kansenvoorwest-logo-middel-3186

Innovatie Rotterdam (regionaal) 3e openstelling

Innovatie stad Rotterdam (regionaal)

Bij deze prioriteit (Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie) zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

Voor deze prioritaire as van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020 zijn de middelen van € 1.900.000 bedoeld voor projecten die passen binnen de specifieke doelstelling 2 “Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB sector” en actielijn 3 “Toeleiding naar kapitaal” van het programmadeel West-Regio.

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Geen specifiek vigerend beleid van toepassing