kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Rotterdam regionaal Walstroom - Groen (P6.SR.R3)

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call van € 1.000.000,00 opengesteld voor projecten op het gebied van Walstroom in Rotterdam.

De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bedoeld voor projecten die een bijdrage leveren aan het realiseren van de Strategie Walstroom voor de Rotterdamse Haven. De projecten moeten bijdragen aan de verduurzaming van de zeevaart via het realiseren van walstroom in Rotterdam op binnenstedelijke locaties. Dit zijn locaties op het grondgebied van de gemeente Rotterdam, ten oosten van de Eemhaven.

 

 

Voor deze projecten in het Kansen voor West programma geldt een maximum subsidiepercentage van 60% van de subsidiabele kosten. U project moet passen binnen de kaders van de programmawijziging voor REACT Kansen voor West (klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf) en binnen het vigerend beleid:

Strategie Walstroom Rotterdamse Haven (oktober 2020) 

 

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/rotterdam).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west

 

Rijkscofinanciering

Binnen de regionale actielijnen Groen en Digitaal zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.