kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Noord-Holland regionaal breed - Digitaal en Groen (P6.PNH.R1)

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld van € 6.600.590,00 voor projecten die passen binnen de beschrijving van de actielijnen Regionaal Digitaal en/of Regionaal Groen, zoals opgenomen in de programmawijziging voor REACT EU Kansen voor West (klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf).

 

 

Maximale bijdrage uit het Kansen voor West programma is € 1.000.000 per aanvraag en maximaal 60% van de subsidiabele kosten. U project moet passen binnen de kaders van de programmawijziging REACT EU Kansen voor West  en binnen het vigerend regionaal beleid:

https://www.noord-holland.nl/Configuratie/Publicaties/Publicaties/Coalitieakkoord_2019_2023_Duurzaam_doorpakken/Coalitieakkoord_Duurzaam_doorpakken.org

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 (noord-holland.nl)

Cover - MRA agenda 2020-2024 (metropoolregioamsterdam.nl)

Actieprogramma Klimaat 2020-2023 

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/noord-holland/).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Rijkscofinanciering

Binnen de regionale actielijnen Groen en Digitaal zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.