kansenvoorwest-logo-middel-3186

Noord-Holland

Informatie

Openstellingen REACT EU:

-REACT Noord-Holland regionaal breed – Digitaal en Groen (P6.PNH.R1)
-REACT Noord-Holland Financieel Instrument regionaal breed – Digitaal en Groen (P6.PNH.R2)

 

Oude openstellingen Kansen voor West (gesloten m.u.v. p6-REACT EU):

De openstellingen van de provincie Noord-Holland (gesloten m.u.v. p6-REACT EU)

Vigerend regionaal beleid:

* Het geldende vigerende beleidsdocument voor Energie is nu het Uitvoeringsprogramms Beleidsagenda Energietransitie 2016. Tot en met 2015 was dit het Koersdocument Duurzame Energie.

Neem voor meer informatie contact op met

Kansen voor West Provincie/Noord-Holland
Joost Dalhuijsen
T: 06-4813 8784
E: dalhuijsenj@noord-holland.nl
Bezoekadres: Houtplein 33, Haarlem