kansenvoorwest-logo-middel-3186

Innovatie kapitaal Zuidvleugel

Voor dit plafond geldt dat aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 15 februari 2016 om 00:00 uur. De openstellingen sluiten op 1 april 2016 om 23:59. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst.

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij het steunpunt.

Koers 2020

Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie; Kansen zien, Kansen grijpen;

 

Zie ook de publicatie in de Staatscourant van 8 februari 2016 : Uitbreiding subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma Zuid-Holland en Rotterdam (zie ook overheid.nl)