, als ook het onderhoud. Voor de doorontwikkeling naar andere industrieën zoals semicon zal Technolution samenwerken met o.a. ASI, NIKHEF en Nearfield.

De ontwikkeling van het data acquisitieplatform wordt in dit project uitgevoerd met de 2 eerste en launching customers van de FAST-EM microscoop: TU Delft en UMC Groningen. Zij zullen onderzoeksresultaten aanleveren in lijn met al lopend onderzoek – waardoor dit direct over vele TRL stappen heen zal gaan en gelijk naar uitrol kan gaan. Het data acquisitieplatform zal hier dan ook binnen de project termijn het eerst worden ingezet, waarna het parallel opengesteld zal worden naar MKB bedrijven, private klinieken, instellingen en grootbedrijven.

Het project realiseert vervolgens steun aan MKB bedrijven, samenwerking met instellingen, zorgt voor nieuwe innovatieve ecosystemen, producten en diensten en 26 arbeidsplaatsen voor 5 jaar. Elke REACT subsidie Euro zorgt voor nieuw regionaal / nationaal product van 34 Euro (1:34) en tevens per REACT subsidie Euro een private bijdrage van 22 Euro (1:22). Dit is een significante hefboom.

Looptijd 5 juli 2021 t/m 31 december 2023

Bijdrage Kansen voor West € 1.180.249,98
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Inland shipping maximum sustainable

Inland shipping maximum sustainable

Transport is verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale CO2-uitstoot van de EU, waarvan 72% afkomstig is van wegtransport. Het binnenlands verkeer en vervoer in Nederland is verantwoordelijk voor 19% van de totale nationale uitstoot, waarvan een derde van vrachtwagens afkomstig is. Als onderdeel van de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, heeft de EU zich tot doel gesteld de uitstoot veroorzaakt door transport tegen 2050 met 60% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

Een manier voor uitstootvermindering van transport is de verschuiving van vervoer over weg naar andere modaliteiten als water of spoor, die per eenheid vracht minder emissie uitstoten. Vervoer per schip stoot tot 6 keer minder CO2 uit dan vervoer over de weg. 25% van al het goederenvervoer over de weg in Nederland kan worden verschoven naar vervoer over het water als de binnenvaart goed bereikbaar wordt (bron: Bureau Voorlichting Binnenvaart).

Doel van het project is de doorontwikkeling en demonstratie van een digitaal boekingsplatform, waarop een ladingaanbieder transparante toegang heeft tot een veelheid van binnenvaartoperators (containers, droge bulk, chemicaliën). Het volledige geautomatiseerde vervoersproces van de binnenvaart gebeurt met inzet van kunstmatige intelligentie, machine learning, om relevante voorspellingen te doen en adviezen te verstrekken. Door de coronacrisis is de transportbehoefte drastisch afgenomen, maar digitalisering en verduurzaming bieden kansen voor de groei van transportstromen over moderne digitale platforms. Met andere Rotterdamse digitale platforms, die een andere focus hebben, worden koppelingen tot stand gebracht en de netwerkbenadering zal in een pilot op de markt worden geïntroduceerd. 4shipping richt zich op de binnenvaart en Uturn op internationaal containervervoer.

Looptijd 13 juli 2021 t/m 31 oktober 2023

Bijdrage Kansen voor West € 459.345,06
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Elektrificatie ombouwsysteem bestaande toestellen kleine burger luchtvaart

Elektrificatie ombouwsysteem bestaande toestellen kleine burger luchtvaart

Dit project heeft als doel de transitie naar groen vliegen te versnellen voor de kleine burgerluchtvaart. Middels de doorontwikkeling van een ombouwpakket voor kleine burgerluchtvaart toestellen naar elektrisch-waterstof vliegtuigen passend binnen de luchtvaardigheidseisen van het om te bouwen toestel, in dit project British Aerospace (BAe) Jetstream toestel (voor 5 – 19 passagiers), wil het vliegtuigtechniekbedrijf AIS Groep, gevestigd op Lelystad-Airport, tezamen met elektromotorenbedrijf InSuMo BV als hoofdpartners en in te huren gespecialiseerde bedrijven in waterstof-brandstofcel techniek en smart machine automation techniek, aantonen tijdens luchtwaardigheidstesten dat het mogelijk is om al vanaf 2024 bestaande toestellen om te bouwen naar full electric en daarmee emissievrije vliegtuigen veel eerder mogelijk is dan waarop momenteel de overheid op koerst (2050-2070) met als tussenstap hybride toestellen.

Met de wereldwijd unieke en nieuwe combinatie van:
- vernieuwde lichtgewicht en anders gewikkelde elektromotoren,
- energieopslag middels waterstof in vaste vorm in combinatie met een brandstofcel, en
- vernieuwde, slimme digitale aansturingstechniek die er voor zorgt dat de karakteristieken en torque waarden overeenkomen met die van de oorspronkelijke gasturbine,
willen de partners met dit project aantonen, dat na ombouw en certificerende testvluchten, een luchtwaardig toestel ontstaat, waarmee de kleine burgerluchtvaart zijn nul-uitstoot doelen (2070) direct al kan halen tijdens de eerstvolgende 'overhaul'.
Wereldwijd zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van verduurzamen van de kleinere luchtvaart toestellen. Meeste oplossingen tot nog toe zijn met biobrandstoffen of hybride.
Toepassing van waterstof is nog bij geen enkele andere ontwikkeling van bedrijven en universiteiten in concrete experimentele ontwikkeling opgepakt. Dit zal de eerste zijn.

Meerwaarde van het project ligt in het coronacrisisherstel voor de kleine burgerluchtvaart door de transitie naar groen en digitaal te versnellen en daarmee een toekomstbestendige economie te creëren voor kleine burgerluchtvaart en hun toeleveranciers. In dit project vindt doorontwikkeling plaatst van recent ontwikkelde concepten van de drie projectpartners die in potentie al kansrijk zijn, maar door de crisis vertraging dreigen op te lopen. Door deze samen te voegen in een unieke configuratie voor de ombouw van kleine burgerluchtvaart toestellen, in dit project de bestaande BAe Jetstream toestellen, lig de meerwaarde in een versnelde transitie naar 100% CO2-vrij.

Na afloop van de doorontwikkeling in dit project verwachten projectpartners een commercieel ombouwsysteem in de markt te zetten voor allereerst de nog vliegende Jetstream toestellen (125). Verder zullen er ook ombouwsystemen worden doorontwikkeld voor andere toestellen.
In Europa gaat het om 35.000 turboproptoestellen.
Elke ombouw zal de toesteleigenaar € 1 miljoen kosten. Focus is om de Jetstream toestellen om te bouwen in de periode 2024 – 2030. Dat levert een omzet op van € 125 miljoen. Daarbij slaan de economische effecten neer op de ombouwfaciliteit van AIS op Lelystad-Airport en tevens op de motorenfabriek InSuMo (waarbij de assemblage mogelijk in Lelystad zal plaatsvinden), en in West Nederland bij in te huren derde-partners.

De projectactiviteiten zijn onderverdeeld in werkpakketen:
WP1. Doorontwikkeling van de elektromotoren voor testtoestel.
WP2. Doorontwikkeling van de elektrische opslag H2-Fuelcell voor testtoestel.
WP3. Doorontwikkeling van de intelligente aansturingstechniek voor testtoestel.
WP4. Inbouwen in testtoestel en het doen van aerodynamica test- en duurvluchten, verbeteren t/m systeem voldoet aan alle eisen van luchtwaardigheid.
WP1-3 worden parallel uitgevoerd in de periode april 2021 t/m december 2022.
WP4. Vindt plaats in de periode januari 2023 t/m september 2023.

Omdat het testtoestel zelf reeds binnen een luchtvaartvergunning valt, kan er ontheffing (‘Permit to fly’) voor luchtwaardigheid testvluchten worden aangevraagd. ILT is derhalve betrokken bij de testvluchten in dit project. Het uitvoeren van het project is daardoor obstakelvrij.

De projectpartners hebben de SDGs van de Verenigde Naties als vertrekpunt genomen voor nieuwe, inclusieve verdienmodellen en willen met dit project laten zien hoe ondernemerschap ook kan zonder het nageslacht te belasten met schade aan de natuur, omgeving en maatschappij. Want zonder deze focus heeft ondernemen anno 21ste eeuw geen toekomst.

 

Looptijd 25 juni 2021 t/m 30 september 2023

Bijdrage Kansen voor West € 500.000,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

 

 

Digitaal, Dichtbij en Duurzaam

Digitaal, Dichtbij en Duurzaam

DiManEx is een B2B software platform voor 3D-Printing-as-a-Service, dat alle gefragmenteerde spelers het 3D-printing ecosysteem verbindt en haar klanten een one-stop-shop biedt om hun supply chain voor spare parts te optimaliseren door toepassing van 3D-printing als productiemethode.

De projectdoelstelling is om het DiManEx softwareplatform door te innoveren en schaalbaar te maken, zodat ook bedrijven kunnen opschalen in toepassing van 3D-printing in hun parts supply chain.

 

 

Looptijd 30 juni 2021 t/m 31 oktober 2023

Bijdrage Kansen voor West € 872.565,00
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Klimaatwinst met Torrgreen

Klimaatwinst met Torrgreen

De Torrgreen-technologie zet bioreststromen om in een vaste brandstof, voor de productie van duurzame stroom, brandstoffen en bio-chemicaliën, met behulp van een proces dat ‘torrefactie’ wordt genoemd. Het geeft niet alleen waarde aan landbouwafval, maar stelt ook grote industriële infrastructuur, zoals chemie en energie, in staat om hun toekomstige activiteiten op een duurzame manier voort te zetten.

Het Torrgreen-torrefactieproces converteert heterogene, laagwaardige bioreststromen (landbouwafval, gras, riet, stro, snoeiafval, afvalhout, etc.) naar een homogeen hoogwaardig inert materiaal (getorreficeerde pellets, ofwel “torrpellets”), met dertig tot veertig keer de energiedichtheid van de oorspronkelijke invoer. Zo wordt efficiënt transport mogelijk en is torrefactie een essentiële schakel in het grootschalig ontsluiten van problematische reststromen.

Het doel is om de Torrgreen-installatie (torrefactietechnologie) en de Torrpower-installatie (vergassingstechnologie) technisch, operationeel en commercieel te valideren in een realistische omgeving (TRL-8), zodat de projectpartners de volgende versie van de technologie commercieel naar de markt kunnen brengen en opschalen, op nationaal én internationaal niveau.

 

Looptijd 13 juli 2021 t/m 1 oktober 2023

Bijdrage Kansen voor West € 1.000.000
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

AguroTech

AguroTech

De wereldbevolking staat aan de vooravond van een globale crisis. Waterschaarste neemt toe door een groeiende wereldbevolking en voedselbehoefte. De landbouwindustrie is zowel cruciaal voor het verbouwen van voedsel, als grootgebruiker van water. In Nederland, beregenen boeren hun akkers veelal op gevoel, met veel waterverspilling als gevolg. Door deze verspillingen en steeds vaker voorkomende lange periodes van droogte dreigen oogsten te mislukken. Omdat ook in Nederland water een steeds schaarser goed wordt, stijgt de behoefte bij boeren naar technologie dat waterverbruik in de landbouw kan verminderen. Eerst wilde AguroTech pilots doen bij boeren die hun gewassen op zandgrond verbouwen. Dit is typisch een bodemtype wat water slecht vasthoudt. Bij het inschrijven was er, tot de verbazing van AguroTech, ook veel belangstelling bij boeren uit Flevoland. Hier wordt vooral verbouwd op kleigrond; een bodemtype wat vocht goed vasthoudt. Het bleek dat ook deze boeren last hebben van waterschaarste en behoefte hebben aan waterbesparende technologie.
AguroTech is opgericht als joint-venture met Innoseis Holding, een spin-off van het Nikhef instituut. Innoseis heeft ervaring met het maken van sensoren die gebruikt worden in de olie- en gasindustrie. Deze ervaring gaat AguroTech gebruiken om sensoren te ontwikkelen voor bodemvochtmetingen. Dit systeem vertaalt meetwaarden naar een makkelijk te volgen beregeningsadvies voor de boeren. In de AguroTech app kan de boer bijhouden waar, wanneer, en met hoeveel water er beregend moet worden. In dit project wordt het systeem getest op kleigrond in Flevoland bij het Proefbedrijf Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Lelystad en tien boeren in de omgeving. Hier worden de laatste stappen gemaakt voor marktintroductie, zoals het doorontwikkelen van de app, het communicatienetwerk, en de implementatie van machine learning waardoor het beregeningsadviesmodel op den duur verbeterd wordt.
Het project past zowel binnen de actielijn Groen Regionaal, als Digitaal Regionaal. Het betreft hier doorontwikkelingen van een duurzame, groene, en circulaire innovatie, met waterbesparing, brandstofbesparing, en besparing op gewasbeschermingsmiddelen als gevolg. Ook gaat het hier om een Smart Farming technologie, waar gebruik gemaakt wordt van machine learning, met toenemende groene en economische voordelen. Met een werkend prototype is AguroTech met haar Saturnia sensor aangekomen in de precommercialisatie-fase, ofwel de Second Valley of Death (TRL 8). Dit project is de laatste stap die genomen moet worden voordat het product op de markt komt. Na de demonstraite in een reële omgeving, is AguroTech klaar om data-gestuurde landbouw aan te drijven en boeren te helpen bij het behalen van maximale productiviteitsresultaten.

Looptijd 30 juni 2021 t/m 1 januari 2023

Bijdrage Kansen voor West € 193.148,19
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

Isuna Compliance and Resilience Platform

Isuna Compliance and Resilience Platform

Isuna BV ( https://isuna.net/nl/ ) is een cyber security bedrijf gevestigd in Den Haag dat is opgericht om beveiliging van gegevens- en informatietechnologie voor alle bedrijven toegankelijk te maken door middel van een transformatieve en open aanpak.

Dienstverleningscapaciteit: Wij hebben een platform ontwikkeld met een revolutionaire aanpak voor de cyber security sector. We hebben ook een uitgebreide onderzoeks- en analysecapaciteit waardoor we snel informatie kunnen inwinnen en toepassen over de vereisten van regulaties en cyber security normen.

Het doel van ons project: Het voor bedrijven vereenvoudigen om cyber security en data privacy maatregelen te treffen zodat zij weerbaar zijn tegen cyber security dreigingen, handvaten hebben om acties te ondernemen, hun medewerkers kunnen stimuleren om veiliger met persoonlijke data om te gaan, en kennis delen met andere bedrijven.

Het project is zeer toepasbaar op gemeente Den Haag omdat wij ons onder andere focussen op organisaties die gericht zijn op vrede en recht, zoals de Special Tribunal for Lebanon, en wij unieke, innovatieve cyber security oplossingen leveren.

Door covid-19 is het aantal cyber aanvallen op individuen en bedrijven enorm toegenomen. De impact van covid-19 heeft bedrijven gedwongen om in een korte tijd, soms volledig, digitaal te opereren.

Isuna helpt bedrijven om te digitaliseren en duurzaam te opereren. Ons platform stelt gebruikers in staat om de laatste cyber security en data privacy standaarden toe te passen. Onze effectieve digitale oplossingen verminderen frictie, stress en kosten die normaal gesproken komen kijken bij cyber security.

Het Isuna platform is innovatief en gebruikt erkende regulaties en standaarden zoals onder andere AVG, GDPR, ISCO21001, COBIT en DNB en worden we ondersteund door NEN. We zetten hoogst ingewikkelde cyber security en data privacy vereisten om in eenvoudige stappen en taal. Met de online tools die het platform biedt, worden bedrijven weerbaarder en voorzien van met kennis en data die zij nodig hebben.

De stappen:

Assessment: De sterke en zwakke cyber security punten van kmb's bepalen

Output voor klanten (MKB):

Maturity Reporting and Benchmarking: De beoordeling omzetten in een maturity report en vergelijken met andere bedrijven

Improvements: Identificeren en implementeren van verbeteringen die de weerbaarheid en veiligheid van het bedrijf het best kunnen verbeteren

Knowledge Centre en Community Space: Vraag, antwoord, en ontwikkel ideeën en deel relevante producten met andere bedrijven in relevante sectoren.

Learning: Modules en cursussen die rechtstreeks zijn ontwikkeld op basis van cyber resultaten en -dreigingen, met gamification en positieve psychologie

Onze community based approach stelt bedrijven in staat om van elkaar te leren, kennis en kant en klare producten te delen zodat zij verbeteringen efficiënter en goedkoper kunnen toepassen.

Looptijd 5 juni 2021 t/m 31 juli 2023

Bijdrage Kansen voor West € 257.859,85
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl

DigiCity – launching Urban Air Mobility

DigiCity – launching Urban Air Mobility

We leven in een dynamische wereld waarin digitalisering, innovatie en mobiliteit een steeds belangrijker rol vervullen. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een uitbraak van Covid-19 die de hele wereld op zijn grondvesten laat schudden. Naast de verschrikkelijke gevolgen van deze pandemie kunnen wij haar ook aangrijpen om ons beter voor te bereiden op onze toekomst. Kennis en innovatie zijn nu nog belangrijker voor maatschappelijke en economische vooruitgang en daarmee voor welvaart en welzijn van onze bevolking. Een van de dingen die deze coronacrisis ons heeft geleerd is dat innovatie, digitalisering én nieuwe vormen van mobiliteit nog urgenter zijn geworden. Het online winkelen heeft een enorme vlucht genomen, waardoor de economie deels kon doordraaien. Er is echter ook een keerzijde: de externe kosten van miljoenen leveringen, waaronder lege en overbodige ritten, moeten in rekening worden gebracht. Daarnaast produceren pakketjes veel verpakkingsafval. Hierdoor bestaat er een nog grotere behoefte aan duurzame, autonome en efficiënte vervoersmiddelen zodat de (commerciële) 'business as usual' voor iedereen door blijft gaan, maar niet ten koste gaat van ons welzijn en het klimaat.

Daarom realiseert NLR ‘DigiCity – launching Urban Air Mobility’. Dit is een innovatie- en testcentrum voor drones. DigiCity maakt het experimenteren en testen van nieuwe urban air vervoersconcepten in een ‘life’-omgeving mogelijk. DigiCity kent twee componenten: outdoor en indoor.

Outdoor betreft een nieuw te ontwikkelen stedelijke testomgeving bestaande uit verplaatsbare elementen, slimme verkeersdoorstroomsystemen en een digitale infrastructuur (zoals 5G).

Indoor omvat de technische meet- en analyseruimtes en de zogenaamde digital twinning van de outdoor testomgeving. Ook indoor komt de Campus als plek van inspiratie en bruis! Hier wordt kennis gedeeld, is ruimte voor startups en worden innovaties op een veilige manier in de markt gezet. Daarbij wordt hier talent in een doorlopende leerlijn van voortgezet- tot wetenschappelijk onderwijs opgeleid voor de toekomst. De Campus biedt ook om- en bijscholingsmogelijkheden voor de bestaande beroepsbevolking van Flevoland. De Campus is een plek waar de ontmoetingen op een laagdrempelige manier wordt gefaciliteerd. Ontmoetingen met het talent van de toekomst, maar ook met bestaand talent van de partners van het MITC, ondernemers & startups en de klanten van DigiCity.

Als launching customer van de innovatie- en testfaciliteiten ontwikkelt projectpartner Avy een innovatieve en duurzame waterstof-aangedreven drone. Avy benut direct de nieuwe faciliteiten, waarmee haar eigen business accelereert in time to market én waarmee zijde faciliteiten valideert voor ingebruikname.

Looptijd 18 augustus 2021 t/m 31 december 2023

Bijdrage Kansen voor West € 1.000.000
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl