kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT Den Haag stedelijk breed - Mismatch arbeidsmarkt in G4 en Groen/Duurzaam binnen GTI-gebieden (P6.SDH.G1)

Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld van
€ 4.453.882,00 voor projecten die passen binnen de beschrijving van de stedelijke actielijnen Mismatch arbeidsmarkt binnen de G4 en/of Groen en Duurzaam binnen de GTI-gebieden, zoals opgenomen in de programmawijziging voor REACT EU Kansen voor West 
(klik hier). Een samenvatting is opgenomen in de programmafiches. Zie (www.kansenvoorwest2.nl/files/programmafiches-en-toelichting-lancering-react-eu-binnen-kansen-voor-west-ii-2.pdf).

Voor deze projecten in het Kansen voor West programma geldt een maximum subsidiepercentage van 70% van de subsidiabele kosten. Naast de kaders van de programmawijziging REACT EU Kansen voor West dient uw project te passen binnen het vigerend beleid:

https://www.kansenvoorwest2.nl/files/haags-uitvoeringsprogramma-kansen-voor-west-2014-2020

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8987936/1/RIS303550_Bijlage_1 (Economische Visie) 

Bijlage_Samen_voor_de_stad_coalitieakkoord_2019_2022 

 

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met uw steunpunt (https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten/den-haag).

Volg ons ook linkedin: www.linkedin.com/company/kansen-voor-west.