kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Den Haag regionaal breed - Digitaal en Groen (P6.SDH.R1)

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld van € 5.344.659,00 voor projecten die passen binnen de beschrijving van de actielijnen Regionaal Digitaal en/of Regionaal Groen, zoals opgenomen in de programmawijziging voor REACT EU Kansen voor West (klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf).

 

 

Voor deze projecten in het Kansen voor West programma geldt een maximum subsidiepercentage van 60% van de subsidiabele kosten. Naast de kaders van de programmawijziging REACT EU Kansen voor West dient uw project te passen binnen het vigerend beleid:

Economische Visie Den Haag 2030 RIS303550_Bijlage_1 

Coalitieakkoord Samen voor de Stad Bijlage_Samen_voor_de_stad_coalitieakkoord_2019_2022 

koers-2020.pdf

 

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/den-haag).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Rijkscofinanciering

Binnen de regionale actielijnen Groen en Digitaal zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.