kansenvoorwest-logo-middel-3186

Uw EFRO-project en de coronacrisis

De vier managementautoriteiten van de EFRO-programma’s in Nederland (OP Oost, OPZuid, OP EFRO Noord-Nederland en Kansen voor West II) hebben gisteren met elkaar gesproken over mogelijke gevolgen van de afgekondigde coronamaatregelen voor lopende subsidieprojecten.

Het doel van dit overleg was om de beschikbare capaciteit bij de managementautoriteiten te inventariseren en een gezamenlijke lijn te bepalen met betrekking tot vragen die bij begunstigden leven.

In dat kader kunnen wij u het volgende mededelen:

  •  Alle managementautoriteiten zijn en blijven zowel telefonisch als per e-mail goed bereikbaar.
  • Onze medewerkers hebben vanuit thuis toegang tot de benodigde systemen en moderne communicatiemiddelen.
  • Er is voldoende bezetting om onze werkzaamheden door te laten gaan. Voortgangsrapportages worden op de normale wijze behandeld en betalingen worden doorgezet.
  • Indien uw project door de coronacrisis vertraging oploopt, is het mogelijk om een onderbouwd verzoek tot looptijdverlenging van enkele maanden in te dienen via de webportal. Wij zullen soepel omgaan met de inwilliging van deze verzoeken.
  • Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, neem dan conform de reguliere afspraken, contact op met uw financieel adviseur bij de managementautoriteit.

Indien er aanvullende mededelingen zijn of verandering komt in de situatie, dan zullen wij u via deze website, onze sociale media en onze nieuwsbrief verder informeren.

Namens ons allen wensen wij u veel sterkte in deze roerige tijd!

De gezamenlijke managementautoriteiten EFRO