kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen Amsterdam

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 

Innovatie (regionaal 6e openstelling) open per februari 2019

Innovatie (regionaal 5e openstelling), gesloten (samen met P1.SA.R1 tm 4)

Innovatie (GTI; stedelijk) per februari 2017 (P1.SA.G.1 en 2 gesloten)

 

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

Koolstofarm (regionaal), gesloten

Koolstofarm (GTI; stedelijk)  gesloten

Prioriteit 3, bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Arbeidspotentieel Mismatch arbeidsmarkt (GTI; stedelijk), gesloten

Prioriteit 4, bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Vestigingsklimaat (GTI; stedelijk)  gesloten

Neem contact op met kansenvoorwest@ez.amsterdam.nl voor de meest recente stand van zaken.