kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen Rotterdam

 

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Innovatie (regionaal) sinds 26 juni 2017, gesloten 

Innovatie (regionaal) vanaf 26 juni 2017, gesloten

Proof of Concept Financiering Zuidvleugel vanaf 15 februari 2016, gesloten

Innovatie 3e openstelling (regionaal) sinds 29 oktober 2019, gesloten

Innovatie 4e openstelling (regionaal) per 25 november 2019gesloten

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

Koolstofarm (regionaal) per 20 februari 2018, gesloten

Koolstofarm (GTI-stedelijk) per 20 februari 2018, gesloten

Prioriteit 3, bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit (GTI), gesloten

Prioriteit 4, Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Vestigingsklimaat (GTI-Stedelijk)  per 20 februari 2018, gesloten