kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Zuid-Holland regionaal Warmtenetten - Groen (P6.PZH.R2)

Gesloten per 01-09-21

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld van € 3.500.000,00 voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitrol van lokale thermische netten voor het verduurzamen van bestaande gebouwen en woningen.

De subsidie moet leiden tot een investering in (een deel van de keten van) een toekomstig thermisch net: van bronontwikkeling, opslag en flexibiliteit, transport/ distributie, levering tot aan het nemen van maatregelen bij de afnemer.

Maximale bijdrage uit het Kansen voor West programma is € 1.500.000 per aanvraag en maximaal 60% van de subsidiabele kosten. U project moet passen binnen de kaders van de programmawijziging REACT EU Kansen voor West (klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf) en binnen het vigerend beleid:

Uitvoeringsplan 20-23 Schone energie voor Iedereen

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/zuid-holland).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Rijkscofinanciering

Binnen de regionale actielijnen Groen en Digitaal zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.