kansenvoorwest-logo-middel-3186

Overige openstellingen Kansen voor West II

Bij enkele steunpunten is nog budget. 
Informeer uzelf over de openstellingen binnen Kansen voor West II (periode 2014-2020). 

De hoogte van de Kansen voor West-bijdrage die u voor uw project kunt ontvangen hangt af van de investeringsprioriteit waarbinnen de openstelling, waar u een aanvraag indient, valt. Dit is bepaald in de beleidsregel (http://www.kansenvoorwest2.nl/files/beleidsregel-opwest-2.pdf) onder artikel 1.5.

Dit betekent voor de prioriteiten 1 en 2:

Voor een project dat gericht is op de investeringsprioriteiten ‘Innovatie ’ of ‘Koolstofarme economie’ bedraagt de subsidie maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.

Dit betekent voor de prioriteiten 3 en 4:

Voor een project dat gericht is op de investeringsprioriteiten ‘Arbeidspotentieel’ , ‘Vestiging’ of ‘CLLD’ bedraagt de subsidie maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

Er mag worden afgeweken van deze maximale percentages. Indien dit van toepassing is wordt dit aangegeven in de publicatie in de Staatscourant van de betreffende openstelling.

Kijk hier voor een actueel overzicht van de openstelling van de subsidieplafonds.

 

Actuele openstellingen per partner:

Stedelijke programma's

Amsterdam

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Provinciale programma's

provincie Flevoland

provincie Noord-Holland

provincie Utrecht

provincie Zuid-Holland