kansenvoorwest-logo-middel-3186

Kansen voor West III -periode 2022 - 2029 is geopend!

Kansen voor West periode 2022-2029 is geopend!

Lees meer op www.kansenvoorwest.nl

- Het is eindelijk bijna zo ver. Na drie jaar intensieve voorbereiding gaat ons veelbelovende programma Kansen voor West in 2022 met een derde editie van start. Op 20 april 2022 is de startdag waar u bij aanwezig kunt zijn. Daar komt u alles te weten over het programma. Het programma zal niet in één keer volledig worden opengesteld. Vier jaar lang, twee keer per jaar volgt er een openstellingsmoment, waarop diverse calls worden gelanceerd en opengezet. De eerste ronde voor het indienen van aanvragen gaat in op 1 juni 2022. 


- Kansen voor West III is wederom een economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland. De G4P4, bestaande uit de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), hebben in nauwe samenwerking met instanties een nieuw programma samengesteld en ingediend in Brussel. Binnen zes specifieke doelstellingen wordt in de regio geïnvesteerd. In de periode van 2022 tot en met 2029 beschikken wij, na de verwachte goedkeuring van ons programma, over een budget van 237 miljoen euro. Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met 200 miljoen euro en 37 miljoen euro rijkscofinanciering. Projecten mogen maximaal lopen tot en met 2029.
De zes specifieke doelstellingen waar de komende jaren de openstellingen (voor aanvragen) op gericht zullen worden zijn; 

Innovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energiesystemen, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling. 

Op de startdag zullen we de werking van het programma inzichtelijk maken. Waar u aan moet denken. Welke valkuilen er mogelijk zijn. Ook welke vragen er bij u zijn horen we graag. Op dit evenement worden tevens diverse prachtige resultaten van de tweede editie van ons programma aan u getoond, ter inspiratie voor potentiële projecten in editie drie. Daarnaast ontmoet u de personen bij wie u te rade kunt gaan voor al uw vragen. Details voor de definitieve plaats en tijd op 20 april volgen nog. 
Graag tot dan!

#EFRO #KVWIII #innovatie #energie #circulair #stedelijk #startdag