kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen Amsterdam

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 

Innovatie (regionaal 6e openstelling) open per februari 2019

Innovatie (regionaal 5e openstelling), gesloten (samen met P1.SA.R1 tm 4)

Innovatie (GTI; stedelijk) open per februari 2017 (P1.SA.G.1 en 2 gesloten)

 

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

Koolstofarm (regionaal)   open per april 2015

Koolstofarm (GTI; stedelijk)  

Prioriteit 3, bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Arbeidspotentieel Mismatch arbeidsmarkt (GTI; stedelijk)

Prioriteit 4, bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Vestigingsklimaat (GTI; stedelijk)  

Neem contact op met kansenvoorwest@ez.amsterdam.nl voor de meest recente stand van zaken.