kansenvoorwest-logo-middel-3186

programma Kansen voor West II

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Kansen voor West II staat voor de uitdaging om samen met sociale, economische en publieke partners, de regionale economie van de Randstad een extra impuls te geven. Want ondanks alle inspanningen loopt de Randstad nog steeds achter bij andere grootstedelijke Europese regio’s en extra inspanningen zijn daarom nodig. Europese middelen hebben hierbij een duidelijke toegevoegde waarde.

Europa

De EU streeft er naar de welzijns- en welvaartsverschillen tussen de lidstaten en hun regio's te verkleinen. Om dit te bereiken heeft de EU een lange termijnstrategie ontwikkeld (EU 2020) met als doel dat de Europese economie zich ontwikkelt tot een zeer concurrerende, sociale en groene markteconomie met veel werkgelegenheid.

De EU 2020-strategie moet zowel een goede uitweg uit de crisis bieden als ambitieuze structurele hervormingen in gang zetten. 

Wilt u meer weten over Europese fondsen en subsidies, klik dan hier>

Nederland

Steeds vaker staan maatschappelijke uitdagingen en behoeften in onze samenleving niet op zichzelf. Energie en wonen bijvoorbeeld, hebben alles met elkaar te maken, net als voeding en gezondheid. Voor adequate oplossingen zullen bedrijven en kennisinstellingen over hun eigen grenzen heen moeten kijken. Deze cross-over manier van werken is bovendien hard nodig omdat Nederland niet snel genoeg innoveert en innovaties onvoldoende te gelde maakt. Ter ondersteuning is er voor het landsdeel West een Slimme Specialisatie Strategie (RIS3) ontwikkeld.

Prioriteiten

Omdat er aanzienlijk minder EFRO-geld voor Nederland beschikbaar komt, is het noodzakelijk om nog scherper te focussen dan in de eerste programmaperiode al gebeurde. Het hoofddoel van Kansen voor West II is het te gelde maken (valorisatie) van beschikbare kennis en zet in op:

  • innovatie bij het MKB
  • koolstofarme economie
  • verkleinen mismatch op de arbeidsmarkt
  • bevorderen beter vestigingskimaat voor bedrijven

Lees meer over de prioriteiten van het programma.

Meer over het programma

Jaarverslagen Kansen voor West I en II

Monitor Voucher openstellingen

Publicaties