kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstelling vouchers Smart Industry Fieldlabs p1.str.1+2

GESLOTEN PER 31 december 2022

 

Op 18 maart 2019 werden twee deelplafonds voor stimulering Smart Industry binnen de prioriteit “Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie” opengesteld. Deze deelplafonds staan open voor het gehele programmagebied van Kansen voor West; de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Ondernemingen moeten in de maak (maintenance) industrie zitten.

Stand van zaken vouchers Kansen voor West II - budget - publicatie

Aanvragen kunnen in het EFRO portal worden ingediend in het programma 2014-2020

Volgens de definitie in de regeling nationale EZ-subsidies is een Smart Industry Fieldlab 'een samenwerkingsverband in een praktijkomgeving, waarin sprake is van een slimme inzet van nieuwe productietechnologieën en ICT, waarmee productiemiddelen binnen bedrijven en tussen bedrijven onderling verweven raken met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen'.

De (maak/maintenance) industrie omvat bedrijven die materialen tot nieuwe producten verwerken. Tot de maak(maintenance)industrie worden de volgende bedrijfstakken gerekend: de voedings-en genotmiddelenindustrie, de textiel- en lederindustrie, de papierindustrie, uitgeverijen en drukkerij- en, de aardolie-industrie, de chemische industrie, de rubber- en kunststofindustrie, de basismetaalindustrie, de metaalproductenindustrie, de machine-industrie, de elektrotechnische industrie, de transportmiddelenindustrie, en de houtmeubel- en overige industrie.

Bij de Smart Industry Hubs zijn nog innovatievouchers verkrijgbaar, kijk bij de twee Hubs hieronder voor meer informatie over de inzet van deze vouchers. Deze openstelling eindigt per 31 december 2022.

Binnen de openstelling vouchers Smart Industry Haalbaarheid is nog budget. U heeft, zolang het budget reikt, tot uiterlijk 31 december 2022 de mogelijkheid om hiervoor een aanvraag in te dienen.

Openstelling vouchers Inventarisatie

De inventarisatievoucher wordt door de Smart Industry Hub gebruikt voor MKB-ondernemingen die daar voor een inventarisatie krijgen van mogelijke digitaliseringstoepassingen in het maakproces van de onderneming, bijvoorbeeld via deelname aan een workshop.

Voor deelname aan de openstelling vouchers Inventarisatie kan het MKB zich in de Noordvleugel wenden tot FME (klik voor Noordvleugel) en in de zuidvleugel tot IQ-SMITZH (klik voor Zuidvleugel). Ook hier geldt zolang de voorraad strekt.

 

Wie kunnen gebruik maken van deze vouchers?

De openstelling is ontworpen voor het MKB. De aanvrager dient gevestigd te zijn in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland. Bedrijven uit de maakindustrie kunnen inventarisatievouchers gebruiken om te toetsen of het proces of product verder gedigitaliseerd kan worden. Voor deze openstelling wordt onder de definitie van maakindustrie ook de maintenance-sector verstaan voor zover deze bijdraagt aan het slimmer maken (ondersteunen maakproces) van de maak/maintenance-industrie en/of de ontwikkeling van toepassingen binnen de Smart Industry.

 

Waarvoor kunnen de vouchers worden ingezet?

Toepassingen zijn bijvoorbeeld, kunstmatige intelligentie, big data & data analytics, blockchain, encryptie technologieën, high performance computing, opto)mechatronics, 3D printing, robotica, sensoren en actuators.

Deelname, bijvoorbeeld aan workshops, resulteert in een shortlist van scenario’s voor digitaliseringstoepassingen in het maak/maintenanceproces van de onderneming. Uit de prestatieverklaring, waarin de shortlist dient te worden opgenomen, moet dus blijken hoe uw bedrijf wordt gezien in het kader van de maak/maintenance-industrie en de activiteiten van uw onderneming bijdragen aan het slimmer maken van de maak/maintenance-industrie en/of de ontwikkeling van toepassingen binnen de Smart Industry.

 

Openstelling vouchers Haalbaarheid

De haalbaarheidsvoucher wordt verstrekt voor een onderneming die de haalbaarheid van de implementatie van digitalisering in het maak/maintenanceproces van zijn/haar onderneming willen toetsen.

 

Wie kunnen gebruik maken van deze vouchers?

De openstelling is ontworpen voor het MKB of Mid-cap onderneming. De aanvrager dient gevestigd te zijn in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland. De activiteiten van de aanvrager dragen bij aan het slimmer maken van de maak(maintenance)-industrie en/of de ontwikkeling van toepassingen binnen de Smart Industry.

Een inventarisatievoucher is geen voorwaarde om van de openstellings voor haalbaarheidsvouchers gebruik te maken. Een MKB of Mid-Cap onderneming kan gedurende de looptijd van deze opemstelling maximaal één keer in aanmerking komen voor de haalbaarheidsvoucher. 

 

Waarvoor kunnen de vouchers worden ingezet?

De activiteit(en) van onderneming (aanvrager)dienen bij te dragen aan het slimmer maken van de maak/maintenance-industrie en/of de ontwikkeling van toepassingen binnen de Smart Industry.

Middels een haalbaarheidsvoucher kan de implementatie van digitaliseringsoplossing in het maakproces worden getoetst.

Toepassingen waar in dit kader aan kan worden gedacht zijn onder andere het testen van kunstmatige intelligentie, big data & data analytics, blockchain, encryptietechnologieën, high performance computing, (opto)mechatronics, 3D printing, robotica, sensoren enactuators binnen het eigen maak/maintenanceproces.

Bijvoorbeeld de aanschaf van 3D-software, die al op de markt is, om producten van toeleveranciers te koppelen (interfacing) kan niet. Er moet sprake zijn van ontwikkeling, doorontwikkeling of nieuwe toepassing. Slechts aanschaf van een product of dienst die al op de markt is past dus niet.

In de aanvraag dient duidelijk te worden gemaakt wat de activiteit voor relatie heeft met het maakproces. Dit kan binnen het eigen maakproces of samen met leverancier wordt (door)ontwikkeld in een pilot. Consumables zijn hiermee uitgesloten, omdat voor de haalbaarheidsvoucher iets op haalbaarheid moet worden onderzocht.

De haalbaarheidsvoucher kan worden ingezet bij: a. een kennisinstelling; b. een smart industry fieldlab; c. een proeftuin voor de maakindustrie /Smart Industry; of d. een ondernemersorganisatie of privaat smart tech adviesbureau adviesbureau met een bewezen trackrecord op het gebied van Smart Industry advisering.

De aanvraag voor een haalbaarheidsvoucher wordt gedaan bij Kansen voor West onder de openstelling P1.STR.1(www.efro-webportal.nl). Een offerte van de activiteiten die u voornemens bent te gaan laten uitvoeren dient uiterlijk voor de verleningsbeschikking van de voucher te worden aangeleverd.

Na de uitvoering van de test dient voor de vaststelling van de subsidie een factuur met betaalbewijs te worden overlegd evenals een vormvrije rapportage van een A4 waarin minimaal dient te worden aangegeven: - Wat er is gedaan; van welke digitale implementatie(s) is de haalbaarheid getest? - Wanneer heeft de haalbaarheidstest plaatsgevonden?- Wat zijn de resultaten van de haalbaarheidstest?

Klik hier voor documentatie over deze openstelling (P1.STR.1). De documenten staan per openstelling van vouchers onderaan die webpagina.