kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwsbrief april 2021

Van de programmamanager

Wat een start van 2021 was dit! Enorm wat op Kansen voor West is afgekomen na het Webinar van 21 januari over REACT EU. Wat een positieve energie heeft dat ontketend. De belangstelling steeg naar een ongekende hoogte. Na heel veel gesprekken, telefoontjes, mails met de steunpunten en met ons resulteerde dat op D-Day 15 februari in maar liefst bijna 140 aanvragen in één dag. Uniek in de historie van Kansen voor West. Helaas met ook een keerzijde, lang niet genoeg geld in de pot voor alle aanvragen. Bovendien bleven ze ook na de 15de binnendruppelen. Dus moest de landsadvocaat er aan te pas komen om te loten. Dat leverde een dikke 60 gelukkigen op, die in elk geval door mochten voor de inhoudelijke beoordeling naar de deskundigencommissie en de stedelijke adviesgroepen. De deskundigencommissie werd gesplitst in een groep voor de digitale en een groep voor de groene voorstellen. In korte tijd, net iets meer dan een maand, zijn alle voorstellen in de eerste ronde beoordeeld en vandaag (19 april) ronden we die af. Daaruit kon ongeveer tweederde met een positief advies door. Zij zitten nu in de technische toets, waarvoor een dedicated team is vrijgemaakt. In mei volgt dan een tweede ronde, waarbij nog eens ca. 20 voorstellen uit de wachtrij kunnen worden gehaald voor beoordeling in de deskundigencommissie. We verwachten deze week de eerste beschikkingen te zullen slaan. Dat zal zijn voor het vervolgproject van Mark Bokoloh en Amer van der Stoel voor hun fantastisch ontwikkelde Bambooder, waarbij de productie van bamboocomposiet nu richting productie wordt gebracht en ze een steuntje nodig hebben om in deze tijden van crisis door de 2nd Valley of Death te komen. Ook Local Heroes uit Amsterdam wordt deze week beschikt, een typisch COVID 19 project dat ook voor het kleine MKB de digitale thuisbezorg markt ontsluit.

Waar we vooral trots op zijn, zijn de complimenten die we kregen dat RAECT-EU zo breed toegankelijk is gemaakt. Er zijn dan ook ontzettend veel nieuwe aanvragers vanuit allerlei hoeken van de economie van West-Nederland naar ons gekomen, hetgeen en ongekend brede oogst aan initiatieven heeft opgeleverd. Steunpunten bedankt om al die mooie initiatieven door te geleiden!

We kunnen ze onmogelijk allemaal noemen, maar maken een uitzondering. Dat is voor de zes initiatieven die binnenkwamen op de openstelling voor nieuwe industrie in het HavenIndustrieel Compex, die daarmee net overtekend raakte. Stuk voor stuk kroonjuwelen die de nieuwe econmomie, met name de groene circulaire chemie, in het Rijnmond gebied een enorme economische boost kan geven. En hoe blij ben je dan als programmamanager dat die alle zes in 1 keer door de deskundigencommissie komen. Ook dat was een unieke middag, die vrijdag de 9de april.

Uiteraard heeft het ons ook veel energie gekost, om deze een jaar geleden nog totaal onverwachte piek om 90 miljoen extra weg te zetten, maar we doen het met heel veel plezier. De power in deze regio heeft ons wederom verbaasd en de veerkracht is enorm. Gelukkig heeft de Europese Commissie onze programmawijziging voor REACT EU inmiddels ook goedgekeurd. Wel jammer dat juist wij niet meemochten met het mooie persbericht van de EU na zo’n offensief.

Het gewone werk gaat ook onverdroten door. Onze nieuwe voucherregeling voor de kringlooplandbouw in Flevoland, die op 4 januari opende, kende ook een vliegende start. Binnenkort starten we met onze 5de voucherregeling. Die is voor Internet of Things en wordt uitgevoerd met de provincie Zuid-Holland en het TUD fieldlab Internet of Things. Half mei gaat hij openen en hij biedt kansen aan het brede MKB, mis hem niet. Daarnaast hebben we vandaag de start van een openstelling voor een Financieringsinstrument voor Sociale Ondernemers in Rotterdam. Onmiskenbaar belangrijk in juist deze tijd om zo ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de transitieopgaven aan de slag te krijgen, want daar is werk voor zovelen.

Er waren dit jaar al startgesprekken met nieuwe projecten. Zo waren we online in het Westland, waar in het megaproject Polanen, een nieuw warmtenet voor de tuinders wordt aangelegd. In dezelfde range waren we in Rozenburg, dat met Kansen voor West subsidie van het gas afgaat en ook op een warmtenet wordt aangesloten. We waren ook bij het startgesprek van het AMDEX Fieldlab in Amsterdam, dat de landelijk pers haalde met de start. AMDEX maakt veilige en betrouwbare data-uitwisseling mogelijk, onder eigen voorwaarden en zonder afhankelijkheid van derden. Hiermee kan beschikbaarheid van data voor innovaties rondom bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie worden vergroot en ontstaat een eerlijke digitale economie met gelijke kansen voor alle deelnemers.


We mochten ook spreken op de interessante webinar reeks over Urban Innovative Actions, waar we de goed link tussen dit programma en dat van ons nog weer eens konden uitlichten. Inmiddels is het UIA project Bridge in het kader van REACT-EU opgevolgd in Kansen voor West. De EC zorgde voor goede informatie voor de komende jaren met webinars voor het JTF (Just Transition Fonds), Simplified Cost Options en Staatssteun, waaraan we met plezier deelnamen. Het JTF vraagt nu na REACT EU onze aandacht, want voor de regio’s Rijnmond en Ijmond wordt druk gewerkt aan een Just Transition Plan, waarvoor elk 58.5 miljoen beschikbaar is. Indrukwekkend was ook het Webinar dat ons project Werkspoorkwartier organiseerde om wat zij doen voor hun circulaire gebiedsontwikkeling. Een iconisch onderdeel was te zien in het nieuwe tv programma voor het ontwerpen van kettingreacties.

Dan zit er ook schot in het afronden van projecten. Zo hadden we dit jaar al eindgesprekken bij Evergreen, waar het samenwerkingsverband van heel veel tuinders en kennisinstellingen veel resultaat heeft geboekt voor teelt uit de grond en groenbemesters. Er bleek zelfs dat bepaalde pepers obesitas voorkomen. Het eindgesprek van E-GGZ toonde aan dat COVID 19 een boost heeft gegeven aan geestelijke gezondheidszorg op afstand. Er is flink doorontwikkeld.

Ronduit indrukwekkend was het eindgesprek bij SurgINNOV, waar op een augmented reality” basis een enorme hoeveelheid operaties is gedigitaliseerd, dit biedt uitgelezen kansen voor training en uniformiteit wereldwijd. “Accepted” manieren om te opereren zijn driedimensionaal gedigitaliseerd voor training wereldwijd en ook voor uniformiteit. De laatste twee eindgesprekken waren beiden voor onze actielijn mismatch. In Utrecht waren we bij de ROC Midden Nederland en het MBO, waar succesvol meer dan 200 stageplaatsen in de wijk met leraren als begeleider voor helpenden (MBO2) in de zorg zijn uitgevoerd door leraren met afspraken in wijken. De slagingskans bleek ook nog eens fors hoger dan bij stages in de reguliere zorg en die werd juist door dit project ontlast. In Rotterdam tot slot werkten in Verbonden met Zuid onderwijsinstelling Zadkine samen met bedrijven zoals Rijnmond Bouw van Frank Knotter en GOM (schoonmaak) samen aan het concept Entree Werk. Ook hier werden jongeren, voor wie leren geen hobby is, in de praktijk klaargestoomd voor het arbeidsproces met extra begeleiding.

Project uitgelicht:

Incision Care - SurgInnov

Onlangs vond het eindgesprek van ons Kansen voor West project SurgINNOV plaats. Het project was zeer succesvol en zal wereldwijd enorme impact hebben op de chirurgie. 

Het tekort aan chirurgen (wereldwijd) is met traditionele 1 op 1 training niet snel genoeg uit te breiden omdat dat erg arbeidsintensief is en het beperkt wordt door het aantal beschikbare chirurgen die de kennis kunnen overdragen. Dit project heeft met succes nieuwe leermethoden ontwikkeld die een versnelling in gang gezet hebben. Inmiddels is het aantal werknemers gestegen van 30 naar 50 en wordt nog forse groei bereikt. Het resultaat van het project bestaat uit 3 delen:1. een VR leertool van 3D anatomische modellen , inlays en filmmateriaal voor AR modules van 70 chirurgische ingrepen, die zo wereldwijd uniform en eenvoudig op afstand kunnen worden gevolgd;


2. een wereldwijd platform voor uitwisseling chirurgische kennis (Incision Netwerk); en


3. een digitale tool voor de juiste operaties en gecertificeerde afwijkingen.Zie voor meer informatie de website.

https://www.incision.care/

 
Van succesvol project naar nieuwe REACT EU aanvraag

Lokale Energie Netwerken en Services: 

Duurzame energie opwekken in een versneld tempo.
De duurzaamheidsopgave vraagt van de corporatiesector een grotere investering dan de middelen die beschikbaar zijn. Volgens Christiaan Brester van LENS energie zal de ambitie ‘CO2 neutraal in 2050’ niet gehaald kúnnen worden. LENS zet daarom ook altijd in op financieringsmogelijkheden om dit gat te dichten. Zo heeft LENS Energie meerdere Service Companies opgezet waarbij deze zelf eigenaar blijven van de zonnestroominstallaties met hulp van EFRO steun via Kansen voor West. Dit versnelt de duurzaamheidsopgave want de verantwoordelijkheid ligt gedurende 20 jaar bij LENS-energie, en de investeringsruimte blijft intact.
LENS heeft nu ook haar Coöperatie Zonnebuur opgezet waarmee ze de energietransitie helpt via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Via deze Coöperatie krijgen de leden zonnestroom en de subsidie komt aan deze huurders ten goede. Daken worden hiermee ‘van dakgoot tot dakgoot’ benut voor zonnepanelen en, met de slimme systemen van LENS energie, worden de energielabels verbeterd.
De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking geldt vanaf 1 april 2021 en is de opvolger van de Regeling Verlaagd Tarief. Dankzij deze nieuwe structuur is het zo mogelijk om met minimale inspanning de verduurzaming te versnellen middels zonnepanelen die in grote(re) volumes op de daken komen te liggen.

Meer informatie:
www.LENS-energie.nl

Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE): een kans voor woningverhuurders - LENS (lens-energie.nl)

De stimuleringsregeling haalbaarheid
Soms is het aanvragen van een subsidie een stap te ver.  Een ondernemer wil dan liever eerst weten of zijn of haar idee wel levensvatbaar is. Dan is het prettig te weten dat KvW niet alleen subsidies, leningen en investeringen verstrekt maar dat u ook de kans hebt om uw idee in een Fieldlab door professionals te laten doorrekenen op haalbaarheid.  Lees hierna over het  het haalbaarheidsonderzoek Concr3de. Lees verder >>
Het haalbaarheidsonderzoekConcr3de
Het ging om een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om digitale technieken (3D scanning & 3D printing) in te zetten bij de reproductie en reparatie van objecten in cultureel erfgoed. Het onderzoek had als doel inzicht te geven in de technische haalbaarheid, de marktpotentie, innovatiewaarde en eventuele wettelijke kaders die van toepassing zijn. Eric Geboers vertelt hoe dit onderzoek gegaan is en wat het opleverde.

Voor wie is dit van toepassing?
Het gaat dan met name om bedrijven die concrete, praktische producten maken. Dat wordt de maakbaarheidsindustrie genoemd. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven in de levensmiddelenindustrie, metaalproductie, robotica, transport en chemie.

Kansen voor West heeft drie mogelijkheden. Met de Inventarisatievoucher kunnen MKB-ondernemingen een inventarisatie laten maken van de mogelijkheden voor digitalisering in hun proces of product in de maakindustrie. Met de Haalbaarheidsvoucher kunnen MKB- of mid-cap ondernemingen laten doorrekenen wat de financiële kansen van het product of proces is.
Alle vouchers vertegenwoordigen een bedrag van € 10.000.

Valt uw initiatief ook in de categorie maakbaarheidsindustrie en wilt u uw idee laten toetsen? 

Kijk dan voor meer informatie onder subsidie op https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/

Lees hierna over het haalbaarheidsonderzoek van Concr3de:

Het ging om een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om digitale technieken (3D scanning & 3D printing) in te zetten bij de reproductie en reparatie van objecten in cultureel erfgoed. Het onderzoek had als doel inzicht te geven in de technische haalbaarheid, de marktpotentie, innovatiewaarde en eventuele wettelijke kaders die van toepassing zijn. Eric Geboers verteld hoe dit onderzoek gegaan is en wat het opleverde:

Het is een succesvol onderzoek geweest. Wat we wilden onderzoeken is of we een toegevoegde waarde kunnen geven met onze techniek en producten. Denk aan de kwaliteit, snelheid, lagere kosten, langere levensduur van het product maar ook de kleurechtheid. Een gescand object wordt geprint in een mineraal ccomposiet en we wilden met fijnere afstemmingen zo veel mogelijk in de buurt komen bij het oorspronkelijke object. Nu nog 45x45 cm maar we gaan binnenkort de mogelijkheid hebben om objecten van maar liefst 6x3x1 meter te scannen en te printen! De verfijndheid van de print is groot. Denk aan een detailering van 0,2 mm. Met die verfijndheid is het mogelijk om een Michelangelo te scannen en te kopieren. Niet in marmer maar wel een goede kopie van het materiaal.

Wij denken dat de markt voor ons open ligt als bekend is wat mogelijk is. Vol goede moed gaan we hier mee verder en dat mede dankzij de steun van Kansen voor West.

Het ontwerp op de foto is van Thom Schreuder.

gegevens Q1 - 2021

Nieuwe projecten verleend
Rozenburg-Rotterdam
Willemsoord-Noord Holland
Duurzame moleculen-Noord Holland
H2 Pioniers Utrecht-Utrecht
Kiezen voor Kansen-Den Haag
Aan de slag met de praktische professional-Den Haag
Circulair ecosysteem-Utrecht
IMAGING-Amsterdam
AMDEX FieldLab-Amsterdam
Creatieve broedplaats De Vlugt-Amsterdam

Vastgestelde projecten
Smart Industry Fieldlab: ACM-Flevoland
HealthTech Park-Amsterdam
Microalgae for the Replacement of Antibiotics in Livestock Production-Noord Holland

Vouchers verleend
Haalbaarheidsonderzoek Smart Shipyard-Rotterdam
Planet Bio Establishment Voucher-Rotterdam

Vouchers vastgesteld
BioMosae Proces Validatie-Rotterdam