kansenvoorwest-logo-middel-3186

openstelling INNOVATIE STAD UTRECHT (GELABELD) P1.SU.R2

GESLOTEN PER 1 juli 2023

 

Voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie een bedrag van 1,2 mln EFRO (met cofinanciering zal deze openstelling in totaal 1,5 mln behelsen) bedoeld voor projecten passend binnen specifieke doelstelling 2
“Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector”, actielijn 4 ” Financiering voor innovatieve technologische ontwikkelingen” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van (de gemeente) Utrecht.

Aanvragen kunnen in het EFRO portal worden ingediend in het programma 2014-2020


De beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld voor bestaande financieringsinstrumenten en specifiek voor Proof of Concept-financiering (POC).

Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 25 november 2022 om 10.00 uur.

Bij deze prioriteit (Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

 

Klik hier voor de publicatieteksten (volgt)

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Economische Agenda 2020-2027 (Gemeente Utrecht)