kansenvoorwest-logo-middel-3186

Aankondiging openstelling, KvWII - Gemeente Utrecht (GTI)

Openstelling subsidieplafond Kansen voor West 2, Gemeente Utrecht (GTI) -per 27 dec 2021

Prioritaire as 3 (Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit) – specifieke doelstelling Arbeidspotentieel: het verkleinen van mismatch op de arbeidsmarkt

De gemeente Utrecht opent binnen ‘Kansen voor West 2’ nog een subsidieplafond van € 400.000,- binnen Prioritaire as 3 van het Operationeel Programma Kansen voor West II (2014–2020): Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit.

Op basis van het stedelijk uitvoeringsplan ondersteunt EFRO gebiedsgerichte projecten die zich richten op de vraag van bedrijven naar voldoende geschoold personeel, met name in de toekomst, en op de ontwikkeling van werkgelegenheid. Met de opgave Werk voor Iedereen verbindt de gemeente Utrecht werkgevers en het onderwijs om de vraag naar werk en het aanbod beter op elkaar aan te sluiten, waarbij de inzet gericht is op de volgende werkvelden: ICT en digitale vaardigheden, bouw en energietransitie, gezondheidszorg en onderwijs.
Mogelijke aanvragers zijn samenwerkingsverbanden van bedrijven (met name het MKB) en/of intermediaire organisaties met onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, en samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, onderwijs en (eventueel) overheid.

Zie voor meer informatie:

https://www.kansenvoorwest2.nl/Openstelling-Utrecht-stad-p3.su.g2