kansenvoorwest-logo-middel-3186

Omschakeling naar koolstofarme economie (GTI), Rotterdam

Koolstofarm Stad Rotterdam (GTI)

Voor prioritaire as 2 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie een bedrag van € 2.533.319 bedoeld voor projecten passend binnen doelstelling 4 ”Verlagen energieverbruik in de bebouwde omgeving“ van het GTI-programmadeel van de gemeente Rotterdam die passen binnen het vigerende lokale beleid. De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bestemd voor financieringsinstrumenten.

Deze openstelling hangt samen met de openstelling voor GTI, PA4 (€ 5.699.968) dat door hetzelfde financieringsinstrument moet worden aangevraagd, in verband met de geïntegreerde inzet binnen het GTI Rotterdam, zoals weergegeven in het genoemde Uitvoeringsplan. Vanwege administratieve redenen zijn er gescheiden openstellingen.

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.