kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Amsterdam stedelijk breed – Mismatch arbeidsmarkt in G4 en Groen/Duurzaam binnen GTI gebieden (P6.SA.G1)

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld van € 7.027.236,00 voor projecten die passen binnen de beschrijving van de stedelijke actielijnen Mismatch arbeidsmarkt binnen de G4 en/of Groen en Duurzaam binnen de GTI-gebieden, zoals opgenomen in de programmawijziging voor REACT EU Kansen voor West. (klik hier)Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf).

 

Voor deze projecten geldt een maximale bijdrage uit het Kansen voor West programma van € 1.500.000 per aanvraag en maximaal 70% van de subsidiabele kosten. Naast de kaders van de programmawijziging REACT EU Kansen voor West dient uw project te passen binnen het vigerend beleid.

Coalitieakkoord 2018 - 2022

Duurzaam herstelplan

Economisch herstel- en investeringsplan 2021-2024

Voor actielijn 4 geldt tevens het volgende vigerend beleid:

Gebiedsplannen 2020

Ontwikkelbuurten

 

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/amsterdam/).

Volg ons ook op linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west.