kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstelling vouchers ZorgTech - P6.STR.7

Voucherregeling ZorgTech

Kansen voor West heeft een voucherregeling voor zorginnovatie door technologiebedrijven.

Vanaf 1 september 2022 is er budget beschikbaar. Na ophoging in juni 2023 is het totale budget € 600.000, bedoeld voor aanvragen die bijdragen aan de marktgerichte innovatiekracht van ondernemers ten aanzien van technologie met potentiële toepassing in de zorgsector, passend binnen het innovatieprogramma “ZorgTech: Versnellen van toepassing van technologie voor het versterken van bedrijven én het verbeteren van de gezondheidszorg in de provincie Zuid-Holland”.

U heeft, zolang het budget reikt, tot uiterlijk 31 augustus 2023 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De volledige openstellingstekst kunt u vinden door hier te klikken

Stand van zaken vouchers Kansen voor West II - budget - publicatie

Aanvragen kunnen in het EFRO portal worden ingediend in het programma 2014-2020

Innovatieprogramma Zorgtech

Veel bedrijven en zorgpartijen die met technologische zorgoplossingen komen, vinden maar moeizaam hun weg in het complexe landschap van verzekeraars, overheden, zorgaanbieders en zorgafnemers. Ook de certificering vormt vaak een drempel om innovaties toe te passen. En dat is jammer, want de gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Technologische oplossingen spelen een belangrijke rol bij het verbeteren en betaalbaar houden hiervan. Om deze situatie in Zuid-Holland te doorbreken is in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, MRDH, Medical Delta, TNO en InnovationQuarter het innovatieprogramma ZorgTech opgezet. Het innovatieprogramma ZorgTech laat kansrijke innovaties de weg naar de gezondheidszorg sneller vinden.

Binnen het innovatieprogramma ZorgTech is gesignaleerd dat er verschillende vragen gerelateerd aan financiering spelen bij ZorgTech bedrijven. Verschillende bedrijven zijn klaar voor verdere financiering van het bedrijf door bijvoorbeeld investeerders. Uitdagingen daarbij zijn de complexe bekostiging van Zorgtech-oplossingen doordat de kosten en de baten vaak bij verschillende partijen vallen en veel van deze Zorgtech-bedrijven zitten tussen early- en mid-stage financiering. Met de certificering die nodig is om Zorgtech-oplossingen in de markt te implementeren is idealiter financiering voor die periode van certificering nodig. Daarvoor is early-stage financiering slechts een kleine stap en onvoldoende om de certificering te doorlopen.

Daarnaast gaan bedrijven in samenwerking met de betreffende zorgorganisaties op zoek naar de structurele bekostiging van zorg-technologische oplossingen, waarbij bewijslast gezocht wordt voor de interne businesscase van de zorgorganisatie. Daarnaast gaat in de vroege fase veel aandacht uit naar de technologische ontwikkeling en minder naar het vinden en begrijpen van de potentiële klant en mogelijke bekostiging.

Doelgroep

De openstelling is bedoeld voor ondernemers van een technologische oplossing voor de gezondheidszorg. Hierbij ligt de focus op producten en systemen (hardware en/of software) die worden gebruikt voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten of aan ondersteuning van functiebehoud en die technologische oplossing bieden voor uitdagingen in de gezondheidszorg. Het gaat vooral om de inzet van vernieuwende technologieën, zoals Internet of Things (IoT), Big data, Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Wearables, Blockchain, health robotics, 3D-printing etc.

De ondernemers met zorgtechnologische oplossingen kunnen de vouchers gebruiken om financiële en/of investeringsvragen te beantwoordeno.a. door de voucher in te zetten bij verschillende Market -en Investor Readiness Programma’s of bij expertise van erkende dienstverleners.

In de openstelling zijn 2 typen vouchers opgenomen:

  1. Programmavoucher

Deze voucher wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de deelname aan een samenhangend programma van een erkende dienstverlener tot verhoging van de Investor Readiness van zijn/haar onderneming.

Denk hierbij aan deelname aan:

  • Bestaande programma’s zoals Validation lab of Accelaration Program van Yes!Delft, (pre)incubatorprogramma van unlock_, Investor Readiness Programma’s van bijvoorbeeld Techleap of InvestNL of vergelijkbare programma’s van erkende dienstverleners.
  • Op maat programma’s zoals een SocialTech network Series van Yes!Delft of een Investor / Market Readiness program onder leiding van Gritd.

Een programmavoucher bedraagt ten hoogste 100% van de door de dienstverlener geoffreerde kosten, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro).

  1. Adviesvoucher

Deze voucher wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van expertise van erkende dienstverleners tot maatwerkadvies op één of meerdere onderwerpen onder investor readiness binnen de context van marktintroductie van een zorgtechnologische innovatie, bijvoorbeeld ten aanzien van:

  • versterking van het inzicht in de maatschappelijke businesscase, zoals social return on investment;
  • inpassing van business cases in de financieringsstructuren van de zorgsector;
  • juridische aspecten, zoals certificering van technologie.

Een adviesvoucher bedraagt ten hoogste 100% van de door de dienstverlener gefactureerde kosten voor de inzet van experts, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 10.000 (zegge: tienduizend euro).

Contact

Bent u benieuwd of uw project past bij deze regeling? Neem contact op met Marieke Kodde (e-mail: marieke.kodde@innovationquarter.nl, telefoon: +316 12229748). ZorgTech programmapagina

Link naar portal voor uw aanvraag: EFRO Webportaal Webportaal (efro-webportal.nl)

 

 

Publicatie ophoging:

klik hier