kansenvoorwest-logo-middel-3186

BlueCity Circulair Water

BlueCity is een voorbeeldstad voor de circulaire economie gevestigd in Rotterdam, gevestigd in het voormalig Tropicana. BlueCity biedt ruimte aan een groot aantal startups dat werkt aan vernieuwende concepten voor een circulaire stad.

In 2019 is BlueCity gestart met de verbouw van haar evenementenlocatie. Hierbij wordt op verschillende manieren gezocht naar het maximaal toepassen van circulaire principes. Op het gebied van het sluiten van de waterkringloop op locatie, is BlueCity in contact gekomen met SEMiLLA Sanitation en de Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA). Gezamenlijk wordt in het consortium gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van een lokale (afval)waterzuivering gericht op het terugwinnen en hergebruiken van (afval)water en grondstoffen.

 

Samen met RoSA en BlueCity draagt SEMiLLA Sanitation bij aan de transitie van een lineaire naar een circulaire waterinfrastructuur door het implementeren van het door SEMiLLA Sanitation ontwikkelde ‘Closed Loop’ Concept (CLC). Hierdoor wordt anders naar (afval)water gekeken: circulair met de juiste watervoorziening bij waterverbruik, waardoor het water zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. De juiste watervoorziening bij waterverbruik betekent dat verschillende waterstromen worden gebruikt en gescheiden. Binnen het CLC staat het circulair maken van waterstromen centraal. Een ambitie die helemaal past in het concept van BlueCity,

 

Bovendien sluit de pilot aan bij de ambitie van RoSA, namelijk toewerken naar een circulaire waterketen in 2050. Tijdens dit project levert Evides drinkwater. Vanaf het dak wordt regenwater opgevangen, bewerkt en gezuiverd tot bruikbaar spoelwater. Grijze water, afkomstig uit de kraan of douche, wordt na zuivering gebruikt als spoelwater voor de te plaatsen scheidingstoiletten. Uit het geel water, afkomstig van (mannen en vrouwen) urinoirs, worden medicijnresten verwijderd, water en meststof gewonnen. Uit zwart water worden medicijnresten verwijderd en water, meststof en compost gewonnen. Het water dat overblijft uit geel en zwart water zal gebruikt worden als spoelwater voor het toilet of om planten water te geven. Uit geel en zwart water wordt ook toiletpapier gefilterd voor andere toepassingen.

 

BlueCity is een ideale locatie voor de doorontwikkeling van het CLC omdat het:

 • Een diversiteit aan bezoekers en operaties heeft, waarmee een groot aantal verschillende experimenten kunnen worden uitgevoerd
 • Een broedplaats is voor circulaire koplopers en op locatie veel kennis en ervaring biedt
 • Directe afzetmogelijkheden voor behandeld afvalwater biedt
 • De mogelijkheid biedt voor diverse organisaties, netwerken en projectgroepen om mee te kijken met dit BlueCity Circulair Water project
 • Grote aantallen mensen bij evenementen verwelkomt, wat testen met variabele volumes mogelijk maakt

 

Tijdens de doorontwikkeling van het CLC wil het consortium inzicht krijgen in de haalbaarheid en inpasbaarheid van kringloopsluiting op gebouwniveau, waarbij:

 • Haalbaarheid betekent dat er een maatschappelijk waarde wordt gecreëerd met de opstelling van het CLC
 • Inpasbaarheid (als onderdeel van een gebiedsdekkende waterketen) in de stedelijke omgeving in relatie tot de taken van de verschillende overheden t.a.v. inzameling, transport, zuivering en verwerking van stedelijk afvalwater en de toenemende aandacht voor het terugwinnen van grondstoffen. De unieke eigenschappen van BlueCity maken het mogelijk deze inpasbaarheid in drie toepassingen te toetsen:
  • Voor hoogbouw in het bestaande deel van BlueCity. Hier worden de verschillende waterstromen apart ingezameld en verwerkt met grondstofwinning achteraf
  • Voor decentrale locaties waarbij de verschillende waterstromen volledig gescheiden worden ingezameld en verwerkt inclusief grondstofterugwinning
  • Voor evenementen waarbij een hoge piekbelasting van de afvalwaterzuivering en terugwinning van grondstoffen getest kan worden

 

Voor RoSA is dit project – naast de projecten “de Kop van Feijenoord”, “Merwe4Havens” en “Hoogbouw & circulaire afvalstromen” – één van de regionale studies om te leren over de transitie naar een circulaire waterketen in 2050. De kennisontwikkeling op kleine schaal in BlueCity kan bijdragen aan het realiseren van de langetermijn visie van RoSA. Binnen RoSA werken de gemeente Rotterdam, Capelle aan de IJssel, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides samen aan kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen. De samenwerking richt zich sinds 2013 op de verandering naar een circulair watersysteem in 2050.

 

 

Beeldmateriaal BlueCity

https://drive.google.com/file/d/1aWrk87iU7P0yOzwInZQYKpVonlTxyrx7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aWrk87iU7P0yOzwInZQYKpVonlTxyrx7/view?usp=sharing

 

SEMiLLA Sanitation

First test (dutch)

Urine Treatment in Amsterdam (english)

Complete concept presented by Renault (dutch)

Urine Treatment Into the Great Wide Open  (dutch)

Animation project Waste to clean air (english)

Pitch Social Enlightenment 2018 (english / dutch)

Pitch Semilla Sanitation Hubs for Startup in Residence Gelderland (dutch)

Black water treatment Eurosonics Noorderslag (dutch)

Promo spotje Briljant met John Williams (dutch)

Renault Life - SEMiLLA Sanitation Hubs verwerken afvalwater #86 - YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=zyp54A8hRjw

Omroep MAX. Wonen met water. Published online 2021. https://www.npostart.nl/noord-zuid-oost-west/04-08-2021/POW_04998986

European Space Agency. Planet Aqua: Solutions from Space for Clean Water. https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2021/08/Planet_Aqua_Solutions_from_Space_for_Clean_Water