kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen Amsterdam

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 

Innovatie (regionaal 6e openstelling) gesloten 

Innovatie (regionaal 5e openstelling), gesloten (samen met P1.SA.R1 tm 4)

Innovatie (GTI; stedelijk) per februari 2017 (P1.SA.G.1 en 2 gesloten)

 

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

Koolstofarm (regionaal), gesloten

Koolstofarm (GTI; stedelijk)  gesloten

Prioriteit 3, bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Arbeidspotentieel Mismatch arbeidsmarkt (GTI; stedelijk), gesloten

Prioriteit 4, bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Vestigingsklimaat (GTI; stedelijk)  gesloten

Neem contact op met kansenvoorwest@ez.amsterdam.nl voor de meest recente stand van zaken.