kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen Amsterdam

Bij enkele steunpunten is nog budget. U heeft nog tot uiterlijk 31 december 2020 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
Na deze datum zullen de openstellingen binnen Kansen voor West II worden gesloten en is er geen budget meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen.
Uiteraard zullen lopende aanvragen en/of projecten gewoon worden afgehandeld.  

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 

Innovatie (regionaal 6e openstelling) open per februari 2019

Innovatie (regionaal 5e openstelling), gesloten (samen met P1.SA.R1 tm 4)

Innovatie (GTI; stedelijk) open per februari 2017 (P1.SA.G.1 en 2 gesloten)

 

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

Koolstofarm (regionaal), gesloten

Koolstofarm (GTI; stedelijk)  

Prioriteit 3, bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Arbeidspotentieel Mismatch arbeidsmarkt (GTI; stedelijk), gesloten

Prioriteit 4, bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Vestigingsklimaat (GTI; stedelijk)  

Neem contact op met kansenvoorwest@ez.amsterdam.nl voor de meest recente stand van zaken.