kansenvoorwest-logo-middel-3186

Zuid-Holland

Subsidieplafonds en subsidieregeling cofinanciering EFRO provincie Zuid Holland en mandaatverlening (zie ook overheid.nl)

Bekendmaking subsidieplafond kapitaal Kansen voor West II (9 februari 2016, zie ook overheid.nl)

De Managementautoriteit is het uitvoerend orgaan voor de cofinancieringsmiddelen van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de Managementautoriteit mandaat en machtiging verleend om subsidies te verstrekken ten laste van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland.

De openstellingen van de provincie Zuid-Holland

Informatie

Vigerend regionaal beleid:

Koers 2020

Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie; Kansen zien, Kansen grijpen

Programma Zuid-Hollandse Economie 2019/2022

Energieagenda "Watt Anders"

Warmteplan "Anders Verwarmen"

Kansen voor West/Provincie Zuid-Holland
Jean-Christophe Spapens
T: 070 – 4418267

Felix Netten
T: 070 441 6827 | M: 06 55 44 97 18

Bezoekadres: Zuid-Hollandplein 1, Den Haag