kansenvoorwest-logo-middel-3186

Proof of Concept Financiering Zuidvleugel

Bij deze prioriteit (Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

Voor dit plafond geldt dat aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 15 februari 2016 00:00 uur. De openstellingen sluiten op 1 april 2016 om 23:59. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst.

Bij deze Innovatie openstelling vraagt u bij de provincie Zuid Holland tevens provinciale cofinanciering aan.

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Koers 2020

Specifiek voor provincie Zuid-Holland

Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie; Kansen zien, Kansen grijpen;

Specifiek voor Rotterdam

Uitvoeringsplan Kansen voor Rotterdam II

 

Zie ook de publicatie in de Staatscourant van 8 februari 2016 : Uitbreiding subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma Zuid-Holland en Rotterdam (zie ook overheid.nl)