kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstelling vouchers VPDelta+ p6.str.6

GESLOTEN PER 1 juli 2023

 

Per 11 oktober 2021 heeft Kansen voor West de voucheropenstelling VPdelta+ geopend: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie. Het budget is op 3 februari 2023 verhoogd (met 400K) naar een totaal van € 1,5 mln euro, bedoeld voor ondernemers die innovaties ontwikkelen gericht op de klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Met de vouchers worden de expertise en faciliteiten van VPdelta+ op laagdrempelige wijze toegankelijk gemaakt voor innovatieve ondernemers. De volledige openstellingstekst kunt u vinden door hier te klikken . Het geldende beleidsdocument waar uw project op moet aansluiten (vigerend beleid) vindt u hier.

Stand van zaken vouchers Kansen voor West II - budget - publicatie

Aanvragen kunnen in het EFRO portal worden ingediend in het programma 2014-2020

VPdelta+

VPdelta+ is een innovatieprogramma voor klimaatadaptatie, uitgevoerd door projectpartners TU Delft en Erasmus Centre for Entrepreneurship. Bij het programma zijn ook verschillende publieke en private partners uit de regio Zuid-Holland betrokken. Het programma stimuleert de doorontwikkeling en opschaling van klimaat innovaties door de samenwerking tussen onderzoek en toepassing te organiseren en faciliteren. Het programma is georganiseerd rondom klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan adaptieve maatregelen om bestendiger te zijn tegen hevige piekbuien en langere periodes van droogte en hitte. VPdelta+ heeft diverse proeftuinen, waar middels het testen, ontwikkelen en etaleren van innovatie de productontwikkeling door ondernemers gekoppeld wordt aan kennisontwikkeling door onderzoekers. Hiermee wordt aan start-ups en mkb-bedrijven ruimte, kennis en middelen geboden om te werken aan nieuwe, betaalbare, opschaalbare producten en diensten die bijdragen aan de klimaatadaptatie van de bebouwde omgeving. Daarnaast biedt Erasmus Centre for Entrepreneurship diensten en expertise aan om te faciliteren in het doorgroeien van de onderneming. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij het ontwikkelen van businesscases en projectplannen.

Meer informatie over het programma en de proeftuinen kunt u vinden op www.vpdelta.nl en https://thegreenvillage.org/klimaatadaptief/  .

De openstelling

De openstelling is bedoeld voor ondernemers die innovaties willen ontwikkelen, testen, demonstreren en opschalen die bijdragen aan klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving. Deze innovatieve ondernemers kunnen de vouchers bij VPdelta+ inzetten om gebruik te maken van de faciliteiten, expertise en ondersteuning van de samenwerkingspartners TU Delft en Erasmus Centre for Entrepreneurship. In de openstelling zijn twee typen vouchers opgenomen.

De ontwikkelingsvoucher kan worden gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten, events en netwerken van VPdelta+ om:

  1. de technische haalbaarheid en marktpotentie van een innovatie-idee te toetsen;
  2. de innovatie in een proeftuin te testen en valideren;
  3. Matchmaking met en vroegtijdige feedback van potentiële eindgebruikers en klanten te realiseren door middel van o.a. events, demonstraties en delegaties;
  4. Training te volgen en coaching te krijgen op het gebied van de ontwikkeling van de onderneming.

Met deze voucher krijgt u ten hoogste 100 % van de door TU Delft gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 50.000.

Een opschalingsvoucher kan worden gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van test faciliteiten van en het gebruik van faciliteiten, events en netwerken van VPdelta+ om:

  1. samenwerking met (publieke) partijen in de regio te vormen om opschaling in the openbare ruimte mogelijk te maken;
  2. een innovatie in de praktijk (buiten de proeftuin) op te schalen;
  3. training te volgen en coaching te krijgen voor het doorgroeien van de onderneming, inclusief ondersteuning bij het ontwikkelen van businesscases en projectplannen.

Met deze voucher krijgt u ten hoogste 100% van de door TU Delft gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 100.000.

Contact

Bent u benieuwd of uw project past bij het VPdelta+ Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie? Neem dan vanaf 11 oktober 2021 contact op met Veronique van der Varst (V.J.H.vanderVarst@tudelft.nl). De experts gaan graag met u het gesprek aan om te kijken of uw project past bij de doelstellingen en in aanmerking komt voor een van de vouchers.

 

Na een positief intakegesprek kunt een aanvraag indienen. Voor een formele aanvraag dient de aanvrager een ondertekende offerte van TU Delft, samen met een projectplan en -begroting aan te leveren, waarvoor een standaardformat beschikbaar is.  Aanvragers moeten daarnaast verklaren dat zij aan de eisen voor de-minimissteun voldoen en niet in financiële moeilijkheden verkeren. Deze formulieren kunt u vinden bij documenten.

Voor deze projecten in het Kansen voor West programma geldt een maximum subsidiepercentage van 100% van de subsidiabele kosten. U project moet passen binnen de kaders van de programmawijziging voor REACT Kansen voor West (klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf) en binnen het vigerend beleid:

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/rotterdam).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

 

Publicatie ophoging febr 2023:

klik hier