kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Zuid-Holland regionaal breed - Digitaal en Groen (P6.PZH.R1)

Deze openstelling is gesloten per 23-06-2021

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld van € 6.250.000,00 voor projecten die een grote bijdrage leveren aan versnelling van de transitie naar een duurzame en digitale economie van Zuid-Holland door inzet op toepassing en verspreiding van nieuwe producten, processen en diensten door MKB bedrijven. Het gaat dan om de doorontwikkeling van innovaties (demo of bredere test dan wel ontwerpen productieproces of faciliteit) of slimme uitrol en toepassing van innovaties. Daaronder vallen ook de toepassingen van sleuteltechnologieën in verschillende sectoren. De middelen moeten in overwegende mate ten goede komen aan het MKB.

 

 

Maximale bijdrage uit het Kansen voor West programma is € 1.500.000 per aanvraag en maximaal 50% van de subsidiabele kosten. U project moet passen binnen de kaders van de programmawijziging REACT EU Kansen voor West (klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf) en binnen het vigerend beleid:

Koers 2020

Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie; Kansen zien, Kansen grijpen

Programma Zuid-Hollandse Economie 2019/2022

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/zuid-holland).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Rijkscofinanciering

Binnen de regionale actielijnen Groen en Digitaal zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.