kansenvoorwest-logo-middel-3186

documenten/regelgeving

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over het programma in het algemeen, hoe u subsidie aanvraagt, of wat er met bepaalde begrippen wordt bedoeld, kijk dan eens in de lijst van Frequently Asked Questions (FAQ).
Staat uw vraag er niet bij, stel deze dan via het contactformulier van uw steunpunt. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden. In de loop van het programma wordt de FAQ regelmatig bijgewerkt.

Europa

Nationaal

  • Uitvoeringswet EFRO (zie ook overheid.nl) (aanvulling)  regels voor financiële bijdrage uit EFRO
  • Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014 - 2020 (zie ook overheid.nl)

    Deze regeling heeft tot doel de  subsidieverstrekking binnen de verordening voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling te effectueren en de nationale cofinanciering te regelen. De regeling is ingetrokken per 1 juli 2015 maar blijft van toepassing op aanvragen tot subsidieverlening die voor die datum zijn ingediend.

  • Regeling Europese EZ-subsidies (REES) (zie ook overheid.nl)

    De REES heeft als doel de subsidieverstrekking binnen operationele programma’s binnen Nederland in het kader van het EFRO te effectueren en de nationale cofinanciering te regelen. De REES treedt in werking met ingang van 1 juli 2015. De Uitvoeringsregeling EFRO is per diezelfde datum ingetrokken maar blijft van toepassing op aanvragen tot subsidieverlening die voor 1 juli 2015 zijn ingediend.

Programma Kansen voor West (decentraal)

           Let op, dit zijn checklist voorbeelden, om u een idee te geven welke vragen u binnen de betreffende
           prioriteit  kunt verwachten. De vragen kunnen dus iets afwijken. De versie die u in gaat vullen, vindt
           u op het webportaal.

Logo's