kansenvoorwest-logo-middel-3186

Noord-Holland

Informatie

De openstellingen van de provincie Noord-Holland

Vigerend regionaal beleid:

* Het geldende vigerende beleidsdocument voor Energie is nu het Uitvoeringsprogramms Beleidsagenda Energietransitie 2016. Tot en met 2015 was dit het Koersdocument Duurzame Energie.

Neem voor meer informatie contact op met

Kansen voor West Provincie/Noord-Holland
Louisan Pot
T: 06-3168 8250
E: europesesubsidies@noord-holland.nl
Bezoekadres: Houtplein 33, Haarlem