kansenvoorwest-logo-middel-3186

Zuid-Holland

GESLOTEN PER 1 juli 2023De openstellingen van de provincie Zuid-Holland - KvW II dec 2022
 Zuid-Holland lokale warmtenetten (P2.PZH.5) (kansenvoorwest2.nl)<<

 

Openstellingen REACT EU:

-REACT Zuid-Holland regionaal breed – Digitaal en Groen (P6.PZH.R1)
-REACT Zuid-Holland regionaal Warmtenetten – Groen (P6.PZH.R2)

Oude openstellingen Kansen voor West (gesloten m.u.v. p6-REACT EU):

Subsidieplafonds en subsidieregeling cofinanciering EFRO provincie Zuid Holland en mandaatverlening (zie ook overheid.nl)

Bekendmaking subsidieplafond kapitaal Kansen voor West II (9 februari 2016, zie ook overheid.nl)

De Managementautoriteit is het uitvoerend orgaan voor de cofinancieringsmiddelen van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de Managementautoriteit mandaat en machtiging verleend om subsidies te verstrekken ten laste van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland.

 

Vigerend regionaal beleid:

Koers 2020

Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie; Kansen zien, Kansen grijpen

Programma Zuid-Hollandse Economie 2019/2022

Energieagenda "Watt Anders"

Warmteplan "Anders Verwarmen"

Informatie

Kansen voor West/Provincie Zuid-Holland
Jean-Christophe Spapens
T: 070 – 4418267

Daan Baar
M: 06 50 00 79 08

Bezoekadres: Zuid-Hollandplein 1, Den Haag