kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Stad Utrecht stedelijk breed - Mismatch arbeidsmarkt in G4 en Groen/Duurzaam binnen GTI-gebieden (P6.SU.G1)

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld van € 2.810.895,00 voor projecten die passen binnen de beschrijving van de stedelijke actielijnen Mismatch arbeidsmarkt binnen de G4 en/of Groen en Duurzaam binnen de GTI-gebieden, zoals opgenomen in de programmawijziging voor REACT EU Kansen voor West (klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf).

 

 

Gemeente Utrecht zal de stedelijke REACT-EU middelen inzetten voor het stimuleren van de economie en duurzame werkgelegenheid door versneld en gericht te investeren in bijvoorbeeld wonen, energie, mobiliteit, groen, openbare ruimte/ klimaat en gezondheid (investeren met maatschappelijk rendement).   

Voor deze projecten in het Kansen voor West programma geldt een maximum subsidiepercentage van 70% van de subsidiabele kosten. Naast de kaders van de programmawijziging REACT EU Kansen voor West dient uw project te passen binnen het vigerend beleid:

Coalitieakkoord-Utrecht-ruimte-voor-iedereen

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/utrecht/).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west