kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Rotterdam stedelijk breed – Mismatch arbeidsmarkt in G4 en Groen/Duurzaam binnen GTI-gebieden (P6.SR.G1)

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call van € 3.503.018,00 opengesteld voor projecten die passen binnen de beschrijving van de stedelijke actielijnen Mismatch arbeidsmarkt binnen de G4 en/of Groen en Duurzaam binnen de GTI-gebieden, zoals opgenomen in de programmawijziging voor REACT EU Kansen voor West (klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf).

 

Voor deze projecten in het Kansen voor West programma geldt een maximum subsidiepercentage van 70% van de subsidiabele kosten. 

Voor deze openstelling geldt geen specifiek extra vigerend beleid, dus u dient te voldoen aan de kaders van de programmawijziging voor REACT EU Kansen voor West.

 

 

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/rotterdam/).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west.