kansenvoorwest-logo-middel-3186

Koolstofarm provincie Zuid-Holland (tweede openstelling)

Bij deze prioriteit (Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

De beschikbaar gestelde middelen (vanuit de stad Den Haag en de provincie Zuid-Holland) zijn uitsluitend bedoeld voor projecten die aansluiten bij de uitkomsten van de Ex-ante assessment Warmtefonds Zuid-Holland. Hieruit volgt dat het werkingsgebied van het financieringsinstrument de gehele provincie Zuid-Holland moet beslaan. Ook moet deel II van de ex-ante analyse (Buildingblock 2, ‘delivery and management block’) worden opgenomen in de aanvraag.

De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bestemd voor financieringsinstrumenten.

Voor dit plafond geldt dat aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 9 oktober 2017 10:00 uur.

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Gezamenlijk

Investeringskader voor inzet EFRO-middelen low carbon warmte (provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag)

Ex-ante assessment warmtefonds Zuid-Holland

Vanuit de stad Den Haag

Economische Visie Den Haag

Collegeakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht 2014-2018’

Koers 2020