kansenvoorwest-logo-middel-3186

Innovatie stad Rotterdam (regionaal)

Bij deze prioriteit (Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

De beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld voor projecten binnen het transitiepad circulaire economie, zoals gedefinieerd en beschreven in de Roadmap Next Economy (november 2016). Hierbij gaat het uitsluitend om projecten die een bijdrage leveren aan de economie van Rotterdam en waarbij herbruikbaarheid van materialen centraal staat.

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Roadmap Next Economy