kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen provincie Zuid-Holland

Op 1 april 2015 zijn de subsidieplafonds en subsidieregeling cofinanciering EFRO provincie Zuid Holland en mandaatverlening gepubliceerd  (zie ook overheid.nl). 

Op 8 februari 2016 is de uitbreiding subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma Zuid-Holland en Rotterdam gepubliceerd (zie ook overheid.nl)

De Managementautoriteit is het uitvoerend orgaan voor de cofinancieringsmiddelen van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de Managementautoriteit mandaat en machtiging verleend om subsidies te verstrekken ten laste van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland.

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Innovatie (aan te vragen vanaf 1 september 2017)

Innovatie (aan te vragen vanaf 1 april 2017, gesloten op 12 mei 2017 23:59)

Innovatie kapitaal Zuidvleugel (aan te vragen vanaf 15 februari 2016, gesloten op 1 april 2016 23:59)

Proof of Concept Financiering Zuidvleugel (aan te vragen vanaf 15 februari 2016, gesloten op 1 april 2016 23:59)

Op 28 augustus 2015 is het subsidieplafond opgehoogd: uitbreiding subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma provincie Zuid-Holland (zie ook overheid.nl)

Innovatie (gesloten per 1 april 2017)

 

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

Koolstofarm (uitsluitend t.b.v. financierings instrumenten, aan te vragen vanaf 9 oktober 2017)

Koolstofarm (gesloten per 1 juni 2018)