kansenvoorwest-logo-middel-3186
europa-ster-480-320-achtergrond-3736.480x0

Welkom bij Kansen voor West II

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Op deze site willen wij u informeren over de mogelijkheden om subsidie aan te vragen en u ondersteunen bij het uitvoeren van uw projecten. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het steunpunt in uw provincie of in een van de vier grote steden.

koning-bij-lancering-we-drive-solar

Koning bij lancering nieuw energie- en mobiliteitssysteem in Utrecht

10 april 2019

Koning Willem Alexander was aanwezig bij de lancerng van een nieuw energie- en mobiliteitssysteem in Utrecht.

Dit moment markeert de wereldprimeur. Het is voor het eerst dat er een stedelijk netwerk van bi-directionele laadsystemen komt: de gemeente Utrecht maakt het mogelijk dat LomboXnet een Smart Solar Charging-netwerk aanlegt van 150 bi-directionele hoogvermogen SSC-laadsystemen aan de openbare weg.

meer...
wethouder_Gerard_Mostert_met_drone_Aerialtronics-2

3,1 miljoen impuls voor Unmanned Valley

18 maart 2019

Deze gezamenlijke investering door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Zuid-Holland is een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van het test- en ontwikkelcentrum voor drones en andere onbemande systemen.

meer...
194 Proeftuin op de Noordzee-2

Regionale Duurzame Energie Fondsen realiseren > 1,5 miljard aan projecten

14 maart 2019

De regionale energiefondsen van de provincies en van een aantal grote steden (waaronder het ED fonds in Den Haag en het SOFIE fonds in Rotterdam), gaan voortaan meer samenwerken en hun krachten waar mogelijk bundelen.

De fondsen die ooit met vooral de opbrengsten van de verkoop van de Nuon en Essent zijn opgericht, blijken namelijk enorm succesvol te zijn. Sinds 2012 is er voor ruim 1,5 miljard aan duurzame lokale energie projecten gerealiseerd. Opmerkelijk: de projecten zijn revolverend. Ingezette middelen keren na verloop van tijd weer terug en worden opnieuw ingezet.

Volgens de fondsen liggen er, na de hoopgevende presentatie van het voorlopige klimaatakkoord gisteren, volop kansen om het geheel van de regionale fondsen verder op te schalen.

meer...
039 XL 3D printer 2

XL 3D Printer presenteert resultaten

27 februari 2019

Het project XL 3D Printing komt voort uit een initiatief van DUS Architecten, dat zichzelf in 2011 de vraag stelde; “wat als we gebouwen kunnen 3D Printen”. Het bedrijf was geïnspireerd geraakt door de recente opkomst van 3D printtechnieken voor de productie van relatief kleine producten.

meer...
164 LIVING LAB JIT MAINTENNCE TECHPORT

Stimuleringsvouchers voor het MKB

25 februari 2019

Op 18 maart 2019 worden twee stimuleringsregelingen voor Smart Industry Fieldlabs opengesteld.

Het gaat om twee type vouchers waarmee MKB ondernemingen kunnen laten toetsen of hun product of proces digitaler gemaakt kan worden.

 

meer...
twitter 2

Evalutatie Geïntegreerde Territoriale Investering

25 februari 2019

Evaluatie Geïntegreerde Territoriale Investering

De Europese structuurfondsen hebben subsidie voor een Geïntegreerde Territoriale Investering, dat wil zeggen voor een bepaald gebied een samenhangende aanpak gericht op de problematiek binnen dat specifieke gebied (sociaal, economisch, milieu). De Management autoriteiten voor ESF ((Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en voor EFRO Kansen voor West (gemeente Rotterdam) hebben in 2018 besloten tot een gezamenlijke tussentijdse evaluatie  met als probleemstelling: Wat kan er al geconcludeerd worden over de toegevoegde waarde van GTI en welke leerervaringen met betrekking tot organisatie en uitvoering zijn er?

meer...
zuid-holland-nieuw-4983.480x0
noordholland-nieuw-4962.480x0
utrecht-nieuw-4966.480x0
flevoland-nieuw-4971.480x0