kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen Rotterdam

Bij enkele steunpunten is nog budget. U heeft nog tot uiterlijk 31 december 2020 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
Na deze datum zullen de openstellingen binnen Kansen voor West II worden gesloten en is er geen budget meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen.
Uiteraard zullen lopende aanvragen en/of projecten gewoon worden afgehandeld.  

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Innovatie (regionaal) gesloten sinds 26 juni 2017

Innovatie (regionaal) aan te vragen vanaf 26 juni 2017, gesloten

Proof of Concept Financiering Zuidvleugel (aan te vragen vanaf 15 februari 2016, gesloten op 1 april 2016)

Innovatie 3e openstelling (regionaal) gesloten sinds 29 oktober 2019

Innovatie 4e openstelling (regionaal) open per 25 november 2019

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

Koolstofarm (regionaal) open per 20 februari 2018, gesloten

Koolstofarm (GTI-stedelijk) open per 20 februari 2018, gesloten

Prioriteit 3, bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit (GTI), gesloten

Prioriteit 4, Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Vestigingsklimaat (GTI-Stedelijk) open per 20 februari 2018, gesloten