kansenvoorwest-logo-middel-3186

Innovatie provincie Zuid-Holland

Bij deze prioriteit (Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen.

Met het indienen van uw aanvraag binnen deze openstelling doet u tevens een beroep op provinciale cofinanciering Zuid Holland uit de subsidieregeling voor Fieldlabs, zoals gepubliceerd in het Provinciaal Blad op 27 februari 2017.

Daarmee bedraagt de maximaal gevraagde financiering voor uw project in uw aanvraag, als Kansen voor West-bijdrage, 50% (houdt hier rekening mee bij het onderdeel financiering van de aanvraag). Bij honorering van uw project zal de maximale financiering van uw project dus bestaan uit een Kansen voor West-bijdrage van maximaal 25% en een Provinciale Cofinanciering Zuid Holland-bijdrage van maximaal 25%.

De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bedoeld voor fieldlabs die een bijdrage leveren aan de transitie naar de Next Economy, gekenmerkt door digitalisering en verduurzaming van productiesystemen. Hierbij gaat het om de inzet van nieuwe technologieën zoals robotisering, 3D printing, big data en sensortechnologie. Ook gaat het om fieldlabs die deze technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in Zuid-Holland. Waar met name het MKB samen met kennisinstellingen producten en technologieën kan testen en ontwikkelen. Projecten moeten tevens een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met het onderwijs.

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Koers 2020