kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Amsterdam regionaal breed - Digitaal en Groen (P6.SA.R1)

GESLOTEN

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West is aanvankelijk op 15 februari 2021  € 8.432.684,00 opengesteld (en deze is gesloten op 16 december 2021) voor projecten die passen binnen de beschrijving van de actielijnen Regionaal Digitaal en/of Regionaal Groen, zoals opgenomen in de programmawijziging voor REACT EU Kansen voor West (klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf). 

Projecten moeten uitvoeringsgereed zijn en uiterlijk 31 december 2023 afgerond zijn inclusief betalingen.

Voor deze projecten binnen het Kansen voor West programma zijn maximaal 60% van de kosten subsidiabel. Naast de kaders van de programmawijziging REACT EU Kansen voor West dient uw project te passen binnen het vigerend beleid.

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/agenda/

https://amsterdameconomicboard.com/uitdagingen

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/amsterdam/)

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Link naar de publicatie:

https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-94732.html