kansenvoorwest-logo-middel-3186

Innovatie stad Amsterdam (GTI, 3de openstelling)

Bij deze openstelling is het plafond uitsluitend gericht op projecten binnen de actielijnen 1, 2 en 3. Dit is een doorlopende openstelling (vanaf 15 februari 2017) gericht op projecten in het GTI-gebied. Het GTI-gebied omvat alle stadsdelen van de gemeente Amsterdam, met uitzondering van het centrum.

Vigerend (regionaal of lokaal) beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Grootstedelijke uitdagingen Amsterdam Economic Board

Actieprogramma Kennis en Innovatie Amsterdam

Amsterdams Ondernemers Programma 2015-2018