kansenvoorwest-logo-middel-3186

Utrecht (provincie)

Informatie

Openstellingen REACT EU:

-REACT Stad Utrecht en Provincie Utrecht breed – Digitaal en Groen (P6.SU.R1)
-REACT Stad Utrecht stedelijk breed – Mismatch arbeidsmarkt in G4 en Groen/Duurzaam binnen GTI-gebieden (P6.SU.G1)

Oude openstellingen Kansen voor West (gesloten m.u.v. p6-REACT EU):

Openstellingen voor de provincie Utrecht (gesloten m.u.v. p6-REACT EU)

Vigerend regionaal beleid:

Kansen voor West/Provincie Utrecht
Alexander Hulshof
T: 030 – 2583586
Bezoekadres: Archimedeslaan 6, Utrecht