kansenvoorwest-logo-middel-3186

Koolstofarm stad Utrecht (GTI)

Stedelijk Uitvoeringsplan Kansen voor Utrecht

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Coalitieakkoord 2018 Utrecht - Ruimte voor iedereen (pdf)