kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstellingen Den Haag

Voor alle openstellingen is het 'Coalitieakkoord Den Haag, Stad van Kansen en Ambities 2018-2022’ van kracht, behalve de laatste van CLLD. Deze heeft slechts een project en dat is al beschikt.

 

Prioriteit 1, versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Innovatie (regionaal)

Innovatie (GTI) gesloten

Prioriteit 2, ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren

Koolstofarm (regionaal)

Prioriteit 3, bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit (GTI)

Prioriteit 4, bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

Bevorderen sociale insluiting en bestrijding armoede (GTI)

Bevorderen sociale insluiting en bestrijding armoede (GTI/CLLD) gesloten