kansenvoorwest-logo-middel-3186

Zuid-Holland lokale warmtenetten (P2.PZH.5)

GESLOTEN PER 1 juli 2023

 

Binnen Kansen voor West wordt op 21 december 2022 een call opengesteld bedoeld voor omschakeling naar een koolstofarme economie voor projecten passend binnen doelstelling 4 ; ”Verlagen energieverbruik in de bebouwde omgeving.“ Een bedrag van € 2.250.000,00 voor projecten die bijdragen aan bedoeld voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitrol van lokale thermische netten voor het verduurzamen van bestaande gebouwen en woningen. Klik hier voor de officiele publicatietekst.

De subsidie moet leiden tot een investering in (een deel van de keten van) een toekomstig thermisch net: van bronontwikkeling, opslag en flexibiliteit, transport/ distributie, levering tot aan het nemen van maatregelen bij de afnemer.

De Kansen voor West-bijdrage bedraagt maximaal 40% van de in aanmerking komende subsidiabele kosten.

Vigerend regionaal beleid
Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Uitvoeringsplan 20-23 Schone energie voor Iedereen

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/zuid-holland).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Rijkscofinanciering

Binnen deze openstelling zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.