kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen Den Haag

Bij enkele steunpunten is nog budget. U heeft nog tot uiterlijk 31 december 2020 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
Na deze datum zullen de openstellingen binnen Kansen voor West II worden gesloten en is er geen budget meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen.
Uiteraard zullen lopende aanvragen en/of projecten gewoon worden afgehandeld.  

Voor alle openstellingen is het 'Coalitieakkoord Den Haag, Stad van Kansen en Ambities 2018-2022’ van kracht, behalve de laatste van CLLD. Deze heeft slechts een project en dat is al beschikt.

 

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Innovatie (regionaal), gesloten

Innovatie (GTI), gesloten

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

Koolstofarm (regionaal), gesloten

Prioriteit 3, bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit (GTI)

Prioriteit 4, bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Bevorderen sociale insluiting en bestrijding armoede (GTI)

Bevorderen sociale insluiting en bestrijding armoede (GTI/CLLD), gesloten