kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen Amsterdam

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 

Innovatie (regionaal 6e openstelling) dit is een doorlopende openstelling 

Innovatie (regionaal 5e openstelling), budget is uitgeput

Innovatie (GTI; stedelijk) dit is een doorlopende openstelling

 

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

Koolstofarm (regionaal)   dit is een doorlopende openstelling

Koolstofarm (GTI; stedelijk)   budget is uitgeput

Prioriteit 3, bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Arbeidspotentieel Mismatch arbeidsmarkt (GTI; stedelijk) dit is een doorlopende openstelling

Prioriteit 4, bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Vestigingsklimaat (GTI; stedelijk)   dit is een doorlopende openstelling

Neem contact op met kansenvoorwest@ez.amsterdam.nl voor de meest recente stand van zaken.