kansenvoorwest-logo-middel-3186

Innovatie Amsterdam (regionaal, 6de openstelling)

Deze openstelling voor de prioriteit voor Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie is het plafond gericht op alle 6 actielijnen. Indien u erover denkt om binnen deze openstelling een fondsproject aan te vragen dient u eerst contact op te nemen met het programmabureau Amsterdam.

Voor financieringsinstrumenten zijn er specifieke vragen en verplichte documenten van toepassing.

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Grootstedelijke uitdagingen Amsterdam Economic Board

Actieprogramma Kennis en Innovatie Amsterdam

Metropool Regio Amsterdam; Ruimtelijk - economische ACTIE - AGENDA 2016 - 2020

Rijkscofinanciering

Bij deze prioriteit (Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.