kansenvoorwest-logo-middel-3186

Financieringsinstrumenten

Naast het verstrekken van subsidies voor economische projecten investeert Kansen voor West in Financieringsinstrumenten (kortweg fondsen) voor ondernemers. Bij deze fondsen kunnen ondernemers leningen krijgen of deze fondsen participeren in deze ondernemingen door middel van aandelen.

Op dit moment zijn er 13 door Kansen voor West gefinancierde fondsen waar u terecht kunt en financiering beschikbaar is. Wij presenteren ze kort.

 

Financiële Instrumenten/Fondsen

 

UNIIQ

Proof of concept fonds voor Zuid-Holland

1. Wat is het?

UNIIQ is een fonds voor innovatiefinanciering in de proof of concept fase. (startende) Ondernemers kunnen met deze financiering nieuwe produkten of diensten testen en ontwikkelen. UNIIQ is er voor alle Zuidhollandse ondernemers en richt zich met name op innovatieve startups.

Indien u als Zuid hollandse ondernemer financiering zoekt voor de proof of concept fase van uw innovatie kunt u zich melden bij: UNIIQ - Finance for the Future)

2. Voor wie is het?|
UNIIQ investeert risicokapitaalin de vorm van converteerbare leningen in spin-offs van universiteiten, startups en bestaand MKB met innovaties in Zuid-Holland om hun toegang tot kapitaal te verbeteren. Door samenwerking tussen Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en InnovationQuarter is UNIIQ in staat het vroege fase risico te nemen en veelbelovende ondernemers actief te helpen om hun ambities te realiseren.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
Indien onderneming: inzet op technologische innovatie; beschikt over relevante intellectuele eigendomsrecht(en); opereert binnen de RIS3 sectoren, topsectoren of regionale speerpunten, gevestigd is in Zuid-Holland en valt binnen de EU-criteria voor kleine en middelgrote bedrijven. - Tot € 300.000,- risicokapitaal in de Proof-of-Concept fase (TRL3 – TRL5).

 • Beschikbaarstelling in 3 tranches bij het bereiken van specifieke doelen.
 • De financiering wordt verstrekt als converteerbare lening die:
  na 3 jaar wordt afgelost gedurende een periode van 3 jaar; of converteert op de waardering van een vervolginvesteerder minus 25%. bij vervolginvestering van minimaal €750.000.
  Conversierecht ligt bij ondernemer.
 • Rentepercentage is 8% (4% betaalbaar en 4% bijgeschreven).

 

4. Waar is het loket?
Het fondsmanagement van UNIIQ wordt uitgevoerd door InnovationQuarter en houdt kantoor in het WTC Den Haag en bij het CIC in Rotterdam.


5. Verwijzing naar website.
www.uniiq.nl
contact@UNIIQ.nl
https://uniiq.nl/portfolio/

+31 88 4747 202

6.

deel 1 - Ex ante brandstof voor innovatief vermogen

deel 2 - Ex ante 

 

InnovationQuarter: IQe: IQ Capital

1. Wat is het?

IQ Capital is een fonds voor innovatiefinanciering in de opschalingsfase (Scale-ups) net voor marktintroduktie. IQe participeert via aandelen dan in de onderneming voor een bepaalde periode rond de marktintroduktie van de innovatie. IQe is er voor alle ondernemers in Zuidholland en richt zich primair op het innovatief MKB.

Indien u als Zuidhollandse ondernemer equity nodig heeft in de opschalingsfase van uw innovatieve bedrijf kunt u terecht bij: Intake form IQ/Capital - InnovationQuarter

2. Voor wie is het?
Zuid-Hollandse innovatieve ondernemingen in alle levensfasen, van proof-of-concept tot MBO-/acquisitiefinanciering.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
Zuid-Hollandse innovatieve ondernemingen in alle levensfasen, van proof-of-concept tot MBO-/acquisitiefinanciering.

4. Waar is het loket?
InnovationQuarter

5. Verwijzing naar website.
www.innovationquarter.nl
info@innovationquarter.nl
https://www.innovationquarter.nl/portfolio-bedrijven/

+31 88 4747 255

6.
deel 1 - Ex ante brandstof voor innovatief vermogen
deel 2 - Ex ante 

 

TMI Proof-of-Concept Fonds Flevoland (POC Fonds)
Financiering voor technologische innovaties in Flevoland

1. Wat is het POC Fonds?

POC Fonds is een fonds voor innovatiefinanciering in de proof of concept fase (TRL fase 4-7). Het fonds richt zich op innovatieve startups en MKB bedrijven in Flevoland (of zich hier willen vestigen) en die financiering zoeken om hun nieuwe product(en) of dienst(en) te valideren, te testen en te ontwikkelen.
Indien u als Flevolandse ondernemer financiering zoekt voor de proof of concept fase van uw technologische innovatie kunt u zich melden bij Horizon Flevoland, de fondsbeheerder van TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC fonds).

2. Voor welke ondernemers is het POC Fonds?
Innovatieve startups en MKB-bedrijven die in Flevoland gevestigd zijn of zich in Flevoland willen vestigen en de potentie hebben om te groeien.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
De focus ligt op ondernemingen in de zogeheten RIS-3-sectoren en crossovers. De RIS3-sectoren zijn: Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative Industrie, Energie, Hightech systemen & materialen, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem.

4. Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Horizon Flevoland – TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
Het Ravelijn 50, 8233 BR Lelystad
T 0320-343100 E financiering@horizonflevoland.nl
https://www.horizonflevoland.nl/tmi-proof-of-concept-fonds-flevoland-poc-fonds
https://www.horizonflevoland.nl/portfolio-poc-fonds

5. Verwijzing naar website.

https://www.horizonflevoland.nl/tmi-proof-of-concept-fonds-flevoland-poc-fonds
https://www.pocfondsflevoland.nl

6.
deel 1 - Ex ante Financiering innovatief MKB in Flevoland 
deel 2 - Ex ante Assessment TMI-POC Fonds Flevoland
(deel 2 - Ex ante Projectplan TMI-POC Fonds)

 

Innovatiefonds Noord Holland (INH)

1. Wat is het INH?
INH is een fonds voor innovatiefinanciering in de proof of concept fase. Startende ondernemers kunnen met deze financiering nieuwe produkten of diensten testen en ontwikkelen. INH is er voor alle Noordhollandse ondernemers en richt zich met name op innovatieve startups. Het is een initiatief van Amsterdamse kennisinstellingen, Sanquin en Provincie Noord-Holland voor innovatief MKB en startups.

2. Voor welke ondernemers is INH?
Voor de Noord hollandse ondernemer die financiering zoekt voor de proof of concept fase van uw. Het Innovatiefonds helpt ondernemers in Noord-Holland om hun innovatie sneller naar de markt te brengen. Wij bieden ondernemers het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
- MKB bedrijf moet zich vestigen of gevestigd zijn in Noord-Holland.
- Een innovatieproject in de fase van proof-of-concept (Technology Readiness Level 3 – 5)
- Co-financiering van het project is geregeld of kan dankzij de lening van het Innovatiefonds Noord-Holland worden gerealiseerd.

Naast het bovenstaande dient er een duidelijk, concreet en realistisch businessplan en projectplan te zijn met daarin de te nemen stappen. De lening wordt in tranches beschikbaar gesteld, gekoppeld aan project mijlpalen.

Vul de quick scan op de website in:
Project Indienen – Innovatiefonds (innovatiefondsnoordholland.nl)

4. Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Innovatiefonds – FONDS VOOR STARTUPS EN MKB (innovatiefondsnoordholland.nl)
Zie ook: 200523-COL-NH-algemene-voorwaarden-innovatiefonds-noord-holland-bv-paginas-1.pdf

5. Verwijzing naar website.
innovatiefondsnoordholland.nl
Postbus 2535, 1000 CM Amsterdam
info@innovatiefondsnoordholland.nl
https://innovatiefondsnoordholland.nl/portfolio/

tel: 020-2460000

Download hier de folder
Download hier de Engelse versie

6.
deel 1 - Ex ante Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien
deel 2 - Ex ante

 

 

Utrecht Health Seed Fund (UHSF)
Investeringsfonds voor start-ups in life sciences & health in de province Utrecht

1. Wat is het Utrecht Health Seed Fund?

UHSF is een fonds voor innovatiefinanciering in de proof of concept fase. Startende ondernemers kunnen met deze financiering nieuwe produkten of diensten testen en ontwikkelen. USHF is er uitsluitend voor medische (health en life science) innovatieve startups uit de provincie Utrecht

Indien u als Utrechtse startende ondernemer in health of life science financiering zoekt voor de proof of concept fase van uw innovatie kunt u zich melden bij: Utrecht Health Seed Fund – Investeringsfonds voor innovatieve start-ups in Life Sciences & Health in de provincie Utrecht (uhsf.nl)

2.Voor wie is het UHSF en wat zijn de voorwaarden?

Het UHSF is gericht op innovatieve MKB’ers die actief zijn in de Life Sciences & Health in de provincie Utrecht. Dit betekent de sectoren Life Sciences, Medical Devices, Digital Health of Animal Health. Deze MKB’ers kunnen bijvoorbeeld spin-offs zijn vanuit UMC Utrecht en Universiteit Utrecht, startups of bestaande MKB’ers met innovaties in de provincie Utrecht. .

Om in aanmerking te komen dienen MKB’ers een aantoonbare financieringsbehoefte te hebben op het gebied van innovatie- en productontwikkeling. Het UHSF helpt deze MKB’ers om deze financieringsbehoefte in te vullen en de innovatie sneller naar de markt te brengen.

Indien de onderneming inzet op technologische innovatie, beschikt over relevante intellectuele eigendomsrecht(en), opereert binnen de focus sectoren, gevestigd is in provincie Utrecht en valt binnen de EU-criteria voor kleine en middelgrote bedrijven, kan het UHSF een investering overwegen:

 • Minimaal € 100k aan risicokapitaal voor IP, (pre-)seed en proof-of-concept activiteiten (TRL2 – TRL7)*.
 • Variërend van participatie tot (achtergestelde) converteerbare lening met max. looptijd van 8 jaar.
 • Hoofdsom, looptijd en tranchering wordt gebaseerd op het businessplan en de exit-strategie. Dit is ter beoordeling van het fonds.
 • Tegen marktconforme financieringsvoorwaarden (rente, aflossing, etc.)
 • Het fonds vraagt een co-financiering door een externe investeerder(s).

(*) Voor meer informatie over TRL verwijzen wij naar de website www.uhsf.nl

3.Wie is UHSF en waar is UHSF te bereiken?
Het fondsmanagement van het UHSF wordt uitgevoerd door Utrecht Holdings en houdt kantoor in Utrecht.

Neem contact op met het UHSF via:
www.uhsf.nl
contact@uhsf.nl
https://uhsf.nl/portfolio/

4.
deel 1 - Ex ante Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien
deel 2 - Ex ante

 

Healthy Urban Living Proof-of-Concept fonds (HUL PoC) 

1. Wat is HUL PoC?

HUL PoC is een fonds voor innovatiefinanciering in de proof of concept fase. Startende ondernemers kunnen met deze financiering nieuwe produkten of diensten testen en ontwikkelen. HUL PoC  is er voor innovatieve startups uit de provincie Utrecht.

2.Voor wie is HUL PoC ?

Indien u als Utrechtse startende ondernemer financiering zoekt voor de proof of concept fase van uw innovatie kunt u zich melden bij: Investeringsfondsen van de ROM - ROM Utrecht Region

3. Meer informatie en de website.

Home - ROM Utrecht Region
https://www.romutrechtregion.nl/zoeken/?_news_search=projecten

4.
deel 1 - Ex ante Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien
deel 2 - Ex ante

 

Healthy Urban Living participatie fonds (HUL participatie)

1. Wat is HUL participatie?

HUL participatiefonds is een fonds voor innovatiefinanciering in de opschalingsfase (Scale-ups) net voor marktintroduktie. HUL participatie participeert via aandelen dan in de onderneming voor een bepaalde periode rond de marktintroduktie van de innovatie. HUL participatie is er voor alle ondernemers in Utrecht en richt zich primair op het innovatief MKB.

2.Voor wie is HUL participatie ?

Indien u als Utrechtse ondernemer equity nodig heeft in de opschalingsfase van uw innovatieve bedrijf kunt u terecht bij: Investeringsfondsen van de ROM - ROM Utrecht Region.

3. Meer informatie en de website.

Home - ROM Utrecht Region
https://www.romutrechtregion.nl/zoeken/?_news_search=projecten

4.
deel 1 - Ex ante Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien
deel 2 - Ex ante 

 

VvE-verduurzamingsfonds Den Haag

1. Wat is het duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag?
Het Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag helpt kleine Verenigingen van Eigenaars (VvE's) om van hun huis een prettig thuis te maken. Dit doen Ze door laagdrempelige financiering aan te bieden. Hiermee maken we achterstallig onderhoud voor jou betaalbaar en kun je direct een verduurzamingsslag slaan. Denk bijvoorbeeld aan isoleren, led-verlichting en zonnepanelen laten plaatsen maar ook schilderwerk en reparatiewerkzaamheden

2.Voor wie is het?

Indien u als VvE met minder dan 8 wooneenheden in de gemeente Den Haag en u wil gebruik wil maken van een duurzaamheidslening kunt u terecht bij: VvE fonds Den Haag - Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag.


3. Meer informatie en de website.

website>>
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/vve-balie.htm

4. 
deel 1 Ex ante Ex ante analyse VvE- energiebesparingsfonds Den Haag
deel 2 Ex ante

 

SOFIE
Stads(havens) Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie

1. Wat is het?
Het fonds SOFIE richt zich met leningen, garanties en participaties op het vergroten van het gebruik van restwarmte en bundelen van energievraag, bijvoorbeeld om woonwijken te koppelen op een collectief warmtenet. Voor energieprojecten is SOFIE beschikbaar in heel Zuid-Holland.
SOFIE is in de zomer 2013 gestart met de ambitie om de Rotterdamse Stadshavens aantrekkelijker te maken voor innovatief ondernemerschap.

Intussen richt SOFIE zich niet alleen op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers in het Stadshavensgebied, maar ook op Rotterdam-Zuid. Het gebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is toegevoegd als investeringsgebied voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en verduurzaming van de gebouwde omgeving.


2. Voor wie is het?
De investeringen dienen aan te sluiten op de Investeringsstrategie van het fonds SOFIE en het onderliggende energiebeleid van de provincie Zuid-Holland. Ondernemers (rechtspersonen) kunnen aanspraak maken op een financiering uit het fonds. De focus ligt enerzijds op energieprojecten (restwarmteprojecten, collectieve warmte op wijkniveau en verduurzamen van de voorraad op Rotterdam-Zuid). Het fonds SOFIE kan geen financieringen verstrekken aan particulieren.
Anderzijds richt SOFIE zich tot ondernemers die zich willen vestigen in het Stadshavensgebied en op Rotterdam-Zuid

3. Wanneer kom je in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor (co)financiering vanuit SOFIE, moet een project tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvrager moet kunnen aantonen dat:
• De effecten zichtbaar zijn binnen het stadshavengebied.
• Hij redelijke inspanningen heeft gedaan om maximale financiering tegen marktvoorwaarden te krijgen, maar dit niet gelukt is (marktfalen).
• Er sprake is van maatschappelijke meerwaarde, zoals nieuwe werkgelegenheid of vermindering van CO2-uitstoot.
• Het project aantoonbaar financieel rendement en opbrengstpotentieel heeft en dat hij de lening kan terugbetalen.

4. Waar is het loket?
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is beheerder van het fonds.

5. Verwijzing naar website.
https://www.svn.nl/fondsmanagement/fondsdetail/stadshavens-ontwikkelingsfonds-voor-innovatie-en-economie-(sofie)
https://www.svn.nl/zoeken?query=projecten
https://www.eddenhaag.eu/nieuws/jessica-fondsen-krijgen-een-vervolg/

6.

deel 1 Ex ante  Ex ante assessment deel I, SOFIE II

deel 2 Ex ante SOFIE Koolstofarme economie_low carbon warmte

deel 2 Ex ante SOFIE (GTI).pdf

 

ED
Energiefonds Den Haag

1. Wat is het?
Het Energiefonds Den Haag richt zich met leningen, garanties en participaties op voor projecten die bijdragen aan het vergroten van het aanbod hernieuwbare energie (zoals aardwarmte en, warmte-koude-opslag) in geheel Zuid-Holland.

2. Voor wie is het?
Initiatiefnemers van energieprojecten kunnen aanspraak maken op een lening, garantie of participatie uit het fonds ED. In tegenstelling tot subsidies is dit fonds revolverend: geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe projecten. Dankzij ED kunnen sociaal en economisch belangrijke projecten in deze tijd van terughoudende banken toch doorgaan.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
Kansrijke projecten die inspelen op het vergroten van het aanbod hernieuwbare energie, komen in aanmerking voor een (co)financiering vanuit ED. De aanvrager moet aantonen dat:
• Binnen de provincie Zuid-Holland.
• Financiering tegen marktvoorwaarden is niet of slechts voor een deel mogelijk (marktfalen).
• Het project een maatschappelijke meerwaarde oplevert voor de energietransitie in Zuid-Holland.
• Het project financieel levensvatbaar is en beschikt over een economisch en technisch voldoende business-case.
• Het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.


4. Waar is het loket?
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is beheerder van het ED fonds.

N.F. (Nico) van Est, fondsmanager
n.est@svn.nl
T 31 (0)88 253 94 27 M (0)6 5731 5801


5. Verwijzing naar website.
https://www.svn.nl/fondsmanagement/fondsdetail/energiefonds-den-haag-(ed)
https://www.eddenhaag.eu/projecten/
https://www.eddenhaag.eu/nieuws/jessica-fondsen-krijgen-een-vervolg/

6.

deel 1 - Ex ante assessment warmtefonds Zuid-Holland

deel 2 - Ex ante 

 

FRED
Fonds Ruimte en Economie Den Haag

1. Wat is het?
FRED is opgericht om ondernemers tegemoet te komen aan de sterk groeiende behoefte aan (kleinschalige) bedrijfsruimte in Den Haag. Wie wil investeren in achterop geraakte buurtwinkelcentra of de verbouwing van panden tot bedrijfsgebouwen waar meerdere ondernemers onderdak kunnen vinden of voor de bouw of renovatie van een bedrijfsunit, kan onder voorwaarden een beroep doen op het fonds.
Het fonds verstrekt (hypothecaire) leningen, vaak in combinatie met een 1e bankhypotheek en de inzet van eigen geld van de ondernemer.

2. Voor wie is het?
FRED richt zich op projecten in Scheveningen, het Haagse Hout, het Centrum, De Eskamp, het Laak, de Binckhorst en de transformatiegebieden rondom de stations.

3. Wanneer kom je in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor (co)financiering vanuit FRED, moet een project tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen:
• De investering leidt tot bedrijfsvestiging en werkgelegenheid in de genoemde gebieden.
• Financiering tegen marktvoorwaarden is niet of slechts voor een deel mogelijk (marktfalen).
• Het project een maatschappelijke meerwaarde oplevert in termen van werkgelegenheid voor mensen uit het gebied.
• Het project financieel uitvoerbaar is en beschikt over een voldoende business-case.
• Het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
4. Waar is het loket? Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is beheerder van het fonds.

5. Verwijzing naar website.
https://www.svn.nl/fondsmanagement/fondsdetail/fonds-ruimte-en-economie-den-haag-(fred)
https://www.eddenhaag.eu/nieuws/jessica-fondsen-krijgen-een-vervolg/

6.
deel 1 Ex ante Den Haag analyse FRED II
deel 2 Ex ante


N.F. (Nico) van Est, fondsmanager
n.est@svn.nl
T 31 (0)88 253 9427 M (0)6 5731 5801

 

 

Fondsen en onderzoek

In het Operationeel Programma Kansen voor West II is een ruime plaats ingeruimd voor de inzet van Financieringsinstrumenten. Tijdens de ontwikkeling van het Operationeel Programma is uit consultaties en onderzoek gebleken dat de toegang tot en het gebrek aan investeringskapitaal in de Randstad structureel is en een belangrijke oorzaak vormt van achterblijvende valorisatie en achterblijvende investeringen in de koolstofarme economie.

Om Kansen voor West II middelen in te mogen zetten in Financieringsinstrumenten, is het verplicht een ex-ante kapitaalmarktonderzoek te doen conform de richtlijnen van de EC. Hieronder volgt een overzicht met de definitieve ex-ante onderzoeken.

In de zomer van 2020 deed onderzoeksbureau ERAC onderzoek naar het functioneren van deze fondsen.
Lees hier de resultaten.