kansenvoorwest-logo-middel-3186

Bevorderen sociale insluiting en bestrijding armoede stad Amsterdam (GTI)

Vestigingsklimaat, het vergroten van het aantal hoogwaardige en toegankelijke bedrijfslokaties.

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Uitvoeringsplan EFRO-ESF-GTI 2014-2020
Amsterdams Ondernemers Programma (AOP)