kansenvoorwest-logo-middel-3186

KLACHTENREGELING KVW – BEZWAARPROCEDURE KVW

Een onderbouwde klacht is voor onze organisatie zeer waardevol. Klachten geven ons inzicht in mogelijke verbetertrajecten van onze dienstverlening. Klachten kunnen aanleiding zijn om procedures te veranderen dan wel de voorlichting te versterken. Wij vinden een zorgvuldige behandeling van klachten daarom zeer belangrijk. In de klachtenprocedure Kansen voor West kunt u informatie hierover vinden.

Niet tevreden? Mocht u vinden dat uw klacht onzorgvuldig is afgehandeld kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman (0800-3355555). U kunt zich pas tot de Ombudsman richten nadat u de gehele klachtenprocedure bij de Managementautoriteit heeft doorlopen. 

Daarnaast werken we meestal met een bezwaarprocedure  wanneer iemad bezwaar wil maken tegen officiële besluiten. Dit zijn onder meer het verleningsbesluit en het vaststellingsbesluit voor de subsidie.

De bezwaarmogelijkheden die er zijn staan in de besluiten zelf, meestal onderin het stuk. Daar staat waar, hoe en wanneer u tegen een besluit bezwaar kunt aantekenen.