kansenvoorwest-logo-middel-3186

Innovatie provincie Zuid-Holland 6e openstelling

Bij deze prioriteit (Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie) zal de Managementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen. Met het indienen van uw aanvraag binnen deze openstelling doet u eveneens een beroep op provinciale cofinanciering Zuid Holland behorend bij deze subsidieregeling indien dit van toepassing is.

Daarmee bedraagt de maximaal gevraagde financiering voor uw project in uw aanvraag, als Kansen voor West-bijdrage (inclusief mogelijke Provinciale Cofinanciering) 50% met een maximum van € 1.500.000. Hierbij wordt afgeweken van de beleidsregel (artikel 1.5 lid 1) waar normaal voor Prioriteit 1-projecten maximaal 40% wordt gefinancierd.

De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bedoeld voor fieldlabs die een bijdrage leveren aan de transitie naar de Next Economy, gekenmerkt door digitalisering en verduurzaming van de economie. Hierbij gaat het om fieldlabs die deze technologieën inzetten voor verduurzaming van de procesindustrie, vertical farming, e-health, medische instrumenten of airport technologie. Waar met name het MKB samen met kennisinstellingen producten en technologieën kan testen en ontwikkelen. Projecten moeten tevens een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met kennisinstellingen. 

Open vanaf 13 maart 2019

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt

 

Koers 2020

Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie; Kansen zien, Kansen grijpen

Programma Zuid-Hollandse Economie 2019/2022