kansenvoorwest-logo-middel-3186

Koolstofarm provincie Zuid-Holland

Bij deze prioriteit (Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

Het plafond is uitsluitend gericht op projecten gericht op het gebruik van Biomassa voor hernieuwbare energie. Voor deze openstellingen geldt dat financieringsinstrumenten zijn uitgesloten.

Bij deze openstelling vraagt u bij de provincie Zuid Holland tevens provinciale cofinanciering aan.

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Nota intensivering energiebeleid Zuid Holland

Koers 2020

Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie; Kansen zien, Kansen grijpen;