kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen provincie Zuid-Holland

 

 

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Innovatie provincie Zuid-Holland 7e openstelling, gesloten

Innovatie provincie Zuid-Holland 6e openstelling, gesloten

Innovatie aan te vragen vanaf 1 september 2017, gesloten

Innovatie aan te vragen vanaf 1 april 2017, gesloten

Innovatie kapitaal Zuidvleugel aan te vragen vanaf 15 februari 2016, gesloten

Proof of Concept Financiering Zuidvleugel aan te vragen vanaf 15 februari 2016, gesloten

Op 28 augustus 2015 is het subsidieplafond opgehoogd: uitbreiding subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma provincie Zuid-Holland (zie ook overheid.nl)

Innovatie gesloten

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren
Warmtenetten provincie Zuid Holland open per 21 december 2022 gesloten.

Koolstofarm provincie Zuid-Holland 4e openstelling (aan te vragen vanaf 13 maart 2019), gesloten

Koolstofarm uitsluitend t.b.v. financierings instrumenten, aan te vragen vanaf 9 oktober 2017, gesloten

Koolstofarm gesloten

 

 

Overige publicaties

Op 1 april 2015 zijn de subsidieplafonds en subsidieregeling cofinanciering EFRO provincie Zuid Holland en mandaatverlening gepubliceerd  (zie ook overheid.nl). 

Op 8 februari 2016 is de uitbreiding subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma Zuid-Holland en Rotterdam gepubliceerd (zie ook overheid.nl)

Op 19 februari 2019 zijn gepubliceerd:

Publicatie Provincieblad cofinanciering PZH 2019 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-1214.pdf

Publicatie Provincieblad deelplafonds fieldlabs, innovatieve projecten en warmtenetten voor Kansen voor West II 2019 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-1216.pdf

Op 28 februari 2019 zijn de laatste subsidieplafonds EFRO Provincie Zuid-Holland gepubliceerd in de Staatscourant:

Deelplafond voor Innovatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-11520.pdf

Deelplafond voor Koolstofarm: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-11527.pdf

De Managementautoriteit is het uitvoerend orgaan voor de cofinancieringsmiddelen van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de Managementautoriteit mandaat en machtiging verleend om subsidies te verstrekken ten laste van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland.